ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHÔNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ BENOMYL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH

86 22 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHẠM QUẾ LAN ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHÔNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ Trung tâm HọcPHỊNG liệu ĐHTHÍ CầnNGHIỆM Thơ @ Tài học tập vàĐẾN nghiên cứu VÀliệu BENOMYL SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Cần Thơ - 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG PHẠM QUẾ LAN ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHƠNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHỊNG THÍ NGHIỆM VÀ BENOMYL ĐẾN Trung tâm Học liệuSỰ ĐH Cần Thơ Tài SỐ liệuĐẶC học tập nghiên cứu THAY ĐỔI @ MỘT TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN BẢO VỆ Cần Thơ - 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG DE ∆ DE Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Trồng Trọt với đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHƠNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHỊNG THÍ NGHIỆM VÀ BENOMYL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu SAU THU HOẠCH” Do sinh viên Phạm Quế Lan thực Kính trình lên hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2008 Cán hướng dẫn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG DE ∆ DE Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp chấp thuận với đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHƠNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHỊNG THÍ NGHIỆM VÀ BENOMYL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH” sinhliệu viênĐH PhạmCần Quế Lan Trung tâm Do Học Thơthực @hiện Tài liệu học tập nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức:………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Ý kiến hội đồng:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Duyệt khoa Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2008 Trưởng Khoa Nông Nghiệp SHƯD Chủ tịch hội đồng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố công trình luận văn trước Tác giả luận văn Phạm Quế Lan Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Phạm Quế Lan Giới tính: Nữ Sinh ngày: 26/08/1986 Dân tộc: Kinh Nơi sinh: ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Con ông Phạm Minh Thuấn bà Trần Thị Kim Lệ Đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2004 trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Trúng tuyển vào trường Đại Học Cần Thơ năm 2004, ngành Trồng Trọt khóa 30, thuộc Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Ngày……tháng……năm 2008 Người khai ký tên Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Phạm Quế Lan LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha mẹ suốt đời tận tụy Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Bảo Vệ, TS Trần Thị Kim Ba tận tình hướng dẫn, truyền đạt nhiều kiến thức đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành việc nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Quí thầy cô Trường Đại Học Cần Thơ truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập trường Xin chân thành cám ơn Các chị Đinh Thị Bích Thúy, Nguyễn Thị Kiều, Tơ Thị Thanh Bình, bạn lớp Trồng Trọt Nơng Học khóa 30 cộng tác phân tích mẫu trình Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu thực Luận văn tốt nghiệp Cố vấn học tập Nguyễn Thị Xuân Thu bạn lớp Trồng Trọt khóa 30 giúp đỡ suốt khóa học PHẠM QUẾ LAN, 2008 “Ảnh hưởng ẩm độ khơng khí nhiệt độ phòng thí nghiệm Benomyl đến thay đổi số đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch” Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Bảo Vệ TÓM LƯỢC Đề tài “Ảnh hưởng ẩm độ khơng khí nhiệt độ phòng thí nghiệm Benomyl đến thay đổi số đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch” thực nhằm mục tiêu tìm ẩm độ thích hợp hiệu thuốc Benomyl mà không làm thay đổi đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch Thí nghiệm bố trí theo thể thức thừa số hồn toàn ngẫu nhiên, gồm hai nhân tố: (1) ẩm độ (75 ± 3%, 90 ± 2% 99 ± 1%) (2) nồng độ thuốc Benomyl (0 ppm Trung1000 tâmppm), Họccóliệu ĐH Cần liệulầnhọc tập vàtrái nghiên cứu nghiệm thức vàThơ lần@ lặp Tài lại, lặp lại 36 Kết ghi nhận sau: Việc xử lý Benomyl không ảnh hưởng đến những đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch Trái bưởi Năm Roi bảo quản ẩm độ 99% cho kết tốt Tỷ lệ trái bị thiệt hại bệnh thấp (13,1%) Hàm lượng nước vỏ trái hàm lượng nước thịt trái giảm (76,5% 89,3%), tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái thấp (4,73%) Độ Brix pH dịch trái tăng nhẹ (10,3% 3,85), hàm lượng vitamin C giảm (9,62 mg/100g dịch trái) Cường độ hô hấp giảm theo thời gian sau thu hoạch (13,12 lít O2/kg/giờ) Về đánh giá cảm quan đến tuần thứ 13 trái mức chấp nhận được, màu sắc trái chuyển sang màu xanh vàng, vỏ trái cứng, láng bóng, trái có vị chua mùi đặc trưng Có thể tồn trữ trái bưởi Năm Roi ẩm độ khơng khí 99±1% điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm khơng cần xử lý Benomyl trình tồn trữ MỤC LỤC Nội dung Trang Trang phụ bìa ii Trang chấp nhận Hội đồng iii Lời cam đoan iv Tiểu sử cá nhân v Lời cảm tạ vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách bảng xi Danh sách hình xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược bưởi Năm Roi 1.2 Những biến đổi trái sau thu hoạch Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.2.1 Các biến đổi vật lý 1.2.2 Các biến đổi sinh lý - sinh hoá 1.3 Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến trình tồn trữ 13 trái 1.3.1 Nhiệt độ 13 1.3.2 Độ ẩm tương đối khơng khí 13 1.3.3 Thành phần khí tồn trữ 14 1.4 Benomyl chất hố học sử dụng cơng nghệ bảo quản sau 15 thu hoạch 1.4.1 Cơng thức hố học Benomyl 15 1.4.2 Một số ứng dụng Benomyl bảo quản sau thu 16 hoạch 1.5 Một số bệnh gây hại quan trọng thường gặp trái có múi 17 sau thu hoạch 1.6 Một số biện pháp bảo quản trái có múi 18 1.6.1 Bảo quản ẩm độ 18 1.6.2 Bảo quản lạnh 18 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện thí nghiệm 20 20 2.1.1 Mẫu trái bưởi Năm Roi 20 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 20 2.2 Phương pháp thí nghiệm 21 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 21 2.2.2 Cách tiến hành thí nghiệm 22 2.3 Chỉ tiêu theo dõi 23 2.3.1 Sự thay đổi màu sắc vỏ trái 23 2.3.2 Sự hao hụt trọng lượng trái 23 rụng cuống 24 Trung tâm Học 2.3.3 liệu Tỷ ĐHlệ Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.3.4 Tỷ lệ trái bị thiệt hại bệnh 24 2.3.5 Hàm lượng nước vỏ trái 24 2.3.6 Đánh giá cảm quan số thay đổi trái sau thu 25 hoạch 2.3.7 Độ Brix 26 2.3.8 Định lượng vitamin C 26 2.3.9 pH dịch trái 27 2.3.10 Màu sắc dịch trái 27 2.3.11 Hàm lượng nước thịt trái 27 2.3.12 Đo hô hấp 28 2.4 Phương pháp xử lý số liệu CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến hao hụt trọng lượng trái 31 32 32 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Việc xử lý Benomyl không ảnh hưởng đến những đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch Trái bưởi Năm Roi bảo quản ẩm độ 99% cho kết tốt nhất: - Tỷ lệ trái bị thiệt hại bệnh thấp (13,1%) - Hàm lượng nước vỏ trái hàm lượng nước thịt trái giảm (76,5% 89,3%), tỷ lệ hao hụt trọng lượng trái thấp (4,73%) - Độ Brix pH dịch trái tăng nhẹ (10,3% 3,85) hàm lượng vitamin C giảm (9,62 mg/100g dịch trái) - Cường độ hô hấp giảm theo thời gian sau thu hoạch (13,1 lít O2/kg/giờ) - Về đánh giá cảm quan đến tuần thứ 13 trái mức chấp nhận sắcliệu trái chuyển sang@ màu xanh vàng, vỏ tập trái cứng, láng Trungđược, tâmmàu Học ĐHđãCần Thơ Tài liệu học nghiên cứu bóng, trái có vị chua mùi đặc trưng ĐỀ NGHỊ Có thể tồn trữ trái bưởi Năm Roi ẩm độ khơng khí 99 ± 1% điều kiện phòng thí nghiệm khơng cần xử lý Benomyl trình tồn trữ TÀI LIỆU THAM KHẢO AQUINO, S., A PALMA and M AGABBIO 2003 Evolution of physiological and qualitative parameters in “Okitsu” satsumas stored at 200C under different hygrometric ISHS Acta Horticulturae 599: International Conference: Postharvest Unlimited BACHMANN, J and E RICHARD 2000 Post-harvest Handling of Fruit and Vegetables NCAT Agriculture Specialists BÙI TRANG VIỆT 2000 Sinh lý thực vật đại cương Phần II: Phát triển Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ĐÀO VĂN HOẰNG 2005 Kỹ thuật tổng hợp hóa chất bảo vệ thực vật Nhà xuất Khoa học Kỷ thuật Hà Nội DIỆP THÚY DUY 2007 Sử dụng thuốc hóa học Benomyl chất trích thảo mộc quản lý nấm gây hại bưởi Năm Roi sau thu hoạch Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt Trường Đại học Cần Thơ HÀ THANH TOÀN 2003 Vấn đề chế biến bảo quản ăn trái Đồng Bằng Sông Cửu TrungLong tâmKỷ Học ĐHnâng Cần @ Tài học Bằng tập cứu yếuliệu hội thảo caoThơ chất lượng tráiliệu Đồng Sôngnghiên Cửu Long Cục Khuyến Nông – Khuyến Lâm Trung Tâm Khuyến Nông Vĩnh Long HÀ VĂN THUYẾT TRẦN QUANG BÌNH 2002 Bảo quản rau tươi bán chế phẩm Nhà xuất Nông Nghiệp, 167 trang HARRIS, S R 1988 Some special post-harvest treatments Production is only half the battle LÊ THỊ THU HỒNG 2003 Cơ phòng trừ bệnh hại sau thu hoạch cho cam Sành Tài liệu hội thảo chuyên đề cam Sành tỉnh Vĩnh Long Viện nghiên cứu ăn miền Nam LÊ VĂN HÒA 2002 Bài giảng sinh lý sau thu hoạch Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ Tài liệu lưu hành nội LIM, J and M G MILLER 1997 The Role of the benomyl metabolite carbendazim in benomyl-induced testicular toxicity Toxicology and Applied pharmacology 142:401-10 MAI TRẦN NGỌC TIẾNG 2001 Giáo trình lão suy thực vật Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh MAI VĂN TRỊ 1997 Phòng trị bệnh hại ăn nhấn mạnh bệnh sau thu hoạch Thông tin quản lý vườn ăn nhiệt đới cho tỉnh phía Nam Tài liệu khố tập huấn Trung tâm ăn Long Định MANTO, A K and V V MODI, 1969 Ethylene and ripening of mangoes Plant physiol 44 MOHAMED, H and E ABU-GOUKH 2003 Effect of ethrel in aqueous solution and ethylene released from ethrel on mango fruit ripening The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 778 (4): 568-573 MURATA, T 1997 Citrus In: Mitra, S.K 1997 Postharvest physiology and storage of tropical and subtropical fruit, p 21-40 NGUYỄN BẢO VỆ VÀ LÊ THANH PHONG 2004 Giáo trình Đa niên phần Ăn trái Tủ sách Đại học Cần Thơ NGUYỄN BẢO VỆ.liệu 2003.ĐH BảoCần quản có @ múiTài sau thu hoạch nghệ cứu sau Trung tâm Học Thơ liệu họcHội tậpthảo vàCơng nghiên thu hoạch có múi Vĩnh Long (6/2003), trang 1-7 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG, LÊ BẢO LONG LÊ VĂN HÒA 2005 Ảnh hưởng xử lý kết hợp nước nóng, bao gói bảo quản lạnh phẩm chất thời gian tồn trữ trái bưởi Năm Roi (Citrus maxima var Năm Roi) Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “Cây ăn quả” 2005 Trường Đại học Cần Thơ Trang 8-9 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 2004 Ảnh hưởng biện pháp xử lý nước nóng, bao gói bảo quản lạnh phẩm chất thời gian tồn trữ bưởi Năm Roi Luận án Thạc sĩ Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN KHIẾT TÂM 2004 Xác định nấm hại vỏ trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch ảnh hưởng nhiệt độ Chlorine đến phát triển nấm Aspergillus sp (màu đen) Luận văn kỹ sư ngành Trồng Trọt Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN LÊ NGỌC 2008 Đánh giá tác động xử lý Gibberellin đến phẩm chất trái quýt Đường, cam Sành, bưởi Năm Roi sau thu hoạch Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Trồng Trọt Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN MẠNH KHẢI, NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY ĐINH SƠN QUANG 2006 Giáo trình bảo quản nông sản Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội NGUYỄN MINH CHÂU 1998 Đánh giá tiềm ăn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, triển vọng tiêu thụ nội địa xuất Hội thảo thương mại hóa trái nhiệt đới miền Nam Việt Nam Tiền Giang NGUYỄN MINH THỦY 2000 Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch rau nhiệt đới Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ 74 trang NGUYỄN MINH THỦY 2003 Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch rau nhiệt đới Lưu hành nội Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY, TRẦN THỊ LAN HƯƠNG NHỮ THỊ NHUNG 2007 Giáo trình cơng nghệ bảo quản chế biến rau Nhà xuất Hà Nội NGUYỄN THỊ THU CÚC PHẠM HOÀNG OANH 2002 Dịch hại cam, quýt, IPM Thơ (Citrus@ pests theirhọc management Vietnam) Trungchanh, tâm bưởi Học(Rutaceae) liệu ĐHvàCần Tàiandliệu tập in nghiên cứu Nhà xuất Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 2005 Ảnh hưởng số biện pháp xử lý trước sau thu hoạch đến chất lượng cam Sành Luận án Thạc sĩ Trồng Trọt Trường Đại học Cần Thơ NGUYỄN VĂN LUẬT 2006 Cây có múi phần giống kỹ thuật trồng Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội NGUYỄN VĂN MƯỜI, CHÂU TRẦN DIỄM ÁI, LÂM THỊ VIỆT HÀ, NGUYỄN NHẬT MINH PHƯƠNG PHẠM THỊ ANH ĐÀO 2004 Ảnh hưởng nhiệt độ đến thời gian bảo quản chất lượng cam Sành Báo cáo hội nghị chuyên đề R2 “Cây ăn quả”.2005 Trường Đại học Cần Thơ Trang 8-9 NGUYỄN VĂN PHONG ĐỖ MINH HIỀN 2001 Nghiên cứu bảo quản trái bưởi Năm Roi, chôm chôm Java dạng chế biến tối thiểu Kết nghiên cứu khoa học công nghệ ăn (2000-2001) Viên nghiên cứu ăn miền Nam Nhà xuất Nơng nghiệp, trang 259-270 PHẠM HỒNG OANH 2003 Bệnh hại sau thu hoạch trái có múi Hội thảo Cơng nghệ sau thu hoạch có múi Vĩnh Long tháng 6/2003, trang 811 PHẠM VĂN BIÊN, BÙI CÁCH TUYẾN NGUYỄN MẠNH CHINH 2000 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất Nơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh PHAN CÁT LAN CHI 2000 Xác định thời điểm thu hoạch trái bưởi Năm Roi Tiểu luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học QUÁCH ĐĨNH, NGUYỄN VĂN THIẾP NGUYỄN VĂN THOA 1996 Công nghệ sau thu hoạch chế biến rau Nhà xuất khoa học kỷ thuật Hà Nội, 284 trang RODOV, V., S PETETZ, S BEN-YEHOSHUA, T AGAR, and G DHALLEWIN 1997 Heat applications as complete or pastial substitute for pontharvest fungicide treatments of grapefruit and oroblanco fruit In: Manicom, B., (Ed), 1996 Proc Intl Soe Citricult 2: 1153-1157 SALUNKHE, D K liệu and B.ĐH B DESAI 1984.@ Posthavest biotechnology of fruits CRCcứu Trung tâm Học Cần Thơ Tài liệu học tập nghiên Press, Inc Boca Raton, Florida pp 36-38 TỐNG THỊ ÁNH NGỌC 2002 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả bảo quản cam bao màng chitosan Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ TRẦN MINH TÂM 2000 Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội TRẦN NGỌC PHƯƠNG ANH 2008 Ảnh hưởng ẩm độ khơng khí Benomyl đến thời gian tồn trữ trái cam Sành sau thu hoạch Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ TRẦN QUANG HÙNG 1999 Thuốc bảo vệ thực vật Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội TRẦN THỊ KIM BA.1998 Khảo sát thay đổi đặc tính sinh lý, sinh hố, ảnh hưởng tỷ trọng trái Benzyl Ademin đến tiến trình chín trái xoài Cát Hoà Lộc Luận án thạc sĩ nông học Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ TRẦN THƯỢNG TUẤN, LÊ THANH PHONG, DƯƠNG MINH, TRẦN VĂN HÒA NGUYỄN BẢO VỆ 1994 Cây ăn trái Đồng Bằng Sông Cửu Long tập Sở Khoa Học Công Nghệ Môi Trường An Giang TRẦN THƯỢNG TUẤN, NGUYỄN BẢO VỆ, LÊ THANH PHONG TRẦN VĂN HÂU 1999 Điều tra, thu thập, bảo tồn đánh giá số ăn đặc sản tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Báo cáo khoa học Đề tài nghiên cứu cấp TRẦN VĂN HAI 2000 Giáo trình hóa bảo vệ thực vật Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ TRẦN VĂN HỊA TRƯƠNG TRỌNG NGƠN 2002 Giáo trình sinh lý sản phẩm sau thu hoạch Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ VŨ CÔNG HẬU 1999 Trồng ăn Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp, trang 100-146 WILLS, R., BARRY MCGLASSON, DOUG GRAHAM DARYL JOYCE 1998 introduction the Physiology & Handling of Fruit, Vegetables & TrungPostharvest: tâm HọcAn liệu ĐH Cầnto Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ornamentals 4th Ed University of NSW Press Ltd., Sydney WILSON, C L and M E WISNIEWSKI, 1989 Biological control of posharvest diseases of fruit and vegetable an emerging technology Annu Rew Phytopathol 1989.2: 425-41 PHỤ LỤC Phụ bảng Số liệu nhiệt độ ẩm độ phòng thí nghiệm Trung Nghiệm thức và Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ (h) (ºC) (%) (ºC) (%) 19/12/07 26 78 26 94 28 76 28 94 20/12/07 28 80 28 89 29,5 75 30 92 21/12/07 28 78 28 89 29,5 75 30 92 22/12/07 26,5 82 26,5 92 29,5 79 29,5 90 23/12/07 26 74 25 96 28 74 28 94 24/12/07 28 75 28 92 28,5 62 28,5 95 25/12/07 29 78 29 86 tâm Học liệu @ Tài liệu ĐH Cần 29 Thơ 68 30 học tập 84và 26/12/07 28 78 28,5 90 29 72 29 92 27/12/07 27,5 82 27,5 86 29,5 65 30 92 28/12/08 27 81 27 92 27,5 78 28 92 29/12/07 28 76 28 95 29 68 28 94 30/12/07 28 70 28 90 29 76 29 94 31/12/07 29 89 29 92 29 68 28 94 01/01/08 27,5 77 27,5 92 28 76 28 88 02/01/08 25,5 76 25,5 92 26 78 25 90 Nhiệt độ Ẩm độ (ºC) (%) 26 98 28 99 28 98 30 98 27 99 30 99 26,5 98 29,5 98 25 98 28 99 28 99 28,5 98 29 98 nghiên 29 cứu 98 28 100 29 99 27 100 29,5 98 27 96 27,5 99 28 98 28 99 28 96 29 97 29 97 28 99 27 96 28 98 25,5 96 26 97 Phụ bảng Trung Nghiệm thức và Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ (h) (ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 03/01/08 23 75 23 89 23 96 24 88 25 85 24 96 04/01/08 25 75 25 94 25 100 28 75 28 92 28 96 05/01/08 26 78 26 84 26 98 28 77 28 90 27,5 100 06/01/08 27,5 76 27,5 91 27,5 98 29 62 29 92 29 100 07/01/08 28 88 28 89 28 99 29,5 75 30 92 30 99 08/01/08 28 78 28 89 27 99 29,5 75 30 92 30 99 09/01/08 31 62 30 95 30 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu98 29 68 28 94 28 99 10/01/08 28 70 28 90 28 96 31 58 31 94 31 97 11/01/08 29 89 29 92 29 97 29 68 28 94 28 99 12/01/08 26 74 25 96 25 98 28 74 28 94 28 99 13/01/08 29,5 75 30 92 30 99 28,5 70 28 94 28 98 14/01/08 27 84 27,5 92 27 96 28 65 28 90 29 98 15/01/08 29 76 29 92 29 99 32 64 32 94 32 98 16/01/08 29 82 29 94 29 98 29,5 75 30 92 30 98 17/01/08 27,5 86 27,5 92 27 96 27 85 28 92 27,5 96 18/01/08 29 84 29 94 29 96 31 64 31 88 31 100 Phụ bảng Trung Nghiệm thức và Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ (h) (ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 19/01/08 28 88 28 89 28 99 30 82 30 94 30 98 20/01/08 27 82 27 90 27 95 32 62 32 94 31,5 98 21/01/08 29 68 30 94 30 97 31 74 31,5 92 31 98 22/01/08 28 88 28 89 28 99 31 66 31 94 30,5 98 23/01/08 27 76 27,5 94 27 98 31 70 31 92 29 96 24/01/08 28 64 28 92 28 97 28 78 28,5 92 28 96 25/01/08 29 78 29 94 29 98 30 76 31 92 30 98 26/01/08 29 Thơ76 tâm Học liệu9 ĐH Cần @ Tài 29 liệu học92tập 29 nghiên cứu99 32,5 56 32 91 31,5 98 27/01/08 28 88 28 89 28 96 32 64 32,5 94 32 98 28/01/08 28 78 28 96 27,5 98 30 58 31 90 30 96 29/01/08 28 74 28 94 28 98 31 62 32 95 31 98 30/01/08 30 62 30,5 94 30 97 31 62 32 95 31 98 31/01/08 27 82 27 90 27 97 31 56 31 94 31 98 01/02/08 27 78 27 90 27 98 29,5 75 30 92 30 99 02/02/08 28 75 28 89 28 99 29 68 30 94 30 99 03/02/08 27 70 27 89 27 99 29 68 29 89 29 99 Phụ bảng Trung Nghiệm thức và Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ (h) (ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 04/02/08 27 82 27 90 27 95 31 64 31 88 31 100 05/02/08 28 88 28 89 28 99 29,5 75 30 92 30 99 06/02/08 27 76 27 90 27 96 31 68 31 88 31 98 07/02/08 27,5 74 27,5 90 27,5 98 30 78 30 91 30 98 08/02/08 26,5 82 26,5 85 26,5 96 31 68 31 92 31 98 09/02/08 26 76 26 88 26 96 31 72 31 90 31 98 10/02/08 29 79 29 92 29 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu99 31 70 31 92 29 98 11/02/08 28 64 28 92 28 98 30 64 30 90 30 96 12/02/08 28,5 82 28 90 28 98 29 80 29,5 92 29 98 13/02/08 27 70 30 94 29 99 28 75 28 94 28 96 14/02/08 27 75 27 92 27 98 28 75 28 90 28 96 15/02/08 27 70 27 94 27 96 28 65 28 90 29 97 16/02/08 29 76 29 92 29 98 30 74 31 85 30 98 17/02/08 28 75 28 89 28 98 29 68 30 94 30 96 18/02/08 27 70 27 89 27 97 29 68 29 89 29 98 19/02/08 27 82 27 90 27 95 31 64 31 88 31 98 Phụ bảng Trung Nghiệm thức và Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ (h) (ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 20/02/08 29,5 75 30 92 30 99 30 62 30 92 30 98 21/02/08 27 78 27 84 28 99 29 62 29 92 29 98 22/02/08 28 76 28 91 28 98 30,5 68 30,5 92 30 97 23/02/08 25 80 25 90 25 98 26 89 27 94 27 98 24/02/08 29 84 29 92 29 98 29,5 75 30 92 29,5 98 25/02/08 26,5 86 26 90 26 98 27 70 27 89 27 99 26/02/08 28 75 28 89 28 98 29 76 29 92 29 95 27/02/08 29,5 Thơ77 tâm Học liệu9 ĐH Cần @ Tài 29 liệu học91tập 29 nghiên cứu98 29,5 75 29,5 92 29,5 97 28/02/08 28 75 28 92 28 98 30 77 30,5 92 30 98 29/02/08 27 83 27 92 26,5 99 29,5 78 29,5 88 29,5 98 01/03/08 28 80 28 91 28 98 30 76 30,5 92 30 97 02/03/08 28 78 28 88 28 98 30 74 30 90 30 98 03/03/08 29,5 73 29,5 92 29 96 30,5 70 31 91 30,5 97 04/03/08 29 74 30 90 29,5 98 31 68 31 91 31 97 05/03/08 28 76 28 92 28 99 30,5 76 30,5 90 30,5 98 06/03/08 29 84 29 92 29 99 30 62 30 90 30 100 Phụ bảng Nghiệm thức và Ngày Giờ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ Nhiệt độ Ẩm độ (h) (ºC) (%) (ºC) (%) (ºC) (%) 07/03/08 28 82 28 92 28 98 31 76 31 90 31 98 08/03/08 28 80 28 91 28 100 30 74 30 90 30 99 09/03/08 28 84 28 88 28 98 30 76 30 88 30 98 10/03/08 29,5 80 30 90 29,5 98 31 68 31 89 31 98 11/03/08 28,5 78 28 90 28 99 31 74 31 88 31 98 12/03/08 29 75 29 92 39 98 32 62 32 95 31,5 98 13/03/08 29,5 84 29,5 91 29 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu97 31 82 32 92 30,5 98 14/03/08 28 83 28 90 28 96 30 76 30 90 30 98 15/03/08 28 83 28 96 27 98 30,5 74 31 95 30,5 97 16/03/08 29 80 29 90 29 98 30 78 30,5 92 30 98 17/03/08 29 76 29 92 29 97 31 64 32,5 90 31,5 98 18/03/08 28,5 81 29 90 28,5 99 30,5 76 30,5 89 30,5 98 Trung bình 28,7 74,6 28,8 91,2 28,7 97,8 PHỤ LỤC CÁC BẢNG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA) Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến hao hụt trọng lượng trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Ẩm độ (a) Benomyl (b) ab Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 2 54 59 3,50 Tổng bình Trung bình F tính Mức ý phương bình phương nghĩa 20233,740 10116,870 23667,9516 ** 0,000 0,000 0,0000 ns 0,075 0,037 0,0871 ns 23,082 0,427 20256,897 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến hàm lượng nước vỏ trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nguồn biến động Ẩm độ (a) Benomyl (b) ab Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 2 30 35 0,39 Tổng bình Trung bình F tính Mức ý phương bình phương nghĩa 6292,982 3146,491 48419,6362 ** 0,004 0,004 0,0650 ns 0,029 0,014 0,2217 ns 1,950 0,065 6294,964 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến hàm lượng nước thịt trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Ẩm độ (a) Benomyl (b) ab Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 2 30 35 0,35 Tổng bình Trung bình F tính Mức ý phương bình phương nghĩa 33,444 16,722 169,7085 ** 0,002 0,002 0,0221 ns 0,033 0,017 0,1678 ns 2,956 0,099 36,436 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến độ khác màu vỏ trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình F tính Mức ý động phương bình phương nghĩa Ẩm độ (a) 375,393 187,697 139,2159 ** Benomyl (b) 0,038 0,038 0,0278 ns Trungabtâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 0,553 0,276 0,2051 ns Sai số 54 72,805 1,348 Tổng cộng 59 448,788 CV (%) 2,14 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến độ khác màu dịch trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Ẩm độ (a) Benomyl (b) ab Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 2 30 35 3,10 Tổng bình Trung bình F tính Mức ý phương bình phương nghĩa 0,127 0,063 2,6698 ns 0,014 0,014 0,5738 ns 0,016 0,008 0,3279 ns 0,712 0,024 0,867 ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến trị số pH dịch trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Ẩm độ (a) Benomyl (b) ab Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 2 30 35 1,95 Tổng bình Trung bình F tính Mức ý phương bình phương nghĩa 0,813 0,407 67,7148 ** 0,004 0,004 0,7037 ns 0,007 0,003 0,5594 ns 0,180 0,006 1,004 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến độ Brix dịch trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình F tính Mức ý động phương bình phương nghĩa Ẩm độ (a) 9,109 4,554 55,6929 ** (b) liệu ĐH Cần Thơ 0,018 @ Tài liệu 0,018học tập 0,2174 ns TrungBenomyl tâm Học nghiên cứu ab 0,002 0,001 0,0136 ns Sai số 30 2,453 0,082 Tổng cộng 35 11,582 CV (%) 2,69 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê Phụ bảng Ảnh hưởng ẩm độ Benomyl đến hàm lượng vitamin C trái bưởi Năm Roi vào thời điểm 13 tuần sau thu hoạch Nguồn biến động Ẩm độ (a) Benomyl (b) ab Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 2 30 35 1,88 Tổng bình Trung bình F tính Mức ý phương bình phương nghĩa 11,215 5,607 189,3527 ** 0,000 0,000 0,0001 ns 0,008 0,004 0,1284 ns 0,888 0,030 12,111 **: mức ý nghĩa 1%; ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê ... Ảnh hưởng ẩm độ khơng khí nhiệt độ phòng thí nghiệm Benomyl đến thay đổi số đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch thực nhằm mục tiêu tìm ẩm độ thích hợp hiệu thu c Benomyl mà không làm thay. .. bao trái Nhưng vấn đề ảnh hưởng ẩm độ khơng khí thu c Benomyl đến thay đổi số đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch chưa nghiên cứu nhiều Do đó, đề tài Ảnh hưởng ẩm độ khơng khí nhiệt độ phòng. .. phòng thí nghiệm Benomyl đến thay đổi số đặc tính trái bưởi Năm Roi sau thu hoạch tiến hành nhằm mục tiêu tìm ẩm độ thích hợp hiệu thu c Benomyl mà khơng làm thay đổi đặc tính trái bưởi Năm Roi sau
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHÔNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ BENOMYL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH, ẢNH HƯỞNG CỦA ẨM ĐỘ KHÔNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ BENOMYL ĐẾN SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRÁI BƯỞI NĂM ROI SAU THU HOẠCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay