SỔ TAY HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÔNG DÂN TẠI XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH

19 31 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 03:34

UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH UBND XÃ DIÊN LẠC “SỔ TAY HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CƠNG DÂN TẠI XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH” Tháng năm 2015 SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KINH NGHIỆM TRONG CƠNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH I PHẦN GIỚI THIỆU: Tên quan: UBND XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH Thành viên đội thi: Huỳnh Minh Hùng – Đội trưởng Võ Thụy Thanh Ngọc – Thành viên Lê Thị Lan – Thành viên Tên mơ hình sáng kiến: “SỔ TAY HƯỚNG DẪNGIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CƠNG DÂN TẠI XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH” II BỐI CẢNH RA ĐỜI: Đặt vấn đề: Cải cách TTHC tiếp tục Đảng, Nhà nước xác định nhiệm vụ trọng tâm Tinh thần cốt lõi Cải cách TTHC việc nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ngày tốt hơn, chất lượng hệ thống thể chế ngày cao Cải cách TTHC sửa đổi quy định mà sửa đổi phải vào sống, giảm thiểu gánh nặng, thời gian, cơng sức khó khăn cho người dân, lấy hài lòng người dân hiệu quản lý nhà nước làm thước đo cho kết cải cách Mục tiêu cải cách hành việc giải yêu cầu người dân, tổ chức kết hợp với phương châm: “Sự hài lòng nhân dân mục tiêu phục vụ quan nhà nước” phải đảm bảo “Dân chủ, nhanh gọn, luật” nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên quan nhà nước Để cải cách TTHC tiếp tục có kết mới, cần phải tun truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai sâu rộng đến cơng dân để từ phục vụ tốt cho người dân, tổ chức Thực trạng nay: Căn vào tình hình thực tế, cơng dân đến quyền địa phương để giải TTHC Thủ tục đăng ký khai sinh, họ phải theo sơ đồ minh họa sau đây: (1) : Cơng dân đến quyền địa phương gặp cán chuyên môn hỏi hồ sơ yêu cầu TTHC (2) : Công dân chuẩn bị hồ sơ (3) : Sau hoàn tất hồ sơ công dân đến UBND xã để đăng ký giải TTHC (4) : Sau nhận giấy biên nhận, công dân đợi kết (5) : Đúng ngày hẹn, công dân đến lấy kết TTHC (6) : Cơng dân Với quy trình họ đến lần để giải TTHC Đó thực tế hầu hết tất địa phương Và với thực tế giải TTHC, công dân phải kê khai vào số biểu mẫu Đây việc khó khăn, tốn nhiều thời gian cho công dân tốn nhiều thời gian cho cán bộ, công chức chuyên môn để hướng dẫn cho cơng dân Qua đó, tơi tiến hành khảo sát lấy ý kiến 30 khách hàng đến giải TTHC địa phương: Kết cụ thể sau: Câu hỏi Đáp án a (có) Đáp án b (khơng) 28 30 30 26 Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ Công nghệ thông tin, UBND cấp đại hóa việc giải TTHC cách ứng dụng Công nghệ thông tin phần mềm cửa, phần mềm quản lý văn Eoffice Mỗi xã thiết lập trang thủ tục hành cơng để phục cho nhu cầu người dân việc giải TTHC (dienlac.tthc.khanhhoa.vn) Nhưng thực tế người dân sử dụng khơng có Người dân cách, đến trang thủ tục hành cơng xã để phục vụ nhu cầu thân Qua tìm hiểu, nghiên cứu tơi thấy trang thủ tục hành cơng xã Diên Lạc (dienlac.tthc.khanhhoa.vn) Sở Thông tin vàTruyền thông xây dựng bổ ích, cung cấp thơng tin bản, đơn giản cho người dân tham gia giải TTHC Với thực trạng trên, thấy bất cập tốn thời gian, công sức cho công dân công tác giải TTHC Trong trang thủ tục hành cơng xã Sở thông tin truyền thông xây dựng chưa ứng dụng rộng rãi Chính vậy, Trên có sở nghiên cứu ứng dụng trang tiếp nhận giải TTHC xã Diên Lạc thực tế địa phương, xây dựng sổ tay hướng dẫn cho công dân việc giải TTHC địa phương Mục đích nhằm nâng cao hiểu biết người dân công tác giải TTHC, giảm thiểu thời gian lại, tiết kiệm công sức, tiền bạc, giúp công dân làm hồ sơ nhanh chóng, xác đồng thời giảm bớt thời gian giải thích cơng chức chun mơn công dân Sổ tay hướng dẫn giải TTHC cho công dân gồm nội dung sau: Phần I Hướng dẫn cơng dân tra cứu Thủ tục hành Phân II Hướng dẫn công dân tra cứu tiến độ xử lý TTHC Phần III Cung cấp số mẫu tờ khai có sẵn “SỔ TAY HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TTHC CHO CÔNG DÂN TẠI XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH” Phần I HƯỚNG DẪN TRA CỨU THỦ TỤC, QUY TRÌNH CỦA MỘT TTHC: * Truy cập cổng thơng tin hành cơng xã Diên Lạc (dienlac.tthc.khanhhoa.vn)  Xuất trang chủ giao diện sau: * Công dân chọn mục “Thủ tục quy trình” * Sau Chọn Thủ tục hành mà cơng dân cần giải quyết: Ví dụ 1: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ nông thôn: Bước 1: Chọn lĩnh vực “xây dựng” 2.Gõ tên TTHC: “cấp giấy phép xây dựng”  nhấn chuột chọn mục “tìm thủ tục” Bước 2: Chọn Thủ tục “QT-XD-3: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ nông thôn” Bước 3: 3a Nhấp chuột vào thẻ “thông tin thủ tục” để xem thông tin Thủ tục cấp giấy phép xây dựng: Như Tên Thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng; thuộc lĩnh vực: Xây dựng, Thời gian xử lý: 10 ngày kể từ nộp hồ sơ Cơ quan quản lý, Cơ quan thụ lý: UBND xã Diên Lạc; 3b Nhấp chuột vào thẻ “quy trình” để xem bước xử lý TTHC: 3c Nhấp chuột vào “hồ sơ yêu cầu” để xem hồ sơ cần nộp thủ tục cấp giấy phép xây dựng Sơ đồ mặt xây dựng cơng trình lơ đất cơng trình liền kế có chủ nhà tự vẽ: 01 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng: 01 chỉnh Bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 photo Tại cơng dân tải mẫu để kê khai: mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (nhấn chuột vào nút tải về) Ví dụ 2: Thủ tục đăng ký khai sinh hạn thuộc lĩnh vực tư pháp Làm tương tự trên: Bước 1: Chọn lĩnh vực “tư pháp” 2.Gõ tên TTHC: “khai sinh”  nhấn chuột chọn mục “tìm thủ tục” Bước 2: Chọn Thủ tục QT-TP-01: Thủ tục đăng ký khai sinh hạn Bước 3: 3a Nhấp chuột vào thẻ “thông tin thủ tục” để xem thông tin Thủ tục Tư pháp như: Tên Thủ tục: Thủ tục đăng ký khai sinh hạn; thuộc lĩnh vực: Tư pháp Thời gian xử lý: 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ Cơ quan quản lý, Cơ quan thụ lý: UBND xã Diên Lạc Lệ thí thực hiện: VNĐ ; Mô tả thủ tục 3b Nhấp chuột vào thẻ “quy trình” để xem bước xử lý TTHC: 3c Nhấp chuột “hồ sơ yêu cầu” để xem hồ sơ cần nộp thủ tục Đăng ký khai sinh gồm Giấy chứng nhận kết hôn: 01 Giấy chứng sinh: 01 Tờ khai đăng ký khai sinh: 01 Sổ hộ : 01 công chứng * Đối với TTHC thuộc lĩnh vực khác, công dân làm tương tự Phần II HƯỚNG DẪN TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ Bước 1: Từ trang chủ dienlac.tthc.khanhhoa.vn, Công dân chọn mục “Tiến độ xử lý” Bước 2: Nhập vào số biên nhận: a Số biên nhận lấy từ phiếu biên nhận hồ sơ công dân b Nhập vào số biên nhận theo phiếu biên nhận trên: 201506020008  nhấn nút “xem thông tin” Dưới hình minh họa kết truy vấn thông tin xử lý hồ sơ: 201506020008 + Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ nông thôn + Công dân: Nguyễn Thị Ánh + Yêu cầu: Xin cấp giấy phép xây dựng + Ngày nộp: 02/6/2015 + Hạn xử lý: 16/6/2014 + Tình trạng: Đã giao Phần III MỘT SỐ BIỂU MẪU TỜ KHAI CƠ BẢN THƯỜNG GẶP: (Theo mục lục đính kèm) III GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI: Lập kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền đến công chức chuyên môn, mặt trận đồn thể, thơn trưởng, thơn phó, Bí thư Chi thơn, Trưởng ban cơng tác mặt trận thơn Sau đó, lồng ghép việc tun truyền phổ biến cho Nhân dân vào sinh hoạt cụm dân cư thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt BCH hội đồn thể thơn phát sổ tay hướng dẫn đến người dân Phát sổ tay cho người dân đến liên hệ giải TTHC địa phương Niêm yết bảng niêm yết UBND xã, văn phòng thơn IV NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ: Đối với công dân: - Giúp công dân biết hồ sơ yêu cầu TTHC tham gia giải quyết, nâng cao hiểu biết người dân công tác giải TTHC Từ đó, tạo tiền đề sau cho cơng dân có nhu cầu giải TTHC mức độ - Giúp cơng dân biết hồ sơ giải đến đâu Nếu hồ sơ giải xong, Cơng dân đến lấy trước thời hạn - Giúp cơng dân làm hồ sơ nhanh chóng, xác Giảm 1/3 số lần lại công dân từ tiết kiệm thời gian, cơng sức, tiền bạc cho công dân Đối với công chức chuyên mơn: Giảm thiểu thời gian giải thích, hướng dẫn cho cơng dân Từ đó, tăng hiệu suất giải hồ sơ, công việc công chức chuyên môn Đối với UBND xã: Thực sáng kiến UBND xã Diên Lạc đem lại nhiều thuận lợi cho công dân công tác CCHC Tạo niềm tin người dân vào quyền quan để “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” V HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KINH TẾ- XÃ HỘI MÀ MƠ HÌNH, SÁNG KIẾN ĐEM LẠI QUA QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN Nâng cao biết công dân giải TTHC, từ tạo điều kiện cho người dân thể tốt vai trò giám sát họat động đội ngũ cán bộ, công chức quan hành nhà nước Đồng thời nâng cao tính chủ động ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Qua đó, tạo kết tích cực đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội VI KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG MƠ HÌNH: Mơ hình mang tính thực tế, áp dụng mơ hình cấp xã áp dụng cấp huyện Nếu mơ hình nhân rộng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho công dân việc giải TTHC Trên đề tài sáng kiến cải tiến công tác CCHC xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh./ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Nghĩa Người viết đề tài Huỳnh Minh Hùng
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÔNG DÂN TẠI XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH, SỔ TAY HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÔNG DÂN TẠI XÃ DIÊN LẠC – HUYỆN DIÊN KHÁNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay