TƯƠNG QUAN CỦA CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG PAPI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC TỈNH THÀNH

72 24 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 03:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍNH MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TƯƠNG QUAN CỦA CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CƠNG PAPI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC TỈNH THÀNH GVHD : LÊ VIỆT PHÚ Học viên : PHẠM CHÍ HIẾU TP.HCM, T7/ 2017 -i- LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 Tác giả Phạm Chí Hiếu -ii- LỜI CẢM ƠN Tập luận văn sản phẩm kết hợp hài hòa kiến thức lý thuyết thực tế mà tích lũy q trình học tập Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Để hồn thành, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ quý báu nhiều cá nhân tổ chức Đầu tiên, xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Lê Việt Phú, người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn, việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, thiết lập mô hình giả thuyết nghiên cứu cơng việc cuối để hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Thành Tự Anh thầy Phạm Duy Nghĩa có nhận xét quý báu giúp định hướng nghiên cứu định tính cho luận văn thêm tính thuyết phục Ngồi ra, tơi xin cảm ơn chị Đỗ Thị Thanh Huyền, cán UNDP phụ trách PAPI anh Lê Đặng Trung từ công ty RTAnalysis hỗ trợ để cung cấp liệu PAPI cấp sở làm tiền đề để phân tích kết đánh giá Tơi xin cảm ơn thầy Đinh Công Khải, thầy Cao Hào Thi, thầy Lê Việt Phú anh Hoàng Văn Thắng cung cấp kiến thức phục vụ nghiên cứu môn phương pháp định lượng Cảm ơn anh Trương Minh Hòa thư viện Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright giúp tơi có liệu quý giá Tôi dành lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbight với thành viên khóa MPP8 song hành tơi suốt gần năm vừa qua Phạm Chí Hiếu Học viên lớp MPP8, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright -iii- TÓM TẮT Trong định hướng phát triển Việt Nam nhằm hướng đến thịnh vượng, sáng tạo, công dân chủ, việc nâng cao cải thiện chất lượng thể chế, hay quản trị hành cơng tất yếu Trong q trình đó, hệ thống đánh giá trung thực, khách quan để làm thước đo chất lượng thể chế vô quan trọng Hiện nay, với hợp tác Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh (PAPI) triển khai rộng khắp 63 tỉnh thành, đại diện cho phản ánh người dân dịch vụ hành cơng cấp sở địa phương từ 2011 đến Kết tổng hợp sau năm năm có phản ánh bất ngờ địa phương có kinh tế phát triển mạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu hay Bình Dương lại rơi vào nhóm có số thấp giảm điểm Ở góc khác, nhóm địa phương bật kinh tế giữ vững điểm cao quản trị hành cơng Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nam Định Long An Nghiên cứu thực để đánh giá liệu Chỉ số PAPI có tương quan đến tăng trưởng kinh tế tỉnh thành có thật phản ánh chất lượng quản trị hành cơng địa phương từ phía người dân khơng Kết cho thấy phát sau: (i) Chỉ số PAPI đại diện cho chất lượng thể chế, không phản ánh tương quan đồng với tăng trưởng kinh tế tỉnh thời gian qua (ii) Kết phân tích mẫu khảo sát cho thấy khác biệt nhân học đặc điểm người khảo sát nhóm tỉnh thành có điểm PAPI cao nhóm tỉnh thành có điểm PAPI thấp Cụ thể người khảo sát chủ hộ/nam/học vấn cao/dân tộc Kinh/thành thị/có trực thuộc đồn thể Đảng viên, cơng tác quyền địa phương/đảng địa phương/ mặt trận tổ quốc địa phương có điểm trả lời cao nhóm lại Cơ cấu mẫu khảo sát cho thấy tỉnh thành có tỷ lệ cá nhân thuộc đối tượng nhiều điểm đánh giá PAPI cao Ngồi ra, nhóm tỉnh thành có điểm PAPI cao có tỷ lệ người khảo sát cảm nhận tình trạng kinh tế khả quan cao hai nhóm tỉnh thành lại -iv- Như tổ chức thực PAPI cần cải thiện vai trò đánh giá Chỉ số PAPI với sứ mệnh số đại diện tiếng nói người dân Đầu tiên, cần phổ biến để nhiều người biết tiếp cận rộng rãi Quan trọng hơn, cấu mẫu khảo sát cần thực cân tương đồng địa phương để kết thu phản ánh thật đắn khách quan -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.2 1.4 1.5 1.6 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Thể chế quản trị công 2.3 Tăng trưởng điều kiện để thể chế tốt 2.2 2.4 Thể chế điều kiện để tăng trưởng kinh tế Đo lường thể chế mơ hình tăng trưởng 10 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 12 3.1 Quy trình nghiên cứu 12 3.3 Nguồn liệu 17 3.2 3.4 Mơ hình nghiên cứu 12 Mơ hình hồi quy 18 3.4.1 Phương trình hồi quy 18 3.4.3 Biến phụ thuộc 19 3.4.2 Phương trình hồi quy 18 -vi- 3.4.4 3.5 Biến độc lập 19 Phân tích cấu bảng hỏi đặc điểm mẫu khảo sát nhóm địa phương 19 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 4.1 Mô tả chung mẫu nghiên cứu 20 4.3 Kết phân tích bảng hỏi 26 4.2 Kết kiểm định giả thuyết 21 4.3.1 4.3.2 Mô tả bảng hỏi PAPI 26 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố nhân học đến điểm đánh giá PAPI 32 4.4 So sánh đặc điểm nhóm địa phương điểm PAPI cao nhóm giảm/thấp điểm PAPI 34 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 43 5.1 Tóm tắt kết luận 43 5.3 Hạn chế đề tài 45 5.2 Khuyến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 50 Sơ lược số PCI 50 Bảng kết kiểm định hồi quy mô hình 51 Danh mục số thành phần mục nội dung đánh giá PAPI 56 -vii- DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Điểm trung bình tồn quốc sáu số nội dung PAPI qua năm (2011-2015) Hình 2.1: Mơ hình thể chế kinh tế tác động đến hoạt động kinh tế phân phối nguồn lực Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 12 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu tương quan yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 13 Hình 3.3: Nội dung số thành phần PAPI 16 Hình 4.1: Tỉ lệ Nam/Nữ mẫu điều tra PAPI (2010-2016) 33 Hình 4.2: Tỉ lệ thành phần dân tộc mẫu điều tra PAPI (2010-2016) 34 Hình 4.3: Xu hướng PAPI địa phương có điểm cao (2011-2015) 35 Hình 4.4: Xu hướng PAPI địa phương có điểm sụt giảm (2011-2015) 35 -viii- DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Thống kê mô tả tăng trưởng kinh tế, vốn lao động tỉnh 20 Bảng 4.2: Thống kê mô tả thành phần vốn đầu tư địa bàn 21 Bảng 4.3: Kết hồi quy OLS 22 Bảng 4.4: Kết hồi quy sau 24 Bảng 4.5: Kết hồi quy ba nhóm tỉnh có điểm số PAPI phân loại theo: điểm cao, điểm thấp/xuống hạng, tỉnh lại (sử dụng số PAPI tổng hợp) 25 Bảng 4.6: Kết hồi quy ba nhóm tỉnh có điểm số PAPI phân loại theo: điểm cao, điểm thấp/xuống hạng, tỉnh lại (sử dụng số PAPI thành phần) 25 Bảng 4.7: Cấu trúc thành phần bảng hỏi 27 Bảng 4.8: Bảng hỏi chi tiết để chấm điểm nội dung thành phần PAPI –Phần nội dung Tham gia người dân cấp sở 29 Bảng 4.9: Kết hồi quy yếu tố nhân học ảnh hưởng đến kết điểm PAPI tỉnh (2011-2015) 32 Bảng 4.10: Bảng tỷ lệ % cá nhân tham gia khảo sát có tham gia đồn thể đảm nhiệm cơng tác địa phương 36 Bảng 4.11: Bảng kiểm định yếu tố bao gồm tình trạng kinh tế điểm đánh giá PAPI 38 Bảng 4.12: Bảng thống kê tỷ lệ % tình trạng kinh tế gia đình người khảo sát theo nhóm tỉnh thành 39 Bảng 4.13: Bảng thống kê tỷ lệ % tình trạng kinh tế trước năm so với người khảo sát theo nhóm tỉnh thành 40 Bảng 4.14: Bảng thống kê tỷ lệ % tình trạng kinh tế dự kiến năm tới so với người khảo sát 40 -ix- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Từ tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển Châu Á CECODES Center for Community Support and Development Study Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FE Fixed Effects Hiệu ứng cố định GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Gross Regional Domestic Product Tổng sản phẩm địa bàn MTTQ Mặt Trận Tổ quốc OLS Ordinary Least Squares Hồi quy bình phương tối thiểu thông thường PAPI Public Administration Performance Index Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh PCI Provincial Competitiveness Index Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PPS Probability Proportion to Size Xác suất theo quy mô dân số RE Random Effects Hiệu ứng ngẫu nhiên UNDP United Nations Development Programme Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam VIF Variance inflation factor Hệ số phóng đại phương sai -48- Malesky, E., & Taussig, M (2009) Out of the Gray: The Impact of Provincial Institutions on Business Formalization in Vietnam Journal of East Asian Studies, Vol 9, 249-290 Mendez, F., & Sepulveda, F (2006) Corruption, Growth and Political Regimes: Crosscountry Evidence European Journal of Political Economy, Vol 22, No 1, 82-98 Méon, P.-G., & Sekkat, K (2005) Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth? Public Choice, Vol 122, No 1/2, 69-97 Ngân hàng Thế giới; Bộ Kế hoạch Đầu tư (2016) Việt Nam 2035 Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công dân chủ Báo cáo tổng quan North, D (1990) Institutions, institutional change, and economic performance New York: Cambridge University Press North, D (1991) Institutions Journal of Economic Perspectives, Vol 5, No 1, 97-112 North, D., & Thomas, R (1973) The Rise of the Western World: A New Economic History Cambridge, UK: Cambridge University Press Schleifer, A., & Vishny, R (1993) Corruption Quarterly Journal of Economics, August Tran, T B., Grafton, Q R., & Kompas, T (2009) Institutions matter: The case of Vietnam The Journal of Socio-Economics, 38(1), 1-12 Tran, T B., Grafton, Q R., & Kompas, T (2009) Institutions matter: The case of Vietnam The Journal of Socio-Economics, Vol 38,No 1, 1-12 VCCI (2016) Sổ tay PCI hướng dẫn sử dụng kết điều tra số lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh Hà Nội World Bank (1997) Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank Washington DC: The World Bank -49- World Bank (2000) Reforming Public Institutions and Strengthening Governance Washington: Public Sector Group, Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network -50- PHỤ LỤC Sơ lược số PCI Chỉ số PCI gồm 10 số thành phần, bao quát lĩnh vực điều hành kinh tế tỉnh, thành phố có liên quan tới phát triển doanh nghiệp Chỉ số thành phần Bảng Các số thành phần Chỉ số PCI Diễn giải Chi phí gia nhập thị Đánh giá khác biệt chi phí gia nhập thị trường doanh trường nghiệp thành lập tỉnh với Tiếp cận đất đai Tính minh bạch Chi phí thời gian Đánh giá hai góc độ: (i) ghi nhận khó khăn tìm kiếm mặt sản xuất kinh doanh phù hợp; (ii) sách liên quan đến đất đai có tạo ổn định sử dụng đất Đánh giá dựa năm thuộc tính sau: tính sẵn có thơng tin (hay khả doanh nghiệp tiếp cận thơng tin), tính cơng bằng, tính ổn định, tính tiên liệu việc triển khai thực sách quy định tính cởi mở qua đánh giá mức độ phổ biến trang thông tin tỉnh Đo lường thời gian mà doanh nghiệp phải bỏ thực thủ tục hành chính, mức độ thường xuyên thời gian mà doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để quan quản lý nhà nước tỉnh thực việc tra, kiểm tra Đo lường mức chi phí khơng thức mà doanh nghiệp phải trả Chi phí khơng trở ngại chi phí gây nên hoạt thức động kinh doanh doanh nghiệp Đánh giá môi trường cạnh tranh doanh nghiệp dân doanh Cạnh tranh bình trước ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh đẳng nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (DN FDI) doanh nghiệp thân quen với cán quyền cấp tỉnh Tính động Đo lường tính sáng tạo, sáng suốt quyền tỉnh tiên phong trình thực thi sách Trung ương quyền tỉnh -51- Dịch vụ hỗ trợ Đánh giá dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp – dịch vụ có vai trò doanh nghiệp then chốt để doanh nghiệp thành công hoạt động kinh doanh Phản ánh mức độ chất lượng hoạt động đào tạo nghề phát triển kỹ tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ cho ngành sản xuất kinh doanh địa phương, tìm kiếm việc làm cho lao động địa phương Đào tạo lao động 10 Thiết chế pháp lý Phản ánh lòng tin doanh nghiệp dân doanh thiết chế pháp lý địa phương Nguồn: (VCCI, 2016) Bảng kết kiểm định hồi quy mơ hình Kiểm định độ thích hợp mơ hình Hausman test a Mơ hình 1: Coefficients (b) (B) fe re lnK lnL 2368633 1.966286 2699431 1.204067 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -.0330797 762219 0055338 1659395 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 37.36 Prob>chi2 = 0.0000 b Mô hình 2: -52- Coefficients (b) (B) papi_fe papi_re lnK lnL papi 236934 1.967933 0002989 2697217 1.206087 0000569 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -.0327877 7618462 000242 0055061 1660558 0001431 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 37.20 Prob>chi2 = 0.0000 c Mơ hình 3: Coefficients (b) (B) papi_noidu~e papi_noidu~e lnK lnL participat~s transparency verticalac~y controlofc~n publicadmi~s publicserv~y 1821264 1.427214 -.0764659 -.0290782 0149801 0266758 0142976 1350238 2039083 1.132257 -.0807533 -.0284202 0110847 026497 0136229 1493394 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -.0217819 2949563 0042875 -.0006579 0038954 0001788 0006747 -.0143156 0049349 1670989 0055704 002016 0020068 0021703 0024241 0074216 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 40.70 Prob>chi2 = 0.0000 Kiểm tra phương sai thay đổi mơ hình a Mơ hình 1: -53- Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (63) = Prob>chi2 = 5712.35 0.0000 b Mơ hình 2: Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (63) = Prob>chi2 = 5569.33 0.0000 c Mơ hình 3: Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (63) = Prob>chi2 = 65939.17 0.0000 Kiểm tra tương quan chuỗi a Mơ hình 1: Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 62) = 31.967 Prob > F = 0.0000 b Mơ hình 2: -54- Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 62) = 32.151 Prob > F = 0.0000 c Mơ hình 3: Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 62) = 28.501 Prob > F = 0.0000 Kiểm tra đa cộng tuyến a Đối với vốn đầu tư lao động Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -lnK 2.43 1.56 0.4123 0.5877 lnL 2.43 1.56 0.4123 0.5877 -Mean VIF 2.43 b Đối với vốn đầu tư, lao động PAPI Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -lnK 2.44 1.56 0.4101 0.5899 lnL 2.43 1.56 0.4112 0.5888 papi 1.01 1.00 0.9945 0.0055 -Mean VIF 1.96 c Đối với vốn đầu tư, lao động số PAPI thành phần -55- Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -lnK 2.63 1.62 0.3797 0.6203 lnL 2.52 1.59 0.3973 0.6027 partici 1.64 1.28 0.6110 0.3890 transpa 1.99 1.41 0.5033 0.4967 vertica 1.85 1.36 0.5419 0.4581 control 1.24 1.11 0.8085 0.1915 pubproc 1.34 1.16 0.7489 0.2511 pubserv 1.21 1.10 0.8244 0.1756 -Mean VIF 1.80 Kiểm định số liệu bảng hỏi a Kiểm định khác biệt trung bình điểm PAPI nhóm đứng đầu điểm cao so với phần lại Two-sample t test with equal variances Group Obs Mean 12,961 994 combined 13,955 diff Std Err Std Dev [95% Conf Interval] 36.34749 38.37493 0444094 1623175 5.055848 5.117507 36.26044 38.0564 36.43454 38.69345 36.4919 0430613 5.086881 36.40749 36.57631 -2.027441 1665426 -2.353887 -1.700995 diff = mean(0) - mean(1) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 0.0000 t = -12.1737 degrees of freedom = 13953 Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Ha: diff > Pr(T > t) = 1.0000 b Kiểm định khác biệt trung bình điểm PAPI nhóm thấp điểm/xuống hạng so với phần lại -56- Two-sample t test with equal variances Group Obs Mean 10,801 3,154 combined 13,955 diff Std Err Std Dev [95% Conf Interval] 36.80069 35.43443 0489762 0878312 5.089989 4.932643 36.70469 35.26221 36.8967 35.60664 36.4919 0430613 5.086881 36.40749 36.57631 1.366269 1023084 1.16573 1.566807 diff = mean(0) - mean(1) Ho: diff = Ha: diff < Pr(T < t) = 1.0000 t = degrees of freedom = Ha: diff != Pr(|T| > |t|) = 0.0000 13.3544 13953 Ha: diff > Pr(T > t) = 0.0000 Danh mục số thành phần mục nội dung đánh giá PAPI Tham gia người dân cấp sở Hiểu biết người trả lời vị trí dân cử Tri thức công dân Cơ hội tham gia Chất lượng bầu cử Tỉ lệ người trả lời biết Pháp lệnh thực dân chủ xã/phường/thị trấn (%) Tỉ lệ người trả lời biết hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” (%) Tỉ lệ người trả lời nêu thời hạn nhiệm kỳ vị trí trưởng thơn 2,5 năm (%) Tỉ lệ người trả lời tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân lần gần (%) Tỉ lệ người trả lời tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần gần (%) Tỉ lệ người trả lời tham gia buổi bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố lần gần (%) Tỉ lệ người trả lời trực tiếp bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết có tử hai ứng cử viên trở lên để dân bầu trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết gia đình mời bầu trưởng thơn/tổ trưởng tổ dân phố (%) -57- Tỉ lệ người trả lời cho biết biết hình thức bầu trưởng thơn/tổ trưởng tổ dân phố bỏ phiếu kín (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết kết bầu cử trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố niêm yết công khai (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết quyền khơng gợi ý bầu cho ứng viên cụ thể (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết họ bầu cho người trúng cử (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết đóng góp tự nguyện cho cơng trình cơng cộng xã/phường nơi sinh sống (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết Ban Thanh tra nhân dân Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc xây mới/tu sửa cơng trình (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết đóng góp họ ghi Đóng góp tự nguyện chép vào sổ sách xã/phường (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết tham gia vào việc định xây mới/tu sửa cơng trình cơng cộng xã/phường (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết có tham gia đóng góp ý kiến trình thiết kế để xây mới/tu sửa cơng trình (%) Cơng khai, minh bạch Tỉ lệ người trả lời cho biết danh sách hộ nghèo cơng bố cơng khai 12 tháng qua (%) Có hộ thực tế nghèo không Danh sách hộ nghèo đưa vào danh sách hộ nghèo (% người trả lời cho đúng) Có hộ thực tế không nghèo lại đưa vào danh sách hộ nghèo (% người trả lời cho đúng) -58- Thu, chi ngân sách cấp xã/phường Kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù Thu chi ngân sách xã/phường công bố công khai (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết đọc bảng kê thu chi ngân sách (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết họ tin vào tính xác thông tin thu chi ngân sách công bố (%) Tỉ lệ người trả lời biết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời địa phương (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết họ có dịp góp ý kiến cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp người dân cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (%) Ảnh hưởng kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất tới hộ gia đình (1=Khơng có ảnh hưởng gì, 2=Bất lợi; 3=Có lợi) Tỉ lệ người trả lời cho biết hộ gia đình không bị thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gần (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết hộ gia đình bị thu hồi đất đền bù với giá xấp xỉ giá thị trường (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết bị thu hồi đất, gia đình thơng báo cụ thể mục đích sử dụng đất (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết đất bị thu hồi sử dụng với mục đích quy hoạch ban đầu (%) Tỉ lệ người trả lời biết nơi cung cấp thơng tin bảng giá đất thức ban hành địa phương (%) Trách nhiệm giải trình với người dân -59- Hiệu tương tác với cấp quyền Ban tra nhân dân Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Tỉ lệ người trả lời cho biết họ liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng TDP để giải khúc mắc (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết gặp với trưởng thơn/tổ trưởng TDP để giải khúc mắc có kết tốt (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết họ liên hệ cán UBND xã/phường để giải khúc mắc (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết gặp với cán UBND xã/phường để giải khúc mắc có kết tốt (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết góp ý xây dựng với quyền (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết việc góp ý xây dựng với quyền đem lại kết tốt (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết xã/phường có Ban Thanh tra nhân dân (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết ban Thanh tra nhân dân nhân dân bầu (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết xã/ phường có Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (%) Tỉ lệ người trả lời cho biết ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu (%) Kiểm sốt tham nhũng khu vực công Tỉ lệ người trả lời cho biết cán quyền KHƠNG dùng tiền cơng quỹ vào mục đích riêng (% đồng ý) Kiểm sốt tham nhũng Tỉ lệ người trả lời cho biết người dân KHƠNG quyền thêm tiền để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (% đồng ý) -60- Kiểm soát tham nhũng cung ứng dịch vụ công Công tuyển dụng vào nhà nước Quyết tâm chống tham nhũng Tỉ lệ người trả lời cho biết người dân KHÔNG thêm tiền để nhận giấy phép xây dựng (% đồng ý) Tỉ lệ người trả lời cho biết người dân KHÔNG thêm tiền để quan tâm khám chữa bệnh (% đồng ý) Tỉ lệ người trả lời cho biết phụ huynh học sinh tiểu học KHÔNG thêm tiền để em quan tâm (% đồng ý) Tỉ lệ người trả lời cho biết KHƠNG phải đưa tiền ‘lót tay’ để xin việc làm quan nhà nước (% đồng ý) Số vị trí mà mối quan hệ cá nhân với người có chức quyền quan trọng xin vào làm số vị trí hỏi Tỉ lệ người dân cho biết KHƠNG bị vòi vĩnh đòi hối lộ 12 tháng vừa qua (%) Tỉ lệ người dân biết Luật Phòng chống tham nhũng (%) Tỉ lệ người dân cho biết quyền tỉnh/thành phố xử lý nghiêm túc vụ việc tham nhũng địa phương (%) Mức tiền đòi hối lộ người dân bắt đầu tố cáo (đơn vị 1000 VNĐ) Người bị vòi vĩnh tố cáo hành vi đòi hối lộ (%) Thủ tục hành cơng Tỉ lệ người dân hỏi lấy chứng thực, xác nhận quyền địa phương 12 tháng qua (%) Chứng thực/xác nhận Tổng chất lượng dịch vụ chứng thực, xác nhận quyền (8 tiêu chí) Tỉ lệ hộ gia đình người hỏi làm Giấy phép xây dựng thủ tục xin cấp phép xây dựng (%) -61- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục hành cấp xã/phường Y tế cơng lập Tỉ lệ người làm thủ tục cho biết qua nhiều ‘cửa’ để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng (%) Tỉ lệ người làm thủ tục cho biết nhận giấy phép xây dựng (%) Tổng chất lượng dịch vụ hành giấy phép xây dựng (8 tiêu chí) Tỉ lệ hộ gia đình người hỏi làm thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất (%) Tỉ lệ người làm thủ tục cho biết qua nhiều ‘cửa’ để làm xong thủ tục liên quan đến đến giấy CNQSD đất (%) Tỉ lệ người làm thủ tục cho biết nhận kết liên quan đến giấy CNQSD đất (%) Tổng chất lượng dịch vụ hành thủ tục liên quan đến giấy CNQSD đất (8 tiêu chí) Tỉ lệ người hỏi làm ≥ loại thủ tục UBND xã/phường (%) Tổng chất lượng dịch vụ hành UBND xã/ phường (8 tiêu chí) Tỉ lệ người làm thủ tục cho biết qua nhiều ‘cửa’ để làm xong thủ tục (%) Cung ứng dịch vụ cơng Tỉ lệ người hỏi có bảo hiểm y tế (%) Tác dụng thẻ bảo hiểm y tế (1=Khơng có tác dụng, 4=Có tác dụng tốt) Dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ tuổi (1=Rất kém; 5=Rất tốt) Tỉ lệ người hỏi cho biết người nghèo hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế (%) Tỉ lệ người hỏi cho biết trẻ em tuổi miễn phí khám chữa bệnh (%) -62- Giáo dục tiểu học công lập Cơ sở hạ tầng An ninh, trật tự Tổng chất lượng bệnh viện tuyến huyện/quận (10 tiêu chí) Quãng đường tới trường (KM – theo giá trị trung vị) Quãng thời gian tới trường (PHÚT – theo giá trị trung vị) Nhận xét chất lượng dạy học trường tiểu học công lập (1=Rất kém; 5=Rất tốt) Tổng chất lượng trường tiểu học địa bàn xã/phường (9 tiêu chí) Tỉ lệ người hỏi cho biết hộ gia đình dùng điện lưới (%) Loại đường giao thông gần hộ gia đình (1=Đường đất; 4=Đường trải nhựa) Mức độ thường xuyên dịch vụ thu gom rác thải quyền địa phương (0=Khơng có; 4=Hàng ngày) Tỉ lệ người hỏi cho biết hộ gia đình dùng nước máy nguồn nước ăn uống (%) (5=Trạm cấp nước tập trung; 6=nước máy tận nhà) Tỉ lệ người hỏi cho biết hộ gia đình dùng nước chưa hợp vệ sinh (%) (1=Nước mưa; 2=Nước sơng/hồ/suối Mức độ an tồn, trật tự địa bàn sinh sống (0=Rất khơng an tồn;3=Rất an tồn) Tỉ lệ người hỏi cho biết có thay đổi mức độ an ninh theo hướng tốt lên sau năm (%) Tỉ lệ người hỏi cho biết nạn nhân loại tội phạm an ninh, trật tự (%)
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯƠNG QUAN CỦA CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG PAPI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC TỈNH THÀNH, TƯƠNG QUAN CỦA CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG PAPI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC TỈNH THÀNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay