Bài giảng: Ứng dụng GIS (Applied GIS)

51 15 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 04:12

Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN Bài giảng: Ứng dụng GIS (Applied GIS) KS Nguyễn Duy Liêm Điện thoại: 0983.613.551 Email: nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN Phương pháp ứng dụng GIS Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Nội dung  Nhận diện vấn đề địa lý  Cách tiếp cận địa lý- GIS giải vấn đề  Quy trình ứng dụng GIS giải vấn đề  Phạm vi ứng dụng GIS  Các ứng dụng GIS điển hình  Mơi  Tài trường: khơng khí, rác/ chất thải, DTM nguyên thiên nhiên: đất đai, đa dạng sinh học, mảng xanh/ rừng  Thiên tai: cháy rừng, hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn  Giao thơng: xe bt, hạ tầng giao thơng, an tồn giao thông  Kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Định nghĩa vấn đề  Vấn đề gì?  Bài toán Câu hỏi Thách thức Cơ hội Vấn đề địa lý gì? Trưa ăn gì? Vấn đề Đối tượng Không gian Thời gian Suy nghĩ Giải pháp Phiến diện Toàn diện Trưa ăn đâu? Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Thế giới nay: Nhiều vấn đề >< Thay đổi tiếp cận Gia tăng dân số An ninh quốc phòng Nóng lên toàn cầu Vấn đề Suy giảm đa dạng sinh học Xung đột xã hội Tài nguyên khan hiém Chúng ta cần thay đổi, cần cách tiếp cận mới! Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Cách tiếp cận địa lý- GIS  Suy nghĩ giải vấn đề sở tích hợp thơng tin địa lý  Tạo kiến thức địa lý thông qua thu thập, tổ chức liệu, phân tích, mơ trình khác mối quan hệ chúng diễn Trái Đất Phương pháp Thu thập Tổ chức Phân tích Mơ Ứng dụng Quy hoạch Thiết kế Quản lý Ra định Kiến thức địa lý Tổng thể Tồn diện Hệ thống Phân tích Trực quan Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Cách tiếp cận địa lý- GIS  GIS cung cấp công cụ, phương pháp, quy trình giúp cải thiện trình giải vấn đề địa lý Tích hợp Thu thập liệu Lưu trữ liệu Phân tích liệu Hiển thị liệu Phân tích khơng gian Liên kết Hành động • Ra định tốt • Hiệu cao (tiền bạc, thời gian, nguồn lực) • Giao tiếp hữu hiệu Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Cách tiếp cận địa lý- GIS  bước giải vấn đề  HỎI (câu hỏi địa lý): xác định cụ thể, định lượng vấn đề cần giải dạng nêu câu hỏi địa lý Nó gì? Nó đâu? HỎI (câu hỏi địa lý)  Who?  Ai? | Which? What?  Cái gì?  Whom?  Của ai? | Where?  Ở đâu?  When?  Khi nào? | Why?  Tại sao?  How?  Như nào?  Bí kíp  Chia vấn đề lớn thành nhiều vấn đề nhỏ  Sắp xếp vấn đề theo trình tự (logic: độc lập/ phụ thuộc, thời gian)  Đặt câu hỏi (mục tiêu/ kết kì vọng) cho vấn đề  HÀNH ĐỘNG (kiến thức địa lý) PHÂN TÍCH (thơng tin địa lý) Mục tiêu THU THẬP (dữ liệu địa lý) KHÁM PHÁ (dữ liệu địa lý) Nhận diện đối tượng, khu vực, thời gian nghiên cứu Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Bài tập  Chọn chủ đề nghiên cứu: đối tượng, khu vực, thời gian nghiên cứu    Du lịch, Tp Hồ Chí Minh, Nhận diện vấn đề nghiên cứu có liên quan  1- Ơ nhiễm khơng khí ảnh hưởng đến số lượng du khách đến Tp Hồ Chí Minh mùa hè  2- Phát triển du lịch sinh thái (DLST) thành phố, tập trung Cần Giờ, Củ Chi  3- Phát triển du lịch sông cho khách du lịch nước nước Lựa chọn vài vấn đề nghiên cứu quan tâm, xác định mục tiêu nghiên cứu (câu hỏi cần trả lời, có ứng dụng GIS)  1- Cần diện tích xanh tối thiểu để đảm bảo trì chất lượng khơng khí thành phố ngưỡng cho phép?  2.1- Có thể phát triển DLST khu vực nào, mức độ thành phố?  2.2- Cần phát triển sở hạ tầng đâu với quy mô thúc đẩy phát triển DLST thành phố?  2.3- WebGIS quảng báo DLST thành phố cần có chức gì?  3- Lộ trình tối ưu cho du lịch sơng thành phố? Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Cách tiếp cận địa lý- GIS  bước giải vấn đề  THU THẬP (dữ liệu địa lý): xác định, thu thập liệu địa lý phục vụ cho giải vấn đề  Tên gọi: địa hình, GDP, dân số,… HÀNH  Định dạng: đồ, số liệu, hình ảnh, tài liệu,… ĐỘNG  Khơng gian: hành chính, lưu vực,… (kiến thức địa lý)  Thời gian: thời điểm/ thời kì, tần suất,…  Tính sẵn có: có/ chưa có, có phí/ miễn phí HỎI Mục tiêu (câu hỏi THU địa lý) THẬP (dữ liệu địa lý) Số lượng, KHÁM PHÂN chất lượng PHÁ TÍCH (dữ liệu (thơng tin  Bí kíp địa lý) địa lý)  Bản đồ địa hình, sử dụng đất, địa  Bộ/ Sở/ Phòng Tài ngun Môi trường  Nguồn gốc: sơ cấp/ thứ cấp  Bản đồ thổ nhưỡng  Bộ/ Sở/ Phòng Nơng nghiệp & PTNT  Số liệu khí tượng thủy văn (KTTV)  Đài KTTV khu vực/ tỉnh, thành  Niên giám thống kê  Tổng cục/ Cục/ Chi cục Thống kê 10 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý thiên tai: Lũ lụt  Cảnh báo lũ lụt thời gian thực lưu vực sông Vu GiaThu Bồn: http://vgtb.hcmuaf.edu.vn/ 38 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý thiên tai: Xâm nhập mặn  Dự báo độ mặn vùng ven biển Hoa Kì  http://nowcoast.noaa.gov/ 39 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý thiên tai: Xâm nhập mặn  Dự báo mặn xâm nhập cửa sông vùng ven biển đồng sông Cửu Long  http://www.siwrr.org.vn/?id=news&nhom=93 Bản đồ trạng mặn xâm nhập lớn vùng ĐBSCL tính từ đầu mùa khơ năm 2015-2016 đến ngày 25/4/2016 Bản đồ dự báo mặn xâm nhập lớn tháng 5/2016 (từ ngày 3-12/5) vùng ĐBSCL 40 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý thiên tai: Xâm nhập mặn  Độ mặn nguồn nước cấp nhà máy nước Tp Cần Thơ  http://webgis.ctu.edu.vn/csiroct/domanct.html 41 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý giao thông: Xe buýt  Quản lý lộ trình xe bt TP Hồ Chí Minh  http://www.busmap.vn/ 42 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý giao thông: Hạ tầng giao thông  Hệ thống biển báo giao thông tỉnh Thừa Thiên- Huế  https://gis.thuathienhue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=355>oken=8F7D10087FC7DBB10B28AFD33 E82D90B872C03FE4CB2A1A88B847C907387AFA8A491C73E678BC362BFF1D360003AED30E67CD E8387B3EE5F261031E4E7D563E26A54F9E442D8C55F1426D024835AA4BC437488B6 43 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng quản lý giao thơng: An tồn giao thơng  Quản lý an tồn giao thơng tỉnh Thừa Thiên- Huế  https://gis.thuathienhue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=170>oken=9506767025B73D78 C89BE64A2CAD142E0D22665B0FA713401C4319B4D14271BCA20DED2C6612D8434B3 2FC34EA8A14A6ED573C777EC60BB74686AC7E64326D0ED72DE8256A1860467C01FF 16ED5E71F21DAE7CAE 44 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Nông nghiệp  Giá trị sản xuất thủy sản tỉnh Đồng Nai  http://atlas.dongnai.gov.vn/ 45 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Nông nghiệp  Giám sát tình hình dự báo sâu bệnh hại lúa  http://www.phanmemthuyloi.vn//Sa n-pham/15879/He-thong-GIS-giamsat-tinh-hinh-va-du-bao-saubenh/1947.html  Đầu vào: số liệu điều tra định kỳ sâu bệnh trạm Bảo vệ thực vật huyện (7 ngày/1 lần) ảnh vệ tinh  Phương pháp: hệ chuyên gia, hồi quy đa biến  Đầu ra:  Dữ liệu giống lúa, sâu, bệnh, thiên địch  Số liệu mùa vụ, tình hình sâu bệnh  Số liệu thời tiết  Bản đồ trạng, dự báo sâu bệnh 46 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Công nghiệp  Tổng sản phẩm công nghiệp tỉnh Lào Cai  http://bando.laocai.gov.vn/ATLAS/AtlasLC/LC/index.php 47 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Dịch vụ  Kinh doanh bất động sản http://preview.themeforest.net/item/restate-different-real-estatematerial-template/full_screen_preview/10675133?ref=cirvitis http://preview.themeforest.net/item/zoner-real-estate-htmltemplate/full_screen_preview/9996429?ref=cirvitis 48 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Dịch vụ  Quảng bá du lịch Di tích lăng Minh Mạng Cơ sở du lịch Thừa Thiên- Huế https://gis.thuathienhue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=406>oken=042205964335 AF4C1F2389347360C7280DDE044FE29E1A84086C5BD4F492D9C73571FCBF8 8FA3726DEAB5EFCB5EFD5C86B07D84AD002B785163C5694827E13926057F AE6351416AABC1A0B82890BCD9B2CB2886C# https://gis.thuathienhue.gov.vn/geditor.aspx?mapid=247>oken=BD11E7357A0 8C8590DC67F68FECE8941AD71162783B22F6911F1E59E110F72D5E0CF1EEE AF2573F26E0A2809D62297E9945D786E8A70931BD3BC74DEDFDAAD7D1040 D9247FECC8663672CB022F127B6C7A87A2B3# 49 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Dịch vụ  Tìm kiếm nhà trọ Tp Hồ Chí Minh  http://nhatrosinhvien.vn/ 50 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Ứng dụng kinh tế: Dịch vụ  Bản đồ phủ sóng DVB T2 AVG  http://truyenhinhsovietnam.com/b an-do-phu-song-dvb-t2-moi-nhatbid6.html  DVB T2 AVG: Truyền hình kỹ thuật số theo chuẩn DVB-T2 Truyền hình An Viên Miền Nam Miền Bắc 51 Copyright © 2016 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Ứng dụng GIS Yêu cầu cần đạt  Nắm bắt quy trình ứng dụng GIS giải vấn đề thực tế  Lựa chọn nghiên cứu ứng dụng GIS Hãy cho biết:  Vấn đề nghiên cứu gì? (đối tượng, khu vực, thời gian)  Mục tiêu nghiên cứu gì? (chi tiết, cụ thể, định lượng)  Cách  Kết giải vấn đề gì? (thu thập, xử lý, phân tích liệu) đạt nghiên cứu gì? (sản phẩm tạo ra)  Tồn tại/ hạn chế nghiên cứu gì? (mục tiêu chưa đạt được, khía cạnh khác vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu) 52
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: Ứng dụng GIS (Applied GIS), Bài giảng: Ứng dụng GIS (Applied GIS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay