ẢNH HƯỞNG CỦA 3 LOẠI GỐC GHÉP BẦU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU HỒNG CÚC CHƯNG TẾT

78 20 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 06:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- NGUYỄN KHÁNH LÂM ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI GỐC GHÉP BẦU Trung tâm Học Cần TRƯỞNG, Thơ @ Tài liệu học tập nghiên LÊNliệu SỰĐH SINH NĂNG SUẤT VÀ cứu TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU HỒNG CÚC CHƯNG TẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Cần Thơ – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- NGUYỄN KHÁNH LÂM ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI GỐC GHÉP BẦU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ LỆĐH TRÁI VUÔNG DƯA Trung tâm HọcTỈ liệu Cần Thơ @ TàiCỦA liệu học tậpHẤU nghiên cứu HỒNG CÚC CHƯNG TẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy Cần Thơ - 2008 Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI GỐC GHÉP BẦU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU HỒNG CÚC CHƯNG TẾT Do sinh viên Nguyễn Khánh Lâm thực Kính trình lên Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 Cán hướng dẫn TS Trần Thị Ba LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Nguyễn Khánh Lâm Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Trồng trọt với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI GỐC GHÉP BẦU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU HỒNG CÚC CHƯNG TẾT Do sinh viên Nguyễn Khánh Lâm thực bảo vệ trước Hội đồng Trung tâm Học @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ý kiến củaliệu Hội ĐH đồngCần chấm Thơ luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: DUYỆT KHOA Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 Chủ tịch Hội đồng TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Khánh Lâm Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1986 Nơi sinh: Phước Long - Bạc liêu Họ tên cha: Nguyễn Thành Long Họ tên mẹ: Lê Kim Nga Quá trình học tập: − Năm 1992-1993: học trường tiểu học Vĩnh Phú Tây − Năm 1993-1997: học trường tiểu học Phường − Năm 1997-2001: học trường trung học cở sở Trần Huỳnh - Bạc Liêu − Năm 2001-2004: học trường phổ thông trung học chuyên - Bạc Liêu − Năm 2004-2008: sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, ngành Trồng Trọt, khóa 30, Khoa Nơng nghiệp Sinh học Ứng dụng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CẢM TẠ Kính dâng ! Cha mẹ suốt đời tận tụy Anh chị giúp đỡ em suốt q trình học tập Thành kính biết ơn ! Cơ Trần Thị Ba tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cô cố vấn học tập Nguyễn Thị Thu Đơng dìu dắt chúng em qua giảng đường Đại học Chân thành cảm ơn ! Chị Võ Thị Bích Thủy dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu suốt thời gian thực thí nghiệm Anh Nguyễn, anh Thương, anh Cang, chị Thơi, chị Kiều, bạn Yến, Khang, Thiện, Ánh, Sang, Trang, Khoa, Ngọc… bạn lớp Trồng trọt K30 em lớp Trồng trọt K31 giúp Cần đỡ hànhhọc thí nghiệm Trung tâm Học liệuđãĐH Thơq @trình Tàitiếnliệu tập nghiên cứu Thân gửi về! Các bạn lớp Trồng Trọt Khóa 30 tình cảm thân thương, lời chúc sức khỏe thành đạt tương lai Nguyễn Khánh Lâm NGUYỄN KHÁNH LÂM, 2008 “Ảnh hưởng loại gốc ghép bầu lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Hồng Cúc chưng tết” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Trồng trọt, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng trường Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy TĨM LƯỢC Đề tài “Ảnh hưởng loại gốc ghép bầu lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Hồng Cúc chưng tết” thực để xác định loại gốc ghép bầu phù hợp cho sinh trưởng , suất, tỉ lệ trái đạt hình vng cao phục vụ chưng tết Thí nghiệm bố trí theo theo thể thức khối hồn tồn ngẫu nhiên, lần lặp lại với nghiệm thức gồm loại gốc ghép dưa bầu: 1/ bầu Nhật 1, 2/ bầu Nhật 3, 3/ gốc bầu địa phương (đối chứng) Diện tích lơ 12 m2/lơ, diện tích thí nghiệm: 168 m2 (12 m2 x 14), liếp đôi rộng m, cách 0,6 m Kết liệu thíĐH nghiệm thấy @ dưaTài hấu liệu Hồng học Cúc ghép bầu địacứu Trung tâm Học CầnchoThơ tập gốc nghiên phương có sinh trưởng tốt, trọng lượng trái lớn (4,14 kg/trái), suất (25,21 tấn/ha), tỉ lệ trái đạt hình vng cao (72,6%) đa số trái đạt hình vng cỡ khn lớn 17x17x19 cm (đạt 25%) 15x15x17 cm (đạt 75%) Dưa hấu Hồng Cúc ghép gốc bầu Nhật có suất tương đương với gốc bầu địa phương trọng lượng trái nhỏ (3,47 kg/trái) tỉ lệ trái đạt hình vng thấp (56,3%) Dưa hấu Hồng Cúc ghép gốc bầu Nhật có sinh trưởng kém, trọng lượng trái nhỏ (3,10 kg/trái), tỉ lệ trái đạt hình vng thấp (50%) đa số đạt cỡ khuôn nhỏ (cỡ khn 14×14×16 cm đạt 86,7%) Có thể sử dụng gốc bầu địa phương làm gốc ghép cho dưa hấu Hồng Cúc trồng vụ tết sinh trưởng tốt, trọng lượng trái lớn, tỉ lệ trái đạt vuông cao (đa số cỡ khuôn lớn) MỤC LỤC Trung Trang Tiểu sử cá nhân v Cảm tạ vi Tóm lược vii Mục lục viii Danh sách bảng x Danh sách hình xi MỞ ĐẦU Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DƯA HẤU 1.1.1 Nguồn gốc giá trị dinh dưỡng 1.1.2 Tình hình sản xuất giới nước 1.1.3 Đặc tính thực vật 1.1.4 Các thời kỳ sinh trưởng 1.1.5 Điều kiện ngoại cảnh 1.1.6 Sâu bệnh hại 1.2 GỐC GHÉP 1.2.1liệu LịchĐH sử quáCần trình Thơ nghiên @ cứu Tài liệu học tập nghiên tâm Học ứng dụng phương pháp ghép rau 1.2.2 Một số nghiên cứu gốc ghép 1.2.3 Ưu điểm hạn chế phương pháp ghép 11 1.3 TẠO HÌNH DƯA HẤU VUÔNG 11 1.3.1 Tình hình dưa hấu vng giới Việt Nam 11 1.3.2 Khn hình vng 12 1.3.3 Thời điểm đặt trái dưa hấu vào khuôn 13 1.3.4 Các biện pháp canh tác ảnh hưởng độ đồng trái 13 1.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DƯA HẤU ÉP KHUÔN 14 Chương PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 15 2.1 PHƯƠNG TIỆN 15 2.1.1 Địa điểm thời gian 15 2.1.2 Tình hình khí hậu 15 2.1.3 Vật liệu 16 2.2 PHUƠNG PHÁP 17 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 17 2.2.2 Kỹ thuật ghép 19 cứu Trung 2.2.3 Kỹ thuật canh tác 19 2.2.4 Kĩ thuật tạo hình dưa hấu vng 22 2.2.5 Thu hoạch 22 2.2.6 Chỉ tiêu theo dõi 23 2.2.7 Phân tích số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT 26 3.2 CHỈ TIÊU NÔNG HỌC 27 3.1.1 Chiều dài thân 27 3.2.2 Số thân 28 3.2.3 Đường kính gốc thân 29 3.2.4 Vị trí trái thân 31 3.2.5 Kích thước trái 35 3.3 THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUÁT 36 3.3.1 Trọng lượng trung bình trái 36 3.3.2 Năng suất 37 3.4 TỈ LỆ TRÁI HÌNH VUÔNG 38 3.4.1 Tỉ lệ trái đặt khuôn vuông 38 3.4.2 Tỉ lệ trái đạt hình vng 39 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 3.4.3 Tỉ lệ trái đạt hình vuông cỡ khuôn 39 3.4.4 Trọng lượng trái đạt hình vng 40 3.4.5 Kích thước trái đạt hình vuông 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 4.1 Kết luận 44 4.2 Đề Nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 cứu YETISIR H 2005 Some physiological and growth responses of watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai] grafted onto Lagenaria siceraria to flooding (Abstract) (http://www.sciencedirect.com/science?) YETISIR H., SARI N 2003 Effect of Hypocotyl Morphology on Survival Rate and Growth of Watermelon Seedlings Grafted on Rootstocks with Different Emergence Performance at Various Temperatures Turk J Agric For 28 (2004) 231-237 VÕ NHỰT MINH 2003 Ảnh hưởng vật liệu phủ liếp lên suất dưa hấu đất giồng cát Trà Vinh, vụ Thu Đông, 2002 Luận văn tốt nghiệp Đại học KNN ĐHCT VÕ THANH HỒNG, 1996 Giáo trình bệnh hại lương thực thực phẩm Tài liệu lưu hành nội WILSONH, B., J 2002 Square Watermelon, in Uncategorized (http://www.brendonwilson.com/blog/2002/07/07/square-watermelon) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM (a) (b) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu (c) (d) Hình (a) Giai đoạn làm đất, (b) Giai đoạn 20 NSKT, (c) Định hướng dưa bò (d) Dưa đạt hình vng lúc thu hoạch PHỤ CHƯƠNG Bảng Tình hình khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm (11/2007-2/2008), TP.Cần Thơ (Đài khí tượng thủy văn Cần Thơ) Thời gian 12/2007 01/2008 02/2008 Trung bình Nhiệt độ trung bình (oC) 26,5 25,8 26,0 26,1 Ẩm độ (%) Lượng mưa (mm) 82 82 77 80,3 20,0 178,0 8,0 68,7 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG Bảng Chiều dài thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu qua NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) Chiều dài thân (cm) qua NSKT 11,1 b 10,5 b 13,8 a ** 4,36 10 14,4 c 16,7 b 24,7 a ** 4,52 20 56,6 c 74,0 b 103,5 a ** 6,86 30 173,5 c 212,4 b 256,7 a ** 3,49 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% NSKT: ngày sau trồng Bảng Tốc độ tăng chiều dài thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu qua NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Tốc độ tăng chiều dài thân (cm/ngày) qua giai đoạn Nghiệm thức Trung tâm Học liệu ĐH 0-10 Cần Thơ @ Tài 10-20 liệu học tập và20-30 nghiên cứu Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) 0,3 c 0,6 b 1,1 a ** 13.92 4,2 c 5,4 b 7,9 a ** 7,76 11,7 c 13,8 b 15,3 a ** 4,77 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% Bảng Số thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu qua NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) 1,1 b 1,1 b 1,3 a ** 2,82 Số (lá) qua NSKT 10 20 9,2 c 4,1 b 11,3 b 4,2 b 14,0 a 5,1 a ** ** 4,62 4,49 30 20,0 c 24,0 b 27,9 a ** 3,09 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% Bảng Tốc độ tăng số thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu qua NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) 0-10 0,3 0.3 0,4 Tốc độ tăng số (lá/ngày) qua giai đoạn 10-20 20-30 1,1 0,5 1,3 0,7 1,6 0,9 Số liệu tính trung bình Bảng Đường kính gốc thân ghép dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu qua NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) 1,98 b 1,95 b 3,03 a ** 8,54 Đường kính thân ghép (mm) qua NSKT 30 60 8,65 c 6,40 c 9,63 b 7,13 b 11,67 a 8,40 a ** ** 2,13 1,87 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% BảngHọc Đường gốc Cần thân gốc ghép dưa 3tập loại gốc ghép bầu qua Trung tâm liệukínhĐH Thơ @ hấu TàiHồng liệuCúchọc nghiên cứu NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) 4,33 b 4,45 b 5,25 a ** 5,87 Đường kính thân gốc ghép (mm) qua NSKT 30 60 10,35 c 8,73 c 11,06 b 9,40 b 13,11 a 10,68 a ** ** 1,52 3,01 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% Bảng Tỉ lệ đường kính thân ghép/gốc ghép dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép qua NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) Tỉ lệ (%) đường kính thân ghép/gốc ghép qua NSKT 30 60 81.4 b 73.4 b 45,9 b 87,0 b 75.9 b 43.7 b 89.0a 78.7a 57.3a ** ** ** 6,66 1,96 2,49 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% Bảng Vị trí trái thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu sau tuyển trái, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Vị trí trái thân Nụ hoa (nụ/thân) Lá mang trái (lá/thân) Nhật 1,7 b 21,4 c Nhật 2,1 a 25,1 b Địa phương (ĐC) 2,3 a 30,5 a Mức ý nghĩa * ** CV (%) 10,63 5,27 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, * mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% Nghiệm thức Bảng Phần trăm trái nụ hoa thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu sau tuyển trái, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Phần trăm nụ hoa thân nụ nụ Nhật 39,4 a 47,5 ab Nhật 21,7 b 53,6 a Địa phương (ĐC) 14,1 c 37,9 b Mức ý nghĩa * * CV (%) 12,84 17,16 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác thống kê mức ý nghĩa 5%, * mức ý nghĩa 5% Nghiệm thức nụ 13,1 b 24,7 b 48,0 a * 31,98 biệt qua phân tích Trung tâm liệu ĐH Cần @tráiTài liệu học cứu BảngHọc 10 Kích thước mang trái,Thơ tỉ lệ đậu dưa hấu Hồng Cúctập 3và loại nghiên gốc ghép bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Kích thước mang trái (cm) Tỉ lệ đậu trái (%) Dài Rộng Nhật 25,0 b 26,9 b 87,5 ab Nhật 26,4 b 27,1 b 95,0 a Địa phương (ĐC) 29,3 a 31,4 a 72,5 b Mức ý nghĩa * * * CV (%) 6,57 5,81 10,56 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, * khác biệt mức ý nghĩa 5% Nghiệm thức Bảng 11 Kích thước, trọng lượng TB trái dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Kích thước trái (mm) lúc thu hoạch Chu vi trái Chiều cao trái Nhật Nhật Địa phương (ĐC) 54,3 b 55,6 b 59,5 a 17,2 b 17,7 b 18,5 a Mức ý nghĩa ** ** CV (%) 2,44 2,16 Trọng lượng TB trái (kg/trái) 3,10 b 3,47 b 4,14 a ** 6,62 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% Bảng 12 Năng suất thực tế suất lý thuyết dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Năng suất thực tế Năng suất lý thuyết Nghiệm thức (tấn/ha) (tấn/ha) Nhật 22,66 25,92 b Nhật 27,45 28,98 b Địa phương (ĐC) 25,21 34,65 a Mức ý nghĩa Ns ** CV (%) 16,9 6,61 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5%, ns không khác biệt, ** mức ý nghĩa 1% Bảng 13 Tỉ lệ đặt khuôn, tỉ lệ trái vuông dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Tỉ lệ đặt khuôn (%) 86,8 84,5 89,5 Ns 5,62 Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) Tỉ lệ trái vuông (%) 50,0 b 56,3 b 76,2 a * 15,88 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt qua phân tích thống kê mức ý nghĩa 5% , ns không khác biệt, * mức ý nghĩa 5% Trung tâm Thơ @dưa Tài tập3 loại vàgốc nghiên cứu BảngHọc 14 Tỉ liệu lệ trái ĐH vuôngCần loại khuôn hấuliệu Hồnghọc Cúc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) Tỉ lệ trái vuông (%) loại khn 14×14×16 cm 15×15×17 cm 17×17×19 cm 86,7 52,6 13,3 36,8 75,0 10,5 25,0 Số liệu tính trung bình Bảng 15 Trọng lượng trái đạt vuông cở khuôn dưa hấu HC loại gốc ghép bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) Số liệu tính trung bình Khối lượng trái đạt vuông cở khuôn (kg/trái) 14×14×16 15×15×17 17×17×19 3,73 3,20 5,18 3,76 3,24 5,10 4,06 Bảng 16 Chu vi hồnh trái đạt vng cở khuôn dưa hấu HC loại gốc ghép bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) 14×14×16 54,7 54,6 Chu vi hồnh (cm) 15×15×17 58,0 57,8 59,1 17×17×19 63,8 63,5 Số liệu tính trung bình Bảng 17 Chu vi đứng trái đạt vuông cở khuôn dưa hấu HC loại gốc ghép bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) 14×14×16 58,5 59,0 Chu vi đứng (cm) 15×15×17 61,3 61,8 63,3 17×17×19 69,0 68,6 Mức ý nghĩa CV (%) Số liệu tính trung bình Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 18 Chiều cao trái đạt vuông cở khuôn dưa hấu HC loại gốc ghép bầu lúc thu hoạch, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nghiệm thức Nhật Nhật Địa phương (ĐC) Mức ý nghĩa CV (%) Số liệu tính trung bình 14×14×16 17,0 17,1 Chiều cao (cm) 15×15×17 17,3 17,9 18,0 17×17×19 20,0 19,8 PHỤ CHƯƠNG Bảng Số liệu thô tiêu tăng trưởng dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Chiều dài thân Tốc độ chiều dài thân Số thân Tốc độ tăng số ĐK thân ghép LL NT 10 20 30 0-10 20-30' 20-30 10 20 30 0-10 10-20' 20-30 30 60 N1 10,7 14,3 51,3 166,6 0,36 3,71 11,53 1,1 4,1 10,2 22,7 0,30 0,61 1,25 1,99 5,80 8,00 N3 11,0 15,1 63,6 197,3 0,41 4,85 13,37 1,1 4,2 8,7 19,8 0,31 0,45 1,11 1,84 6,70 8,97 ĐP 13,7 24,8 103,6 238,7 1,11 7,89 13,51 1,3 5,3 13,7 27,9 0,40 0,84 1,42 2,58 8,10 10,73 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu N1 11,4 14,4 55,4 164,0 0,29 4,10 10,86 1,1 3,8 8,9 20,6 0,27 0,51 1,17 1,92 6,30 8,58 N3 11,4 18,6 84,3 220,4 0,72 6,58 13,61 1,3 5,2 14,2 28,1 0,39 0,90 1,39 1,77 7,20 9,77 ĐP 13,8 25,0 106,3 264,0 1,12 8,14 15,77 1,2 4,1 11,6 24,5 0,29 0,75 1,29 3,27 8,30 11,72 N1 11,3 15,5 65,9 191,1 0,42 5,04 12,52 1,3 5,0 14,4 28,4 0,37 0,94 1,40 2,07 6,70 8,88 N3 9,7 75,0 218,4 0,73 5,81 14,34 1,1 4,5 11,5 24,1 0,34 0,70 1,26 2,25 7,40 9,82 ĐP 13,8 25,3 105,2 269,0 1,15 7,99 16,38 1,1 4,4 10,4 22,5 0,33 0,60 1,21 3,22 8,50 11,86 N1 10,9 13,3 53,9 172,2 0,24 4,06 11,83 1,2 4,2 11,8 24,6 0,30 0,76 1,28 1,89 6,80 9,07 N3 10,0 16,0 73,0 213,5 0,61 5,70 14,05 1,3 4,9 13,7 27,2 0,36 0,88 1,35 1,90 7,20 9,92 ĐP 13,8 23,7 98,9 255,1 0,98 7,53 15,62 1,1 3,9 8,8 20,7 0,28 0,49 1,19 2,98 8,70 12,37 17,0 Bảng Số liệu thô tiêu tăng trưởng suất dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 LL NT Đường kính thân gốc ghép Vị trí trái/thân Tỉ lệ nụ hoa cái/thân 30 60 LMT NC Nụ Nụ Nụ Kích thước mang trái/thân Dài Rộng Tỉ lệ đậu trái Kích thước trái CV CC KLTB TT LT TPNS & NS N1 4,25 9,37 10,64 24,1 1,9 20,0 70,0 10,0 24,7 28,2 90,0 52,1 16,6 2,81 21,04 23,38 N3 4,78 8,54 10,31 20,7 1,7 40,0 50,0 10,0 25,3 26,1 100,0 53,5 17,4 2,97 24,75 24,75 DP 5,24 10,47 12,64 31,3 2,3 11,1 44,4 44,4 30,4 32,2 90,0 60,0 18,9 4,29 32,17 35,74 N1 4,16 8,49 10,67 20,6 1,8 33,3 55,6 11,1 23,9 26,5 90,0 54,2 17,2 3,14 23,54 26,16 N3 5,45 10,61 12,80 29,7 2,2 16,7 50,0 33,3 26,6 26,3 90,0 55,6 17,9 3,38 25,38 28,19 DP 4,58 10,94 25,0 ĐH 2,0 Cần 22,2 55,6 22,2@26,3 19,94 cứu 33,23 Trung tâm9,44Học liệu Thơ Tài 29,7 liệu 60,0 học58,0 tập18,1và 3,99 nghiên N1 5,04 10,90 12,78 31,6 2,4 14,3 28,6 57,1 27,4 27,6 100,0 55,8 17,4 3,27 27,21 27,21 N3 4,61 9,59 11,35 24,3 2,0 22,2 55,6 22,2 25,8 26,4 100,0 55,1 17,5 3,62 30,20 30,20 DP 4,01 8,96 10,43 23,5 1,8 40,0 40,0 20,0 29,0 29,8 70,0 60,1 18,2 4,21 24,58 35,12 N1 4,31 9,17 11,30 29,6 2,4 14,3 28,6 57,1 24,1 25,4 70,0 55,2 17,4 3,19 18,63 26,61 N3 5,31 10,73 14,24 20,9 1,7 44,4 44,4 11,1 28,0 29,4 90,0 58,3 18,1 3,89 29,21 32,45 DP 4,26 8,86 10,99 26,9 2,2 22,2 33,3 44,4 31,6 33,8 70,0 59,7 18,6 4,21 24,58 35,12 Chú thích: nghiệm thức N1 = gốc ghép bầu Nhật 1, N3 gốc ghép bầu Nhật 3, ĐP gốc ghép bầu địa phương (đối chứng); LMT Lá mang trái, NC Nụ hoa cái, CV Chu vi, CC Chiều cao, KLTB Khối lượng trung bình, TT Thực tế, LT Lý thuyết, TPNS & NS Thành phần suất suất PHỤ CHƯƠNG BẢNG PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Bảng Chiều dài thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu 30 NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 3,49 Độ tự 11 Tổng bình phương 975,229 13872,061 334,438 15181,729 Trung bình bình phương 325,076 6936,031 55,740 F tính 5,8320 124,4360 ** ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Tốc độ tăng chiều dài dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu giai đoạn 010 NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 0,048 1,185 0,054 1,287 Trung bình bình phương 0,016 0,593 0,009 F tính 1,8100 66,4288 ** CV (%) = 13,92 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Số thân dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu 30 NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) =3,09 Độ tự 11 Tổng bình phương 3,616 98,428 3,372 105,469 Trung bình bình phương 1,205 49,241 0,562 F tính 2,1448 87,6259 ** ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Đường kính thân gốc ghép dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu 60 NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 3,01 Độ tự 11 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 1,555 16,505 0,720 118,780 Trung bình bình phương 0,518 8.253 0,120 F tính 4,3163 62,6935 ** Bảng Đường kính thân ghép dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu 60 NSKT, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 1,87 Độ tự 11 Tổng bình phương 2,537 19,072 0,208 21,817 Trung bình bình F tính phương 0,846 24,3520 9,536 274,6320 ** 0,035 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Vị trí mang trái dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự 11 Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 5,22 Tổng bình phương 3,256 168,570 10,797 182,263 Trung bình bình phương 1,085 84,285 1,799 F tính 0,6032 46,8391 ** ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Vị trí nụ hoa dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự 11 Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) =10,63 Tổng bình phương 0,070 0,695 0,285 1,050 Trung bình bình phương 0,023 0,348 0,047 F tính 0,4912 7,3158 * * khác biệt mức ý nghĩa 5% Bảng Phần trăm trái nụ dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 12,84 Độ tự 11 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 20,129 1354,983 62,143 1437,165 Trung bình bình phương 6,710 677,446 10,357 F tính 0,6478 65,4081 ** Bảng Phần trăm trái nụ dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự 11 Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 17,16 Trung bình bình phương 269,364 251,106 63,255 Tổng bình phương 808,093 502,211 379,529 1689,833 F tính 4,2584 3,9698 * * khác biệt mức ý nghĩa 5% Bảng 10 Phần trăm trái nụ dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự 11 Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 31,98 Tổng bình phương 576,511 2534,186 501,638 3612,336 Trung bình bình phương 192,170 1267,093 83,606 F tính 2,2985 15,1555 * * khác biệt mức ý nghĩa 5% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 11 Chiều dài mang trái lúc thu hoạch dưa hấu Hồng Cúc ghép loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự 11 Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,57 Tổng bình phương 8,843 38,480 18,780 66,103 Trung bình bình phương 2,948 19,240 3,130 F tính 0,9417 6,1470 * * khác biệt mức ý nghĩa 5% Bảng 12 Chiều rộng mang trái lúc thu hoạch dưa hấu Hồng Cúc ghép loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 5,81 * khác biệt mức ý nghĩa 5% 11 Tổng bình phương 7,470 51,365 16,375 75,210 Trung bình bình phương 2,490 25,683 2,729 F tính 0,9124 9,4104 * Bảng 13 Tỉ lệ đậu trái dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 10.56% 11 Tổng bình phương 566.667 1050.000 483.333 2100.000 Trung bình bình phương 188.889 525.000 80.556 F tính 2.3448 6.5172* * khác biệt mức ý nghĩa 5% Bảng 14 Chu vi trái lúc thu hoạch dưa hấu Hồng Cúc ghép loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự 11 Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 2,4 Tổng bình phương 11,333 56,782 11,412 79,527 Trung bình bình phương 3,778 28,391 1,902 F tính 1,9863 14,9273 ** ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 15 Chiều cao trái lúc thu hoạch dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng 11 CV (%) = 2,16 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 0,283 3,395 0,885 4,562 Trung bình bình phương 0,094 1,698 0,147 F tính 0,6384 11,5085 ** Bảng 16 Trọng lượng trung bình trái dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 6,62 Độ tự 11 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 0,346 2,250 0,337 2,933 Trung bình bình phương 0,115 1,125 0,056 F tính 2,0490 20,0156 ** Bảng 17 Năng suất thực tế dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) = 16,09 11 Tổng bình phương 33,470 45,999 108,004 26.906 Trung bình bình phương 11,157 23,000 18,001 F tính 0,6198 1,2777 ns ns khơng khác biệt Bảng 18 Năng suất lý thuyết dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 24,497 156,845 23,348 204,690 Trung bình bình phương F tính 2,0984 20,1528 ** CV (%) = 6,61 ** khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 19 Tỉ lệ trái đặt khuôn vuông dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 Tổng bình phương 405,453 50,722 143,072 599,247 Trung bình bình phương 135,151 25,361 23,845 F tính 5,6678 1,0636 ns CV (%) = 5.62% ns không khác biệt Bảng 20 Tỉ lệ trái đạt hình vng cỡ khuôn dưa hấu Hồng Cúc loại gốc ghép bầu, trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, ĐX 2007-2008 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 11 CV (%) = 15.88% * khác biệt mức ý nghĩa Tổng bình phương 589,647 1491,860 559,373 2640,880 Trung bình bình phương 196,549 745,930 93,229 F tính 2.1082 8.0011* ... trường dịp tết Chính đề tài Ảnh hưởng loại gốc ghép bầu lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Hồng Cúc chưng tết thực nhằm xác định loại gốc ghép cho sinh trưởng, suất đạt tỉ lệ trái đạt... LƯỢC Đề tài Ảnh hưởng loại gốc ghép bầu lên sinh trưởng, suất tỉ lệ trái vuông dưa hấu Hồng Cúc chưng tết thực để xác định loại gốc ghép bầu phù hợp cho sinh trưởng , suất, tỉ lệ trái đạt hình... 35 3. 3 THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ NĂNG SUÁT 36 3. 3.1 Trọng lượng trung bình trái 36 3. 3.2 Năng suất 37 3. 4 TỈ LỆ TRÁI HÌNH VNG 38 3. 4.1 Tỉ lệ trái đặt khuôn vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA 3 LOẠI GỐC GHÉP BẦU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU HỒNG CÚC CHƯNG TẾT, ẢNH HƯỞNG CỦA 3 LOẠI GỐC GHÉP BẦU LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ TỈ LỆ TRÁI VUÔNG CỦA DƯA HẤU HỒNG CÚC CHƯNG TẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay