Báo Cáo Tham Luận Bình Đẳng Giới Và Thuế Ở Việt Nam Các Vấn Đề Đặt Ra Và Khuyến Nghị

60 17 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:51

BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ DISCUSSION PAPER GENDER EQUALITY AND TAXATION IN VIETNAM ISSUES AND RECOMMENDATIONS Cơ quan Liên hợp quốc Bình đẳng giới Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức hoạt động bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ Là quan đầu bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em, UN Women thành lập với mục tiêu thúc đẩy tiến nhằm đáp ứng nhu cầu phụ nữ trẻ em tồn giới UN Women hỗ trợ Chính phủ nước thành viên việc xây dựng tiêu chuẩn tồn cầu nhằm đạt bình đẳng giới, tăng cường hợp tác với phủ tổ chức xã hội dân việc xây dựng pháp luật, hoạch định sách, chương trình dịch vụ khác theo yêu cầu để thực tiêu chuẩn UN Women ủng hộ quyền tham gia phụ nữ cách bình đẳng khía cạnh sống, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên như: tăng cường tham gia vai trò lãnh đạo phụ nữ; chấm dứt bạo lực phụ nữ; nâng cao vai trò phụ nữ vấn đề an ninh hòa bình; tăng cường trao quyền cho phụ nữ lĩnh vực kinh tế tạo bình đẳng giới việc lập kế hoạch phát triển ngân sách quốc gia UN Women tham gia hợp tác đẩy mạnh hoạt động hệ thống Liên hợp quốc nhằm mục đích thúc đẩy bình đẳng giới BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ Được xuất lần thứ nhất, 2016 Bản quyền @ Cơ quan Liên hợp quốc Bình đẳng giới Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Tất quyền quyền bảo hộ Việc tái phổ biến tài liệu ấn phẩm nhằm mục đích giáo dục phi thương mại phép mà không cần xin phép UN Women văn bản, với điều kiện phải dẫn nguồn đầy đủ Việc tái ấn phẩm nhằm mục đích bán lại hay mục đích thương mại khác bị cấm không xin phép UN Women Đơn xin phép gửi đến đến địa registry.vietnam@ unwomen.org Cơ quan Liên hợp quốc Bình đẳng giới Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Văn phòng đại diện Việt Nam 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 3850 0100 Fax: +84 3726 5520 www://vietnam.unwomen.org Các quan điểm thể ấn phẩm quan điểm tác giả không thiết đại diện cho quan điểm UN Women, Liên hợp quốc hay tổ chức khác trực thuộc Liên hợp quốc BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ LỜI NÓI ĐẦU Cùng với 192 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, Việt Nam thông qua Chương trình Nghị phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn sau 2015 Với tiêu đề: “Chuyển đổi giới chúng ta: Chương trình nghị 2030 phát triển bền vững”, chương trình nghị xây dựng tiêu có tính tồn diện, tham vọng, sâu rộng, lấy người làm trung tâm có tính thay đổi lớn cho 15 năm Một khía cạnh quan trọng khuôn khổ phát triển ưu tiên đảm bảo bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ Bên cạnh đó, trật tự có tính quy phạm quốc tế thành lập năm 2015 mục tiêu phát triển bền vững, Chương trình Hành động Addis Ababa số cam kết bình đẳng giới làm lại sau rà soát 20 năm thực Tuyên bố Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh việc áp dụng Cơng ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử phụ nữ (CEDAW), qua làm rõ nghĩa vụ Nhà nước phụ nữ - có hệ thống thuế - khẳng định cam kết quốc gia thành viên việc đạt bình đẳng giới thơng qua “tăng cường đầu tư để đóng khoảng cách giới tăng cường hỗ trợ tổ chức liên quan đến bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ cấp độ quốc tế, khu vực quốc gia” UN Women kêu gọi tài mang tính chất chuyển biến tất tác nhân phải có trách nhiệm đóng góp nhằm đạt bình đẳng giới Việt Nam đạt kết quan trọng bình đẳng giới thơng qua việc thay đổi sách, khn khổ pháp lý chế máy bình đẳng giới chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy bình đẳng giới tiến phụ nữ Kết thể hầu hết lĩnh vực xã hội giáo dục đào tạo, kinh tế, việc làm, y tế, lao động trị Mặc dù vậy, tồn nhiều thách thức liên quan đến việc làm khu vực phi thức, tác động biến đổi khí hậu tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, điều ảnh hưởng đến phận lớn dân cư mà phần lớn số phụ nữ người nghèo Bất bình đẳng xã hội, đặc biệt gây bất lợi đối tượng nhóm dân tộc thiểu số nhóm bị lề hóa xã hội xuất ngày trở nên rõ nét Vai trò phụ nữ tham gia vào lĩnh vực trị, q trình định, đặc biệt vai trò lãnh đạo quản lý tổ chức công lập từ địa phương đến trung ương chưa tương xứng với cải thiện bình đẳng giới giáo dục kinh tế Những định kiến giới tồn tại, trì thơng điệp truyền thơng vai trò truyền thống phụ nữ nam giới, rào cản việc thay đổi nhận thức xã hội bình đẳng giới Một phương pháp có khả đáp ứng giải thách thức ngân sách có trách nhiệm giới (Gender responsive budgeting – GRB), chế xây dựng, tài trợ thực luât pháp, sách chương trình Chính phủ cách cẩn thận nhằm, chương trình nhằm thúc đẩy nhận quyền bình đẳng giới Quy trình GRB bao gồm việc xác định phản ánh can thiệp cần thiết có khả giải vấn đề bất bình đẳng giới sách, kế hoạch ngân sách cho Chính phủ cho tất khu vực lĩnh vực, bao gồm sách điều tiết mối quan hệ kinh doanh tư nhân hộ gia đình GRB bao gồm phân tích tác động sở giới sách nước thu thập phân bổ nguồn lực, mục tiêu hình thức tài trợ hỗ trợ phát triển thức Trên phạm vi tồn cầu, UN Women thực hỗ trợ 92 nước việc lồng ghép phương pháp phân tích tác động giới vào quản lý tài cơng BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ hệ thống định; với tăng cường lực cho quan Chính phủ việc áp dụng GRB để đảm bảo sách ngân sách kết dài hạn góp phần thúc bình đẳng giới Cách tiếp cận nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc đưa người ủng hộ bình đẳng giới, tổ chức hoạt động quyền người phụ nữ bên liên quan khác tham gia vào trình lập ngân sách Cho đến nay, công cụ GRB thường sử dụng để kiểm tra tính đầy đủ tác động giới chi ngân sách nhà nước (NSNN) Tuy nhiên, thuế khoản thu ngân sách khác nhận quan tâm học giả quan xây dựng sách phủ thiếu nguồn lực tài kỹ chuyên ngành, liệu thống kê số liệu thu ngân sách cần thiết cho phân tích tài khóa Ở Việt Nam, có số biện pháp can thiệp GRB năm gần đây, bao gồm nâng cao nhận thức hiểu biết GRB, giới thiệu phương pháp lồng ghép giới quy trình lập NSNN Các cơng việc thực bối cảnh Luật NSNN thông qua năm 2015; Luật NSNN năm 2015 khẳng định bình đẳng giới nguyên tắc quản lý NSNN Báo cáo tham luận “Bình đẳng giới thuế: Các vấn đề đặt khuyến nghị cho Việt Nam” UN Women Việt Nam xây dựng với mục đích đóng góp cho việc phân tích sở giới Oxfam Việt Nam xem xét, rà sốt sách ưu đãi thuế Việt Nam năm 2016 Hiện Việt Nam thực bước để cụ thể hóa việc thực thi ngun tắc bình đẳng giới quy định Luật NSNN 2015, báo cáo thảo luận góp phần giúp nhà hoạch định sách bên liên quan hiểu rõ mối quan hệ bất bình đẳng giới, luật thuế lựa chọn sách thuế Cụ thể, báo cáo xem xét tác động giới luật thuế ưu đãi thuế Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) vai trò chương trình an sinh xã hội Từ việc rà sốt nghiên cứu thực trước mối liên kết này, báo cáo cách thức bất bình đẳng giới luật thuế tương tác với để trì tham gia phần lớn phụ nữ vào công việc gia đình kinh doanh khơng trả lương; tỉ lệ lao động lợi nhuận kinh doanh thấp, khả tiếp cận vốn lợi ích thuế hạn chế; thiếu an sinh xã hội người dễ bị tổn thương nghèo đói; thiếu nguồn lực cho cơng việc chăm sóc để đảm bảo người phụ nữ tham gia vào công việc trả lương cách bình đẳng nam giới Chẳng hạn, việc người phụ nữ phải dành thời gian thực công việc không trả lương dẫn đến giảm thời gian cho công việc trả lương khác, đó, giảm thu nhập ảnh hưởng đến hội thăng tiến, đảm bảo kinh tế, rủi ro đói nghèo, họ lại nhận ưu đãi thuế hơn, nhìn chung trả thuế tương đối nhiều so với tỉ lệ thu nhập họ cho thuế tiêu dùng Báo cáo kết luận việc đưa nội dung thảo luận thách thức thể chế quản trị cho Việt Nam để xác định cách xác tác động giới quy định thuế cụ thể, đưa khuyến nghị thay đổi sách thuế, biện pháp thể chế để đảm bảo sách tài khóa thúc đẩy bình đẳng giới việc bỏ qua trình Quá trình khẳng định tầm quan trọng việc có tham gia quan chuyên ngành, có quan lĩnh vực tài để thúc đẩy chương trình nghị bình đẳng giới quốc gia Quan trọng hơn, báo cáo kêu gọi cần phải cấp thiết xây dựng cách hiểu bình đẳng giới thực chất yếu tố cần thiết cho phát triển kinh tế, xã hội trị phụ nữ, tăng cường lực phân tích sở giới GRB BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ tổ chức, đặc biệt liên quan đến hệ thống thuế, lợi ích thuế, chi tiêu thuế, chi trực tiếp sách tài khóa khác; mở rộng tăng cường tham gia tổ chức xã hội dân cộng đồng doanh nghiệp mở rộng tiếp cận phụ nữ lĩnh vực kinh tế phát triển có tính hiệu cao kinh tế Việt Nam Chúng hy vọng báo cáo tham luận tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà hoạch định sách Việt Nam, qua khuyến khích việc đưa khía cạnh giới vào sách chương trình Chính phủ Hãy để tiếp tục làm việc để hướng đến thúc đẩy bình đẳng giới hợp tác Việt Nam Shoko Ishikawa Trưởng đại diện UN Women Việt Nam BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ LỜI CẢM ƠN UN Women xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Giáo sư Kathleen Lahey (Khoa Luật trường Đại học Queen) Bà Phạm Thu Hiền (Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới Lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nghiên cứu xây dựng báo cáo Trong nội UN Women, nghiên cứu Bà Vũ Phương Ly điều phối với hướng dẫn Bà Shoko Ishikawa Bà Yamini Mishra BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ MỤC LỤC Tóm tắt 10 Các cam kết bình đẳng giới Việt Nam .13 1.1 Hiến pháp quy định pháp lý bình đẳng giới Việt Nam 14 1.2 Cam kết quốc tế Việt Nam bình đẳng giới 15 Kết đạt thách thức 19 2.1 Ý nghĩa bình đẳng giới thực chất bình đẳng giới hình thức CEDAW 20 2.2 Ngân sách có trách nhiệm giới cần thiết để đạt bình đẳng giới thực chất 21 2.3 Bình đẳng giới thực chất vấn đề sách thuế 23 ‘Thuế đảm bảo bình đẳng’ 25 3.1 Nguyên tắc sách tài khóa mục tiêu 26 3.2 Mối quan hệ bình đẳng giới cấu thu ngân sách nhà nước 27 Tác động giới thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 29 4.1 Các vấn đề giới hệ thống thuế thu nhập cá nhân – quan điểm so sánh 30 4.2 Vấn đề giới hệ thống thuế thu nhập cá nhân Việt Nam 33 4.3 Vấn đề cấu thuế thu nhập cá nhân 36 Tác động giới thuế TNDN Việt Nam 37 5.1 Thuế TNDN: Phụ nữ văn hóa doanh nghiệp 38 5.2 Giảm thuế suất thuế TNDN làm tăng bất bình đẳng giới thu nhập sau thuế 40 5.3 Tác động giới ưu đãi thuế đặc biệt cho doanh nghiệp cổ đông 41 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) giới Việt Nam 45 6.1 Giới khả nộp thuế GTGT mức thu nhập thấp 46 6.2 Thuế GTGT, tích lũy vốn giới 49 6.3 Thuế GTGT doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ 50 Kết luận khuyến nghị 51 7.1 Tăng cường lực thể chế cho việc phân tích tác động thuế đến vấn đề giới 52 7.2 Giới làm cân tác động thuế TNCN 53 7.3 Điều chỉnh bất bình đẳng giới thệ thống thuế TNDN 54 7.4 Giải tác động tiêu cực giới đói nghèo thuế GTGT 54 7.5 Rà soát tác động giới cấu thuế lĩnh vực thức khơng thức 54 BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ CHỮ VIẾT TẮT CEDAW Cơng ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử phụ nữ GDI Chỉ số phát triển giới GDP Tổng sản phẩm quốc nội GII Chỉ số bất bình đẳng giới GRB Ngân sách có trách nhiệm giới GTGT Giá trị gia tăng IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế LHQ Liên hợp quốc NSNN Ngân sách nhà nước OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế SDGs Mục tiêu phát triển bền vững TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp UN Women Cơ quan Liên hợp quốc Bình đẳng giới Trao quyền cho Phụ nữ BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ Tóm tắt Việt Nam có cam kết mạnh mẽ bình đẳng giới, thực quy định pháp luật thực hành lồng ghép giới nhằm hạn chế bất bình đẳng giới tất lĩnh vực đời sống, có lĩnh vực kinh tế Mặc dù phụ nữ Việt Nam có bước tiến quan trọng hướng đến bình đẳng giới tốt từ năm 1980, nhiên thay đổi mang tính tồn cầu ưu tiên kinh tế sách thuế làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập, từ gia tăng bất bình đẳng giới mối liên hệ với thu nhập lĩnh vực liên quan Đồng thời, trình tự có tính quy phạm quốc tế thiết lập năm 2015 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Chương trình Hành động Addis Ababa cam kết bình đẳng giới sau rà soát 20 năm thực Tuyên bố Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh Công ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử phụ nữđã làm rõ nghĩa vụ Nhà nước phụ nữ - có liên quan đến hệ thống thuế Trong bối cảnh này, báo cáo tham luận tập trung vào việc phân tích cam kết Việt Nam bình đẳng giới áp dụng ảnh hưởng đến địa vị người phụ nữ luật sách thuế Dựa nghiên cứu thực mối quan hệ bình đẳng giới thuế, báo cáo xem xét tác động giới luật thuế ưu đãi thuế Việt Nam thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ rút vai trò chương trình an sinh xã hội Một số kết luận nghiên cứu là: thuế TNCN đặt phụ nữ vị dễ bị tổn thương việc yêu cầu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc làm cho doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhân phụ nữ làm chủ gặp rủi ro nhiều với mức thuế suất cao doanh nghiệp nam giới làm chủ hoạt động theo luật thuế TNDN Đồng thời, thuế GTGT rõ ràng khiến phụ nữ trẻ em đối mặt với nhiều nguy rủi ro nghèo đói, suy dinh dưỡng có tiềm phát triển người so với nam giới Bên cạnh đó, thuế suất thuế TNDN ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên sáng kiến nhằm thúc đầy bình đẳng giới việc tuyển dụng lao động người dân tộc thiểu số dường mang lại lợi ích cho nam giới nhiều phụ nữ Xuyên suốt phân tích này, đặc điểm phổ biến bất bình đẳng giới lại yếu tố dẫn đến tác động tiêu cực thuế Đó là: tỷ lệ lớn phụ nữ tham gia cơng việc gia đình cơng việc kinh doanh không trả lương; mức độ việc làm lợi nhuận kinh doanh thấp, thu nhập thấp, khả tiếp cận vốn hưởng lợi từ sách thuế hạn chế; thiếu an sinh xã hội người dễ bị tổn thương nghèo đói; thiếu nguồn lực cho cơng việc chăm sóc cần thiết để đảm bảo người phụ nữ tham gia vào công việc trả lương hội kinh doanh cách bình đẳng nam giới 10 BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ Bởi hầu giảm đáng kể thuế suất thuế TNDN thuế thương mại, họ phải tìm kiếm nguồn khác để tăng thu ngân sách Từ năm 1980, thuế GTGT đưa vào sử dụng rộng rãi châu Âu, quốc gia nhỏ, quốc gia có thu nhập thấp phát triển tăng cường áp dụng thuế GTGT để bù đắp giảm thu NSNN Ở nhiều nước, việc tự hóa kinh tế dẫn đến suy giảm chi tiêu xã hội suốt thời kỳ giảm thuế suất thuế TNDN thuế thương mại Sự kết hợp thay đổi tài khóa - tăng thuế GTGT giảm chi tiêu công dịch vụ thiết yếu - tác động đến sống phụ nữ trẻ em nhiều sống nam giới nam giới có thu nhập trung bình cao so với phụ nữ Do đó, thu nhập sau thuế nam giới tăng lên cắt giảm thuế TNDN thuế thương mại, thu nhập sau thuế phụ nữ lại giảm phải toán nhiều cho thuế GTGT phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày Hệ thống thuế GTGT Việt Nam áp dụng ba mức thuế suất khác nhau: 0%, 5% 10%66 Có 25 loại hàng hóa dịch vụ miễn thuế GTGT67 Nhiều hàng hóa dịch vụ danh sách có mục tiêu xã hội có lợi cho người có thu nhập thấp, chẳng hạn 66 67 46 Thuế suất 0% áp dụng hàng hóa xuất bao gồm hàng hố bán cho doanh nghiệp khơng có sở thường trú Việt Nam (bao gồm công ty khu phi thuế quan), gia cơng hàng hóa xuất để bán cửa hàng miễn thuế, dịch vụ xuất xây dựng, lắp đặt thực nước cho doanh nghiệp chế biến xuất Tỷ lệ 5% áp dụng chung cho khu vực kinh tế liên quan đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ thiết yếu Lĩnh vực bao gồm: nước sạch; sản xuất phân bón; dạy học; sách; thực phẩm; thuốc thiết bị y tế; thức ăn chăn nuôi; sản phẩm nông nghiệp dịch vụ, dịch vụ kỹ thuật / khoa học; mủ cao su; đường sản phẩm từ đường; nhà xã hội 10% áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ khơng quy định miễn thuế chịu mức thuế 0% 5% Luật thuế GTGT năm 2013 bảo hiểm y tế dịch vụ y tế, vật tư nơng nghiệp, hàng hố, dịch vụ bán cá nhân với doanh thu hàng năm 100 triệu đồng 68 Danh sách thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm hàng hóa dịch vụ nước uống, thực phẩm, thuốc vật tư nông nghiệp 69 Tác động giới thuế GTGT thể chất thuế tiêu thụ so sánh với loại thuế dựa thu nhập Tác động xem xét ba bối cảnh: tác động thuế GTGT lên chi phí tiêu dùng thiết yếu cho người có mức thu nhập thấp nghèo đói; ảnh hưởng thuế GTGT đến khả tiết kiệm tài tích lũy vốn mức thu nhập cao; tác động thuế GTGT doanh nghiệp nhỏ, lĩnh vực nơng nghiệp, hộ gia đình, có phụ nữ lãnh đạo 6.1GIỚI VÀ KHẢ NĂNG NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở MỨC THU NHẬP THẤP Thuế TNCN thuế TNDN có điểm chung quan trọng thuế TNCN thuế TNDN đóng tiền mặt Việc thiết kế loại thuế dựa thu nhập làm giới hạn nghĩa vụ thuế cá nhân doanh nghiệp có thu nhập có khoản tiền “vào” Khơng có thu nhập có nghĩa khơng phải nộp thuế Và người có thu nhập thấp bảo vệ từ thuế thu nhập cách miễn thuế khấu trừ tất chi phí phát sinh q trình tạo lợi nhuận kinh doanh Ngược lại, thuế GTGT thuế không đánh khoản “tiền vào” mà thuế đánh khoản “tiền ra” Và thuế GTGT thuế đánh vào tiêu 68 Điều Luật thuế GTGT 69 Điều Luật thuế GTGT BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ dùng chi trả cá nhân doanh nghiệp Trong hệ thống thuế GTGT hoàn hảo mặt lý thuyết, doanh nghiệp khách hàng phủ hồn trả tất thuế GTGT mà họ toán mua hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động kinh doanh họ 70 Nhưng đồng thời, hệ thống thuế GTGT không cung cấp khoản miễn thuế để đảm bảo khả chi trả thuế GTGT mặt hàng tiêu dùng theo cách mà hệ thống thuế TNCN vận hành Ở Việt Nam, hệ thống thuế TNCN thường cho phép mức miễn thuế tối thiểu trợ cấp cá nhân để bảo vệ người có thu nhập tối thiểu Nhưng hệ thống thuế GTGT cho phép miễn thuế theo cách Thay vào đó, thường đưa danh sách tỷ lệ giảm thuế GTGT, miễn thuế, mặt hàng chịu mức thuế suất 0% Một số mặt hàng miễn giảm thuế GTGT, giảm lo ngại cho người khơng có khả nộp thuế GTGT chi trả cho nhu yếu phẩm cần thiết Nhiều khoản miễn giảm thuế GTGT khác áp dụng ưu đãi cho ngành kinh tế đó, chẳng hạn du lịch hay ngành công nghiệp cụ thể để thu hút đầu tư Và quốc gia miễn trừ thuế GTGT cho tất nhu cầu tiêu dùng thiết yếu lo ngại khả chi trả cho nhu yếu phẩm cộng thêm thuế GTGT Do đó, thuế GTGT áp dụng người có thu nhập thấp khơng có thu nhập theo cách khác với thuế TNCN hay thuế TNDN Sự khác biệt tác động giới nghèo đói thuế GTGT so với thuế TNCN thuế TNDN đặc biệt quan trọng Việt Nam Hiện nay, Việt Nam số nước có tỷ lệ huy động cao khu vực với tỷ lệ thu ngân sách hàng năm 25% GDP 71 Đây 70 Nhưng xem phần C đây, bàn cách mà số doanh nghiệp nhỏ cuối phải trả “bẫy” thuế GTGT 71 IMF, ‘Cải cách thuế Việt Nam: Xuất ngày 2-11-2015’ (2016), 8, https://www.imf.org/external/country/VNM/ rr/2012/ 031412a pdf (2010 data) thành cơng mặt sách Nhưng, khơng giống hầu khu vực, nguồn thu chiếm tỉ trọng lớn ngân sách Việt Nam thuế GTGT - chiếm 29% tổng thu ngân sách Khi cộng thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, tỉ trọng tăng lên tới 36% tổng thu ngân sách; bao gồm thuế xuất nhập số tăng lên 50% Nguồn thu ngân sách lớn thứ thuế TNDN (chiếm 26% tổng thu ngân sách), có thuế TNCN chiếm 4% năm 72 Nhìn chung, cấu thu ngân sách Việt Nam cho thấy hệ thống thuế có xu hướng lũy thối Khơng giống thuế suất thuế TNCN, thuế suất thuế GTGT không chia theo tỷ lệ tương ứng với mức thu nhập; Thuế suất thuế GTGT cho người giàu nghèo Do đó, tỷ trọng thuế GTGT thu nhập người có thu nhập thấp lớn so với người có thu nhập cao Thuế TNCN thuế lũy tiến chiếm 4% tổng thu ngân sách, thuế GTGT thuế lũy thoái chiếm 29% tổng thu ngân sách năm nghiên cứu (2010) Sự lũy tiến thuế TNCN số thuế tiêu thụ đặc biệt lấn át tác động lũy thoái khoản thu ngân sách lớn từ thuế GTGT Như vậy, chi phí thuế GTGT cho giỏ hàng hóa nhu cầu thiết yếu tối thiểu có khả chiếm tỷ lệ cao thu nhập để nộp thuế người có khơng có thu nhập so với người có thu nhập cao 73 Cho đến ban hành thuế GTGT, người thu nhập thu nhập thấp 72 Ibid., 10 Có dấu hiệu cho thấy dịch chuyển cấu thu ngân sách, tỷ trọng thuế TNDN tăng lên cao tỷ trọng thuế GTGT, thuế TNCN chiếm tỷ trọng nhỏ Xem OECD 73 Xem thêm, ví dụ Chia-Tern Huey Min, GST in Singapore: Policy Rationale, Implementation Strategy and Technical Design (Singapore: Bộ Tài chính, 2004), BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ 47 nộp thuế TNCN hay thuế TNDN thu nhập thấp Bởi thuế GTGT thuế đánh vào tiêu dùng; phụ nữ người có khơng có thu nhập có khả chi trả cho nhu cầu tiêu dùng họ, áp lực thuế từ thuế GTGT Việt Nam dồn nhiều lên phụ nữ, người sống mức nghèo đói người sống khu vực nông thôn74 Và thu nhập nhóm khơng cải thiện Trong thực tế, bất bình đẳng thu nhập giới ngày gia tăng Năm 2004, khoảng cách thu nhập giới 12% Tính đến năm 2012, tăng lên gần 20% Các nhân tố nhận biết quan trọng dẫn đến gia tăng khoảng cách thu nhập giới làm tăng áp lực thời gian phân biệt nghề nghiệp theo giới tính Và nhân tố “còn lại” chưa giải thích dẫn đến khoảng cách thu nhập ngày tăng coi đại diện cho thái độ chung hướng tới bình đẳng giới 75 Mức độ đói nghèo Việt Nam có xu hướng giảm Tuy nhiên, tính dễ bị tổn thương nghèo đói vấn đề quan trọng, đặc biệt phụ nữ Ít 14% phụ nữ độ tuổi sinh đẻ bị thiếu máu, 19% trẻ em năm tuổi chuẩn đốn còi xương 5,7% ốm yếu Tất điều kiện cho thấy vấn đề nghiêm trọng tình trạng suy dinh dưỡng Thậm chí khu vực nơng nghiệp, nghèo đói thu nhập cao Điều có nghĩa không đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng lượng calo ngày đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu quốc tế 74 Để biết chi tiết phân phối thu nhập theo giới tính, khu vực, cấu trúc gia đình, chi phí, xem Yana Rodgers, ‘Thực trạng khác biệt giới kinh tế xã hội: Bằng chứng từ khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2012’ (Hà Nội: UNWomen, 2012), 42-43, bảng 2-2, 2-3; 57, bảng 3-9 (dựa liệu VNHLSS 2012) 75 Ibid., 58, bảng 3-10 48 Bởi phụ nữ trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương tác động đói nghèo nam giới Việt Nam áp dụng tỷ lệ thuế GTGT thấp mức 5% số hàng hóa, dịch vụ cần thiết (nước sạch, thuốc thiết bị y tế, nhà xã hội sản phẩm nông nghiệp…) Mức thuế suất thấp làm giảm chi phí dịch vụ cần thiết cho phụ nữ giúp tăng thêm phần nhỏ thu nhập Tuy nhiên, thuế GTGT 5% lũy thối mức thu nhập thấp Phụ nữ trẻ em gái người sử dụng quản lý nước hộ gia đình chịu trách nhiệm thường xuyên công việc vệ sinh, chuẩn bị bữa ăn cơng việc chăm sóc khác Tất vai trò làm cho họ dễ bị tổn thương trước tăng giá hàng hóa dịch vụ Việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% cho mặt hàng thực phẩm nước mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ Và phụ nữ hưởng lợi nhiều nam giới từ thuế suất 0% miễn thuế thực phẩm, phụ nữ chi tiêu cho thực phẩm nhiều nhiều nam giới Tuy nhiên, gộp tất mức giảm thuế suất hành miễn trừ thuế GTGT, rõ ràng giỏ hàng hóa nhu cầu thiết yếu tối thiểu phải chịu thuế GTGT điều chỉnh đặc biệt Trên khía cạnh giảm đói nghèo, miễn hồn tồn thuế GTGT có hiệu so với việc giảm trừ thuế suất hay miễn trừ thuế cụ thể Mức thuế suất tiêu chuẩn 10% miễn trừ sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến, vật nuôi, dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông công cộng dịch vụ thoát nước Tuy nhiên, hầu hết miễn trừ khác khơng liên quan đến người thu nhập thấp Ví dụ, danh sách miễn trừ bao gồm mặt hàng đắt tiền cơng nghệ BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ phần mềm, vốn, quyền sở hữu đất đai, thiết bị giao thông vận tải vũ khí Những miễn trừ tạo nhiều giảm trừ thuế GTGT cho chi phí tiêu dùng nam giới doanh nghiệp phụ nữ, đơn giản phụ nữ có khả chi trả cho mặt hàng Tuy nhiên, cần phải có phân tích chi tiết liệu chi tiêu phù hợp theo giới tính thu nhập để xác định xác tác động giới Trong mức độ định, thuế GTGT thực tạo gánh nặng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho phụ nữ nhiều nam giới, thực tiễn tốt cho thấy cần thiết phải tăng cường khoản bảo trợ xã hội để bù đắp chi phí thuế GTGT nhu cầu thiết yếu không miễn thuế Tuy nhiên, Việt Nam, khoản tốn trợ cấp xã hội khơng hướng mục tiêu đến người nghèo nhiều người lao động nghèo bị loại trừ khỏi chương trình hỗ trợ thu nhập 76 Đồng thời, chương trình bảo hiểm xã hội bắt buộc tự nguyện chủ yếu nhằm vào người thực công việc trả lương áp dụng người tham gia cơng việc tình nguyện, lĩnh vực khơng thức, khu vực chưa đăng ký kinh doanh Phụ nữ buộc phải nghỉ hưu độ tuổi cụ thể 55 tuổi đặc biệt bị ảnh hưởng thu nhập thấp, tỉ lệ đóng góp cho chương trình bảo đảm thu nhập lương hưu, thấp thu nhập thấp so với nam giới độ tuổi77 chí dễ bị tổn thương chi phí thuế GTGT Mức độ cao nguồn thu từ thuế GTGT biện minh sở nguồn thu thuế GTGT lớn làm tăng NSNN, từ có thêm nguồn lực tài cho dịch vụ công bảo trợ xã hội Tuy nhiên, chưa rõ ràng liệu 76 OECD, Social Cohesion, 148-149 77 Ibid., 150-152 tác động lũy thoái loại thuế có bù đắp chương trình bảo trợ xã hội hiệu dịch vụ công hay khơng Có vẻ chương trình khơng cải thiện xem xét điều kiện chi phí bất bình đẳng giới kinh tế từ lâu 6.2 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, TÍCH LŨY VỐN VÀ GIỚI Do thuế GTGT thuế đồng đánh vào tiêu dùng, người dành toàn thu nhập họ cho việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đầu tư vào giáo dục đào tạo cho thân thành viên gia đình hưởng lợi nhiều từ thuế VAT Ở quốc gia Việt Nam, thuế TNCN miễn trừ khoản thu nhập lớn thuế suất thuế TNDN thấp nhiều so với thuế suất thuế TNCN, thu nhập khơng sử dụng cho chi phí sinh hoạt đầu tư vào nguồn nhân lực thông qua tăng cường sức khỏe, kiến thức từ tạo thu nhập hay lợi nhuận cao Ngoài ra, thu nhập vượt mức tiết kiệm nhờ tránh thuế GTGT để đẩy nhanh việc tích lũy vốn Ở Việt Nam thu nhập trung bình phụ nữ thấp so với nam giới khoảng cách thu nhập giới ngày tăng, việc chuyển dịch sang mức độ cao doanh thu thuế GTGT, thuế suất thuế TNDN thấp tiếp tục mức miễn trừ cao thuế TNCN cho phép nam giới hưởng lợi từ nguồn nhân lực, nguồn vốn lợi ích tiết kiệm khác so với phụ nữ Từng bước khoảng cách tích lũy vốn làm tăng bất bình đẳng giới kinh tế theo thời gian, người phụ nữ tiết kiệm phần số tiền sau thuế sau tiêu dùng, khả tiết kiệm mức tương đương nam giới Các yếu tổ bổ sung xem xét đánh giá tác động giới hệ thống thuế BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ 49 6.3 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ DOANH NGHIỆP CÓ PHỤ NỮ LÀM CHỦ Tác động thuế GTGT khu vực doanh nghiệp có hệ từ góc độ giới Thuế GTGT Việt Nam tự động áp dụng cho tất doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kể có tư cách pháp nhân khơng có tư cách pháp nhân Các doanh nghiệp nhỏ không miễn thuế GTGT, thuế GTGT trả cho doanh nghiệp khoản chi phí khấu trừ theo quy định thuế TNDN78 Các vấn đề giới gây thuế GTGT phát sinh từ chi phí đăng ký kinh doanh, rủi ro không tuân thủ với yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ thuế GTGT, chất phụ nữ thường làm chủ doanh nghiệp nhỏ nam giới Nhìn chung, doanh nghiệp phụ nữ lãnh đạo Việt Nam thường doanh nghiệp nhỏ, vốn, sử dụng lao động có trả lương có lợi nhuận thấp so với doanh nghiệp nam giới lãnh đạo 79 Đồng thời vai trò thực cơng việc khơng trả lương gia đình thường gắn với phụ nữ Vì vậy, lợi nhuận phụ nữ thấp chi phí lao động cao hơn, có khả thu thuế GTGT phần giá trị tăng thêm việc kinh doanh họ để bù đắp chi phí thuế GTGT đầu vào 80 Vấn đề tương tự phát sinh doanh nghiệp phụ nữ lãnh đạo có nhu cầu vốn Thiếu 78 Luật Thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 78/2014/ TT-BTC, Điều 6, sửa đổi thông tư số 96/2015/ TT-BTC, Điều (22/06/ 2015) 79 Haroon Akram-Lodhi Irene van Staveren, Một phân tích giới tác động thuế gián thu tới doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam (Hà Lan: Viện nghiên cứu xã hội, 2003), 18-20 80 Ibid., 21-22 50 hội tiếp cận bình đẳng với khoản vay thương mại có mức lãi suất chuẩn khoản vay hộ gia đình chi phí thấp, phụ nữ thường xun phải sử dụng đến nguồn tín dụng khơng thức với mức lãi suất cao Do đó, họ phải chịu chi phí vốn cao khác biệt tài Đồng thời, với khấu trừ thuế GTGT đầu vào giới hạn cho chi phí vốn hợp lý mức lãi suất cho vay thương mại phù hợp ghi nhận chứng từ, phụ nữ nhận mức khấu trừ thuế GTGT đầu vào thấp cho khoản vốn kinh doanh Tính trung bình, điều làm giảm lợi nhuận kinh doanh tổng thể phụ nữ so với nam giới Với tổng vốn tổng thu nhập thấp, thời gian cá nhân, nhân viên doanh nghiệp có phụ nữ lãnh đạo, chênh lệch giá vốn giá bán để tính thuế GTGT thấp, chi phí cho doanh nhân nữ đăng kí doanh nghiệp thu thuế GTGT tương đối cao so với doanh nghiệp nam giới quản lý Vì vậy, bao gồm lĩnh vực ưu tiên luật thuế GTGT hay khoản miễn thuế GTGT sản phẩm nông nghiệp không đủ để cân tác động giới thuế GTGT doanh nghiệp nhỏ Bởi có nhiều nữ doanh nhân làm chủ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ vừa doanh nghiệp lớn nên tác động lớn phụ nữ Đồng thời, trọng chuyển thu từ thuế TNCN lũy tiến thuế TNDN sang thuế GTGT, điều có nghĩa chủ doanh nghiệp phụ nữ đặc biệt người tự làm chủ phải chịu gánh gặng thuế khoản thuế họ khơng phải chịu có luật thuế TNCN đầy đủ BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ CHAPTER Kết luận khuyến nghị BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ 51 Việc xem xét mối quan hệ bất bình đẳng giới thuế cho thấy sách thuế tương tác với thực tế sống kinh tế xã hội người phụ nữ làm sâu sắc thêm bất bình đẳng giới kinh tế tồn Bởi mối quan hệ xây dựng tác động tới phụ nữ theo đặc điểm tuổi tác, trình độ, tình trạng sức khỏe, khu vực địa lý, tài sản, thu nhập, thành phần gia đình hội, tác động giới thuế không thống Tuy nhiên, tác động nhìn chung có xu hướng qn so sánh nước theo thời gian Kết luận rút chi tiêu sách tài khóa khác Chính phủ có tác động tới phụ nữ; thuế, ưu đãi thuế sách chi tiêu thuế có tác động tương tự Do đó, tất thỏa thuận nước, vùng quốc tế cần có phân tích dựa yếu tố giới sách chi phân tích tác động giới sách thuế sách tài khóa khác Cơng cụ quan trọng sử dụng việc làm chuẩn so sánh, giám sát, đánh giá thúc đẩy bình đẳng giới mối quan hệ với thuế phân tích tác động giới sách thu thơng qua chế lập ngân sách có trách nhiệm giới Hiện nay, 90 quốc gia thực hình thức lập ngân sách có trách nhiệm giới 81 Số lượng nước tham gia phân tích dựa yếu tố giới luật thuế tăng lên Sự tiến cho thấy kiểm tra toàn diện tác động giới ngân sách quan trọng việc xem xét làm loại thuế, ưu đãi thuế, chuyển giao chi tiêu tác động tới phụ nữ sở giới đặc điểm khác 82 Vì vậy, phân tích dựa yếu tố giới phải áp dụng cách hệ thống cho tất luật sách thuế, chuyển giao, ưu đãi chi tiêu sở làm rõ tác động giới trì Điều có nghĩa phân tích có tính đến yếu tố giới sách thuế cần áp dụng việc xây dựng luật sách để hạn chế bất bình đẳng giới tồn Nhiều khuyến nghị cụ thể đề cập thực hiệu lập ngân sách có trách nhiệm giới phân tích giới luật thuế cụ thể phụ thuộc vào việc thiết lập nguồn lực thể chế, lực khả đánh giá thực bước đánh giá sửa đổi sách thuế 7.1 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỂ CHẾ CHO VIỆC PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐẾN VẤN ĐỀ GIỚI (1) 82 81 Debbie Budlender, Budget Call Circulars and Gender Budget Statements in the Asia Pacific: A Review (UNWomen, 2015), 52 Ngân sách có trách nhiệm giới phân tích giới luật thuế, lợi ích thuế, chi tiêu liên quan đến thuế cần thiết phải có chun mơn đa ngành giới, luật, tài cơng, sách thuế phương pháp phân tích giới Tăng cường lực quan Chính phủ, xã hội dân hợp tác lĩnh vực sách Ví dụ, nước có trình độ phát triển phân tích sách thường tập trung vào phân tích giới thuế mối quan hệ với sách lao động, lương hưu, giáo dục Xem thêm ví dụ phân tích tác động giới chi thu hai dự luật ngân sách, xem Kathleen A Lahey, Canada’s Gendered Budget 2012: Impact of Bills C-38 and C-45 on Women (Kingston Ont,: Queen’s University, 2013), http://femlaw.queensu.ca/working-papers BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ (2) (3) Phân tích tác động giới luật thuế phụ thuộc vào khả truy cập liệu phân tách giới đầy đủ điều kiện kinh tế xã hội nam giới phụ nữ, bao gồm liệu thu nhập trước thuế sau thuế theo nguồn; thu nhập phân loại theo nghề nghiệp trình độ giáo dục/ đào tạo; theo cơng việc trả lương không trả lương; chi tiêu; giỏ hàng hóa nhu cầu thiết yếu hoạt động kinh tế phi thức khác Phối hợp thông tin với công cụ khảo sát kinh doanh hộ gia đình khác Phân tích tác động giới luật thuế phụ thuộc vào khả cập nhật thống kê thuế đầy đủ, báo cáo theo loại thuế theo giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, lĩnh vực tiêu quan trọng khác; báo cáo chi tiêu theo giới ghi thành mục tất ưu đãi thuế lợi ích thuế thơng qua chế tài khóa (4) Đảm bảo liệu đầy đủ, kỹ thuật thư viện đa ngành để các quan phủ viện nghiên cứu tận dụng nguồn kiến thức cập nhật tiến lĩnh vực (5) Tiếp tục tài trợ nghiên cứu để đảm bảo tổ chức xã hội dân sự, viện nghiên cứu quan Chính phủ hỗ trợ lồng ghép giới chương trình sách quốc gia, xem xét vấn đề giới cấp nghiên cứu, sách ủng hộ công thuế 7.2 GIỚI LÀM CÂN BẰNG TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TNCN (6) Đo lường phân bổ thuế TNCN theo giới toàn dân số với liệu thu nhập chịu thuế tiềm chi phí sinh hoạt mức tối thiểu mức cao nhất, từ tính khoảng cách thu thuế TNCN tiềm (7) Nghiên cứu tác động giới việc phân bổ khoản khấu trừ cho người phụ thuộc sử dụng liệu để đề biện pháp bình đẳng giới việc hỗ trợ thu nhập cho người phụ thuộc dựa nhu cầu nguồn lực (8) Điều chỉnh trợ cấp cá nhân theo chi phí sinh hoạt thực tế để đảm bảo thuế TNCN đóng tất cá nhân có khả chi trả đáp ứng nhu cầu chi tiêu đảm bảo an toàn thu nhập cho họ (9) Xem xét việc phân bổ chế độ đãi ngộ miễn giảm thuế TNCN theo thu nhập giới, loại bỏ thành kiến giới điều kiện áp dụng (10) Xác định tác động giới phân phối việc thay thu từ thuế GTGT TNCN BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ 53 7.3 ĐIỀU CHỈNH BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THỆ THỐNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (18) Nghiên cứu xem xét tác động giới việc phối hợp sách thuế TNCN, thuế TNDN thuế GTGT theo tỷ lệ tích lũy vốn tài người tất mức thu nhập (11) Tăng khả tiếp cận phụ nữ đào tạo kinh doanh, tài thành lập doanh nghiệp (19) Cân tác động thuế GTGT doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ thơng qua biện pháp đào tạo, hỗ trợ thức bồi thường cho khoản thuế GTGT không khấu trừ khơng hồn lại (12) Xem xét tác động giới chế thuế TNDN để hạn chế kết hợp loại thu nhập từ lao động gia đình… (13) Thực tỷ lệ bảo hiểm xã hội trợ cấp cho chủ doanh nghiệp khơng có tư cách pháp nhânv (14) Thực nghiên cứu tác động giới chi tiết chương trình lương hưu cơng ty, xử lý thuế khoản tiền lãi cổ tức, thuế suất ưu đãi thuế TNDN (15) Rà soát Luật lao động thuế TNDN để đưa biện pháp bình đẳng giới nơi làm việc ưu đãi thuế phù hợp (16) Tăng cường chuyên môn giới để thực phân tích tác động giới hệ thống thuế TNDN cách đầy đủ 7.4GIẢI QUYẾT TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA GIỚI VÀ ĐÓI NGHÈO TRONG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (17) Thực nghiên cứu thuế GTGT liên quan tới giảm nghèo bình đẳng giới để giảm chi phí thuế GTGT người nghèo cận nghèo, bao gồm loại bỏ thuế GTGT cho nhu cầu sống tiếp cận hội 54 7.5 RÀ SOÁT TÁC ĐỘNG GIỚI CỦA CƠ CẤU THUẾ TRONG CÁC LĨNH VỰC CHÍNH THỨC VÀ KHƠNG CHÍNH THỨC (20) Thuế tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn tổng thu thuế tạo gánh nặng lên người khơng có thu nhập thu nhập thấp Vấn đề cần giải có phân tích tác động giới đầy đủ thuế luật tài khóa khác thơng qua việc xem xét cấu thu ngân sách để thúc đẩy bình đẳng giới tối ưu hóa chương trình giảm nghèo (21) Bao gồm nghiên cứu thực nghiệm chi tiết mối quan hệ công việc không trả lương thuế (22) Xây dựng khuôn khổ theo dõi, giám sát bình đẳng giới kinh tế thuế để hướng dẫn đánh giá việc xây dựng cải cách sách, bao gồm tác động giới hệ thống thuế biện pháp liên quan đến thuế BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ Tài liệu tham khảo Chương trình Hành động Addis Ababa, Hội nghị Quốc tế lần thứ tài trợ cho phát triển (Addis Ababa, Ethiopia: 2015), Đại hội đồng Liên hợp quốc, 69/323, 27/7/2015 Caren Grown Imraan Valodia 2010 Thuế Bình đẳng giới: Nghiên cứu tác động có tính đến yếu tố giới thuế trực thu thuế gián thu nước Ottawa: IDRC Christian Aid 2014 Đánh thuế nam giới phụ nữ: Tại giới vấn đề quan trọng xem xét hệ thống thuế bình đẳng, London: Christian Aid Christian Gonzales, Sonali Jain-Chandra, Kalpana Kochhar, Monique Newiak, Tlek Zeinullayev 2015 Chất xúc tác cho thay đổi: Trao quyền cho phụ nữ giải vấn đề bất bình đẳng thu nhập Washington DC: Quỹ Tiền tệ quốc tế Quan sát kết luận báo cáo ghép định kỳ lần thứ thứ Việt Nam, CEDAW/C/VNM/ CO/7-8, 29/7/2015 Hội thảo tham vấn xây dựng sách ưu đãi cho nữ chủ doanh nghiệp doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ tổ chức Hồ Chí Minh, ngày 13/01/2015 Debbie Budlender 2015 Thơng tư hướng dẫn xây dựng dự tốn ngân sách Báo cáo ngân sách có trách nhiệm giới Khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Báo cáo tổng quan Bangkok UN Women Emma Seery Ana Caistor Arendar 2014 Chiến dịch “Even it up”: Thời điểm kết thúc bất bình đẳng London: Oxfam Francesca Rhodes 2016 Phụ nữ 1%: Làm bất bình đẳng kinh tế bất bình đẳng giới phải giải London: Oxfam Trung tâm nghiên cứu ngân sách có trách nhiệm giới, http://gb.kwdi.re.kr/en/contents/system/ system.jsp GIZ 2011 Giới Thuế Chính phủ Việt Nam Nghị định 85/2015-NĐ-CP quy định số điều Bộ luật Lao động sách lao động nữ Haroon Akram-Lodhi Irene van Staveren 2003 Phân tích giới tác động thuế gián thu tới doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Hà Lan: Viện nghiên cứu xã hội BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Cải cách thuế Việt Nam (2016), 8, xem https://www.imf.org/ external/country/VNM/rr/2012/ 031412a pdf Janet Gale Stotsky 2016 Ngân sách có trách nhiệm giới: Bối cảnh tài khóa kết Washington DC: Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kathleen A Lahey 2015 Nhược điểm Alberta: Giới, thuế bất bình đẳng thu nhập Edmonton AB: Viện nghiên cứu Parkland Kathleen A Lahey 2016 Giá trị cân bằng: Xây dựng Luật trả lương bình đẳng hiệu cho Alberta Edmonton Can.: Viện nghiên cứu Parkland Lekha Chakraborty 2014 Ngân sách có trách nhiệm giới – đổi tài khóa: chứng từ quy trình Ấn Độ New York: Viện Kinh tế Levy Bộ Tài Việt Nam Báo cáo ngân sách dành cho công dân Bộ Kế hoạch Đầu tư Tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt cao thứ Đông Nam Á, ngày 31/3/ 2014 Xem tại: http://business.gov.vn/tabid/128/catid/432/item/13076/tỷ-lệ-nữ-lãnhđạo-trong-doanh-nghiệp-việt-cao-thứ-2-đông-nam-á Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) Cải cách sách kinh tế 2007: Vì mục tiêu phát triển (Paris: Xuất OECD, 2007), 17-19, doi: 10.1787/growth-2007-en Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) 2014 Kết nghiên cứu rà sốt sách gắn kết xã hội Việt Nam, Geneva: Xuất OECD Báo cáo ActionAid 2016 (sắp xuất bản) Rose-Marie Avin Linda Paul Kinney 2014 Xu hướng nữ doanh nhân Việt Nam Accra: Hội nghị Kinh tế nữ quyền Thuế Giới: Tại thực vấn đề? 2: (2011) Tâm điểm Thuế Châu Phi Hội nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh (HAWEE) 13/01/2015 Tham vấn lấy ý kiến xây dựng sách ưu đãi cho nữ chủ doanh nghiệp doanh nghiệp nhiều nữ lao động Xem tại: http://hawee.vn/content/tham-vấn-lấy-ý-kiến-xây-dựng-chính-sách-ưu-đãi-cho-nữ-chủdoanh-nghiệp-và-doanh UN CEDAW 2004 Khuyến nghị số 25, Điều 4, Khoản 1, Công ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử phụ nữ biện pháp đặc biệt tạm thời UN Women 2015 Sự tiến phụ nữ giới 2015-2016: Chuyển đổi kinh tế, nhận thức 56 BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ quyền lợi New York: UN Women UN Women 2016 Hướng tới bình đẳng giới Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ Hà Nội: UN Women Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc 2015 Đánh giá thẩm định việc thực Cương lĩnh Bắc Kinh, Ủy ban địa vị phụ nữ, Mục 59, E / CN.6 / 2015/3, ngày 09 – 20/ 3/ 2015 Đại Hội đồng Liên hợp quốc 1979 Cơng ước Liên hợp quốc xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử phụ nữ UN GA 34/180 Đại Hội đồng Liên hợp quốc 2015 Biến đổi giới chúng ta: Chương trình nghị phát triển bền vững 2030, Mục 70, Khoản mục 15 116, 70/1, 21/10/ 2015 Liên hợp quốc, Thỏa thuận Paris, Mục 21, Công ước khung biến đổi khí hậu, CN.63/2016; Điều ước XXVII.7.d, có hiệu lực từ ngày 11/10/2016, lời mở đầu Điều 7.5 11.2 Liên hợp quốc 1995 Báo cáo phát triển người 1995 New York: UNDP Liên hợp quốc 2015 Báo cáo phát triển người 2015 New York: UNDP Quốc hội Việt Nam 2016 Luật Bình đẳng giới năm 2006 Quốc hội Việt Nam 2013 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Quốc hội Việt Nam 2013 Luật Thuế giá trị gia tăng 2013 Quốc hội Việt Nam 2015 Luật Ngân sách nhà nước 2015 Quốc hội Việt Nam Hiến pháp năm 1946; Hiến pháp năm 1959; Hiến pháp năm 1980; Hiến pháp năm 1992; Hiến pháp năm 2013 Trao quyền cho phụ nữ thông qua tổ chức thành viên kinh doanh, Tổng quan Việt Nam (ITC) Xem http://www.itcilo.org/en/the-centre/programmes/employers-activities/hidden-folder/resources/ Women%20Empowerment_Country%20fact-sheet_Vietnam_2015.pdf Nhóm Ngân hàng Thế giới, ‘Sơ lược Việt Nam 2015,’ Khảo sát doanh nghiệp, 12, Phụ lục http://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Profiles/English/ Vietnam-2015.pdf BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ 57 BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ BÁO CÁO THAM LUẬN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KHUYẾN NGHỊ Cơ quan Liên hợp quốc bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Tòa nhà Xanh Liên hợp quốc 304 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội Tel: +84 38501000 Fax: +84 37265520 Website: http://vietnam.unwomen.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Tham Luận Bình Đẳng Giới Và Thuế Ở Việt Nam Các Vấn Đề Đặt Ra Và Khuyến Nghị, Báo Cáo Tham Luận Bình Đẳng Giới Và Thuế Ở Việt Nam Các Vấn Đề Đặt Ra Và Khuyến Nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay