ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG MÀNG BAO LÊN CHẤT LƯỢNG TRÁI DƯA LEO SAU THU HOẠCH Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ KHÁC NHAU

53 18 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:29

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Trần Thị Xuân Loan ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG MÀNG BAO LÊN CHẤT LƯỢNG TRÁI DƯA LEO (Cucumis sativus.L) SAU THU HOẠCH Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ KHÁC NHAU Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT Cần Thơ, 2008 Xin tỏ lòng biết biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Xuân Thu, người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho lời khuyên bổ ích giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Kỹ sư Bùi Văn Tùng, Kỹ sư Tô Lan Phương, Kỹ sư Diệp Thuý Duy giúp tơi phân tích mẫu phòng thí nghiệm Các bạn sinh viên Trần Thị Kiều Thu, Trần Ngọc Kim Tiên, Mã Tú Trinh cộng tác giúp đỡ tơi thực thí nghiệm phòng Xin chân thành cảm ơn tất bạn Trồng trọt khoá 30 giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Kính dâng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT Cha, mẹ hết lòng ni khơn lớn nên người Q TRÌNH HỌC TẬP I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: Trần Thị Xuân Loan, Giới tính : Nữ Sinh ngày: 26/04/1985 Nơi sinh: Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang Chỗ nay: 97, Ấp Long An B, Thị Trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tiểu học: Từ năm 1991 đến năm 1996, học Trường Tiểu học Long Thạnh 1, xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang Trung học sở Từ năm 1996 đến năm 2000, Trường Trung học sở Long Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang Trung học phổ thông Từ năm 2000 đến năm 2001 học trường Trung học phổ thong Tầm Vu 2, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang Từ năm 2001 đến 2003 học Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, An Trung tâm Thới, HọcBình liệuThuỷ, ĐHCần Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Trần Thị Xuân Loan Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT Luận văn tốt nghiệp kèm theo đây, với đề tựa “ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG MÀNG BAO LÊN PHẨM CHẤT TRÁI DƯA LEO SAU THU HOẠCH Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ KHÁC NHAU”, TRẦN THỊ XUÂN LOAN thực báo cáo Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT KHOA DUYỆT Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2008 Cán hướng dẫn Chương Nội dung Danh sách hình Trang xi Danh sách bảng xii Tóm lược xiv MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 1.2 Các trình vật lý tồn trữ 1.1.1 Sự thoát nước 1.1.2 Sự giảm khối lượng tự nhiên 1.1.3 Sự sinh nhiệt Các q trình sinh lý, sinh hóa 1.2.1 Sự hô hấp 1.2.2 Sự thay đổi thành phần hóa học 1.3 Các rối loạn bệnh lý dưa leo sau thu hoạch 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình tồn trữ nơng sản Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 1.5 1.6 1.4.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 1.4.2 Ảnh hưởng ẩm độ khơng khí 1.4.3 Ảnh hưởng khí bảo quản Các phương pháp tồn trữ rau tươi 1.5.1 Tồn trữ điều kiện thường 1.5.2 Tồn trữ lạnh 10 1.5.3 Tồn trữ khí kiểm sốt 10 1.5.4 Tồn trữ khí cải biến 10 1.5.5 Sử dụng màng bao bảo quản nơng sản 11 1.5.6 Tồn trữ hóa chất 12 Một vài phương pháp bảo quản dưa leo giới PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP 12 14 2.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng dạng màng bao đến chất lượng trái dưa leo sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng 2.1.1 Mục đích 2.1.2 Phương tiện 2.1.3 Phương pháp 2.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng dạng màng bao lên chất lượng trái dưa leo sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% 14 14 14 14 17 17 17 2.2.1 Mục đích 17 2.2.2 Phương tiện 17 2.2.3 Phương pháp 2.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng dạng màng bao lên chất lượng trái dưa leo sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% 2.3.1 Mục đích 17 17 17 2.3.2 Phương Trung tâm Học liệu ĐH CầntiệnThơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 17 2.3.3 Phương pháp 17 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 18 KẾT QUẢ, THẢO LUẬN 18 3.1 Ghi nhận tổng quát 19 3.2 Màu sắc trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ ẩm độ khác 19 3.2.1 Màu sắc trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng 19 3.2.2 Màu sắc trái tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% 3.2.3 Màu sắc trái tồn trữ điều kiện nhiệt độ 10ơC, ẩm độ 90% 3.3 Độ cứng thịt trái dưa leo sau thu hoạch 3.3.1 Độ cứng thịt trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng 3.3.2 Độ cứng thịt trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện 19 23 23 23 nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% 3.3.3 Độ cứng thịt trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% 3.4 pH thịt trái dưa leo điều kiện nhiệt độ ẩm độ khác 3.4.1 pH thịt trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng 3.4.2 pH thịt trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% 3.4.3 pH thịt trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% 3.5 Tổng lượng chất rắn hòa tan (TSS) trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ ẩm độ khác 24 27 27 27 28 31 31 3.5.1 TSS cuả trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng 31 3.5.2 TSS cuả trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% 32 3.5.3 TSS cuả trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% 35 35 Phần trăm trọng lượng giảm trái dưa leo sau thu hoạch Trung tâm Học3.6 liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 3.6.1 Phần trăm giảm trọng lượng trái điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng 3.6.2 Phần trăm giảm trọng lượng trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% 3.6.3 Phần trăm giảm trọng lượng trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% 35 36 42 42 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT MỞ ĐẦU Hàng năm giới tổn thất sau thu hoạch lớn Tổn thất rau nước châu Á lớn đặc biệt nước nhiệt đới Ước tính hàng năm nước châu Á tổn thất khoảng 20-50% (http://www.agnet.org) Riêng Việt Nam, trung bình tổn thất sau thu hoạch hạt nông sản khoảng 10%, khoảng 25% rau 35% Các tổn thất chăm sóc sau thu hoạch, vận chuyển, tồn trữ, chế biến, bao gói, phân phối… (Nguyễn Mạnh Khải, 2005) Hiện nhà trồng rau cải nói chung, dưa leo nói riêng chưa nhà vườn quan tâm đến quy trình sau thu hoạch dưa leo bị giảm phẩm chất nhanh sau thu hoạch trái bị cuống, trầy sướt, vỏ trái màu vỏ chuyển sang màu 10 vàng giá trị thương phẩm -3 ngày sau thu hoạch Các nghiên cứu giới có nhiều cơng trình cơng bố biện pháp trì chất lượng dưa leo sau thu hoạch tồn trữ dưa điều kiện nhiệt độ lạnh ẩm độ cao Nhiệt độ tồn trữ thay đổi tùy theo giống điều kiện quốc gia Úc khuyến cáo tồn trữ dưa nhiệt độ 10-12.5oc ẩm độ 90-95% bảo quản dưa leo 14 ngày (Trevor V Suslow Mảita Canwell, 2005) Ngoài để giảm nhăn trái sau thu hoạch cần bao trái (Ji Gang Kim et al, 2003) Riêng ỏ Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu nhiệt độ ẩm độ sử dụng dạng màng bao phù hợp cho dưa leo sau thu hoạch Nhằm mục đích tìm dạng màng bao phù hợp cho tồn trữ dưa leo sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ phòng nhiệt độ lạnh đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DẠNG MÀNG BAO LÊN PHẨM CHẤT TRÁI DƯA LEO SAU THU HOẠCH Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ KHÁC NHAU” thực Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Các trình vật lý tồn trữ 1.1.1 Sự thoát nước Theo Nguyễn Mạnh Khải (2005) nước nơng sản sau thu hoạch trình nước tự nơng sản khuếch tán bên ngồi mơi trường Sự thoát nước phụ thuộc trước hết vào đặc điểm nông sản mức độ háo nước hệ keo tế bào, thành phần, trạng thái mô bảo vệ, cường độ hô hấp nông sản Ở rau quả, tế bào có lớp cutin mỏng, chứa protein nên khả giữ nước Mỗi loại nông sản khác có cấu tạo lớp vỏ tế bào khác nên thoát nước khác Q trình nước thực vật q trình vật lý nên phụ thuộc chặt chẽ vào yếu tố ngoại cảnh Ảnh hưởng nhiệt độ, ẩm độ môi trường, tốc độ chuyển động áp suất không khí mơi trường bảo quản 39 Bảng 3.6 Đánh giá cảm quan độ chua thịt trái dưa leo đối chứng dạng màng bao PVC, nylon lỗ, lỗ 12 lỗ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng; nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% Trong phòng Nhiệt độ 10 oC, ẩm độ 90% Ngày sau thu hoạch Nghiệm thức 10 10 15 10 15 20 Cảm quan Điểm Không chua 9,5 Hơi chua 7,51 Hơi chua 5,60 Không chua 8,31 Hơi chua 6,84 Chua 4,80 Không chua 8,49 Không chua 8,17 Hơi chua 7,06 Hơi chua 6,00 Cảm quan Điểm Không chua 9,5 Không chua 8,24a Chua Không chua 8,11 Hơi chua 5,87 Không chua 8,68 Không chua 8,02 Hơi chua 6,00 Chua 5,96 Không chua 8,69 quan Điểm chua 9,5 chua 8,40 chua 8,15 chua 9,29 chua 8,84 chua 8,07 chua 9,18 chua 9,09 chua 8,47 chua 8,01 Nylon lỗ Cảm quan Điểm Không chua 9,5 Không chua 8,97 Không chua 8,67 Không chua 9,02 Không chua 8,72 Không chua 8,60 Không chua 9,14 Không chua 9,00 Không chua 8,92 Không chua 8,26 Nylon 12 lỗ Cảm quan Điểm Không chua 9,5 Không chua 8,35 Hơi chua 7,74 Không chua 8,81 Không chua 8,33 Hơi chua 7,40 Không chua 8,99 Không chua 8,76 Không chua 8,16 Chua Đối chứng Bao PVC 4,90 Trung tâm ĐHKhông Cần Thơ Tài liệu tập Không nghiên Cảm Học Không liệu Không Không @ Không Không học Không Không cứuT Không Nylon lỗ 7,06 40 6.4 6.2 pH 5.8 5.6 5.4 5.2 10 Điểm Hình 3.3 Trị số pH thang điểm đánh giá cảm quan 3.5 Tổng lượng chất rắn hòa tan (TSS) trái dưa leo tồn trữ điều Trung tâm kiệnHọc nhiệt liệu độ ĐH ẩm độCần khác Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 3.5.1 TSS cuả trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng Sau thu hoạch TSS trái dưa leo nghiệm thức đối chứng thấp trái nghiệm thức khác Tồn trữ đến ngày thứ trị số TSS trái dưa leo biến động 2,83 đến 3,1 khác biệt không ý nghĩa nghiệm thức Đến ngày thứ 10, trái dưa leo bao nylon lỗ trái giá trị TSS cao (3,10%) khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng (Bảng 3.7) 3.5.2 TSS cuả trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% Trái tồn trữ điều kiện lạnh, ngày thứ trái có vị với TSS = 2,90 đến 3,11% trị số TSS cao nghiệm thức trữ trái bao nylon lỗ Đến ngày thứ 10 15 trái nghiệm thức tồn trữ bao nylon lỗ có trị số TSS 2,78% 2,87% 15 ngày sau thu hoạch khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng 41 3.5.3 TSS cuả trái dưa leo tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% Tồn trữ trái nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90%, ngày thứ 5, 10, 15 20 ngày tồn trữ trị số TSS khác biệt không ý nghĩa nghiệm thức, nnhiên vị ghi nhận nghiệm thức trữ trái bao nylon lỗ Kết cho thấy trái dưa leo sau thu hoạch tồn trữ bao nylon lỗ để điều kiện tự nhiên trái không vị đến ngày thứ Tồn trữ trái bao nylon lỗ nhiệt độ 10oC 55% đến 15 ngày trữ đến 20 ngày trái trữ bao nylon nhiệt độ 10oC 90% ẩm độ Kết đánh giá cảm quan tổng hợp hình 3.3 cho thấy thang điểm từ đến 10 tương ứng với độ tăng dần Trị số TSS = 2,78–3,20% chấp nhận cao đánh giá cảm quan (8-10 điểm) Nguyên nhân giảm trị số TSS q trình hơ hấp làm tiêu hao lượng chất khô không bù đắp lại Quá trình enzyme xúc tác Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT Hoạt động enzyme bị ảnh hưởng pH Nếu pH cao mức tối thích hơ hấp tăng Qua phân tích tương quan thống kê mức ý nghĩa 5% TSS pH có hệ số tương quan 0.3 cho thấy chúng có tương quan thuận chặt với Ở nghiệm thức nylon lỗ có trị số pH thấp nên TSS thấp Trái dưa leo nghiệm thức màng bao nylon lỗ có pH cao nên trị số TSS cao trì phẩm chất trái tốt nghiệm thức khác Theo Taiz Zeiger (2002), khoảng pH thích hợp cho phần lớn phản ứng xúc tác hô hấp enzyme 6-7 Nếu thấp cao giá trị hoạt động enzyme giảm Điều phù hợp với kết nghiên cứu Châu Tấn Phát (2004) trái cam sành, pH TSS tương quan thuận mức ý nghĩa 5% Nếu pH cao TSS cao 42 Bảng 3.7 Diễn biến TSS thịt trái dưa leo đối chứng màng bao PVC, nylon lỗ, lỗ 12 lỗ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng; nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% Trong phòng Nghiệm thức Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% Ngày sau thu hoạch 10 10 15 10 15 20 Đối chứng 3.20 2.83 2.28a 2,90b 2,46b 2,20b 3,17 3,00 2,72 2,50 Bao PVC 3.20 3.01 2.50ab 3,09ab 2,61ab 2,51ab 3,10 3,00 2,74 2,44 Nylon lỗ 3.20 3.10 3.00a 3,26a 3,06a 2,87a 3,20 3,14 3,08 2,89 Nylon 12 lỗ 3.20 3.07 2.70ab 3,11ab 2,90ab 2,76a 3,20 3,12 2,96 2,71 9,57 13,45 6,75 10,97 11,67 6,44 9,08 14,71 17,29 Trung tâm Học liệu2.34b ĐH Cần Thơ2,80ab @ Tài2,78a liệu học tập 3,20 nghiên cứuT Nylon lỗ 3.20 2.92 3,10ab 3,22 3,16 3,03 F CV (%) Ghi chú: Trong cột số có chữ số theo sau giống khác biệt không ý nghĩa thống kê (LSD0,05) ns: Các nghiệm thức khác biệt khơng ý nghĩa qua phân tích thống kê mức 5% *: Các nghiệm thức khác biệt ý nghĩa qua phân tích thống kê mức 5% 43 Bảng 3.8 Đánh giá cảm quan độ thịt trái dưa leo đối chứng dạng màng bao PVC, nylon lỗ, lỗ 12 lỗ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng; nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% Nghiệm thức Cảm Đối chứng quan Điểm Cảm Bao PVC quan Điểm Cảm Nylon lỗ quan Điểm Cảm Nylon lỗ quan Điểm Cảm Nylon 12 quan lỗ Điểm Trong phòng Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% Ngày sau thu hoạch 10 15 10 15 Ngọt Hơi Không Ngọt Ngọt Hơi ngọt 8,59 7,60 5,69 8,83 8,40 7,82 Ngọt Hơi Không Ngọt Ngọt Hơi ngọt 9,03 7,70 6,68 8,64 8,41 7,00 Ngọt Ngọt Ngọt Ngọt Ngọt Ngọt Ngọt Ngọt 9,50 Ngọt 8,38 Ngọt 10 Không 5,33 Hơi 20 Không 9,50 8,87 7,36 9,50 Ngọt 8,88 Ngọt 7,00 Ngọt 9,12 Ngọt 8,38 Ngọt 8,03 Ngọt 9,51 Ngọt 9,38 Ngọt 8,78 Ngọt 8,08 Ngọt 9,50 Ngọt 9.06 Ngọt 8,44 Hơi 9,50 Ngọt 8,67 Ngọt 8,09 Ngọt 9,03 Ngọt 8,93 Ngọt 8,80 Ngọt 8,16 Hơi 9,50 8,56 7,72 9,32 8,49 7,09 8,89 8,76 8,02 7,49 5,91 Không 4,89 Trung tâm Học Thơ @ Tài liệu học tập nghiên Ngọt liệu Ngọt ĐH HơiCần NgọtcứuT 44 3.5 TSS 2.5 1.5 0.5 0 10 Điểm Hình 3.4 Trị số TSS thang điểm đánh giá cảm quan 3.6 Phần trăm trọng lượng giảm trái dưa leo sau thu hoạch Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 3.6.1 Phần trăm giảm trọng lượng trái điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng Trái dưa leo thu họach trọng lượng trung bình 160 g, trái nhăn nhanh nghiệm thức đối chứng Tồn trữ đến ngày thứ 5, trái giảm trọng lượng 12,98% nghiệm thức đối chứng Trái giảm trọng lượng thấp nghiệm thức màng bao lỗ lỗ (1,49% 1,8%) khác biệt có ý nghĩa so nghiệm thức đối chứng, màng bao PVC màng bao nylon 12 lỗ Tồn trữ đến ngày thứ 10, trái tồn trữ màng bao nylon lỗ trọng lượng trái giảm 1,93% thấp so với nghiệm thức lại (Bảng 3.9) 3.6.2 Phần trăm giảm trọng lượng trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% Trái tồn trữ điều kiện lạnh, ngày thứ 5, 10 15 trái giảm trọng lượng cao nghiệm thức đối chứng nghiệm thức màng bao PVC (2,85 đến 4,27%) Trái tồn trữ màng bao nylon giảm trọng lượng thấp nhất.Đến ngày 10 15 ngày trái tồn trữ bao nylon lỗ, lỗ 12 lỗ có trọng lượng trái giảm thấp 45 (1,93 đến 4,55) khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng Trong trái dưa leo nghiệm thức màng bao PVC phẩm chất, trái nhăn vỏ không thị trường chấp nhận 3.6.3 Phần trăm giảm trọng lượng trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% Tồn trữ trái nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90%, ngày thứ 5,10 15 trọng lượng giảm thấp so với điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng hay điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% Trái dưa leo tồn trữ màng bao nylon điều kiện trọng lượng trái giảm không đáng kể trái có biểu bên ngồi khơng bị nhăn vỏ đến ngày thứ 20 Trong trái dưa leo nghiệm thức màng bao PVC nhăn vỏ ngày thứ 10 Kết bảng 3.7 cho thấy tồn trữ trái dưa leo bao nylon lỗ giảm trọng lượng thấp khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng màng bao PVC Kết đánh giá cảm quan tổng hợp hình 3.7 cho thấy thang Trung tâm liệu10ĐH Cần @ lượng Tài liệu điểmHọc từ đến tương ứng Thơ với trọng trái bịhọc giảmtập từ 0và đếnnghiên 26% Sau cứuT thu hoạch trọng lượng trái dưa leo giảm từ đến 4,8% chấp nhận cao đánh giá cảm quan (10-8 điểm) Theo Trần Minh Tâm (2003), Sự giảm trọng lượng tự nhiên thoát nước tổn hao chất hữu hơ hấp 75-85% nước, 1525% tiêu hao chất khơ q trình hơ hấp Trong đó, nước bị ảnh hưởng nhiệt độ ẩm độ môi trường bảo quản xung quanh trái Theo Nguyễn Mạnh Khải (2005), nhiệt độ cao ẩm độ thấp làm trái giảm trọng lượng nhanh Qua phân tích tương quan ẩm độ với giảm trọng lượng tự nhiên trái dưa leo sau thu hoạch cho thấy chúng có tương quan nghịch chặt Trong màng bao nylon lỗ ẩm độ cao so với màng bao lại có giá trị 74,56% ngày, 75,66% 10 ngày, 85,39% 15 ngày, 85,50% 20 ngày sau thu hoạch Tuy ẩm độ có thấp ẩm độ tối hảo để bảo quản dưa leo 90-95% (Trevor V Suslow and Marita Cantwell, 2005) trái dưa leo nghiệm thức màng bao nylon lỗ có phần trăm trọng lượng giảm nghiệm 46 thức khác Điều màng bao có nồng độ O2 thấp nên hơ hấp háo khí bị hạn chế dẫn đến lượng chất thơ tiêu hao hơ hấp Vì vậy, trái dưa leo nghiệm thức màng bao nylon lỗ có giảm trọng lượng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 47 Bảng 3.9 Phần trăm trọng lượng trái giảm nghiệm thức đối chứng màng bao PVC, nylon 0lỗ, lỗ 12 lỗ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng; nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% Trong phòng Nghiệm Nhiệt độ 10oC Nhiệt độ 10oC Ẩm độ 55% Ẩm độ 90% thức Ngày sau thu hoạch 10 10 15 10 15 20 Đối chứng 12,98a 21,02a 6,73a 14,56a 25,18a 2,85b 3,25b 4,00b 6,12a PVC 8,47b 15,90b 2,81b 4,73b 11,66b 4,27a 6,30a 7,03a 8,95b Nylon lỗ tâm 1,49d liệu1,75e 0,95c Thơ 1,22e 1,99dliệu 0,97c 1,08dvà nghiên 1,13d 1,93d Trung Học ĐH Cần @ Tài học tập cứuT Nylon lỗ 1,80d 4,64d 1,09c 2,46d 3,94c 1,54c 1,91c 2,06cd 2,92cd Nylon 12 lỗ 4,80c 7,07c 2,61b 3,51c 4,55c 1,23c 1,29cd 3,09bc 3,47c F * * * * * * * * * CV (%) 14,30 11,00 20,85 9,70 4,58 15,41 14,37 20,02 13,29 Ghi chú: Trong cột số có chữ số theo sau giống khác biệt không ý nghĩa thống kê (LSD0,05) ns: Các nghiệm thức khác biệt khơng ý nghĩa qua phân tích thống kê mức 5% *: Các nghiệm thức khác biệt ý nghĩa qua phân tích thống kê mức 5% 48 Bảng 3.10 Đánh giá cảm quan độ nhăn vỏ trái dưa leo đối chứng dạng màng bao PVC, nylon lỗ, lỗ 12 lỗ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng; nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% Trong phòng Nghiệm thức Cảm quan Nhăn 10 Nhăn Nhăn Điểm 3,78 Cảm quan Nhăn 2,22 Nhăn 6,22 Không nhăn 8,22 Không nhăn 9,56 Không nhăn 8,89 Không nhăn 8,51 Đối chứng Bao PVC Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55% Ngày sau thu hoạch 10 15 Nhăn Nhăn Không nhăn 3,11 2,44 8,62 Không Nhăn Không nhăn nhăn 8,13 6,50 8,33 Không Không Không nhăn nhăn nhăn 9,33 8,84 9,56 Không Không Không nhăn nhăn nhăn 8,67 8.55 9,11 Không Không Không nhăn nhăn nhăn 8,21 8.08 9,11 Nhiệt độ 10oC, ẩm độ 90% 10 Không nhăn 8,56 Nhăn 15 Không nhăn 8,22 Nhăn 20 Nhăn 5,88 Nhăn Điểm Học5,11 3,33 Cần Thơ @ Tài liệu học tập6,12 5,69 4,22 Trung tâm liệu ĐH nghiên cứuT Nylon lỗ Nylon lỗ Nylon 12 lỗ Cảm quan Không nhăn Điểm 9,33 Cảm quan Không nhăn Điểm 9,01 Cảm quan Không nhăn Điểm 8,00 Không nhăn 8,60 Không nhăn 8,11 Nhăn 6.44 Không nhăn 9,33 Không nhăn 8,87 Không nhăn 8,89 Không nhăn 9,11 Không nhăn 8,77 Không nhăn 8,47 Không nhăn 9,07 Không nhăn 8,75 Không nhăn 8,28 49 % 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 2 10 Điểm Hình 3.5 Phần trăm giảm trọng lượng thang điểm đánh giá cảm quan Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 50 I (a) (b) (c) (d) (e) (b) (c) (d) (e) II (a) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT III (a) (b) (c) (d) (e) Hình 3.6 Trái dưa leo nghiệm thức đối chứng (a), màng bao PVC (b), màng bao nylon lỗ (c), màng bao nylon lỗ (d), màng bao nylon 12 lỗ (e) 10 ngày sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng (I), điều kiện 10oC ẩm độ 55% (II) điều kiện 10oC ẩm độ 90% (III) 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Trong điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng, trái dưa leo nghiệm thức màng bao nylon lỗ có phẩm chất tốt đến 10 ngày sau thu hoạch, vỏ trái màu xanh với ∆E = 52,00, trái cứng có trị số độ cứng 2,60 kgf, trái khơng chua có pH = 6,07, trái có TSS =3,00, trái khơng nhăn có trọng lượng trái giảm 4,64% Trong điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 55%, trái dưa leo nghiệm thức màng bao nylon lỗ có phẩm chất tốt bảo quản 15 ngày Trái xanh với ∆E = 50,97, trái cứng có trị só độ cứng 2,14 kgf, trái khơng chua có pH = 5,88, trái có lượng chất rắn hòa tan 2,78, trái khơng nhăn có phần trăm trọng lượng 3,94%.liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT Trunggiảm tâmlà Học Trong điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 90%, trái dưa leo nghiệm thức màng bao nylon lỗ có phẩm chất tốt, bảo quản dưa leo 20 ngày Trái có màu xanh với ∆E = 52,05, trái có độ cứng 2,36 kgf, trái khơng chua với pH = 5,71, trái có TSS = 3,03, khơng nhăn có phần trăm trọng lượng giảm 1,93% Trái dưa leo sau thu hoạch chấp nhận (8-10 điểm) có trị số sau: - Trái có màu xanh ứng với ∆E = 49,72 trở lên - Trái có độ cứng từ 2,30 kgf trở lên - Trái không chua với pH từ 5,71 trở lên - Trái có tổng chất rắn hòa tan (TSS) từ 2,78 trở lên - Trái không nhăn vỏ tương đương với phần trăm trọng lượng giảm không 4,80% 52 ĐỀ NGHỊ Sau thu hoạch tồn trữ trái dưa leo bao nylon lỗ điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng Tồn trữ trái bao nylon lỗ điều kiện lạnh 10oC, ẩm độ 55% điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 90% TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÂU TẤN PHÁT 2004 Ảnh hưởng màng Chitosan bao PE đến bảo quản trái bảo quản trái cam sành Luận văn tốt nghiệp ngành Trồng trọt HÀ VĂN THUYẾT TRẦN QUANG BÌNH 2000 Bảo quản rau tươi bàn chế phẩm Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội FARBER 1991 Post harvest physiology and technology http://www.sinh.hnue.edu.vn HO-MIN KANG (ed) 2001 Post harvest physiology and technology Elsiver Australia http://www.ethylencontrol.com Vegetable storage Ngày 10/01/2005 http://www.gov.pe.ca Some simple methods to storage farm product Ngày Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT 21/03/2006 http://www.vst.vista.gov.vn Biện pháp bảo quản rau tươi Ngày 11/09/2003 LÊ VĂN HÒA NGUYỄN BẢO TỒN 2004 Giáo trình sinh lý thực vật Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ MICROSOFT 2004 Encarta Library sofware USA NGUYỄN MẠNH KHẢI 2005 Giáo trình bảo quản nông sản Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội PHAN THỊ ANH ĐÀO 2003 Khảo sát tổn thất khối lượng thay đổi giá trị cảm quan cam bảo quản lạnh Luận văn tốt nghiệp ngành Cơng nghệ thực phẩm Được trích dẫn Châu Tấn Phát 2004 Ảnh hưởng màng Chitosan bao PE đến bảo quản trái bảo quản trái cam sành Luận văn tốt nghiệp ngành Trồng trọt PURWIYATNO, H and PARKIN, K.L 1991 The effect of film packing on salad In Post harvest physiology and technology, an introduction to the physiology and handling of fruit and vegetable Elsiver Australia ROLL WILLS (ed) 1998 Post harvest physiology and technology, an introduction to the physiology and handling of fruit and vegetable Elsiver Australia 53 TAIZ and ZEIGER 2002 Plant physiology Elsiver Australia TRẦN MINH TÂM 2003 Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội TRẦN VĂN HỊA TRƯƠNG TRỌNG NGƠN 2002 Giáo trình sinh lý sản phẩm sau thu hoạch Bộ môn sinh lý thực vật di truyền chọn giống Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ TREVOR V.SUSLOW and MARITA CANWELL 2005 Cucumber Post harvest technology Elsiver Australia TRƯƠNG TRỌNG NGÔN 2007 Bài giảng công nghệ sau thu hoạch Khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng, Trường Đại học Càn Thơ VÕ THỊ DIỆU HẰNG 2006 Tổn thất sau thu hoạch nông sản http://www.Agriviet.com Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứuT ... Ảnh hưởng dạng màng bao lên chất lượng trái dưa leo sau thu hoạch điều kiện nhiệt độ 10oC ẩm độ 55% 2.2.1 Mục đích Tìm màng bao phù hợp cho việc tồn trữ trái dưa leo sau thu hoạch điều kiện nhiệt. .. sắc trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ ẩm độ khác 19 3.2.1 Màu sắc trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ, ẩm độ phòng 19 3.2.2 Màu sắc trái tồn trữ trái điều kiện nhiệt độ 10oC, ẩm độ 55%... sắc trái tồn trữ điều kiện nhiệt độ 10ơC, ẩm độ 90% 3.3 Độ cứng thịt trái dưa leo sau thu hoạch 3.3.1 Độ cứng thịt trái dưa leo tồn trữ điều kiện nhiệt độ ẩm độ phòng 3.3.2 Độ cứng thịt trái dưa
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG MÀNG BAO LÊN CHẤT LƯỢNG TRÁI DƯA LEO SAU THU HOẠCH Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ KHÁC NHAU, ẢNH HƯỞNG CÁC DẠNG MÀNG BAO LÊN CHẤT LƯỢNG TRÁI DƯA LEO SAU THU HOẠCH Ở CÁC ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ KHÁC NHAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay