an toàn hóa chất trong doanh nghiệp

13 45 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 05:31

Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký CAS, RTECS v.v.Các thuộc tính lý học của hóa chất như biểu hiện bề ngoài, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ v.vThành phần hóa học, họ hóa chất, công thức và các phản ứng hóa học với các hóa chất khác như axít, chất ôxi hóa.Độc tính và các hiệu ứng xấu lên sức khỏe con người, chẳng hạn tác động xấu tới mắt, da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, khả năng sinh sản cũng như khả năng gây ung thư hay gây dị biến, đột biến gen. Các biểu hiện và triệu chứng ngộ độc cấp tính và kinh niên.Các nguy hiểm chính về cháy nổ, tác động xấu lên sức khỏe người lao động và nguy hiểm về phản ứng, ví dụ theo thang đánh giá NFPA từ 0 tới 4.Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất.Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất.Trợ giúp y tế khẩn cấp khi ngộ độc hay bị tai nạn trong khi sử dụng hóa chất.Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường.Các thiết bị, phương tiện và trình tự, quy chuẩn trong phòng cháychữa cháy.Các tác động xấu lên thủy sinh vật và môi trường.Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF). PHIẾU AN TỒN HĨA CHẤT Penguard Pro Alu Comp A I NHẬN DẠNG HÓA CHẤT Mã sản phẩm GHS (Hệ Thố ng Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất) Số CAS : Penguard Pro Alu Comp A Số đăng ký EC : Hỗn hợp Mã sản phẩm : 20740 Số UN : 1263 Các cách khác để xác định lai lịch : Khơng có sẵn Mô tả sản phẩm : Sơn Loại sản phẩm : Chất lỏng : Không áp dụng Hoạt động sử dụng xác định có liên quan chất hỗn hợp hoạt động sử dụng khuyên nên tránh Mục đích sử dụng Use in coatings - Dùng công nghiệp Use in coatings - Professional use Thông tin chi tiết về nhà cung cấp : Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam Số 1, Đường số 10, Khu Cơng Nghiệp Sóng Thần 1, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Việt Nam Điện thoại: + 84 650 74 22 06 - Fax: + 84 650 74 22 05 SDSJotun@jotun.com Số điện thoại khẩn cấp (với hoạt động) : Điện thoại: + 84 650 74 22 06 Hoặc trụ sở Na-Uy: + 47 33 45 70 00 20740;18360 20740 ^(ValidationDate) P280, P210, P273, P260, P391, P333 + P313, P305 + P351 + P338, P403, P235, P501 Approved II THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT Chất/pha chế : Hỗn hợp Các cách khác để xác định lai lịch : Khơng có sẵn Số đăng ký CAS (Dịch Vụ Thơng Tin Cơ Bản Hóa Chất Của Hoa Kỳ)/ mã số khác Số CAS : Không áp dụng Số đăng ký EC : Hỗn hợp Mã sản phẩm : 20740 Ngày phát hành : 05.01.2018 1/13 Penguard Pro Alu Comp A II THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Cơng thức hóa học % epoxy resin (MW≤ 700) 25068-38-6 ≥25 - ≤50 Phenol, methylstyrenated xylene butan-1-ol ethylbenzene naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy, ( Hàm lượng Benzene nhỏ 0.1%) 68512-30-1 1330-20-7 71-36-3 100-41-4 64742-82-1 (C15-H16-O2 C3-H5-Cl-O)x C18H20 C8-H10 C4-H10-O C8-H10 C6H14 ≥10 - ≤25 ≤10 ≤2.9 ≤3 ≤3 Với hiểu biết nhà cung cấp mức độ đặc áp dụng, khơng có thành phần bổ sung bị phân loại độc hại với sức khỏe môi trường cần phải báo cáo phần Giới Hạn Tiếp Xúc Nghề Nghiệp, có, liệt kê phần III NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HĨA CHẤT Mức xếp loại nguy hiểm : CHẤT LỎNG DỄ CHÁY - Loại GÂY KHĨ CHỊU CHO DA - Loại KÍCH ỨNG MẮT - Loại 2A NHẠY DA - Loại ĐỘC TÍNH HỆ THỐNG/CƠ QUAN MỤC TIÊU CỤ THỂ - TIẾP XÚC LẶP LẠI (hệ thống thần kinh trung ương (CNS)) - Loại ĐỘC TÍNH VỚI MƠI TRƯỜNG NƯỚC (LÂU DÀI) - Loại Các thành phần nhãn GHS (Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu Về Phân Loại Và Ghi Nhãn Hóa Chất) Hình đồ cảnh báo : Từ cảnh báo : Cảnh Báo Cảnh báo nguy : Hơi chất lỏng dễ cháy Gây kích ứng mắt nghiêm trọng Gây kích ứng da Có thể gây phản ứng dị ứng da Có thể làm tổn thương quan qua phơi nhiễm lâu nhiều lần (hệ thống thần kinh trung ương (CNS)) Độc sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài Các cơng bố phòng ngừa Ngăn chặn Phản ứng Lưu trữ Xử lý : Mang găng tay bảo hộ Mang đồ bảo hộ mắt mặt Giữ tránh xa nguồn nóng, tia lửa, lửa trần bề mặt nóng Khơng hút thuốc Giữ cho thùng chứa đậy kín Tránh thải mơi trường Khơng hít thở Rửa tay kỹ lưỡng sau xử lý : Thu gom chất tràn Hãy tìm chăm sóc y tế quý vị cảm thấy không khỏe NẾU BỊ DÍNH VÀO DA: Rửa nhiều nước xà phòng Cởi bỏ quần áo bị nhiễm Giặt quần áo bị nhiễm bẩn trước dùng lại Nếu xảy kích ứng mẩn đỏ da: Hãy tìm chăm sóc y tế NẾU BỊ DÍNH VÀO MẮT: Súc rửa nước cẩn thận vài phút Gỡ bỏ kính áp tròng có dễ thực Tiếp tục rửa Nếu kích ứng mắt dai dẳng: Hãy tìm chăm sóc y tế : Cất giữ nơi thơng gió tốt Giữ lạnh : Vứt bỏ sản phẩm/thùng chứa phù hợp với quy định địa phương, khu vực, quốc gia quốc tế Lộ trình vào : Khơng có sẵn Các hiểm họa khác khơng cần phải phân loại : Không biết chất Ngày phát hành : 05.01.2018 2/13 Penguard Pro Alu Comp A IV BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ Mô tả biện pháp sơ cứu cần thiết Tiếp xúc mắt : Rửa mắt thật nhiều nước, nhấc mí mắt để rửa Kiểm tra tháo bỏ kính sát tròng Tiếp tục súc rửa 10 phút Nhờ nhân viên y tế chăm sóc Hít phải : Chuyển người bị nạn nơi thống khí nghỉ tư dễ thở Nếu ngưng thở, thở không hay có tượng bị suy giảm hơ hấp, làm hô hấp nhân tạo hay cho thở oxy thực nhân viên có huấn luyện Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu người dùng cách thổi vơ miệng để hồi sinh Tìm bác sĩ chăm sóc sau tiếp xúc cảm thấy không khỏe Nếu bất tỉnh, cho nằm vị trí hồi phục gọi chăm sóc y tế Duy trì luồng khơng khí thơng thống Nới lỏng trang phục bó sát cổ áo, cà vạt, thắt lưng đai quấn bụng Nếu hít phải sản phẩm phân hủy đám cháy, triệu chứng xuất muộn Người bị phơi nhiễm cần theo dõi y tế 48 Tiếp xúc da : Rửa nhiều nước xà phòng Cởi quần áo giày dép dính chất độc Dùng nước giặt thật quần áo dính chất độc trước cởi mang bao tay Tiếp tục súc rửa 10 phút Nhờ nhân viên y tế chăm sóc Nếu thấy có than phiền hay triệu chứng, tránh cho phơi nhiễm tiếp Giặt quần áo trước sử dụng lại Rửa giày thật kỹ trước mang lại Nuốt phải : Rửa khỏi miệng nước Lấy giả có Chuyển người bị nạn nơi thống khí nghỉ tư dễ thở Nếu nuốt chất vô bụng người bị phơi nhiễm tỉnh táo, cho người uống chút nước Hãy ngưng lại người thấy khó chịu, có nơn mửa nguy hiểm Khơng làm cho ói chun viên y tế khơng bảo làm Nếu có nơn mửa, hạ đầu xuống thấp để chất nơn khơng vào phổi Tìm bác sĩ chăm sóc sau tiếp xúc cảm thấy khơng khỏe Khơng đút thứ vô miệng người bất tỉnh Nếu bất tỉnh, cho nằm vị trí hồi phục gọi chăm sóc y tế Duy trì luồng khơng khí thơng thống Nới lỏng trang phục bó sát cổ áo, cà vạt, thắt lưng đai quấn bụng Các triệu chứng/tác dụng quan trọng nhất, cấp tính chậm Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn Tiếp xúc mắt : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng Hít phải : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Tiếp xúc da Nuốt phải : Gây kích ứng da Có thể gây phản ứng dị ứng da : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Dấu hiệu/triệu chứng phơi nhiễm mức Tiếp xúc mắt Hít phải Tiếp xúc ngồi da Nuốt phải : Các triệu chứng bất lợi bao gồm điều sau đây: đau nhức kích ứng khó chịu chảy nước mắt bị đỏ : Khơng có thơng tin cụ thể : Các triệu chứng bất lợi bao gồm điều sau đây: kích ứng khó chịu bị đỏ : Khơng có thơng tin cụ thể Thể cần thiết phải y bác sĩ chăm sóc điều trị đặc biệt, cần Lưu ý bác sĩ điều trị : Nếu hít phải sản phẩm phân hủy đám cháy, triệu chứng xuất muộn Người bị phơi nhiễm cần theo dõi y tế 48 Điều trị cụ thể Bảo vệ nhân viên sơ cứu : Khơng đòi hỏi điều trị đặc biệt : Không nên đưa hành động gây nguy hại cho cá nhân chưa huấn luyện thích đáng Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu người dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh Dùng nước giặt thật quần áo dính chất độc trước cởi mang bao tay Xem thơng tin độc tính (phần 11) Ngày phát hành : 05.01.2018 3/13 Penguard Pro Alu Comp A V BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN Phương tiện dập tắt Các chất chữa cháy phù hợp Các chất chữa cháy không phù hợp : Dùng hóa chất khơ, CO₂, bụi nước hay bọt : Đừng dùng tia nước Các hiểm họa đặc trưng phát : Hơi chất lỏng dễ cháy Khi cháy nóng, áp suất tăng đồ chứa trào ra, sau phát nổ Để chảy đường cống gây đám sinh từ hóa chất cháy tiếng nổ Vật liệu độc cho thủy sinh vật với tác dụng lâu dài Nước chữa cháy bị ô nhiễm với chất phải khống chế ngăn không cho đổ nguồn nước, cống rãnh Sản phẩm phân rã nhiệt : Các sản phẩm làm thối rữa bao gồm vật liệu sau đây: carbon dioxit nguy hiểm carbon monoxit ôxit nitơ ôxit lưu huỳnh hợp chất halogen hóa ơxit kim loại Các hành động bảo vệ đặc biệt cho người chữa cháy Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết chữa cháy : Nhanh chóng lập trường cách đuổi tất người khỏi khu vực xảy cố thấy có cháy Khơng nên đưa hành động gây nguy hại cho cá nhân chưa huấn luyện thích đáng Di chuyển bình chứa khỏi khu vực cháy làm mà không nguy hiểm Dùng bụi nước để giữ mát bình chứa phơi lửa : Nhân viên chữa cháy phải trang bị dụng cụ bảo hộ thích hợp máy thở độc lập (SCBA), với phận che mặt kín hoạt động chế độ áp suất dương VI BIỆN PHÁP PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ KHI CĨ SỰ CỐ Các biện pháp đề phòng cá nhân, thiết bị bảo vệ quy trình xử lý khẩn cấp Cho người nhân viên cấp cứu : Khơng nên đưa hành động gây nguy hại cho cá nhân chưa huấn luyện thích đáng Di tản khỏi khu vực chung quanh Ngăn không cho vào người không cần thiết khơng có thiết bị bảo hộ Khơng nên sờ mó dẵm vào chất đổ Tắt tất nguồn phát lửa Không dùng pháo sáng, khói hay lửa khu vực nguy hiểm Tránh hít hay sương Cung cấp thơng đầy đủ Đeo bình thở thích hợp trường hợp khơng có đủ thống khí Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp Cho nhân viên cấp cứu : Nếu cần phải có quần áo đặc biệt để xử lý lượng tràn đổ, lưu ý đến thông tin Mục vật liệu phù hợp không phù hợp Xem thêm thông tin mục “Cho người khơng phải nhân viên cấp cứu” Đề phòng cho môi trường : Tránh làm lây lan chỗ vật liệu bị đổ trào, khơng cho chúng tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực nước cống rãnh Thơng báo cho nhà chức trách liên quan sản phẩm gây ô nhiễm mơi trường (cống rãnh, nguồn nước, đất hay khơng khí) Chất làm nhiễm nước Có thể có hại cho môi trường thải số lượng lớn Thu gom chất tràn Các phương pháp vật liệu dùng để ngăn chặn làm Khi tràn đổ, dò rỉ mức nhỏ Ngày phát hành : Bịt chỗ rò rỉ không nguy hiểm Di chuyển đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ Dùng dụng cụ khơng bắn tia lửa thiết bị khơng nổ Pha lỗng nước dọn tan nước Theo cách khác, không tan nước, thấm hút vật liệu khô trơ đặt vào thùng chứa chất thải phù hợp Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép : 05.01.2018 4/13 Penguard Pro Alu Comp A VI BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHĨ KHI CĨ SỰ CỐ Khi tràn đổ, dò rỉ lớn diện rộng : Bịt chỗ rò rỉ không nguy hiểm Di chuyển đồ đựng khỏi khu vực có chất đổ Dùng dụng cụ khơng bắn tia lửa thiết bị không nổ Tiếp cận phát thải từ hướng xi chiều gió Ngăn khơng cho chảy vào đường cống, đường nước, khu hầm khu vực bị quây kín Rửa chất đổ tràn vào nhà máy xử lý chất thải hay tiến hành sau Hốt dọn chất chảy đổ chất không gây cháy, chất hấp thụ, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn cho vào bình chứa để xử lý theo qui định địa phương (xem phần 13) Xử lý thông qua nhà thầu xử lý chất thải có phép Vật liệu bị nhiễm hút độc gây nguy hại tương tự sản phẩm đổ tràn Ghi chú: xem Phần thông tin liên hệ khẩn cấp Phần 13 xử lý chất thải VII YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ Các biện pháp đề phòng cho thao tác an toàn Biện pháp bảo vệ : Trang bị dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8) Trong quy trình có sử dụng sản phẩm khơng sử dụng cá nhân có tiền sử bệnh da nhậy cảm Đừng để vào mắt hay dính lên da hay quần áo Khơng hít thở sương Đừng nuốt Tránh thải môi trường Chỉ sử dụng có thơng gió đầy đủ Đeo bình thở thích hợp trường hợp khơng có đủ thống khí Đừng bước vào khu vực chứa hàng hay nơi đóng kín có thơng gió đầy đủ Giữ đồ đựng ban đầu đồ đựng khác phê chuẩn, chế tạo từ vật liệu phù hợp, đóng chặt lại khơng sử dụng Cất giữ sử dụng xa chỗ nóng, tia lửa, lửa nguồn kích hỏa Dùng thiết bị điện (quạt, đèn, dụng cụ xử lý vật liệu) không gây nổ Chỉ sử dụng dụng cụ không phát tia lửa Tiến hành biện pháp phòng ngừa tĩnh điện toát Các đồ đựng đổ hết chứa bên giữ lại cặn nguy hiểm Đừng sử dụng lại bình chứa Tư vấn vệ sinh nghề nghiệp tổng quát : Cấm không ăn, uống hút thuốc khu vực xử lý, trữ chế biến chất Công nhân phải rửa tay mặt trước ăn, uống hút thuốc Cởi bỏ quần o ô nhiễm trang bị bảo hộ vào khu vực ăn uống Xem thêm Mục để biết thêm thông tin biện pháp vệ sinh Các điều kiện bảo quản an toàn, kể khả tuơng kỵ : Cất giữ theo quy định địa phương Lưu trữ khu vực cách biệt phê chuẩn Bảo quản thùng chứa ban đầu khu vực khơ, mát thơng thống tốt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, tránh vật liệu không tương thích ( xem Phần 10) thực phẩm đồ uống Loại trừ nguồn bắt lửa Giữ tách xa vật liệu ơxi hóa Đậy thật chặt đồ đựng bao lại mang dùng Các thùng sơn mở phải đóng lại cẩn thận dựng đứng để tránh rò rỉ Đừng chứa đựng bình khơng dán nhãn hiệu Dùng biện pháp ngăn cách thích hợp để tránh nhiễm môi trường VIII TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN Các thông số kiểm soát Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp Tên thành phần nguy hiểm Giới hạn phơi nhiễm xylene Bộ Y tế (Việt Nam, 10/2002) STEL: 300 mg/m³ 15 phút TWA: 100 mg/m³ Bộ Y tế (Việt Nam, 10/2002) STEL: 250 mg/m³ 15 phút TWA: 150 mg/m³ ACGIH TLV (Hoa Kỳ, 3/2016) Ghi chú: K TWA: 20 ppm Biểu mẫu: Ministry of Health (Việt Nam, 10/2002) STEL: 600 mg/m³ 15 phút Biểu mẫu: All forms TWA: 300 mg/m³ Biểu mẫu: All forms butan-1-ol ethylbenzene naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy, (Hàm lượng Benzene nhỏ 0.1%) Ngày phát hành : 05.01.2018 5/13 Penguard Pro Alu Comp A VIII TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN Quy trình theo dõi đề nghị : Nếu sản phẩm có chất có giới hạn phơi nhiễm, cần theo dõi cá nhân, khơng khí nơi làm việc hay sinh học để xác định hiệu việc thông gió hay biện pháp kiểm sốt khác và/hay nhu cầu cần dùng thiết bị bảo vệ hô hấp Cần tham khảo tiêu chuẩn theo dõi phù hợp Cũng cần phải tham khảo hướng dẫn quốc gia phương pháp xác định chất nguy hiểm Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp : Chỉ sử dụng có thơng gió đầy đủ Dùng phương tiện che chắn quy trình, hệ thống thơng gió chỗ hay biện pháp kiểm sốt kỹ thuật khác để giữ mức phơi nhiễm công nhân khí độc hại thấp giới hạn khuyến cáo luật định Các phương tiện kiểm soát cần giữ cho độ tập trung khí, bụi giới hạn gây nổ Sử dụng thiết bị thông chống nổ : Phải kiểm tra khí thải từ ống thơng gió hay thiết bị dây chuyền làm việc để bảo đảm chúng tuân thủ yêu cầu luật lệ bảo vệ môi trường Trong số trường hợp, cần có lọc khói, màng lọc hay điều chỉnh khí thiết bị dây chuyền để giảm khí thải tới mức chấp nhận Kiểm sốt phơi nhiễm môi trường Các phương tiện bảo hộ cá nhân làm việc Biện pháp vệ sinh Bảo vệ mắt : Rửa bàn tay, cánh tay, mặt cho thật sau làm việc với hóa chất, trước ăn uống, hút thuốc dùng nhà vệ sinh vào lúc cuối làm Phải sử dụng kỹ thuật thích hợp để lột bỏ quần áo bị nhiễm Quần áo dùng việc có nhiễm bẩn khơng phép ngồi nơi làm việc Giặt trang phục có dính chất độc trước dùng lại Cần đặt trạm rửa mắt phòng tắm bảo an toàn gần địa điểm làm việc : Cần sử dụng kính an tồn, loại đáp ứng tiêu chuẩn công nhận, trường hợp đánh giá rủi ro cho thấy điều cần thiết để tránh bị chất lỏng hắt vào, sương, gas khí bụi Nếu có khả bị tiếp xúc, phải sử dụng phương tiện bảo hộ sau đây, trừ đánh giá cho thấy phải sử dụng phương tiện bả o hộ cao cấp hơn: kính chống văng hóa chất Bảo vệ da Bảo vệ tay Ngày phát hành : Phải ln ln mang bao tay kháng hóa chất, khơng thấm chất lỏng, phù hợp với tiêu chuẩn chấp nhận xử lý sản phẩm có hóa chất, đánh giá rủi ro xác định điều cần thiết Xem xét thông số nhà sản xuất găng cung cấp, kiểm tra sử dụng để biết găng giữ tính chất bả o vệ Cần lưu ý thời gian thấm qua vật liệu găng tay nhà sản xuất găng tay khác Trong trường hợp hỗn hợp có chứa nhiều chất, thời gian bảo vệ găng tay khơng thể tính xác Khơng vật liệu hay tổ hợp vật liệu găng tay cho phép chống vơ hạn hóa chất riêng lẻ hay tổ hợp hóa chất Thời gian thấm qua phải lớn thời gian kết thúc sử dụng sản phẩm Phải tuân thủ hướng dẫn thông tin nhà sản xuất găng tay cung cấp việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, thay Phải thay găng tay thường xuyên, có dấu hiệu hư hỏng vật liệ u găng tay Luôn bảo đảm găng tay khơng có khiếm khuyết chúng phải cất giữ sử dụng cách Khả làm việc hiệu găng tay bị giảm hư hỏng vật lý/hóa học bảo dưỡng Kem bảo vệ giúp bảo vệ vùng da tiếp xúc với sơn không nên bôi kem lên da tiếp xúc Wear suitable gloves tested to EN374 Có thể sử dụng, tay(thời điểm đột phá) - tiếng: Viton®, Barricade, CPF 3, Responder, cao su tổng hợp, Cao su butyl Không đề nghị, tay(thời điểm đột phá) < tiếng: PE, PVC Khuyến cáo, tay(thời điểm đột phá) > tiếng: 4H, Teflon, cao su nitril, polyvinyl alcohol (PVA) : 05.01.2018 6/13 Penguard Pro Alu Comp A VIII TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN Bảo vệ thân thể : Phải chọn thiết bị bảo hộ cá nhân cho thể dựa vào nhiệm vụ thi hành nguy gắn liền phải chuyên gia chấp thuận trước xử lý sản phẩm Khi có nguy cháy tĩnh điện, phải sử dụng trang phục bảo hộ chống tĩnh điện Để đạt hiệu bảo vệ chống tĩnh điện tốt nhất, trang phục cần bao gồm o liền quần, ủng găng tay chống tĩnh điện Biện pháp bảo vệ da khác : Giày dép phù hợp biện pháp bảo vệ thêm cho da phải chọn theo công việc thực nguy gắn liền với cơng việc phải chuyên gia phê chuẩn cho sử dụng trước thao tác với sản phẩm Bảo vệ hô hấp : Dựa nguy khả phơi nhiễm, chọn mặt nạ dưỡng khí đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận phù hợp Phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí theo chương trình bảo vệ hơ hấp để đảm bảo lắp đặt, đào tạo phù hợp khía cạnh sử dụng quan trọng khác Nếu người lao động tiếp xúc với nồng độ cao Giới Hạn Tiếp Xúc Nghề Nghiệp, họ phải mang dụng cụ thở thích hợp kiểm nghiệm Sử dụng mặt nạ có lọc dung mơi lọc bụi thi công súng phun.(như loại lọc kết hợp A2-P2) Tại nơi kín, dùng khơng khí nén hay thiết bị thở khơng khí lành Khi thi cơng cọ lăn hay chổi, nên dùng mặt nạ có lọc dung mơi IX ĐẶC TÍNH LÝ, HĨA CỦA HĨA CHẤT Bề ngồi Trạng thái vật lý : Chất lỏng Màu sắc : Khác Mùi Ngưỡng mùi pH Điểm nóng chảy Điểm sơi Điểm bùng cháy Tỷ lệ hóa Khả cháy (chất rắn, khí) : Đặc tính : Khơng áp dụng : Khơng áp dụng : Không áp dụng : Giá trị thấp biết: 119°C (246.2°F) (butan-1-ol) Bình quân gia trọng: 250 01°C (482°F) : Cốc đậy kín: 32°C (89.6°F) : Trị số cao biết: 0.84 (ethylbenzene) Bình quân gia trọng: 0.66so sánh với acetat butyl : Không áp dụng Giới hạn nổ (bốc cháy) : 0.8 - 11.3% Áp suất hóa Tỷ trọng Mật độ tương đối Tính hòa tan : Trị số cao biết: 2.7 kPa (20.3 mm Hg) (tại 20°C) (hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (Hàm lượng Benzene nhỏ 1%)) Bình quân gia trọng: 0.29 kPa (2.18 mm Hg) (tại 20°C) : Trị số cao biết: 3.7 (Khơng khí = 1) (xylene) Bình qn gia trọng: 3.46 ( Khơng khí = 1) : 1.5 g/cm³ : Khơng hòa tan vật liệu sau đây: nước lạnhvànước nóng Hệ số phân chia nước/ Octanol : Khơng có sẵn Nhiệt độ tự cháy Nhiệt độ phân hủy Tính dẻo : Giá trị thấp biết: 355°C (671°F) (butan-1-ol) : Khơng có sẵn : Động lực học (40°C): >0.205 cm2/s (>20.5 mm2/s) Ngày phát hành : 05.01.2018 7/13 Penguard Pro Alu Comp A X MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT Khả phản ứng : Khơng có liệu thử nghiệm riêng liên quan đến khả phản ứng sản phẩm thành phần Tính ổn định : Sản phẩm ổn định Khả gây phản ứng : Trong điều kiện bảo quản sử dụng thông thường, phản ứng gây nguy hiểm khơng xảy nguy hại Tình trạng cần tránh : Tránh để gần nơi kích hỏa (tia lửa lửa) Đừng ép, cắt, nối, đánh đồng, hàn, soi, nghiền phơi đồ đựng chỗ nóng nguồn kích hỏa Các vật liệu khơng tương thích : Tránh xa chất sau để phòng ngừa phản ứng tỏa nhiệt mạnh: chất oxy hóa , kiềm mạnh, axit mạnh Sản phẩm phân rã có mối nguy : Trong điều kiện lưu trữ sử dụng thông thường, không sử dụng sản phẩm nguy hiểm gây thối rữa XI THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH Thơng tin về các tác dụng đợc Độc tính cấp tính Tên sản phẩm/thành phần Kết Lồi Liều lượng Sự phơi nhiễm xylene Chuột Chuột Thỏ Chuột Thỏ Thỏ Chuột 20 mg/l 4300 mg/kg 4300 mg/kg 790 mg/kg 4000 ppm >5000 mg/kg 3500 mg/kg giờ - butan-1-ol ethylbenzene LC50 Hít phải Hơi LD50 Đường miệng TDLo Ngồi da LD50 Đường miệng LC50 Hít phải Khí LD50 Ngồi da LD50 Đường miệng Kích ứng/Ăn mòn Khơng có sẵn Nhạy cảm Khơng có sẵn Tính đột biến Khơng có sẵn Tính gây ung thư Khơng có sẵn Độc tính sinh sản Khơng có sẵn Độc tính gây qi thai Khơng có sẵn Độc tính quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm lần) Tên Loại Cách phơi nhiễm Cơ quan có nhắm tới butan-1-ol Loại Không áp dụng naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy, (Hàm lượng Benzene nhỏ 0.1%) Loại Khơng áp dụng Kích ứng đường hơ hấpvàCác tác dụng gây mê Các tác dụng gây mê Độc tính quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm lặp lại nhiều lần) Ngày phát hành : 05.01.2018 8/13 Penguard Pro Alu Comp A XI THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH Tên Loại Cách phơi nhiễm Cơ quan có nhắm tới ethylbenzene naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy, (Hàm lượng Benzene nhỏ 0.1%) Loại Loại Không xác định Khơng xác định quan thính giác hệ thống thần kinh trung ương (CNS) Nguy hiểm bị ngạt từ nôn mửa Tên Kết ethylbenzene HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy, (Hàm lượng Benzene HIỂM HỌA HÍT PHẢI - Loại nhỏ 0.1%) Thông tin đường tiếp : Khơng có sẵn xúc có khả xảy Tác động sức khỏe cấp tính tiềm ẩn Tiếp xúc mắt : Gây kích ứng mắt nghiêm trọng Hít phải : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Tiếp xúc ngồi da : Gây kích ứng da Có thể gây phản ứng dị ứng da Nuốt phải : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Các triệu chứng có liên quan đến đặc điểm lý học, hóa học, độc tính Tiếp xúc mắt Hít phải Tiếp xúc ngồi da Nuốt phải : Các triệu chứng bất lợi bao gồm điều sau đây: đau nhức kích ứng khó chịu chảy nước mắt bị đỏ : Khơng có thơng tin cụ thể : Các triệu chứng bất lợi bao gồm điều sau đây: kích ứng khó chịu bị đỏ : Khơng có thơng tin cụ thể Các tác động chậm tức thời tác động mãn tính từ việc phơi nhiễm ngắn hạn lâu dài Phơi nhiễm ngắn hạn Các tác dụng tức thời gặp : Khơng có sẵn Các tác dụng chậm có thể gặp : Khơng có sẵn Phơi nhiễm lâu dài Các tác dụng tức thời gặp : Khơng có sẵn Các tác dụng chậm có thể gặp : Khơng có sẵn Tác động sức khỏe mãn tính tiềm ẩn Khơng có sẵn Tổng qt Tính gây ung thư : Có thể làm tổn thương quan qua phơi nhiễm lâu nhiều lần Nếu bị nhạy cảm, phản ứng dị ứng nghiêm trọng xảy sau có tiếp xúc mức độ thấp : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Tính đột biến : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Độc tính gây quái thai : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Các ảnh hưởng phát triển thể : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại Ảnh hưởng khả sinh : Chưa biết đến hậu nghiêm trọng nguy hiểm tai hại sản Ngày phát hành : 05.01.2018 9/13 Penguard Pro Alu Comp A XI THƠNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH Các số liệu đo lường độ độc Các giá trị ước tính độ độc cấp tính Lộ trình Giá trị ATE (ước tính độ độc cấp tính) Đường miệng Ngồi da Hít vào (các chất hơi) 19455.3 mg/kg 15984.1 mg/kg 119.9 mg/l XII THƠNG TIN VỀ SINH THÁI Độc Tính Tên sản phẩm/thành phần Kết Loài Sự phơi nhiễm epoxy resin (MW≤ 700) Cấp tính EC50 1.4 mg/l Cấp tính LC50 3.1 mg/l mãn tính NOEC 0.3 mg/l Cấp tính EC50 7.2 mg/l Cấp tính EC50 2.93 mg/l Cấp tính LC50 4.2 mg/l Cấp tính EC50
- Xem thêm -

Xem thêm: an toàn hóa chất trong doanh nghiệp, an toàn hóa chất trong doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay