Quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam

40 18 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 03:43

Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHU CẦU CẤP QUỐC GIA D2.2.1 ENHANCE: Tăng cường Năng lực Nghiên cứu Đổi cấp Quốc gia Việt NamBÁO CÁO PHÂN TÍCH NHU CẦU CẤP QUỐC GIA Đại học Alicante (Tây Ban Nha), Đại học Công nghệ Slovakia Bratislava (Cộng hòa Slovakia), Đại học Glasgow Caledonian (Scotland), ĐHQG Hà Nội – Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Việt Nam), ĐHQG Tp Hồ Chí Minh – Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (Việt Nam), Đại học Thái Nguyên (Việt Nam), Trường Đại học Nông Lâm Huế (Việt Nam), Trường Đại học An Giang (Việt Nam), Trường Đại học Cần Thơ (Việt Nam), Bộ Giáo dục Đào tạo (Việt Nam), Bộ Khoa học Công nghệ (Việt Nam) Trường Đại học Alicante, Tây Ban Nha hiệu chỉnh © Universidad de Alicante 2017 Bản quyền bảo hộ Được phép chép có ghi nguồn Xin trích dẫn ấn sau: Dự án ENHANCE 2017 Tăng cường Năng lực Nghiên cứu Đổi cấp Quốc gia Việt Nam - BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHU CẦU CẤP QUỐC GIA, Alicante Chương trình Erasmus+ Liên minh châu Âu Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Dự án ENHANCE đồng tài trợ Chương trình Erasmus+ Liên minh châu Âu theo Hiệp định Viện trợ cho Hoạt động có nhiều đối tượng hưởng lợi với Mã số dự án 561749-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP Chương trình Eramus+ Tổ chức EACEA (Educational, Audio-visual and Culture Executive Agency) thực Hỗ trợ Ủy ban châu Âu việc xuất ấn phẩm không bao gồm bảo chứng mặt nội dung, vốn thể góc nhìn người biên soạn Ủy ban không chịu trách nhiệm việc sử dụng thông tin ấn phẩm Mục lục Danh mục từ viết tắt LỜI GIỚI THIỆU 1.1 DỰ ÁN ENHANCE 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Nhóm đối tượng 1: CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU 2.1 DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT 2.2 MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI 12 2.3 XÂY DỰNG NĂNG LỰC HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI 16 2.4 KẾT LUẬN CHÍNH VỀ CÁC HEI & RI 19 Nhóm đối tượng 2: CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (HE) VÀ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ (S&T) 20 3.1 DỮ LIỆU THEO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT 20 3.2 HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (HEIs) 22 3.3 CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HIỆN CĨ 23 3.4 CÁC KẾT LUẬN CHÍNH CHO CÁC CƠ QUAN HEI & RI 24 Nhóm đối tượng 3: KHỐI TƯ NHÂN 26 4.1 DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT 26 4.2 HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (HEIs) 28 4.3 KẾT LUẬN CUỐI CÙNG CHO KHỐI TƯ NHÂN 34 LỜI CẢM ƠN 37 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Danh mục từ viết tắt AGU CTU E&T EU HCMUSSH An Giang University (Trường Đại học An Giang) Can Tho University (Trường Đại học Cần Thơ) Education & Training (Giáo dục đào tạo) European Union (Liên minh châu Âu) VNU Ho Chi Minh – University of Social Sciences and Humanities (Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn – ĐHQG TP Hồ Chí Minh) HE Higher Education (Giáo dục đại học) HE&RI Higher Education & Research Institutes (Các quan nghiên cứu giáo dục đại học) HEI Higher Education Institution (Tổ chức giáo dục đại học) HEIs Higher Education Institutions (Các tổ chức giáo dục đại học) HUAF Hue University of Agriculture and Forestry (Trường Đại học Nông Lâm Huế) MOET Ministry of Education and Training (Bộ Giáo dục Đào tạo) MOST Ministry of Science and Technology (Bộ Khoa học Công Nghệ) NAFOSTED National Foundation for Science & Technology Development (Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia) NAPA National Academy of Public Administration (Học viện Hành Quốc gia) NATIF National Technology Innovation Fund (Quỹ Đổi Công nghệ Quốc gia) ONARP Office of National S&T Research Programs (Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước) R&I Research and Innovation (Nghiên cứu Đổi mới) S&T Khoa học Công nghệ (Science and Technology) SMEs Small and Medium Enterprises (Doanh nghiệp vừa nhỏ STUBA Slovak University of Technology in Bratislava (Trường đại học Công Nghệ Slovakia Bratislava) TNU Thai Nguyen University (Đại học Thái Nguyên) USSH VNU Hanoi – University of Social Sciences and Humanities (Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn – ĐHQG Hà Nội) VASS Vietnam Academy of Social Sciences (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) VAST Vietnam Academy of Science and Technology (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) VINATOM Vietnam Atomic Energy Institute (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) VNU Vietnam National University (Đại học Quốc gia Việt Nam) WP2 Work package (Gói cơng việc số 2) Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam LỜI GIỚI THIỆU 1.1 DỰ ÁN ENHANCE Dự án ENHANCE với tiêu đề “Tăng cường lực nghiên cứu đổi cấp quốc gia Việt Nam” dự án xây dựng cấu trúc với hoạt động cấp vĩ mô nhắm mục tiêu hệ thống HE Việt Nam (trong việc quản lý thực R&I) Nhờ phối hợp tập thể 06 Đại học trường Đại học phân bổ theo vùng địa lý cấp độ liên quan khác Việt Nam, 03 HEI có nhiều kinh nghiệm R&I hợp tác quốc tế đến từ EU tham gia MOET MOST (các quan có thẩm quyền HE S&T) Dự án đồng hành chương trình trọng điểm quốc gia lấy R&I làm chủ đạo cho giai đoạn trung/dài hạn có hoạt động thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tế Việt Nam Mục tiêu dự án ENHANCE nâng câo lực cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc tăng cường quản lý thực hiệu công tác nghiên cứu đổi Các mục tiêu cụ thể Dự án ENHANCE là: ★★Xây dựng nguồn nhân lực quản lý thực cơng tác nghiên cứu-đổi chương trình đào tạo mục tiêu ★★Nâng cao lực cho đơn vị thúc đẩy mạng lưới liên kết toàn quốc cách thiết lập Việt Nam Mạng lưới văn phòng nghiên cứu đổi Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Dự án ENHANCE thực đơn vị sau: Universidad de Alicante (UA - Trường Đại học Alicante) (Đơn vị điều phối), Tp Alicante, Tây Ban Nha Glasgow Caledonian University (GCU - Trường Đại học Glasgow Caledonian), Tp Glasgow, Vương quốc Anh Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA - Trường Đại học Công nghệ Slovakia Bratislava), Tp Bratislava, Slovakia Đại học Thái Nguyên (TNU), Tp Thái Nguyên, Việt Nam ĐHQG-HN - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (USSH), Tp Hà Nội, Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm Huế (HUAF), Tp Huế, Việt Nam ĐHQG-HCM - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (HCMUSSH), Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Trường Đại học An Giang (AGU), Tp Long Xuyên, Việt Nam Trường Đại học Cần Thơ (CTU), Tp Cần Thơ, Việt Nam 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (MOET), Hà Nội, Việt Nam 11 Bộ Khoa học Công nghệ - Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Cơng nghệ (MOST – NISTPASS), Tp Hà Nội, Việt Nam Dự án chia thành gói cơng việc Các mục tiêu WP “Phân tích chuyên sâu nhu cầu quản lý thực R&I Việt Nam” bao gồm: ★★Tiến hành hoạt động phân tích chun sâu tình hình quản lý thực R&I HEI ởViệt Nam ★★Xác định mạnh, điểm yếu, hội thách thức công tác quản lý thực HEI Việt Nam ★★Tìm kiếm khả liên kết hợp tác HEI với khối tư nhân ★★Xác định tốt khía cạnh trọng yếu trình thực dự án: chủ đề cần đào tạo cho tập huấn viên, cho buổi hội thảo cấp quốc gia, bàn tròn, v.v Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Kết phân tích thực nhờ phối hợp tất bên liên quan - đòi hỏi nỗ lực từ đối tác EU việc xác định nội dung khảo sát đối tác Việt Nam việc thu thập thông tin liên quan để phân Công tác điều phối WP thực STUBA, đối tác dự án, với hỗ trợ trường Đại học Alicante, đơn vị điều phối dự án Báo cáo kết đầu dự án ENHANCE, cụ thể phần bàn giao D2.2.1 “Báo cáo phân tích nhu cầu chuyên sâu” dùng để xác định tốt khía cạnh trọng yếu công tác thực dự án 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Mục tiêu WP cung cấp phân tích chun sâu tình hình quản lý thực công tác nghiên cứu-đổi HEI Việt Nam Hơn nữa, WP giúp xác định mạnh, điểm yếu, hội thách thức (phân tích SWOT) cho HEI Việt Nam công tác quản lý thực Trong khuôn khổ dự án ENHANCE Erasmus+ nhằm Tăng cường Năng lực Nghiên cứu Đổi cấp Quốc gia Việt Nam, báo cáo phân tích Nhu cầu Quốc gia có tiêu đề “Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam” chia thành ba phần dựa theo nhóm đối tượng xác định khảo sát Nhóm đối tượng nhóm Viện nghiên cứu Tổ chức Giáo dục Đại học (HE&RI), bao gồm nhà khoa học/giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đội ngũ nhân viên Bộ phận R&I từ Trường Đại học tham gia dự án ENHANCE Nhóm đối tượng thứ hai Cơ quan có thẩm quyền Giáo dục Đại học, Khoa học Công nghệ bao gồm MOET MOST đơn vị tham gia dự án quan khác thành viên dự án Nhóm đối tượng cuối nhóm doanh nghiệp Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam thuộc khối tư nhân, bao gồm doanh nhân nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam Sau buổi họp Khởi động dự án vào tháng 2/2016 Alicante, hỗ trợ đơn vị điều phối hợp tác toàn thể đối tác, đơn vị điều phối WP trường Đại học Công nghệ Slovakia Bratislava chuẩn bị hướng dẫn cho công tác phân tích nhu cầu bảng câu hỏi cho ba nhóm đối tượng Nhờ có đối tác Việt Nam, bảng câu hỏi dịch sang tiếng Việt để việc giao tiếp với nhóm đối tượng dễ dàng Vai trò riêng đối tác dự án WP là: ★★Đơn vị điều phối: STUBA ★★Triển khai khảo sát, thu thập liệu để phân tích phần: Các trường đại học đối tác Việt Nam ★★Thu thập liệu phân tích cấp độ sách: MOET & MOST ★★Hỗ trợ phương pháp luận, tham gia phân tích kết phác thảo báo cáo: Các đối tác EU Như đề cập đề xuất đề án, văn bàn giao mong đợi cần hoàn thành bao gồm: ★★D 2.1.1 Phương pháp thu thập phân tích liệu ★★D 2.1.2 Báo cáo phân tích nhu cầu chuyên sâu Căn theo đề xuất thực dự án, đơn vị đối tác cần thu thập liệu từ 900 người trả lời ba nhóm đối tượng Do đó, tổ chức đối tác dự án yêu cầu xác định rõ kích cỡ lấy mẫu phương pháp thu thập liệu (khảo sát qua mạng, khảo sát phiếu điều tra, vấn trực tiếp v.v) Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Nhóm đối tượng 1: CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU 2.1 DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT Trong khn khổ nhóm đối tượng nhà khoa học/giảng viên, nhà nghiên cứu, quản lý đội ngũ nhân viên thuộc Bộ phận R&I từ HEI RI, có tham gia dự án không tham gia dự án khảo sát Hầu hết đối tượng lựa chọn khảo sát tiến hành với nhóm người trả lời phiếu khảo sát (hơn 97%) với kết sau: ★★37 HEI từ Việt Nam: 31 HEI (không phải đơn vị tham gia dự án) đại học trường đại học đơn vị tham gia dự án Việt Nam ★★18 Viện nghiên cứu (không phải đơn vị tham gia dự án) Nghiên cứu thực đại học, trường đại học Việt Nam, đơn vị tham gia dự án, với 37 Tổ chức Giáo dục Đại học 18 Viện nghiên cứu khắp nước Việt Nam Sau phương pháp dùng để thu thập liệu, thông qua bảng câu hỏi định: ★★khảo sát qua email qua mạng ★★khảo sát phiếu điều tra ★★phỏng vấn trực tiếp Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Bảng 1: Đối tượng khảo sát từ HEI RI – số lượng, thể loại, phương pháp thu thập liệu dùng SỐ LƯỢNG VÀ THỂ LOẠI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT KHU VỰC Các HEI đối tác MIỀN BẮC MIỀN TRUNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG BẰNG NAM BỘ TỔNG CỘNG TNU USSH HUAF HCMUSSH AGU CTU Nhà khoa học/ giảng viên 85 90 65 90 21 26 377 Các nhà nghiên cứu 60 70 50 60 20 40 300 Các nhà quản lý 42 38 15 12 12 125 Các nhân viên mảng R&I 39 55 54 32 189 TỔNG CỘNG 226 253 184 194 52 82 991 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU ĐÃ SỬ DỤNG KHU VỰC 10 MIỀN BẮC MIỀN TRUNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG BẰNG NAM BỘ TỔNG CỘNG Các đối tác tổ chức Giáo dục Đại học TNU USSH HUAF HCMUSSH AGU CTU Phỏng vấn 110 70 51 124 13 19 387 Khảo sát qua email/qua mạng 106 126 42 52 35 43 404 Khảo sát phiếu điều tra 10 57 91 18 20 200 TỔNG CỘNG 226 253 184 194 52 82 991 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Nhóm đối tượng 3: KHỐI TƯ NHÂN 4.1 DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT Theo khn khổ nhóm đối tượng này, doanh nhân khởi nghiệp cán quản lý doanh nghiệp Việt Nam khảo sát Tổng số người khảo sát dựa theo Bảng 53 người đến từ 19 doanh nghiệp khác Hầu hết trường đại học đối tác khảo sát cán quản lý đến từ doanh nghiệp khác Chỉ có USSH khảo sát 38 người đến từ doanh nghiệp khác Bảng 6: Số lượng loại đối tượng khảo sát, phương pháp thu thập dùng KHU VỰC MIỀN BẮC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC TNU USSH MIỀN TRUNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG BẰNG NAM BỘ HUAF HCMUSSH AGU CTU Tổng cộng Người khảo sát 38 3 3 53 Số lượng doanh nghiệp 3 3 19 Phương pháp thu thập liệu sử dụng Phỏng vấn 38 3 0 47 Phiếu điều tra 0 0 3 Nhóm nghiên cứu quốc gia Việt Nam chọn số doanh nghiệp có số lượng nhân viên khác có số lượng hoạt động khác Bằng chứng công ty tư nhân quy mô lớn sau - Tập đoàn CP tỉnh Đồng Nai (16.000 nhân viên), Công ty CP May Thái Nguyên (10.600 nhân viên), tập đoàn Lộc Trời tỉnh An Giang (3.600 nhân viên), tập đồn VNG thành phố Hồ Chí Minh (1.700 nhân viên) cơng ty trung bình Cơng ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hồ Bình (150 nhân viên) vùng ĐBSCL miền Nam, 26 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam công ty nhỏ DHG Pharma (18 nhân viên) trung tâm thành phố Cần Thơ SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHẢO SÁT MIỀN BẮC TP HỒ CHÍ MINH MIỀN TRUNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 11% 6% 6% 77% SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT MIỀN BẮC MIỀN TRUNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 31% 37% 16% 16% 27 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU ĐÃ SỬ DỤNG Qua phiếu khảo sát 11% 6% MIỀN BẮC 6% MIỀN TRUNG TP HỒ CHÍ MINH ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 77% Qua Interview vấn based 4.2 HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (HEIs) Phần thứ Nhóm mục tiêu hợp tác doanh nghiệp với tổ chức giáo dục đại học số lĩnh vực hoạt động Chúng tơi phân tích câu trả lời tất doanh nghiệp khối tư nhân, theo tổng số doanh nghiệp vấn 19 28 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Bảng 7: Hợp tác với tổ chức giáo dục đại học năm qua TỔNG SỐ CÂU TRẢ LỜI (19 DOANH NGHIỆP) CĨ KHƠNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI 12 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC/CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SINH VIÊN 15 HEI CỐ VẤN CHO TỔ CHỨC CỦA TÔI 12 CHUYỂN GIAO HOẶC TRAO ĐỔI KIẾN THỨC 10 TỔ CHỨC SỰ KIỆN 14 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ HEI 10 TỔ CHỨC CỦA TÔI ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY VỚI HEI 13 THAM GIA VÀO CÁC ỦY BAN/BAN CỐ VẤN/BAN QUẢN TRỊ 17 CUNG CẤP TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 14 DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH, TRANH LUẬN KHOA HỌC, TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU 12 HỢP TÁC TRONG CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ 16 29 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam     Hợptác tácvới với cáctổ tổ chức chức giáo năm Hợp giáo dục dụcđại đạihọc họctrong năm qua (%) qua (%) Hợp tác dự án quốc tế 84 16 Diễn đàn sách, tranh luận khoa học, tiêu chuẩn nghiên cứu 37 Cung cấp tài cho hoạt động nghiên cứu phát triển 37 Tham gia vào ủy ban/ban cố vấn/ban quản trị 63 63 89 11 Tổ chức tham gia giảng dạy với HEI 68 32 47 Các chương trình đào tạo từ HEI 53 26 Tổ chức kiện 74 47 Chuyển giao trao đổi kiến thức HEI cố vấn cho tổ chức 53 63 37 21 Kinh nghiệm làm việc/cơ hội thực tập cho sinh viên Hợp tác nghiên cứu đổi 79 63 37 KHƠNG 10 20 CĨ 30 40 50 60 70 80 90 100     hợp tác với sở giáo dục đại học (bảng 8) cho thấy phần Ý định Ý định hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học (bảng 8) cho thấy phần lớn các nhà quản  lớn nhà quản lý vấn bày tỏ mong muốn giới thiệu việclý được phỏng vấn bày tỏ mong muốn giới thiệu việc làm và cơ hội thực tập cho sinh  làm hội thực tập cho sinh viên tạo diễn đàn traoviên và tạo ra một diễn đàn trao đổi giữa các doanh nghiệp, sinh viên và các trường đại  đổi doanh nghiệp, sinh viên trường đại học học. Phần lớn các doanh nghiệp được phỏng vấn đang tổ chức các sự kiện chung với  Phần lớn doanh nghiệp vấn tổ chức các HEI và hợp tác trong khuôn khổ chuyển giao và trao đổi kiến thức cũng như trong  kiện chung với HEI hợp tác khn khổ chuyển giao khn khổ các hoạt động đào tạo (bảng 7). Tiêu chí được đánh giá yếu kém nhất đó là  trao đổi kiến thức khuôn khổ hoạt động đào tạo (bảng 7) Tiêu chí đánh giá yếu tham 32  Quản lý và thực hiện cơng tác nghiên cứu và đổi mới tại Việt Nam  gia doanh nghiệp vào ủy ban ban cố vấn   HEI RI (bảng 7) 30 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Bảng 8: Ý định hợp tác với tổ chức giáo dục đại học TỔNG SỐ CÂU TRẢ LỜI (19 DOANH NGHIỆP) CĨ KHƠNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI 12 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC/CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SINH VIÊN 15 HEI CỐ VẤN CHO TỔ CHỨC CỦA TÔI 12 CHUYỂN GIAO HOẶC TRAO ĐỔI KIẾN THỨC 12 TỔ CHỨC SỰ KIỆN 13 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ HEI 13 TỔ CHỨC CỦA TÔI ĐÃ THAM GIA GIẢNG DẠY VỚI HEI 11 THAM GIA VÀO CÁC ỦY BAN/BAN CỐ VẤN/BAN QUẢN TRỊ 15 CUNG CẤP TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 10 DIỄN ĐÀN CHÍNH SÁCH, TRANH LUẬN KHOA HỌC, TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU 12 HỢP TÁC TRONG CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ 10 31 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam     Ý định hợp tác với tổ chức giáo dục đại học (%) Ý định hợp tác với các tổ chức giáo dục đại học (%) Hợp tác dự án quốc tế 47 Diễn đàn sách, tranh luận khoa học, tiêu chuẩn nghiên cứu Cung cấp tài cho hoạt động nghiên cứu phát triển Tham gia vào ủy ban/ban cố vấn/ban quản trị 53 63 37 47 53 79 21 Tổ chức tham gia giảng dạy với HEI 42 Các chương trình đào tạo từ HEI 32 Tổ chức kiện 32 68 68 Chuyển giao trao đổi kiến thức 37 HEI cố vấn cho tổ chức 37 Kinh nghiệm làm việc/cơ hội thực tập cho sinh viên 58 63 63 21 Hợp tác nghiên cứu đổi 79 37 KHÔNG 10 20 30 40 63 50 60 70 80 90 CÓ   Bảng 8: Nhận thức về các chương trình quốc gia/khu vực hỗ trợ cho các hoạt động  sau  TỔNG SỐ CÂU TRẢ LỜI (19 DOANH NGHIỆP)  CĨ  KHƠNG  3  16  3  16  CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ NGÀNH  1  18  TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  3  16  ĐIỀU KIỆN KHUYẾN KHÍCH R&D  3  16  QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC  1  18  3  16  3  16  ĐO LƯỜNG HOẶC THÚC ĐẨY CÁC TRƯỜNG HỢP XUẤT SẮC  TRONG NGHIÊN CỨU Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  CÁC  CHƯƠNG  TRÌNH  NGHIÊN  CỨU  TRAO  ĐỔI  GIỮA  CÁC  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ NGÀNH  CÔNG  VIÊN  KHOA  HỌC,  CƠNG  VIÊN  CƠNG  NGHỆ,  TRUNG  32 TÂM CƠNG NGHỆ, VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP  CHÍNH THỨC HỐ CÁC CỤM VÀ MẠNG LƯỚI  Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Bảng 8: Nhận thức chương trình quốc gia/khu vực hỗ trợ cho hoạt động sau TỔNG SỐ CÂU TRẢ LỜI (19 DOANH NGHIỆP) CĨ KHƠNG ĐO LƯỜNG HOẶC THÚC ĐẨY CÁC TRƯỜNG HỢP XUẤT SẮC TRONG NGHIÊN CỨU Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 16 CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ NGÀNH 16 CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ NGÀNH 18 TẬP HUẤN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 16 ĐIỀU KIỆN KHUYẾN KHÍCH R&D 16 QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC 18 CÔNG VIÊN KHOA HỌC, CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ, TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ, VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP 16 CHÍNH THỨC HOÁ CÁC CỤM VÀ MẠNG LƯỚI 16 HUẤN LUYỆN CHO NHÂN LỰC CÁC DOANH NGHIỆP SME 15 CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP 16 33 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam     Nhận thức chương trình quốc gia/khu hỗ trợvực chohỗ hoạt Nhậnvềthức chương trình quốcvực gia/khu động sau (%) trợ cho hoạt động sau (%) Các chương trình khởi nghiệp Huấn luyện cho nhân lực doanh nghiệp SME 94 16 Công viên khoa học, công viên công nghệ, trung tâm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp 84 16 Quản lý chuyển giao kiến thức 95 Điều kiện khuyến khích R&D 16 Tập huấn Sở hữ Trí tuệ 16 Các chương trình tiến sĩ ngành 84 84 95 Các chương trình nghiên cứu trao đổi trường đại học ngành 16 Đo lường thúc đẩy trường hợp xuất sắc nghiên cứu trường đại học 16 KHƠNG   79 21 Chính thức hoá cụm mạng lưới   84 16 10 20 84 84 30 40 50 CÓ 60 70 80 90 100   4.3 KẾT LUẬN CUỐI CÙNG CHO KHỐI TƯ NHÂN   Bằng cách phân tích liệu từ công ty khảo sát, đạt số thông chung Một thực tế quan trọng 4.3tinKẾT LUẬN CUỐI CÙNG CHO KHỐI TƯ NHÂN  cơng ty có số lượng nhân viên lớn khảo sát, mà SME   tham gia vào khảo sát Từ liệu khảo sát, thấy   hợp tác hạn chế trường đại học doanh nghiệp, Bằng  cách  phân  tích  dữ  liệu  từ  các  cơng  ty  khảo  sát,  đã  đạt  được  một  số  thông  tin  dù hoạt động giới hạn việc tổ chức chung. Một thực tế quan trọng là khơng chỉ có các cơng ty có số lượng nhân viên lớn  kiện chung để giới thiệu việc làm cho sinh viên tiềm năng, diễn được khảo sát, mà các SME cũng tham gia vào cuộc khảo sát này. Từ dữ liệu khảo sát,  đàn sách, cố vấn tranh luận khoa học mà thơi Các hoạt có thể thấy được sự hợp tác hạn chế giữa các trường đại học và doanh nghiệp, dù các  hoạt động đơi khi được giới hạn trong việc tổ chức các sự kiện chung để giới thiệu việc  làm cho các sinh viên tiềm năng, diễn đàn chính sách, cố vấn hoặc tranh luận khoa học  34 mà thơi. Các hoạt động liên quan đến nghiên cứu và đổi mới, các dự án quốc tế và sự  35  Quản lý và thực hiện cơng tác nghiên cứu và đổi mới tại Việt Nam  Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam động liên quan đến nghiên cứu đổi mới, dự án quốc tế tham gia doanh nghiệp vào trình giảng dạy tổ chức giáo dục đại học chưa xem xét nghiêm túc Một thực tế quan trọng kinh tế thị trường, HEI phải để ý nguyên tắc sản phẩm đào tạo họ cần nên linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Theo quan điểm này, doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng ý định trao đổi - tư vấn HEI doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá cao chào đón nồng nhiệt Thế mạnh: ★★Cơ hội thực tập cho sinh viên tân cử nhân tốt nghiệp phù hợp với tiêu chí doanh nghiệp hàng đầu ★★Ngày gia tăng trao đổi kiến thức tham vấn HEI doanh nghiệp ★★Tổ chức kiện chung sở tư vấn chuyên ngành ★★Chuyển giao tri thức theo hướng từ HEI đến doanh nghiệp thông qua số chương trình đào tạo Điểm yếu: ★★Vẫn khoảng cách chương trình nghiên cứu HEI nhu cầu thực xã hội, dẫn đến hoạt động giáo dục nghiên cứu phi thực tế ★★Thiếu hợp tác nghiên cứu đổi doanh nghiệp khảo sát với trường đại học ★★Ít có doanh nghiệp giàu kinh nghiệm tham gia hoạt động giảng dạy trường đại học để tránh phải “dạy lại” cho sinh viên tốt nghiệp 35 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam ★★Thiếu thốn thông tin thị trường lao động qua trang web công nghệ thông tin khác ★★Nhận thức yếu công ty chương trình hỗ trợ cấp quốc gia, quốc tế khu vực Kết luận cuối cho nhóm dự án ENHANCE: ★★Giới thiệu mơ hình hợp tác thành công HEI doanh nghiệp nước Châu Âu ★★Chia sẻ kinh nghiệm việc xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu bền vững HEI doanh nghiệp ★★Hỗ trợ tinh thần hoạt động mảng khởi nghiệp lập công ty spin-off nhằm hướng đến phát triển song phương bền vững ★★Tăng cường độ linh hoạt đội ngũ giảng viên cán nghiên cứu ★★Chỉ nguồn quỹ từ quốc tế (ví dụ HORIZON 2020) để thu hút hợp tác nghiên cứu HEI doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ tốt 36 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam LỜI CẢM ƠN Các tác giả Báo cáo Nhóm khảo sát Đại học Thái Nguyên (TNU), thành phố Thái Nguyên, Việt Nam: Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tài Tiến sĩ Mai Anh Khoa, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dũng Nhóm khảo sát ĐHQG Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (USSH), Hà Nội, Việt Nam: Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Minh, Tiến sĩ Trần Văn Kham Lương Ngọc Vinh Nhóm khảo sát trường Đại học Nông Lâm Huế (HUAF), thành phố Huế, Việt Nam: Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn An, Tiến sĩ Phạm Hữu Tỵ Lê Thị Thúy Hằng Nhóm khảo sát ĐHQG Tp.HCM - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (HCMUSSH), Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam: Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Tiến sĩ Trần Đình Lâm Nguyễn Đăng Vũ Thiện Nhóm khảo sát trường Đại học An Giang (AGU), thành phố Long Xuyên, Việt Nam: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Thắng, Tiến sĩ Hồ Thanh Bình, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kiền Thạc sĩ Lê Minh Tuấn Lâm Nhóm khảo sát trường Đại học Cần Thơ (CTU), thành phố Cần Thơ, Việt Nam: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Tiến sĩ Thái Cơng Dân Nguyễn Thị Huỳnh Phương Nhóm khảo sát Bộ Giáo dục Đào tạo (MOET), Hà Nội, Việt Nam: Nguyễn Hoài Nam 37 Quản lý thực công tác nghiên cứu đổi Việt Nam Nhóm khảo sát Bộ Khoa học Cơng nghệ - Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ (MOST – NISTPASS), Hà Nội, Việt Nam: Hoàng Văn Tuyến Phạm Quang Trị Bản Báo cáo cuối biên soạn dựa thông tin tổng hợp từ điều tra báo cáo khác nhau, biên soạn chỉnh sửa Tiến sĩ Andrej Soltesz, Giáo sư Khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Đại học Kỹ thuật Slovakia - Bratislava (STUBA), thành phố Bratislava, Slovakia Noelia Lopez del Castillo, Chuyên viên Cấp cao Quản lý Dự án Đại học Alicante (UA), thành phố Alicante, Tây Ban Nha 38 Liên hệ với: International Project Management Office OGPI-University of Alicante email: project.management@ua.es www.project-enhance.eu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam, Quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay