ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH

85 20 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:40

i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN TUẤN ANH ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2011 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Trần Thị Ba KS Bùi Văn Tùng Sinh viên thực hiện: Trần Tuấn Anh MSSV: 3077137 Lớp: Trồng Trọt K33A2 Cần Thơ, 2011 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -- Chứng nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng Trọt với đề tài ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH Do sinh viên Trần Tuấn Anh thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2011 Cán hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Ba ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG -Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH Do sinh viên Trần Tuấn Anh thực từ tháng 09/2009 - 12/2009 bảo vệ trước Hội đồng ngày … tháng … năm 2011 Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Duyệt khoa Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2011 Trưởng Khoa Nông Nghiệp SHƯD Chủ tịch Hội đồng iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu kết luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Tác giả luận văn Trần Tuấn Anh iv TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Trần Tuấn Anh Giới tính: Nam Ngày sinh: 09/07/1989 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: Phụng Hiệp- Hậu Giang Họ tên cha: Trần Văn Hai Họ tên mẹ: Nguyễn Kim Loan Quê quán: phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang Quá trình học tập: 1995-2000: Trường Tiểu Học Thị Trấn Phụng Hiệp 2000-2004: Trường Trung Học Cơ sở Ngã Bảy 2004-2007: Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn- TX Ngã Bảy 2007-2011: Trường Đại Học Cần Thơ, Ngành Trồng Trọt, Khóa 33 Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng Ngày … tháng … năm 2011 Người khai ký tên v LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ, Ơng bà ngoại, Dì, Cậu suốt đời tận tụy con, nghiệp tương lai Thành kính biết ơn! Cơ Trần Thị Ba Thầy Bùi Văn Tùng, Thầy Nguyễn Bảo Toàn truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu mình, hướng dẫn em khắc phục khó khăn suốt thời gian thực đề tài Cô Võ Thị Bích Thủy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho em hồn thành thí nghiệm Chân thành biết ơn! Chị Lê Thị Thúy Kiều trao đổi giúp đỡ nhiều cho em suốt q trình làm luận văn Q thầy trường Đại học Cần Thơ Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng truyền đạt kiến thức quý báu cho em thời gian học trường Chú Tranh giúp đỡ nhiều cho trình thực đề tài Chân thành cảm ơn! Các bạn Văn Thơ, Tứ Lanh, Thành Luân, Kim Hoàng, Phương Thư, Đức Mạnh, Huỳnh Anh… giúp đỡ suốt thời gian thực thí nghiệm Thân gửi về! Tập thể lớp trồng trọt K33A2 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Tác giả luận văn Trần Tuấn Anh vi Trần Tuấn Anh, 2011 “Ảnh hưởng ba loại dinh dưỡng hai kích cỡ ống nhựa lên sinh trưởng suất cà chua Savior Ruby thủy canh” Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Trồng Trọt, Khoa Nông Nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Ba TÓM LƯỢC Đề tài thực nhằm mục đích: xác định loại dinh dưỡng thích hợp kích cỡ ống nhựa tốt cho cà chua thủy canh Đề tài gồm hai thí nghiệm Thí nghiệm 1: So sánh ba loại dinh dưỡng thủy canh cà chua Savior Ruby thực từ tháng 09-12/2009, bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm hai nhân tố, nghiệm thức gồm 10 lặp lại, lần lặp lại cây, tổ hợp gồm nghiệm thức Nhân tố gồm ba loại dinh dưỡng thủy canh: 1/ Dinh dưỡng Hoagland cải tiến Jones, (1999) có bổ sung thêm phân dơi (D+P), 2/ Dinh dưỡng Hoagland cải tiến Jones, (1999) có bổ sung thêm Calcium nitrate 50% thời kỳ hoa cho trái tập trung, 3/ Dinh dưỡng Hoagland cải tiến Jones, (1999) Nhân tố hai gồm hai loại giống: 1/ Giống Savior 2/ Giống Ruby Kết cho thấy Dinh dưỡng có bổ sung phân dơi (D+P) thủy canh cà Savior cho số trái (16,90 trái/cây), suất cao ( 283,60 g/cây), dinh dưỡng có bổ sung calcium nitrate cà Ruby cho số trái cao (41,00 trái/cây), suất cao ( 192,40 g/cây) Thí nghiệm 2: So sánh kích cỡ ống nhựa lên sinh trưởng suất cà Savior Ruby thủy canh Thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 12 lần lặp lại, gồm nghiệm thức:1/ cà Savior trồng ống Ø 30 cm 2/ cà Savior trồng ống Ø 10 cm, 3/ cà Ruby trồng hệ thống ống Ø 30 cm, 4/ cà Ruby trồng ống Ø 10 cm Kết cho thấy giống Ruby hệ thống ống đường kính 30 cm cho số trái cao (35,6 trái), suất cao (243,8 g/cây ), tính sản xuất tốt Cà chua Savior thủy canh nhà lưới nên sử dụng ống đường kính 30 cm dinh dưỡng có bổ sung phân dơi suất tốt nhất, cà Ruby thủy canh nên sử dụng ống đường kính 30 cm dinh dưỡng có bổ sung calcium suất tốt vii MỤC LỤC Chương Nội dung Lịch sử cá nhân Lời cảm tạ Tóm lược Mục lục Danh sách hình Danh sách bảng Mở Đầu Chương - LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Khái quát cà chua 1.1.1 Đặc tính thực vật 1.1.2 Điều kiện ngoại cảnh 1.2 Giống Cà chua 1.3 Nhu cầu dinh dưỡng dung dịch dinh dưỡng 1.3.1 Dung dịch dinh dưỡng thủy canh 1.3.2 Nhu cầu dinh dưỡng cà chua 1.4 Phương pháp thủy canh 1.4.1 Giới thiệu phương pháp thủy canh 1.4.2 Các hệ thống thủy canh 1.5 Một số kết nghiên cứu thủy canh cà chua hai giống cà chua Savior Cherry Ruby Chương - PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 2.1.1 Địa điểm thời gian 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 2.2 Phương pháp 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 2.2.3 Các tiêu theo dõi Chương - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 3.2 Điều kiện ngoại cảnh 3.2.1 Cường độ ánh sáng 3.2.2 Nhiệt độ khơng khí 3.2.3 Ẩm độ khơng khí 3.2.4 pH EC dung dịch thủy canh 3.3 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng ba loại dinh dưỡng thủy canh lên sinh trưởng, suất chất lượng cà Savior Ruby thủy canh 3.3.1 Tình hình sâu bệnh Bệnh đốm vi khuẩn Bệnh thối đít trái 3.3.2 Tình hình sinh trưởng Chiều cao thân trang i ii iii iv v vi 2 3 9 11 12 15 15 15 15 18 18 19 21 24 24 24 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 viii Số thân Đường kính gốc thân Đường kính ghép Tỷ lệ đường kính ghép đường kính gốc ghép Kích thước trái 3.3.3 Năng suất thành phần suất Số trái Trọng lượng trung bình trái Năng suất lý thuyết Năng suất thực tế Tỷ lệ % Năng suất thực tế /Năng suất lý thuyết Trọng lượng tươi Sinh khối Tỷ lệ %trọng lượng trái trên sinh khối 3.3.4 Các tiêu phẩm chất Độ khác màu vỏ trái Độ cứng trái Độ dày thịt trái Hàm lượng vitamin C Hàm lượng Nitrate Độ brix pH dịch trái 3.4 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng hai kích cỡ ống nhựa lên sinh trưởng suất cà Savior Ruby thủy canh 3.4.1 Tình hình sinh trưởng Chiều cao thân Số thân Đường kính gốc thân Kích thước trái 3.4.2 Năng suất thành phần suất Số trái Trọng lượng trung bình trái Sinh khối Năng suất Chương - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Đề nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG 29 30 31 32 33 36 36 37 38 40 40 41 42 43 44 44 45 42 46 46 46 46 48 48 48 48 49 49 50 50 51 51 52 54 54 54 55-62 57 MONTESANO, F AND M W VAN ISRAEL 2007 Calcium can prevent toxic effects of Na+ on Tomato leaf photosynthesis but does not restore growth J of the Am Soc for Hort Sci 132(3): 310-318 MORRIS, E R., D A.POWELL., M J GIDLEY., D A REES 1982 Conformations and interactions of pectins I Polymorphism between gel and solid states of calcium polygalacturonate Journal of Molecular Biology 155:507-516 LEE, B W AND J H SHIN 1998 Optimal irrigation management system of greenhouse tomato based on stem diameter and transpiration monitoring AgriculturalInformation Technology in Asia and Oceania, The Asian Federation for Information Technology in Agriculture, Suwon, Korea, pp 87– 90 LÊ LƯƠNG TỀ VÀ VŨ TRIỆU MÂN 1999 Bệnh virus hại trồng Nhà xuất giáo dục Hà Nội LÊ THỊ ÁI 2009 Khảo sát sinh trưởng suất giống nhập nội Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Khoa Nông nghiệp SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ LÊ THỊ THÚY KIỀU 2010 Ảnh hưởng tổ hợp giá thể đất Feralit vàng đỏ Phú Quốc với xơ dưa DASA lên sinh trưởng suất phẩm chất cải mần cà chua Red Crown 250 Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ trồng trọt Đại học Cần Thơ LÊ VĂN CĂN 1978 Giáo trình Nơng Hóa NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Trang 14-25 LÊ VĂN HỊA VÀ NGUYỄN BẢO TỒN 2004 Giáo trình sinh lý thực vật Tủ sách Đại Học Cần Thơ LI, Y L., C STANGHELLINI AND H CHALLA 2001 Effect of electrical conductivity and transpiration on production of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum L.) Scientia Horticulturae 88: 11–29 LƯ TUẤN ANH 2008 Đánh giá khả sinh trưởng, suất phẩm chất cà Cherry TN 359 ghép gốc cà chua cà tím vụ thu đơng 2007 trại thực nghiệm nông nghiệp Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Đại học Cần Thơ MAI THỊ PHƯƠNG ANH, TRẦN VĂN LÀI TRẦN KHẮC THI 1996 Rau trồng rau Giáo trình cao học nơng nghiệp Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội MORGAN, L 2008 12 Myths of hydroponic ( http//www.growingedge.com.) cập nhật ngày 24/03/2011 NAKANO, Y 2007 Reponse of tomato root system to environmental stress under soilless culture, JARQ 41.pp:7-15 NGÔ NGỌC HƯNG, ĐỖ THỊ THANH REN, VÕ THỊ GƯƠNG VÀ NGUYỄN MỸ HOA 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Tủ sách Đại học Cần Thơ NGƠ QUANG VINH 2006 Nông nghiệp công nghệ cao hướng tiếp cận, Hội thảo quản lý chất lượng, công nghệ thu hoạch quy trình nơng nghiệp an tồn (GAP) cho sản xuất rau công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh 14- 58 15/02/2006, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam New Derpartment of Primary Industries NGUYỄN BẢO TỒN 2010 Giáo Trình phương pháp thủy canh Tủ sách Đại học Cần Thơ NGUYỄN BẢO VỆ VÀ NGUYỄN HUY TÀI 2004 Giáo trình dinh dưỡng khống trồng Tủ sách Đại học Cần Thơ NGUYỄN HỒNG VƯƠNG QUANG 2010 So sánh khả kháng bệnh héo xanh, bệnh khảm suất giống cà chua ghép khơng ghép gốc cà tím EG 203 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt, khoa Nông nghiệp SHƯD, trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN MẠNH CHINH PHẠM ANH CƯỜNG 2007 Trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh rau ăn Nhà xuất Nơng nghiệp TP.Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ MỸ AN 2010 Ảnh hưởng giống liều lượng phân dơi lên sinh trưởng suất cà chua bán thủy canh Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học Khoa Nông Nghiệp SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN VĂN ĐÉM 2008 Ảnh hưởng ba loại gốc ghép lên tỷ lệ bênh héo tươi vi khuẩn Ralstonia solanacearum, sinh trưởng, nắng suất phẩm chất trái cà chua Red Crown 250 thị xã Bạc Liêu – Hè Thu 2007 Luận văn kỹ sư Trồng trọt Khoa Nông nghiệp SHƯD ĐHCT NGUYỄN TỨ LANH VÀ LÊ TRẦN HOÀNG VŨ 2010 Ảnh hưởng bốn loại giá thể xơ dừa ba loại dinh dưỡng thủy canh lên sinh trưởng ,năng suất chất lượng cà chua Savior thủy canh Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học,khoa Nông Nghiệp SHƯD, trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN VĂN THƠ 2010 Ảnh hưởng loại giá thể xơ dừa lên sinh trưởng , suất chất lượng cà Cherry Ruby Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt, khoa Nông Nghiệp SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ NGUYỄN VĂN VIÊN VÀ ĐỖ TIẾN DŨNG 2003 Bệnh hại cà chua nấm, vi khuẩn biện pháp phòng chống Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 2004 Kỹ thuật thủy canh sản xuất rau Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội TANAKA, F., 2003 Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc gia , Kannondai, thành phố Tsukubu Ibaraki- Nhật Bản TẠ THU CÚC 2002 Kỹ thuật trồng cà chua Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội TẠ THU CÚC 2004 Kỹ thuật trồng cà chua Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh TẠ THU CÚC 2005 Giáo trình kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Hà Nội TẠ THU CÚC 2007 Kỹ thuật trồng cà chua Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội TẠ THU CÚC 2009 Kỹ thuật trồng cà chua Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội TEI, F., P BENINCASE., M GUIDUCI 2002 Effeet of nitrogen availabolity on drơth N uptake, light interception and phytosynthetic activity in processing 59 tomato, In: Booif , R and Neeteson J (Eds), Proc Workshop Eco Fertiliztion Veg Actor Horticulture 571 THẠCH NGỌC VÂN 2010 Ảnh hưởng ba loại dinh dưỡng thủy canh lên sinh trưởng suất Chất lượng cà Cherry Ruby Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Nông học Khoa Nông nghiệp SHƯD trường Đại Học Cần Thơ TRẦN KHẮC THI, NGUYỄN THU HIỀN, NGÔ THỊ HẠNH, PHẠM MỸ LINH VÀ DƯƠNG KIM THOA 2008 Rau ăn trái (Trồng rau an toàn suất chất lượng cao), NXB khoa học tự nhiên công nghệ TRẦN THANH PHONG 2010 Khảo sát sinh trưởng suất giống cà chua đồng Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học trường Đại Học Cần Thơ TRẦN THỊ BA, TRẦN VĂN HAI VÀ VÕ THỊ BÍCH THỦY 2008 Giáo trình kỹ thuật sản suất rau Tủ sách đại học Cần Thơ TRẦN THỊ BA, TRÀN THỊ KIM BA VÀ PHẠM HỒNG CÚC 1999 Giáo trình trồng rau Khoa Nơng Nghiệp Trường Đại học Cần Thơ TRẦN THỊ BA 2010 Kỹ thuật sản xuất rau Nhà xuất Đại học Cần Thơ TRỊNH VĂN THỊNH, HOÀNG PHƯƠNG, NGUYỄN AN TRƯỜNG, Broget M., Cooper JP.(1974) Đồng cỏ thức ăn gia sức nhiệt đới Hà Nội NXB Khoa học Kỹ thuật RUDICH, J AND U LUCHINISKY 1986 Water economy, in Atherton, J G and (Eds), The Tomato crop :A scientific basis for Improvement, Chapman and Hall, New York; pp 335-367 RUNIA, W.T AND J J AMSING 2001 Disinfection of recirculation water from closed cultivation systems by heat treatment Acta Horticulturae 548, 215-222 RUTH S G., B FRANCESCO., K PANAGIOTIS AND W STEVE 2004 Bat guano and preservation of archaeolocal remains in cave sites Journal of archaeological science 31 SAINJU U M., RAMDANE DRIS AND BHARAT SINGH 2003 Mineral nutrition of tomato Agricultural Research Station, Fort Valley State University, Fort Valley, Georgia 31088, USA SATO, S., PEET, M M., AND THOMAS, J.F 2002 Physiological factors limits fruits set of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill) under chronic mild heart stress Plant cell and environment Vol 20, pp:719-726 SAURE, M C 2001 Blossom-end rot of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) a Ca- or a stress-related disorder? Scientia Horticultura 90: 193–208 SCHMITZ-EIBERGER M, HAEFS R, NOGA G 2002 Ca deficiency influence on the antioxidative defense system in tomato plants Journal of Plant Physiology 159: 733–742 60 SHAYKEWICH, C F., M YAMAGUCHI., J D CAMPBELL 1971 Nutrition and blossom-end-rot of tomatoes as influenced by soil water regime.Canadian Journal of Plant Science 51: 505–511 SPERRY , W J., J M DAVIS AND D C SANDERS 1996 Soil moisture and cultivar influence cracking, blossom-end rot, zippers, and yield of staked freshmarket tomatoes HortTechnology 6: 21–23 SHERWOOD, R T AND D HUISINGH 1970 Ca nutrition and resistance of alfalfa to Ditylenchus dipsaci J Nematol 2:316-323 SHINNOHARA, Y., T MAROU.AND T ITO 1993 Effeets of capillary hydroponic system on the growth, yield and quality of tomato and cucumber, laboraty of vegetable sciences SHWARZ, D AND R KUCHENBUCH 1997 Growth analysis of tomato in closed recirculating systems in relation to EC value of the nutrient solution concentration Actahort.450.169-176 SRIDHAR K R., K.M ASHWINI., S SEENA AND K S SREEPADA 2006 Tropical and subtropical Agroecosystems 103 – 110 pp SƠN BÔNG SEN 2010 Khảo sát sinh trưởng suất giống cà chua nhập nội hai loại giá thể xơ dừa Luận văn tôt nghiệp kỹ sư trồng trọt Đại học Cần Thơ SIMON, J A 1992 Vitamine C and cadiovascular disease, Journal of the american college of nutrient Vol 11, P 107-125 PAPADOPOULOS, A P 1991 Growing greenhouse tomatoes in soil and in soilless media Agriculture Canada Publication 1865/E PHẠM NGỌC TUÂN 2008 Bài giảng tóm tắt, kỹ thuật nhà kính trường Đại Học Đà Lạt, khoa nông lâm PHẠM HỒNG CÚC 2007 Cây cà chua Nhà xuất Nông nghiệp 51 trang SORIA, T., J CUARTERO 1998 Tomato fruit yield and water consumption with salty water irrigation Acta Hort.(ISHS) 458, 215–220 VAN OS, E A., F J VAN KUIK., W T RUNIA AND J VAN BUUREN 1998 Prospects of slow sand filtration to eliminate pathogens from recirculating nutrient solutions Acta Horticulturae 458, 377-382 VAZ, R AND C DEMETRY 2009 Integrating hydroponics into the agriculture curriculum while promoting entrepreneurial skilles.Mahasarakham University Student in free Enterprise Chapter VOOGT, W., AND C SONNEVELD 1997 Nutrient manegement in closed growing systems for greenhouse production In: Goto, E.(Ed) Proc.Inte Symp On plant production in closed ecosystems Aug.26-29 VON ZABELTITZ, 1999 Greenhouse Structures, Ecosystems of the World’s 20 Greenhouses Elsevier Amsterdam 61 VÕ THÀNH NHƠN 2009 Khảo sát sinh trưởng, Năng suất phẩm chất giống cà chua nhập nội, Đại học Cần Thơ, Đông xuân 2008 – 2009 Luận Văn Tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Tủ sách Đại học Cần Thơ WILLUMSEN, J., K K PETERSEN AND K KAACK 1996 Yield and blossomend rot of tomato as affected by salinity and cation activity ratios in the root zone.Journal of Horticultural Science 71: 81–98 WILCOX, G E., J E HOFF AND C M JONES 1973 Ammonium reduction of Calcium and magnesium content of tomato and seed corn leaf tissue and influence of blossom-end-rot of tomato fruit, J Am Soc Hort Sic, 98(1):8689 lxii PHỤ CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA Phụ chương 1.1 Nhiệt độ, ẩm độ cường độ ánh sáng bên trong,bên ngồi nhà lưới thí nghiệm trại TNNN, Đại Học Cần Thơ (9-12/2009) Chi tiêu Âm độ khơng khí Nhiệt độ nhà lưới Ánh sáng nhà lưới Ánh sáng nhà lưới 8:00 72,9 27,7 33,0 28,5 10:00 66,6 33,1 44,0 46,3 Thời gian 12:00 14:00 59,1 56,6 34,8 35,9 44,4 43,6 46,7 47,6 16:00 63,7 31,0 24,6 30,4 Phụ chương 1.2 Năng suất số trái cà Savior Cherry Ruby kích cở ống nhựa trại TNNN,Đại Học Cần Thơ (9-12/2009) Nghiệm Thức Cà savior ống lớn Cà savior ống nhỏ Cà ruby ống lớn Cà ruby ống nhỏ Mức ý nghĩa CV (%) Năng suất (g) Số trái 161.58 c 243.83a 174.08 b 166.00 c 16,5 b 25,6a 17,0 b 26,4a ** ** 15,2 7,2 lxiii PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG ANOVA Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng ba loại dinh dưỡng thủy canh lên sinh trưởng, suất chất lượng cà Savior Ruby thủy canh Phụ chương 3.1: Chiều cao thân cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh vào thời điểm 45 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 6,3 Tổng bình phương 526256.811 20049.504 233.656 634.683 1874.406 549049.060 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 526256.811 20049.504 116.828 317.341 34.711 F 15160,0 577.609 3.366 9.142 Độ ý nghĩa 0.000 0.000 0.042 0.000 Phụ chương 3.2: Chiều cao thân cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh vào thời điểm 120 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 9,1 Tổng bình phương 1237401.204 3193.022 646.408 2884.423 8852.213 1252977.270 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 1237401.2 3193.022 323.204 1442.212 163.930 F 7548.0 19.478 1.972 8.798 Độ ý nghĩa 000 000 149 000 Phụ chương 3.3 Số thân cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh vào thời điểm 120 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 6,0 Tổng bình phương 49824.017 20.417 21.233 20.433 160.900 50047.000 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 49824.017 20.417 10.617 10.217 2.980 F 16720,0 6.852 3.563 3.429 Độ ý nghĩa 000 011 035 040 lxiv Phụ chương 3.4 Đường kính gốc thân cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh vào thời điểm 45 NSKT, TNNN, khoa Nông nghiệp SHƯD, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng Tổng bình phương Độ tự 24.308 001 014 022 111 1 2 54 24.456 60 Trung bình bình phương 24.308 001 007 011 002 F 11830 591 3.308 5.411 Độ ý nghĩa 000 445 044 007 CV (% )= 7,03 Phụ chương 3.5 Đường kính gốc thân cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh vào thời điểm 120 NSKT, TNNN, khoa Nông nghiệp SHƯD, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương 41.484 001 025 007 004 F Độ ý nghĩa Intercept 41.484 1.097E4 000 Giống 001 371 545 Dinh dưỡng 050 6.551 003 Giống x Dinh dưỡng 1.758 182 013 Sai số 204 54 Tổng cộng 41.752 60 CV (% )= 7,61 Phụ chương 3.6 Đường kính trái cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, khoa Nông nghiệp SHƯD, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 7,0 Tổng bình phương 131.977 19.887 351 577 433 153.224 Độ tự 1 2 12 18 Trung bình bình phương 131.977 19.887 175 288 036 F 3.658E3 551.230 4.859 7.991 Độ ý nghĩa 000 000 028 006 lxv Phụ chương 3.7 Chiều cao trái cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, khoa Nông nghiệp SHƯD, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 5,8 Tổng bình phương 225.640 10.842 360 608 509 237.959 Độ tự 1 2 12 18 Trung bình bình phương 225.640 10.842 180 304 042 F Độ ý nghĩa 5.318E3 255.547 4.247 7.161 000 000 040 009 Phụ chương 3.8 Số trái cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 10,10 Tổng bình phương 24522.817 1278.817 91.433 24.033 263.900 26181.000 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 24522.817 1278.817 45.717 12.017 4.887 F 5018.0 261.675 9.355 2.459 Độ ý nghĩa 000 000 000 095 Phụ chương 3.9 Năng suất cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 14,30 Tổng bình phương 2629645.350 202885.350 47797.300 97069.300 48435.700 3025833.000 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 2629645.35 202885.350 23898.650 48534.650 896.957 F 2932,00 226.193 26.644 54.110 Độ ý nghĩa 000 000 000 000 lxvi Phụ chương 3.10 Trọng lượng trung bình trái cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 16,45 Tổng bình phương 32874.507 19919.805 51.385 57.937 800.586 53704.220 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 32874.507 19919.805 25.692 28.968 14.826 F 2217.0 1.344E3 1.733 1.954 Độ ý nghĩa 000 000 186 152 Phụ chương 3.11 Sinh khối tươi cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Tổng bình phương Độ tự Trung bình bình phương 7957770.01 186483.750 13019.617 38651.150 1151.698 F Độ ý nghĩa Intercept 7957770.017 6910,0 000 Giống 186483.750 161.921 000 Dinh dưỡng 26039.233 11.305 000 Giống x Dinh dưỡng 33.560 000 77302.300 Sai số 62191.700 54 Tổng cộng 8309787.000 60 CV (% )= 9,32 Phụ chương 3.12 Tỷ lệ trọng lượng trái sinh khối tươi cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 10.22 Tổng bình phương 186724.607 2941.860 1002.619 1306.195 2026.539 194001.818 Độ tự 1 2 54 60 Trung bình bình phương 186724.607 2941.860 501.309 653.097 37.528 F 4.976E3 78.390 13.358 17.403 Độ ý nghĩa 000 000 000 000 lxvii Phụ chương 3.13 Độ cứng trái cà Savior Cherry Ruby ba loại dinh dưỡng thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Intercept Giống Dinh dưỡng Giống x Dinh dưỡng Sai số Tổng cộng CV (% )= 10,82 Tổng bình phương 12.284 090 337 031 092 12.833 Độ tự 1 2 12 18 Trung bình bình phương 12.284 090 168 015 008 F 1.609E3 11.739 22.044 2.023 Độ ý nghĩa 000 005 000 175 lxviii Thí Nghiệm 2: Ảnh hưởng kích cở ống nhựa lên sinh trưởng suất cà Savior cà Ruby thủy canh Phụ chương 3.14 Chiều cao thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 15 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 10,32 Tổng bình Độ tự phương 5010,472 758,788 44 5769,260 47 Trung bình bình phương 1670,157 17,245 F Độ ý nghĩa 96,848 0,000 Phụ chương 3.15 Chiều cao thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 45 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 10,27 Tổng bình Độ tự phương 12480,972 3270,615 44 15751,578 47 Trung bình bình phương 4160,324 74,332 F Độ ý nghĩa 55,969 0,000 Phụ chương 3.16 Chiều cao thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 120 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 11,9 Tổng bình Độ tự phương 9239,607 10408,278 44 19647,885 47 Trung bình bình phương 3079,869 236,552 F Độ ý nghĩa 13.020 0,000 Phụ chương 3.17 Số thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 15 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )=9,5 Tổng bình Độ tự phương 31,229 11 78,521 33 20587,000 48 Trung bình bình phương 2,839 2,379 F Độ ý nghĩa 1,193 0,329 lxix Phụ chương 3.18 Số thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 45 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 7,5 Tổng bình Độ tự phương 39,750 11 308,083 33 41096,000 48 Trung bình bình phương 3.614 9,336 F Độ ý nghĩa 0,387 0,952 Phụ chương 3.19 Số thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 120 NSKT, TNNN, khoa Nông nghiệp SHƯD, từ tháng 0912/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 10,5 Tổng bình Độ tự phương 0,064 11 0,157 33 12,273 48 Trung bình bình phương 0,006 0,005 F Độ ý nghĩa 1,235 0,304 Phụ chương 3.20 Đường kính gốc thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 15 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 14,1 Tổng bình Độ tự phương 0,024 11 0,129 33 12,143 48 Trung bình bình phương 0,002 0,004 F Độ ý nghĩa 0,551 0,853 Phụ chương 3.21 Đường kính gốc thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 45 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 7,0 Tổng bình Độ tự phương 0,009 11 0,055 33 17,301 48 Trung bình bình phương 0,001 0,002 F Độ ý nghĩa 0,490 0,896 Phụ chương 3.22 Đường kính gốc thân cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh thời điểm 120 NSKT, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (%)=8,7 Tổng bình Độ tự phương 0,054 11 0,255 33 37,177 48 Trung bình bình phương 0,005 0,008 F Độ ý nghĩa 0,633 0,788 lxx Phụ chương 3.23 Đường kính trái cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 5,2 Tổng bình Độ tự phương 0,015 0,118 100,877 12 Trung bình bình phương 0,007 0,020 F Độ ý nghĩa 0,372 0,704 Phụ chương 3.24 Chiều cao trái cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 6,3 Tổng bình Độ tự phương 5,977 0,311 6,288 11 Trung bình bình phương 1,992 0,39 F Độ ý nghĩa 51,230 0,000 Phụ chương 3.25 Tỷ lệ chiều cao trái đường kính trái cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 6,6 Tổng bình Độ tự phương 0,272 0,027 0,299 11 Trung bình bình phương 0,091 0,003 F Độ ý nghĩa 26,647 0,000 Phụ chương 3.26 Năng suất cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 15,2 Tổng bình Độ tự phương 5767,750 11 26713.750 33 1753580,000 48 Trung bình bình phương 524,341 809,508 F Độ ý nghĩa 0,648 0,775 Phụ chương 3.27 Số trái cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 7,2 Tổng bình Độ tự phương 23.250 11 77,583 33 23080,000 48 Trung bình bình phương 2,114 2,351 F Độ ý nghĩa 0,899 0,551 lxxi Phụ chương 3.28 Trọng lượng trung bình trái cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 17,0 Tổng bình Độ tự phương 15698,889 678,783 44 16377,673 47 Trung bình bình phương 5232,963 15,427 F Độ ý nghĩa 339,210 0,000 Phụ chương 3.29 Sinh khối cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, , Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 11,3 Tổng bình Độ tự phương 74039,5 69342,167 44 143381,7 47 Trung bình bình phương 24679,8 1575,9 F Độ ý nghĩa 15,660 0,000 Phụ chương 3.30 Trọng lượng tươi toàn cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 14,6 Tổng bình Độ tự phương 3160,25 25355,67 44 28515,9 47 Trung bình bình phương 1053.4 1,828 576,26 F Độ ý nghĩa 0,156 Phụ chương 3.31 Tỷ lệ trọng lượng trái cây/ sinh khối cà Savior Cherry Ruby hai hệ thống ống thủy canh, TNNN, Đại Học Cần Thơ, từ tháng 09-12/2009 Nguồn biến động Hệ thống giống Sai số Tổng cộng CV (% )= 8,4 Tổng bình Độ tự phương 556,930 869,165 44 1426,0 47 Trung bình bình phương 185,643 9,398 19,754 F Độ ý nghĩa 0,000 ... Trồng Trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH Do sinh viên Trần Tuấn Anh... & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: TRỒNG TRỌT ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY... đưa loại dinh dưỡng thích hợp cho trồng cà chua thủy canh điều kiện ĐBSCL Vì đề tài Ảnh hưởng ba loại dinh dưỡng thủy canh hai kích cỡ ống nhựa lên sinh trưởng suất chất lượng cà Savior Ruby thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH, ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI DINH DƯỠNG THỦY CANH VÀ HAI KÍCH CỠ ỐNG NHỰA LÊN SỰ SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ CHUA SAVIOR VÀ RUBY THỦY CANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay