Thông Lệ Quốc Tế Tốt Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh

65 15 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 03:17

THÔNG LỆ QUỐC TẾ TỐT VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH Hỗ trợ bởi: Quan điểm thể ấn phẩm tác giả khơng thiết phản ánh quan điểm sách Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Chính phủ Úc Ban Giám đốc Ngân hàng Chính phủ họ đại diện ADB Chính phủ Úc khơng đảm bảo độ xác liệu ấn phẩm không nhận trách nhiệm hệ từ việc sử dụng chúng Khi nêu danh tham chiếu đến công ty sản phẩm cụ thể nhà sản xuất tài liệu này, ADB Chính phủ Úc khơng có ý định xác thực khuyến cáo cho bên khác Khi nêu danh tham chiếu tới vùng lãnh thổ khu vực địa lý cụ thể nào, sử dụng từ “quốc gia” tài liệu này, ADB Chính phủ Úc khơng có ý định đưa nhận định tư cách pháp lý tư cách khác vùng lãnh thổ khu vực địa lý Báo cáo thực 4FRONT FREDRIKINKATU 51-53 B • FI-00100 HELSINKI www.4front.fi Tài liệu Kimmon Halme Vesa Salminen công ty tư vấn 4FRONT xây dựng theo yêu cầu Dự án Sáng kiế n Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mekong (MBI), dự án cố vấn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực tư nhân Chính phủ Úc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồ ng tài trợ Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác diễn giải số liệu thông tin sử dụng báo cáo này, tính khách quan nhận định phân tích dựa thơng tin số liệu Table of Contents GIỚI THIỆU 1.1 TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU 1.2 CẤU TRÚC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? 2.1 NGUỒN GỐC CỦA VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2.2 KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂNG ĐỘNG HƠN CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH 3.1 CHƯƠNG TRÌNH CỤM LIÊN KẾT NGÀNH 11 3.2 CÁC CHƯƠNG TRÌNH CƠNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 13 3.3 TÀI TRỢ CHÍNH PHỦ 16 3.4 CÁC CÔNG CỤ CHIA SẺ NỢ VÀ RỦI RO 18 3.5 VOUCHERS 21 3.6 VỐN MỐI VÀ VỐN MẠO HIỂM 24 3.7 NGUỒN TÀI CHÍNH THAY THẾ 27 3.8 MUA SẮM CÔNG 30 3.9 CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃ THUẾ 32 4.1 CÁC SO SÁNH QUỐC TẾ 38 SINGAPORE 38 4.1.1.ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 38 4.1.2.CÁC CHÍNH SÁCH HỖTRỢKINH DOANH 40 4.1.3.CƠ CẤU VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH 41 4.1.4.CÁC KẾT LUẬN CHÍNH 44 4.2 HÀ LAN 45 4.2.1.ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 45 4.2.2.CÁC CHÍNH SÁCH HỖTRỢKINH DOANH 46 4.2.3.CƠ CẤU VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH 47 4.2.4.CÁC BÀI HỌC CHÍNH 50 4.3 PHẦN LAN 50 4.3.1.ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 50 4.3.2.CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH DOANH 51 4.3.3.CƠ CẤU VÀ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH 51 4.3.4.CÁC BÀI HỌC CHÍNH 55 TỔNG KẾT VÀ KHUYẾN NGHỊ 56 5.1 TỔNG KẾT 56 5.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 GIỚI THIỆU 1.1 Tổng quan mục tiêu Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), dự án Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank – ADB), hỗ trợ Bộ Kế hoạch Đầu Tư Việt Nam (Bộ KHĐT) quyền TP Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh việc thiết lập dịch vụ hỗ trợ sáng tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng suất Nghiên cứu thực với mục đích hỗ trợ Bộ KHĐT, quan ban ngành Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh tiếp cận với hệ thống thực hành tốt kinh doanh cách thức hỗ trợ đổi Văn thực song song với văn khác tập trung vào thông lệ tốt cho hệ sinh thái khởi nghiệp Những vấn đề phân công lao động, miêu tả cách thức tiếp cận kinh doanh, mạng lưới, sở hạ tầng chương trình ươm tạo doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo, khơng gian làm việc chung, phòng thí nghiệm trực quan… đề cập nghiên cứu khác Nghiên cứu tập trung vào thước đo công cụ hỗ trợ kinh doanh Nghiên cứu mơ tả mơ hình cách tiếp cận thành cơng sách kinh doanh cơng cụ hỗ trợ kinh doanh Singapore, Hà Lan Phần Lan Ở phần cuối văn đề cập đến học kinh nghiệm từ việc thiết kế triển khai mơ hình hỗ trợ kinh doanh, nhằm mục đích mang lại hướng dẫn thiết thực cho Việt Nam 1.2 Cấu trúc Nghiên cứu chia thành phần: Phần giải thích khái quát nguồn gốc, xu hướng cách tiếp cận sách để hỗ trợ doanh nghiệp nước Ngoài ra, nghiên cứu nêu bật lên số mơ hình thực tiễn cách tổng quan Việc đưa so sánh sách quốc gia khác thường tiến hành phạm vi quốc gia vùng lãnh thổ, nơi có nghiên cứu việc vận hành hệ thống tổng thể Phần đóng vai trò tảng, giải thích lý cần chọn điểm chuẩn để phục vụ cho việc phân tích so sánh Phần thứ hai trình bày số cơng cụ hỗ trợ kinh doanh điển hình với quy chuẩn quốc tế Trong phần này, giới thiệu ba quốc gia lấy làm tiêu chuẩn cơng cụ sách hỗ trợ kinh doanh: Singapore, Hà Lan Phần Lan Phần thứ ba tổng hợp so sánh đưa quan điểm việc làm để tối ưu kết quả, nghiên cứu học thực tiễn thiết lập sách hỗ trợ kinh doanh Nội dung phần chủ yếu sách Việt Nam việc chuẩn bị ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa Nhỏ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? 2.1 Nguồn gốc việc hỗ trợ doanh nghiệp Theo cách phân loại đơn giản nhất, hỗ trợ phủ cho doanh nghiệp chia theo hai mục tiêu Thứ nhất, nhằm đảm bảo thị trường tư nhân tồn hoạt động hiệu Điều có nghĩa có đủ doanh nghiệp tư nhân cung cấp sản phẩm dịch vụ cần thiết, thị trường hoạt động được, điều kiện để gia nhập, cạnh tranh vận hành thị trường hợp lý công cho tất người Các sách hỗ trợ kinh doanh chủ yếu hướng đến việc sửa chữa lỗ hổng thị trường – điều ảnh hưởng không tốt đến kết kinh doanh doanh nghiệp Logic thứ hai liên quan đến phát triển, tiến động thị trường Lý tưởng việc cạnh tranh thị trường thúc đẩy cơng ty tìm kiếm giải pháp khác để phát triển thu lợi nhuận, đồng nghĩa với việc phải đổi – củng cố hiệu suất, chất lượng chức sản phẩm dịch vụ họ Dĩ nhiên cải tiến đòi hỏi cạnh tranh nguồn lực, việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro Những rủi ro thường xảy với công ty nhỏ, sách phủ thường hướng tới việc giảm thiểu rủi ro Gần có nhiều nỗ lực tâp trung hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Lý doanh nghiệp nàycó đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế tạo việc làm Doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh đóng góp vào đa dạng thị trường theo nhiều cách khác nhau; tạo điệu kiện cho việc thương mại hóa kiến thức công ty lớn, trường đại học hay đơn vị nghiên cứu tạo – mà không kiến thức khơng sử dụng tới Những công ty nhỏ nhân tố định, không việc sử dụng tri thức mới, mà nguồn tri thức, đóng vai trò sáng tạo đột phá Lý giải thích việc Chính phủ phải hỗ trợ cho doanh nghiệp trình đổi khơng có Chính phủ hỗ trợ, thị trường đầu tư vào hoạt động kinh doanh sáng tạo mức mà mà xã hội cần có Dưới số lý chính: • Khơng tạo đủ kiến thức cần thiết, kiến thức dễ dàng chia sẻ hay “lan tỏa”, nên người tạo kiến thức khơng giữ lợi ích từ kiến thức cho riêng Vì nên người ta khơng có động lực để đầu tư vào sáng tạo kiến thức • Sự khơng hồn chỉnh thơng tin Ví dụ khơng phải doanh nghiệp tiếp cận với nguồn thơng tin giống nhau, ngăn cản chuyển dịch thị trường • Những vấn đề khơng hồn hảo khác thị trường, việc thiếu tiếp cận nguồn tài chính, thiếu sở hạ tầng hỗ trợ… Chi phí để giải vấn đề vượt khả đáp ứng doanh nghiệp nhỏ Các hành động từ phía phủ sách cơng hỗ trợ doanh nghiệp thường thất bại (Sự thất bại quyền: Chính phủ khơng có khả hồn thành trách nhiệm cách hiệu quả) Một nguyên nhân Sự thất bại hệ thống (Doanh nghiệp hệ thống sáng tạo khơng có khả hoạt động cách hiệu quả) Những lỗi hệ thống thường liên quan đến: • Thất bại mạng lưới (ví dụ liên kết yếu khiến hệ thống điều chỉnh cho phù hợp với thay đổi) • Thất bại thể chế (ví dụ tổ chức trường đại học viện nghiên cứu hoạt động hiệu quả) • Thất bại khung khổ (ví dụ thiếu hụt khuôn khổ pháp lý điều kiện tảng) 2.2 Kiến tạo môi trường kinh doanh động Như đề cập phần trước, mặt lý thuyết, sách hỗ trợ kinh doanh hướng tới mục đích sửa chữa thất bại thị trường thiếu hụt điều kiện vận hành công ty Tuy nhiên thực tế, lý mục tiêu lại rộng mang tính chiến lược Một phần quan trọng sách hỗ trợ kinh doanh nhằm thu hút trì cơng ty quốc tế khoản đầu tư nước họ Dù mục tiêu cuối cách thức xây dựng điều kiện kinh doanh tương tự Theo mục đích báo cáo này, chia môi trường kinh doanh biện pháp sách liên quan thành bốn mục Điều kiện liên quan đến quy định pháp luật kinh doanh, kể đến như:       Quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp sáng tạo Quy định phá sản Quy định điều chỉnh thị trường sản phẩm Khuôn khổ hành cho gia nhập kinh doanh tăng trưởng Thực thi hợp đồng Chính sách thuế thu nhập cho doanh nghiệp cá nhân Thất bại khuôn khổ, bao gồm thiếu khuôn khổ pháp luật (như quy định hành gia nhập thị trường tăng trưởng, chế thuế nặng nề) có tác động tiêu cực lên điều kiện vận hành doanh nghiệp Ví dụ, đánh thuế khơng cân đối lãi lỗ, thuế suất trung bình cao đánh vào doanh nghiệp vừa nhỏ so với thuế đánh vào công ty lớn, làm giảm số lượng hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ1 Những điều kiện liên quan tới thị trường cạnh tranh, như:    Quy mô, mức độ tăng trưởng chất thị trường cạnh tranh Tiếp cận thị trường đổi Chức thị trường tài OCED, 2009   Vai trò việc mua sắm công Các tiêu chuẩn kỹ thuật Các sách hỗ trợ kinh doanh hướng đến việc cải thiện điều kiện thị trường tăng nhu cầu sản phẩm dịch vụ tốt hơn, thường gọi sách trọng cầu (để phân biệt với sách trọng cung, cấp hỗ trợ trực tiếp cho cơng ty) Chính sách trọng cầu thường sử dụng quy trình mua sắm cơng, việc xây dựng tiêu chuẩn luật lệ - yếu tố khiến phát triển thị trường theo hướng nhà hoạch định sách mong đợi Chính sách thường áp dụng lĩnh vực thiết yếu xã hội (như y tế, môi trường) nơi hoạt động phủ hỗ trợ cho chế thị trường Các điều kiện liên quan tới việc tiếp cận nguồn lao động, kiến thức hay tài doanh nghiệp vừa nhỏ, như:        Tiếp cận với nguồn lao động có trình độ, bao gồm việc nhập cư, chi phí tuyển dụng hay sa thải Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển nguồn đầu tư khác Tiếp cận với công nghệ, ICT Hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu công ty Tiếp cận với thị trường tài ngồi nước Nguồn vốn dự trữ, nợ, vốn đầu tư mạo hiểm… Tăng cường đầu tư tư nhân Sự thiếu hụt nguồn lao động có trình độ, hay thiếu tương thích cung cầu lao động có kỹ gây cản trở tới doanh nghiệp Các sách hỗ trợ kinh doanh có liên quan hướng đến việc mở rộng quy mô lực lượng lao động có trình độ, tạo điều kiện cho lại người lao động vv… Việc trao đổi kiến thức doanh nghiệp viện nghiên cứu yếu tố quan trọng để tạo doanh nghiệp công ty tăng trưởng cao … Những sách liên quan bao gồm quy định thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ, linh hoạt nguồn lao động từ trường đại học, mạng lưới rộng rãi không gian làm việc chung (ví dụ cơng viên cơng nghệ)… Phần lớn sách hỗ trợ kinh doanh nhằm mục đích “sửa chữa thất bại thị trường” giúp doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận nghiên cứu phát triển nguồn tài Những cơng ty nhỏ thường đóng vai trò quan trọng thị trường việc giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, với quy mơ nhỏ, họ khó có khả đầu tư phát triển thương mại hố (so với cơng ty lớn hơn) Vì lí này, hỗ trợ từ phủ cho việc nghiên cứu phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ thường coi “trợ cấp chấp nhận” (ít ảnh hưởng tới thị trường cạnh tranh) Các sách cơng hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận với nguồn tài với nhiều cơng cụ khác Tuy nhiên, cơng cụ cần hài hòa bổ trợ cho công cụ thị trường tài tư nhân cung cấp Nếu hỗ trợ nhà nước rộng rãi trùng lắp với thị trường tài tư nhân (vd cho sản phẩm tài với điều kiện ưu đãi hơn), tạo hiệu ứng “xua đuổi” thành phần tư nhân khỏi thị trường Điều kiện liên quan đến văn hóa doanh nghiệp sáng tạo:    Sự sẵn có sở hạ tầng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Thái độ với việc kinh doanh Kỹ kinh nghiệm doanh nghiệp kinh doanh Sự thiếu hụt kỹ kinh doanh thái độ tiêu cực hoạt động kinh doanh xã hội (ví dụ doanh nghiệp gặp thất bại bị coi nghiêm trọng điều đáng sợ) ảnh hưởng đến việc thành lập thành công dự án đầu tư mạo hiểm Tuy nhiên, có nhìn tích cực việc kinh doanh, tạo nên nguồn động lực lớn lao cho người trẻ dấn thân khởi nghiệp Thái độ kinh doanh thường đánh giá trong bảng xếp hạng quốc tế.2 Những sách từ phủ để giải vấn đề thường bao gồm hoạt động giáo dục đào tạo, tư vấn doanh nghiệp thường thông qua chiến dịch khác kiện kinh doanh cộng đồng.3 CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH Chính phủ nước cạnh tranh với việc thiết lập phát triển điều kiện biện pháp hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, giúp họ phát triển thành cơng để gặt hái lợi ích kinh tế xã hội từ doanh nghiệp công ty tiềm từ nước Trên thực tế, điều kiện kinh Such as Global Entrepreneurship Monitor, GEM See for examle www.slush.fi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông Lệ Quốc Tế Tốt Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh, Thông Lệ Quốc Tế Tốt Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Kinh Doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay