XQ hệ tiết niệu chẩn đoán hình ảnh

132 131 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 04:21

X quang hệ niệu BM CĐHA YDS – Định hướng - 2018 Mục tiêu    Nắm mục đích, kỹ thuật chụp bước đọc phim KUB Nắm mục đích, kỹ thuật chụp bước đọc phim UIV Biết hình ảnh X quang số bệnh lý hệ niệu thường gặp Giải phẫu     Vị trí  cực thận (T) - bờ D11  cực thận (P) - bờ D11 KT thận  L= 3.1 x (h(L2) + đĩa đệm L2-3) Bờ thận Trục thận: song song bờ thắt lưng bên Đường Hodson Niệu quản   Khẩu kính: 2-6mm chỗ hẹp sinh lý Bàng quang Kỹ thuật khảo sát hình ảnh hệ niệu   Siêu âm hệ niệu X quang          KUB (Kidneys, Ureters, Bladder) UIV (Urographie intraveineuse ) UCR (Urethro-cystographie retrograde, retrograde pyelography) UPR (Uretero Pyelographie Retrograde) Cystography CTscan hệ niệu MRI hệ niệu Chụp mạch máu xóa (DSA) Y học hạt nhân (SPECT, PET,…) Chụp hệ niệu không chuẩn bị - KUB Carcinoma tế bào chuyển tiếp (TCC)    Chiếm 7% u thận nguyên phát U thận gấp 2-3 lần niệu quản Tỉ lệ mắc TCC bàng quang gấp TCC thận 50 lần TCC    UIV: dạng thâm nhiễm gây hẹp, bờ khơng Dạng sùi tạo hình khuyết, có chân bám Siêu âm: khó chẩn đốn u đường niệu trừ u bàng quang CT scan: chẩn đoán, xếp giai đoạn Chấn thương hệ niệu Chấn thương hệ niệu     Phương tiện chẩn đoán: Siêu âm, UIV, CT Thận: tụ máu thận, tụ máu bao, rách nhu mơ gây khuyết dạng đường chất cản quang Niệu quản: thoát chất cản quang đứt niệu quản Bàng quang: đụng dập, vỡ phúc mac, vỡ phúc mạc hai Chấn thương cực thận (P) Đứt niệu quản Vỡ bàng quang phúc mạc Vỡ bàng quang phúc mạc Xin cám ơn ý lắng nghe người ... Retrograde) Cystography CTscan hệ niệu MRI hệ niệu Chụp mạch máu xóa (DSA) Y học hạt nhân (SPECT, PET,…) Chụp hệ niệu không chuẩn bị - KUB UIV  Mục đích    Đánh giá bệnh lý hệ niệu Chức thận Giải phẫu... thận: song song bờ thắt lưng bên Đường Hodson Niệu quản   Khẩu kính: 2-6mm chỗ hẹp sinh lý Bàng quang Kỹ thuật khảo sát hình ảnh hệ niệu   Siêu âm hệ niệu X quang          KUB (Kidneys,... thận bể thận Tắc đường tiết mạn tính Thận hình lạc đà Phân tích phim KUB   Thận Đậm độ cản quang bất thường đường hệ niệu     Sỏi hệ niệu U hệ niệu Đóng vơi nhu mơ thận CĐPB: sỏi túi mật,
- Xem thêm -

Xem thêm: XQ hệ tiết niệu chẩn đoán hình ảnh, XQ hệ tiết niệu chẩn đoán hình ảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay