Gian lận ảnh hưởng như thế nào tới công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con ở Việt Nam?

37 23 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 03:53

Gian lận ảnh hưởng tới công ty mẹ Nhật Bản công ty Việt Nam? Masato Karoji Masato.Karoji@vn.gt.com Giám đốc phụ trách khách hàng Nhật Bản ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved NỘI DUNG Lời mở đầu: Mục đích trình bày I Gian lận nghề nghiệp thực nào? II Các tình điển hình Việt Nam III Ảnh hưởng tới công ty mẹ IV Ngăn ngừa gian lận ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved Lời mở đầu: Mục đích trình bày Gian lận xảy khắp nơi Gian lận bỏ qua Gian lận chắn xảy lúc Gian lận gây thiệt hại công ty ảnh hưởng đến đồng nghiệp bên thứ ba ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved I Gian lận nghề nghiệp thực nào? Gian lận hành vi cố ý lừa dối người khác với mục đích tư lợi bất khơng hợp pháp thực Ban giám đốc nhân viên Hình thức gian lận Gian lận báo cáo tài Mục tiêu Báo cáo thừa Báo cáo thiếu Đối tượng gian lận Nhân viên nước Tiền Biển thủ tài sản Hàng tồn kho Xung đột lợi ích Tham Lừa lộc – tham ô ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved Rủi ro chi tiết Khai khống Doanh thu Giấu hay ghi giảm chi phí Trộm, cắp Nhân viên nước ngồi Nhân viên Việt Nam Chiếm đoạt Hối lộ Cướp đoạt cải I Gian lận nghề nghiệp thực nào? • Tam giác gian lận • Khơng có kế hoạch • Áp lực lợi nhuận chiến lược quản lí đe dọa kinh tế thực tế • Áp lực quản lý • Kiểm sốt nội ngân sách khơng hiệu • Văn hóa doanh • Áp lực lương Biện minh nghiệp thiếu tính bền vững phụ thuộc tài cơng ty • Thái độ quản lí • Văn hóa doanh nghiệp khơng trung thc Bt vi cụng ty â2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved II Tình điển hình Việt Nam ① Biển thủ tài sản Tạo nhà cung ứng giả giả mạo khoản tốn Tóm tắt tình huống: Chi phí hồn thành dự án thấp đáng kể so với ngân sách đặt Nguyên nhân chủ tịch công ty kế tốn trưởng thơng đồng với nhà thầu bên để tạo nhà cung ứng ảo giả mạo khoản toán Vấn đề: Kế toán trưởng ngụy tạo hợp đồng phê duyệt chủ tịch công ty, vấn đề bỏ qua mà khơng phát Ngồi cơng ty mẹ lại khơng kiểm tra khoản tốn có giá trị lớn ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved II Tình điển hình Việt Nam ② Tham Lợi dụng chức vụ để lấy tiền khách hàng Tóm tắt tình huống: Một giám đốc ngân hàng gặp vấn đề việc hoàn trả vốn vay thất bại việc đầu tư cổ phiếu đầu tư bất động sản Vì thế, giám đốc lợi dụng chức vụ sử dụng khoản tiền gửi khách hàng để trả nợ Vấn đề Tất thủ tục yêu cầu để mở tài khoản thực giám đốc nên khơng có bên khác có hội để kiểm tra ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved II Tình điển hình Việt Nam ③ Định giá tài sản khơng hợp lí Thành lập cơng ty ảo nhận khoản vay Tóm tắt tình huống: Cơng ty gặp khó khăn việc vay mượn, thành lập nhiều công ty ảo thông đồng với giám đốc ngân hàng để nhận khoản vay giùm công ty Ngồi ra, khoản chấp cho khoản vay tạo hàng loạt công ty ảo nên họ khơng có khả kí quỹ chấp Vấn đề: Giám sát quản lý không hiệu ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved II Tình điển hình Việt Nam ④ Sai lệch thời gian Ghi nhận giao dịch trọng yếu sớm Tóm tắt tình huống: Để có số liệu tốt kết doanh thu trình lên Ban giám đốc doanh thu bán hàng ghi nhận trước khoản trọng yếu chưa thời điểm ghi nhận doanh thu khơng có kiểm tra Vấn đề: Ban giám đốc, quản lý bỏ qua thủ tục kiểm soát thiết lập ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved III Ảnh hưởng tới công ty mẹ ① Ảnh hưởng gian lận Loại gian lận Tình Ảnh hưởng Ghi khống Doanh thu Tính xác báo cáo tài Gian lận Báo cáo tài Định giá tài sản khơng hợp lý Mất mát Bồi hường thiệt hại Biển thủ tài sản Trộm cắp Sa thải Bồi thường thiệt hại Tham ô Hối lộ Lừa lộc – tham ô Sa thải Bồi thường thiệt hại Bắt giữ ⇒Cá nhân liên quan bị sa thải phải gánh chịu nợ 10 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved THANH KIỂM TRA THUẾ – BAO GỒM LOẠI THUẾ NÀO Các loại thuế hay bị thanh, kiểm tra:  Thuế Thu nhập doanh nghiệp - TNDN  Thuế Giá trị gia tăng - GTGT  Thuế Nhà thầu nước - NTNN  Thuế Thu nhập cá nhân – TNCN  Thuế Tiêu thụ đặc biệt – TTĐB 23 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved Các loại kiểm tra chuyên biệt:  Liên quan đến chuyển giá – TP  Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập (XKNK) THANH KIỂM TRA THUẾ – Ở ĐÂU Tiến hành bàn Tiến hành trụ sở/văn phòng DN Lưu ý có khả quan thuế tiến hành kiểm tra sở DN sau tiến hành kiểm tra bàn thấy cần thiết 24 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved THANH KIỂM TRA THUẾ – NHƯ THẾ NÀO TẠI BÀN Yêu cầu cung cấp thông tin Thanh, kiểm tra giải trình Cung cấp thơng tin u càu Ban hành biên làm việc Ban hành kết luận kiểm tra và/hoặc định phạt/truy thu TẠI CƠ SỞ DN Yêu cầu cung cấp thông tin Xuống sở Cung cấp thông tin yêu càu Công bố thức QĐ kiểm tra Thanh kiểm tra giải trình Ban hành biên làm việc Ban hành kết luận kiểm tra và/hoặc định phạt/truy thu 25 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved THANH KIỂM TRA THUẾ – NHƯ THẾ NÀO (TT)  Đồn tra ln ln u cầu thêm thông tin  Thông tin yêu cầu cung cấp thường bao gồm:  Thông tin chung DN (GP đăng ký đầu tư, GP đăng ký DN, , v.v.)  Chứng từ kế toán (Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản, hóa đơn, phiếu thu chi, sổ phụ ngân hàng, v.v)  Hồ sơ liên quan đến thuế (thư từ trao đổi, đăng ký thuế ban đầu, đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT, v.v.)  Các văn khác (chính sách cơng ty, loại hợp đồng, v.v.)  Khi ký nhận Quyết định thanh, kiểm tra biên làm việc có liên quan, có bất đồng ý kiến, DN khiếu nại theo quy trình khiếu nại riêng 26 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved PHẦN – XU HƯỚNG CỦA THANH, KIỂM TRA THUẾ 27 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved KẾT QUẢ THANH, KIỂM TRA NĂM 2016 • Tăng số lượng lần thanh, kiểm tra • Tăng đột biến số thuế truy thu từ DN  Cho thấy việc phát triển tập trung vào số chất lượng kiểm tra 28 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved Năm 2016 (Năm2015) Số lượng công ty 84.472 (79.297) Tỷ lệ dao động (%)  +6,5% Số thuế truy thu 17.164 tỷ VNĐ  +38,9% (12.350 tỷ VNĐ) Số lỗ lũy kế không chấp thuận 11.907 tỷ VNĐ (23.044 tỷ VNĐ)  -51,6% NHÂN TỐ KINH TẾ - VĨ MƠ • Thấu chi ngân sách liên tục 08 năm liền 29 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved NHÂN TỐ KINH TẾ - VĨ MÔ Giảm thu ngân sách  Cắt giảm thuế XK-NK khu vực ASEAN  Ưu đãi thuế để thu hút đầu tư nước <Thu ngân sách từ thuế> Thuế tài Thuế TNCN nguyên 6% 6% Khác 3% Thuế TTĐB 7% Thuế GTGT 33% Thuế XK-NK 13% Thuế TNDN 32% 30 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved XU HƯỚNG CỦA THANH, KIỂM TRA THUẾ  Tăng cường truy thu thuế: Thanh, kiểm tra thuế theo nguyên tắc tận thu, tăng cường số lượng chất lượng  Thanh kiểm tra lĩnh vực Chuyển giá chiếm 20% tổng số thanh, kiểm tra, tăng cường huấn luyện chuyên môn thiết lập phận chuyên biệt, tăng số lượng kiểm tra lĩnh vực Chuyển giá  Áp dụng sách Quản lý rủi ro – Tập trung vào DN có mức độ rủi ro cao – thuế hải quan  DN có vốn ít, khơng có quyền sở hữu sử dụng hợp pháp tài sản DN, hoạt động khai thác tài nguyên, có giao dịch ngân hàng đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, có phát sinh giao dịch lớn với bên liên quan, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, phát sinh lỗ đầu tư thêm, hưởng ưu đãi thuế, v.v 31 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved PHẦN – CÁC ĐIỂM LƯU Ý ĐỂ CHUẨN BỊ CHO THANH, KIỂM TRA 32 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG  Tiếp cận cập nhật văn pháp luật hành thuế để áp dụng phù hợp vào trường hợp cụ thể DN  Chủ động tiến hành kiểm tra định trạng tuân thủ thuế DN  Chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ chứng từ doanh thu chi phí DN  Lưu hồ sơ rõ ràng đầy đủ (chứng từ kế tốn cần lưu trữ 10 năm)  Tạo dựng quy trình kiểm tra nội thường xuyên lưu ý vấn đề tuân thủ thuế  Xác nhận điểm không rõ mặt quy định với tư vấn thuế viết công văn xin hướng dẫn cho quan thuế quản lý 33 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved CÁC NỘI DUNG THƯỜNG ĐƯỢC THANH KIỂM TRA  Thuế TNDN  Ghi nhận đối chiếu doanh thu  Chi phí hợp lý trừ  Chi phí cho bên liên quan (Tiền quyền, Sản phẩm lỗi bảo đảm DN)  Áp dụng ưu đãi thuế TNDN  Lỗ lũy kế chuyển lỗ 34 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved CÁC NỘI DUNG THƯỜNG ĐƯỢC THANH KIỂM TRA  Chuyển giá  Tính tuân thủ (Kê khai giao dịch liên kết, Bộ hồ sơ chứng minh việc tuân thủ giá thị trường, so sánh xác định biên độ giá thị trường, v.v.)  Thuế GTGT  Điều kiên áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%  Đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT  Khấu trừ thuế GTGT đầu vào  Thông báo, phát hành báo cáo sử dụng hóa đơn 35 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG ĐƯỢC THANH KIỂM TRA  Thuế NTNN  Nộp tờ khai thuế NTNN nộp thuế NTNN phát sinh khoản toán cho DN nước  Áp dụng thuế suất xác định thu nhập chịu thuế 36 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved  Thuế TNCN  Lợi ích không tiền bảng lương  Chứng từ liên quan đến việc áp dụng cách tính thuế (chính sách cơng ty, hợp đồng lao động, v.v.) Grant Thornton Vietnam Địa điểm Văn phòng Hà Nội Bộ phận khách hàng Nhật Grant Thornton Vietnam Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hồng Quốc Việt P.Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội T +84 24 3850 1686 Chủ nhiệm F +84 24 3850 1688 Tel: +84 24 3850 1620 E info@vn.gt.com Email: Hiroshi.Mitsushige@vn.gt.com Văn phòng Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Tầng 14, Pearl Plaza, 561 A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam Masato Karoji T +84 28 3910 9100 Tel: +84 28 3910 9205 F +84 28 3914 3748 Email: Masato.Karoji@vn.gt.com Hiroshi Mitsushige Giám đốc phụ trác khách hàng Nhật Bản E info@vn.gt.com (Trụ sở Tokyo) Đối tác Văn phòng Quan hệ Quốc tế Kế tốn cơng chứng Tatsuya Arai (Nhật Bản) Tel: +81 (0)3 5474 0118 Email: arai.tatsuya@gtjapan.or.jp 37 ©2017 Grant Thornton (Vietnam) Limited All rights reserved
- Xem thêm -

Xem thêm: Gian lận ảnh hưởng như thế nào tới công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con ở Việt Nam?, Gian lận ảnh hưởng như thế nào tới công ty mẹ ở Nhật Bản và công ty con ở Việt Nam?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay