BÁO CÁO VỀ CHUYẾN KHẢO SÁT TẠI CANADA

25 17 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:40

BÁO CÁO VỀ CHUYẾN KHẢO SÁT TẠI CANADA (Từ 01/3 - 05/3/2010) Hà Nội, 25/03/2010 MỤC LỤC I GIỚI THIỆU II LỊCH TRÌNH III CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC ĐỀ CẬP A Cơ cấu tổ chức quan Thống kê Canada 1.1 Cơ cấu tổ chức 1.2 Công tác tuyển dụng cán B Công nghệ thông tin (CNTT) quan Thống kê Canada Tổng quan CNTT Kho liệu thống kê 2.1 Tổng quan kho liệu Cơ quan thống kê Canada 2.2 Mơ hình kiến trúc kho liệu 11 2.3 Công nghệ sử dụng để xây dựng kho liệu 13 2.4 Một số kinh nghiệm việc xây dựng, vận hành kho liệu 13 Siêu liệu Cơ quan thống kê Canada 15 Hệ thống lập biểu tổng điều tra 16 Vụ Dịch vụ CNTT 17 C Chính sách phổ biến thơng tin thống kê 18 Phổ biến thông tin thống kê 18 Dịch vụ thông tin thống kê 20 IV KẾT LUẬN 21 I GIỚI THIỆU Đoàn khảo sát Tổng cục Thống kê gồm thành viên có chuyến thăm làm việc Cơ quan Thống kê Canada từ ngày 01/3 đến 05/3/2010 Đoàn khảo sát gồm thành viên sau đây: Ơng Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, trưởng đồn; Ơng Thiều Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê, TCTK, thành viên; Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, TCTK, thành viên; Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, Quản đốc dự án “Hỗ trợ Giám sát phát triển kinh tế-xã hôi”, phiên dịch Ông Nguyễn Hữu Hoàn, Kỹ sư tin học Trung tâm tin học Thống kê, TCTK, thành viên; Ông Đỗ Ngọc Hà, Chuyên viên Vụ Phương pháp Chế độ Công nghệ thông tin, TCTK, thành viên; Mục tiêu chuyến cơng tác tìm hiểu hoạt động quan Thống kê Canada hai lĩnh vực: (1) Xây dựng kho liệu; (2) Chính sách phổ biến thơng tin thống kê Với hai mục tiêu trên, chuyến công tác giúp cán thống kê Việt Nam học hỏi kinh nghiệm vấn đề chủ yếu sau đây: Về xây dựng kho liệu • Lộ trình xây dựng kho liệu • Những vấn đề nảy sinh trình xây dựng kho liệu giải pháp khắc phục • Chuẩn hóa liệu để đưa vào kho liệu • Chương trình khai thác kho liệu • Phát triển kho liệu • Tích hợp liệu • Trang bị sở hạ tầng quản lý hoạt động Vụ Dịch vụ CNTT quan Thống kê Canada Về sách phổ biến thơng tin • Các hình thức phổ biến thơng tin thống kê • Mục tiêu cơng tác phổ biến thơng tin thống kê • • • • Văn pháp lý liên quan đến phổ biến thông tin thống kê Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê Sản phẩm thống kê Hoạt động dịch vụ thống kê II LỊCH TRÌNH Để chuẩn bị cho chuyến đạt kết cao, đoàn liên hệ chặt chẽ với Cơ quan Thống kê Canada xây dựng Chương trình làm việc phù hợp nội dung thời gian cho hai bên Phía bạn đón tiếp đồn nhiệt tình, thực chương trình làm việc nghiêm túc, cán trình bày chủ đề rõ ràng, dễ hiểu hầu hết buổi làm việc dành thời gian để trao đổi, thảo luận vấn đề mà hai bên quan tâm Lịch trình hoạt động đoàn thời gian thăm làm việc quan Thống kê Canada sau: Thứ hai, ngày 01/3/2010 • Phát biểu chào mừng đồn Phó Tổng cục trưởng quan Thống kê Canada phụ trách mảng Công nghệ thông tin phương pháp chế độ thống kê • Cố vấn cao cấp Vụ Hợp tác quốc tế trình bày cấu tổ chức quan Thống kê Canada phương pháp quản lý • Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hệ thống trình bày hạ tầng kiến trúc quan Thống kê Canada Thứ ba, ngày 02/3/2010 • Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hệ thống trình bày trình xây dựng kho liệu quan Thống kê Canada • Trả lời câu hỏi phía Việt Nam (đã gửi sang Canada trước đoàn sang) liên quan đến kho liệu • Trình bày ứng dụng ba kho liệu cụ thể gồm: Kho liệu nhập cư kho liệu tài chính; kho liệu quản lý hệ thống thơng tin • Thảo luận vấn đề liên quan đến ba kho liệu Thứ tư, ngày 03/3/2010 • Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ trình bày chức Vụ, công tác quản lý siêu liệu tổng hợp xây dựng chuẩn mực thống kê cho mảng thống kê xã hội bảng phân ngành chuẩn • Trưởng phòng Quản lý sở liệu thống kê kinh tế- xã hội (CANSIM), Vụ Phổ biến thơng tin trình bày chương trình phổ biến thơng tin, trọng tâm chương trình ứng dụng CANSIM • Trình bày ứng dụng CANSIM • Hoạt động dịch vụ thơng tin thống kê • Thảo luận vấn đề liên quan đến phổ biến thông tin Thứ năm, ngày 04/3/2010 • Trưởng phòng kho liệu trình bày trình xây dựng phương pháp sử dụng kho liệu tài khoản quốc gia • Cán phân tích thống kê trình bày việc sử dụng kho liệu tài khoản quốc gia phục vụ cơng tác phân tích thống kê • Vụ trưởng Vụ Phát triển hệ thống trình bày kho liệu tổng điều tra dân số • Thảo luận vấn đề liên quan đến kho liệu tài khoản quốc gia • Chương trình ứng dụng phục vụ phổ biến số liệu tổng điều tra Thứ sáu, ngày 05/3/2010 • Thăm Vụ Dịch vụ CNTT quan Thống kê Canada • Giám đốc Vụ Dịch vụ CNTT giới thiệu chế hoạt động Vụ • Gặp gỡ Tổng cục trưởng Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quan Thống kê Canada thảo luận chương trình hợp tác thống kê hai quan tương lai III CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP A Cơ cấu tổ chức quan Thống kê Canada 1.1 Cơ cấu tổ chức Cơ quan Thống kê Canada quan độc lập, có Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng, đó: - Tổng cục trưởng tương đương Thứ trưởng, Thủ tướng bổ nhiệm, phụ trách chung có trách nhiệm báo cáo hoạt động thống kê với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Tuy nhiên hoạt động quan Thống kê độc lập; Tổng cục trưởng gặp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trường hợp báo cáo hoạt động thống kê với Bộ trưởng; ngân sách Thống kê Quốc hội (Bộ Tài chính) giao trực tiếp, khơng qua Bộ Cơng nghiệp - Bộ trưởng Bộ Cơng nghiệp có nhiệm vụ báo cáo trước Quốc hội hoạt động Thống kê; trả lời chất vấn Quốc hội vấn đề liên quan đến thống kê - Phó Tổng cục trưởng Thủ tướng bổ nhiệm Trường hợp khuyết Phó Tổng cục trưởng vị trí bị khuyết Phó Tổng cục trưởng thơng tin trang Web quan Thống kê để người đăng ký Ban Tuyển chọn thành lập, có Thứ trưởng Bộ có liên quan đến chuyên ngành mà Phó Tổng cục trưởng cần chọn phụ trách - Nguồn quy hoạch Vụ trưởng làm hàng năm, sở nguồn Tổng cục trưởng bổ nhiệm vào vị trí Vụ trưởng thiếu - Vị trí Phó phòng thực ln phiên năm/lần nhằm bồi dưỡng kiến thức nhiều lĩnh vực cho vị trí - Nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng phân cơng sau: • Một Phó Tổng cục trưởng phụ trách dịch vụ, bao gồm Vụ: Nguồn nhân lực; Tài chính, đánh giá lập kế hoạch; Dịch vụ truyền thông thông tin (Phòng Phổ biến thơng tin Thống kê thuộc Vụ này) • Một Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tài khoản quốc gia nghiên cứu phân tích bao gồm Vụ: Hệ thống tài khoản quốc gia; Phân tích • Một Phó Tổng cục trưởng phụ trách thống kê doanh nghiệp thương mại, bao gồm Vụ: Thống kê công nghiệp; Thống kê kinh tế; Thống kê vận tải, kỹ thuật nơng nghiệp • Một Phó Tổng cục trưởng phụ trách công nghệ thông tin phương pháp luận thống kê, bao gồm Vụ: Hệ thống bảng phân ngành (Phòng Phương pháp chế độ thuộc Vụ này); Cơng nghệ thơng tin (Phòng phát triển hệ thống thuộc Vụ này); Phương pháp luận thống kê • Một Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng điều tra, bao gồm: Thu thập số liệu thống kê vùng; Thực công đoạn khác Tổng điều tra • Một Phó Tổng cục trưởng phụ trách thống kê xã hội, y tế lao động, bao gồm Vụ: Thống kê xã hội nhân học; Thống kê thu nhập, lao động giáo dục; Điều tra y tế, tư pháp lĩnh vực chuyên môn khác - Tổng cục Thống kê hoạt động theo chế tập trung gồm 16 Vụ 70 phòng chức với 6000 cán làm việc quan thống kê trung ương Ottawa quan thống kê vùng Cơ quan thống kê vùng có nhiệm vụ thu thập số liệu, có xử lý kết điều tra không nhiều, chủ yếu gửi quan thống kê trung ương để xử lý số liệu Sản xuất số liệu quan thống kê Canada mang tính tập trung cao - Ngoài 6000 cán thống kê làm việc Ottawa có khoảng 1200 điều tra viên, 600 điều tra viên thực điều tra qua điện thoại 600 điều tra viên thực điều tra trực tiếp đối tượng điều tra Mỗi năm có khoảng 400 điều tra thực Cơ quan Thống kê Canada có quyền thu thập số liệu có trách nhiệm bảo mật số liệu điều tra - Vào sáng thứ hàng tuần, Tổng cục trưởng tham dự bữa ăn sáng với Thứ trưởng Bộ để trao đổi nắm bắt nhu cầu người dùng tin thống kê, từ triển khai hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng tin - Mỗi năm, quan Thống kê trung ương tổ chức họp Ottawa với địa phương quan thống kê vùng để nắm bắt nhu cầu thông tin thống kê người dùng tin địa phương - Đối với khu vực tư nhân phi phủ, có Hội đồng thống kê quốc gia bầu Thành viên Hội đồng đại diện doanh nghiệp, trường Đại học, Viện nghiên cứu, quyền địa phương, tổ chức cơng đồn, phương tiện thơng tin đại chúng Hội đồng thống kê quốc gia tổ chức họp định kỳ hai năm/lần để báo cáo tình hình hoạt động đưa khuyến nghị với Tổng cục trưởng thống kê - Có Ban cố vấn giúp Cơ quan Thống kê Canada vấn đề khái niệm, định nghĩa tiêu thống kê Công tác tuyển dụng cán - Cơ quan Thống kê Canada trực tiếp tuyển dụng cán thơng qua Ủy ban Chính sách quan, không qua Ủy ban Dịch vụ công Bộ, ngành khác - Hàng năm Ủy ban Chính sách họp để xem xét nhu cầu nguồn nhân lực cho vị trí Phòng, Ban quan Những vị trí thiếu thơng tin đến trường Đại học để sinh viên đăng ký Sau Ban Tuyển dụng quan thống kê đến Trường Đại học có sinh viên đăng ký để thực vấn tuyển dụng Ban khơng thiết phải người có cấp cao mà quan trọng phải có kinh nghiệm tuyển chọn cán - Người tuyển dụng Phó phòng trực tiếp hướng dẫn thời gian tập năm, thời gian họ luân chuyển số lĩnh vực với thời gian tháng/lĩnh vực tham gia số khóa học bồi dưỡng Sau năm tập người tuyển dụng lựa chọn làm lĩnh vực - Cơ quan Thống kê Canada nằm số 100 quan Nhà nước hàng đầu Canada, quan thu hút cán có trình độ vào làm việc nhờ số điểm mạnh sau đây: • Quan tâm nhiều đến chất lượng số liệu thơng tin thống kê • Thực nghiêm tính bảo mật thơng tin • Quan tâm đến cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán để họ có hội phát triển • Thực tốt bình đẳng giới, bình đẳng ngơn ngữ tiếng Anh tiếng Pháp để cán yên tâm công tác • Phúc lợi xã hội quan tâm đầy đủ với phí thấp như: Có phòng chơi thể thao, phòng giữ trẻ, bể bơi….dành cho cán em cán thống kê B Công nghệ thông tin (CNTT) quan Thống kê Canada Tổng quan CNTT Tại quan thống kê Canada, số liệu mang tính tập trung cao Có quan thống kê tỉnh chủ yếu tập trung Ottawa Cơ quan thống kê vùng chủ yếu thu thập số liệu, nhập tin trực tiếp chuyển Cơ quan thống kê Canada Các bộ/ngành khác người dùng thông tin thống kê để xây dựng sách Việc sản xuất số liệu thống kê dựa vào luật Thống kê Theo luật Thống kê, quan thống kê có quyền thu thập thơng tin có trách nhiệm bảo mật thơng tin Mỗi năm có khoảng 400 điều tra Trong số 6.000 cán Cơ quan thống kê Canada, hầu hết thủ Ottawa, có khoảng 1.000 cán CNTT nằm phận sau: - CNTT có: +) Bộ phận sở hạ tầng +) Bộ phận xây dựng hệ thống Bộ phận xây dựng hệ thống chia thành nhóm: Nhóm trung tâm (chiếm 1/3 số người) làm nhiệm vụ phát triển hệ thống; tìm kiếm kiến trúc, cơng nghệ phổ biến, áp dụng Cơ quan thống kê Canada; Nhóm nằm Vụ (chiến 2/3 số người) thực công việc trì sở liệu đơn vị Cán nhóm phát triển hệ thống khơng xây dựng, phát triển hệ thống mà xây dựng sở liệu (CSDL) phục vụ công tác chọn mẫu, Công nghệ chủ yếu dùng Cơ quan thống kê Canada Microsoft, SAS, Oracle CSDL có dung lượng lớn xây dựng Oracle, ví dụ Tổng điều tra dân số nông nghiệp vào tháng 5/2011 (Tổng điều tra tiến hành năm lần) Hệ thống xử lý điều tra doanh nghiệp hệ thống cũ, lỗi thời Cơ quan thống kê Canada dự định thiết kế lại hệ thống xử lý này, cố gắng chuẩn hóa để thống mối Kinh phí cho CNTT chiếm 17% tổng số kinh phí Hiện tại, số kinh phí đủ cho hoạt động CNTT Công nghệ dùng cung cấp số liệu: Website; sở liệu thống kê kinh tế-xã hội (viết tắt CANSIM); siêu liệu metadata Thử thách lớn chức tìm kiếm thơng tin website Hiện tại, từ khóa tìm kiếm hoạt động chưa hiệu Trong tương lai, quan Thống kê Canada ưu tiên cải tiến chức tìm kiếm Hiện trang Web thống kê Canada trang Web có khối lượng thơng tin lớn Chính phủ Vụ phát triển hệ thống: Vụ phát triển hệ thống thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin Phương pháp luận Vụ có 120 cán Bộ phận xây dựng kho liệu nằm Vụ Hiện tại, phận xây dựng kho liệu có 23 cán thực công việc xây dựng phát triển kho liệu Bộ phận tạo ngân sách triệu đô CAD/năm Kho liệu Thống kê 2.1.Tổng quan kho liệu Cơ quan thống kê Canada Cơ quan thống kê Canada bắt đầu nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm kho liệu từ năm 1995 thức bắt đầu xây dựng kho liệu từ tháng 4/2000 Hàng năm, có kế hoạch xây dựng phát triển kho liệu Cho đến thời điểm nay, Cơ quan thống kê Canada có 20 kho liệu khác nhau, có kho liệu tài chính, kho liệu di cư, kho liệu tài khoản quốc gia, kho liệu hệ thống thông tin quản lý tổng điều tra, v v Thông tin tổng quan kho liệu sau: +) Kho liệu tài khoản quốc gia (SNA) kho liệu xây dựng Năm 1997 dự định xây dựng kho liệu SNA thấy tải nên quay lại xây dựng kho liệu Input-Ouput cho riêng lĩnh vực thống kê cơng nghiệp sau mở rộng cho tất lĩnh vực để tính tài khoản quốc gia Kho liệu thức xây dựng theo dự án từ 2004 đến 2007 Mục đích xây dựng kho liệu SNA để tạo cơng cụ phân tích liệu dễ dàng cho người dùng tin; tạo kho liệu chung cho lĩnh vực liên quan đến tính GDP (trước xây dựng kho liệu này, liệu lĩnh vực tình trạng cát thơng tin) để có cách tính chung cho lĩnh vực Kho liệu SNA giúp trình nghiên cứu, phân tích chun ngành khơng nhằm mục đích cung cấp thông tin Mục tiêu xây dựng kho liệu SNA để tập trung thông tin lĩnh vực khác nhau; đưa quy trình chuẩn tính GDP cho lĩnh vực khác để số liệu thống kê minh bạch theo phương pháp luận minh bạch tối ưu hóa chất lượng chuỗi số liệu theo thời gian Do liệu lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nguồn lại dùng bảng phân loại khác nên việc chuyển đổi số liệu nhiều thời gian thực Trong q trình kiểm tra thơng tin, sản xuất số liệu phát số liệu có vấn đề phản ánh để phận xử lý hiệu chỉnh, sau thực lại quy trình đưa thơng tin vào kho, kiểm tra thông tin sản xuất số liệu Khối lượng liệu kho liệu SNA lớn (700 mặt hàng phân theo 300 ngành) Do vậy, máy chủ dành cho kho liệu có cấu hình mạnh (CPU: xử lý Quad Core 2.20 Ghz; RAM 31.8 GB; HDD yêu cầu rỗng tối thiểu 90 GB) Hàng ngày, có 15 cán phân tích kiểm tra số liệu xem xác hay chưa đề xuất cách chỉnh sửa số liệu +) Kho liệu di cư kho liệu xây dựng từ thông tin người di cư tới Canada Các báo cáo thống kê lập từ kho liệu cung cấp số liệu thống kê chi tiết theo nhiều chiều phân tổ khác +) Kho liệu tài xây dựng từ nguồn liệu khác tài Dữ liệu cập nhật đêm cách tự động Các báo cáo thống kê lập từ kho liệu cung cấp số liệu thống kê chi tiết theo nhiều chiều phân tổ khác +) Kho liệu quản lý thông tin tổng điều tra Thông thường tổng điều tra có khoảng 27 hoạt động khác nhau; hoạt động dự án riêng Cần tổng hợp liệu từ 27 dự án để có thơng tin (ví dụ kinh phí tổng điều tra, kinh phí cho hoạt động, tiến độ giải ngân theo thời gian ngày, tuần, tháng, ) Khi xây dựng kho liệu phải hiểu yêu cầu người dùng tin Với người quản lý cấp cao, biểu tổng hợp mang tính động đề phù hợp với yêu cầu lãnh đạo Khi cần truy nhập thơng tin chi tiết Nhóm trưởng nhóm cần báo cáo động hoạt động nhóm quản lý Ngoài báo cáo động, báo cáo dạng tĩnh dành cho người thực địa lập từ kho liệu Hiện kho liệu mở rộng chuẩn bị cho tổng điều tra dân số nông nghiệp vào năm 2011 Các báo cáo quản lý thông tin tổng điều tra lập từ OLAP cube từ sở liệu hình (Star DB) Do tổng điều tra có nhiều hoạt động, hoạt động có đặc điểm riêng nên phải xác định mã, bảng phân loại cho hoạt động; phải xác định quy tắc tích hợp liệu từ hoạt động với nhau; phải đưa cách tính tốn tiêu báo cáo 10 Vấn đề an ninh liệu đặc biệt quan tâm Hệ thống phải đảm bảo phân quyền truy nhập liệu cho người Các kho liệu Cơ quan thống kê nằm mạng nội phục vụ công tác quản lý, công tác phân tích, cơng tác kiểm sốt chất lượng số liệu thống kê Việc khai thác kho liệu đơn giản, công cụ Microsoft Excel, phần mềm SAS chương trình ứng dụng xây dựng web Mỗi kho liệu có trang web riêng để người sử dụng dễ dàng khai thác kho liệu Mỗi báo cáo hiển thị liệu từ nhiều khối theo chiều khác Người sử dụng cần thực việc kéo-thả, chọn chiều chọn cấp phân tổ để lập biểu thống kê theo nhu cầu 2.2 Mơ hình kiến trúc kho liệu Mơ hình kho liệu Cơ quan thống kê Canada không tách rời kho liệu đầu vào, kho liệu đầu cách riêng biệt mà xây dựng kho liệu theo lĩnh vực, có liệu đầu vào, liệu đầu Mơ hình hoạt động kho liệu Cơ quan thống kê Canada sau: Trong mơ hình trên, liệu tác nghiệp, liệu từ đăng ký, liệu điều tra, liệu hành kho liệu quan hệ liệu đầu vào để xây dựng kho liệu (Data Warehouses) Kho liệu xây dựng phục vụ công tác quản trị hoạt động, quản lý chất lượng số liệu thống kê, công tác phân 11 tích số liệu thống kê cơng tác cung cấp thông tin thống kê (Dissemination) Tại thời điểm nay, kho liệu phục vụ công tác cung cấp thơng tin chưa có Cung cấp thơng tin thống kê thực sở liệu thống kê kinh tế-xã hội, viết tắt CANSIM Mơ hình kiến trúc tổng quan Cơ quan thống kê Canada sau: Trong mơ hình trên, liệu từ hệ thống tác nghiệp SQL server, Oracle, SAS, files, trích xuất vào sở liệu quan hệ tạm thời (Stage DB); sau chuẩn hóa, chuyển đổi tích hợp vào sở liệu quan hệ hình (Star DB) thực xây dựng sở liệu nhiều chiều (các khối - Cube) hệ OLAP Các công cụ Microsoft, SAS cho phép khai thác khối sở liệu nhiều chiều OLAP Mơ hình kiến trúc kho liệu xây dựng Cơ quan thống kê Canada 12 2.3 Công nghệ sử dụng để xây dựng kho liệu Cơ quan thống kê Canada sử dụng công nghệ xây dựng kho liệu Microsoft hệ quản trị sở liệu MS SQL server 2005 MS SQL server 2008 Trong hệ tác nghiệp ví dụ xử lý điều tra, tổng điều tra; quản lý hoạt động, tài chính, liệu lưu trữ hệ quản trị sở liệu quan hệ Microsoft SQL Server, Oracle; liệu theo cấu trúc phần mềm SAS; file liệu Microsoft Excel; file text có cấu trúc Cơ sở liệu “Stage DB”, “Star DB” xây dựng MS SQL server Cơ sở liệu nhiều chiều xây dựng MS SQL Server Analysis Services Để trích xuất, chuyển đổi, chuẩn hóa liệu từ nguồn liệu vào sở liệu trung gian “Stage DB”, “Star DB” Cơ quan thống kê Canada sử dụng công cụ SQL Server Integration Services (viết tắt SSIS) Công cụ quản trị sở liệu sử dụng SQL Server Managememt Studio (viết tắt SSMS) Công cụ dùng để xây dựng khối nhiều chiều SQL Server Analysis Services (viết tắt SSAS) Công cụ lập báo cáo phân tích sử dụng Microsoft OWC Pivot table Excel Công cụ cung cấp thông tin sử dụng EZWeb, sản phẩm Cơ quan thống kê Canada phát triển 2.4 Một số kinh nghiệm việc xây dựng, vận hành kho liệu Một số kinh nghiệm việc xây dựng vận hành kho liệu Cơ quan thống kê Canada: - Cách làm chung tiến hành từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp Bắt đầu từ việc xây dựng kho liệu nhỏ với mục tiêu đặt rõ ràng Sau 13 thời gian vận hành cần tổng kết kinh nghiệm trước mở rộng Cơ quan thống kê Canada bắt đầu xây dựng từ kho liệu hành nội quan khoảng thời gian năm - Khi xây dựng kho liệu không sử dụng tư vấn bên Cơ quan thống kê mà sử dụng nguồn nhân lực quan Khi gặp khó khăn hỏi Microsoft – công ty cung cấp phần mềm trao đổi mạng Forum để giải khó khăn mặt kỹ thuật - Mặc dù báo cáo phân tích từ OLAP cube phong phú, linh hoạt chưa đáp ứng hết yêu cầu người sử dụng nhiều người dùng tin muốn truy nhập liệu thô Tuy nhiên, liệu thô qua lớn ví dụ liệu tổng điều tra việc lập biểu chậm Để giải vấn đề Cơ quan thống kê Canada sử dụng Sybase IQ, hệ quản trị sở liệu quan hệ định hướng cột (chuyển hàng bảng liệu sở liệu quan hệ thông thường thành cột chuyển cột bảng liệu thành hàng sở liệu Sybase IQ) để tăng tốc độ lập biểu - Tìm đầu mối xây dựng kho liệu đáp ứng yêu cầu thực tiễn Không nên tham vọng (yêu cầu cao) mà vừa làm vừa tham khảo Không thể xây dựng kho liệu đáp ứng yêu cầu tất người dùng tin mà phải thực tế Phải xem xét hoàn cảnh thực tại, không tạo khoảng cách xa so với thực tế - Phải có đủ cán tham gia xây dựng kho liệu Không cán CNTT mà cần cán thống kê chuyên ngành Khi xây dựng kho liệu, số liệu đầu thuộc trách nhiệm cán thống kê chuyên ngành mà cán CNTT Cán thống kê chuyên ngành hiểu liệu chiết xuất từ kho liệu đáp ứng yêu cầu người dùng tin hay không Cán thống kê chuyên ngành phải tham gia từ đầu theo suốt trình xây dựng kho liệu - Khi xây dựng kho liệu phải tính đến nguồn lực tài để xây dựng ứng dụng, mua quyền phần mềm, nâng cấp thiết bị phần cứng Ở Cơ quan thống kê Canada năm chi khoảng triệu đô Canada (CAD) để trả lương cho 23 cán phận xây dựng kho liệu Kinh phí xây dựng Kho liệu quản lý thông tin tổng điều tra khoảng 500.000 CAD để trả lương cho cán làm năm - Để xây dựng kho liệu, phải có nguồn số liệu chi tiết, bảo đảm tính qn để tích hợp Cần phải làm sạch, sàng lọc số liệu q trình trích xuất, chuyển đổi liệu (ETL) để số liệu xác Phải có quy tắc tích hợp liệu Ngay từ đầu phải phân công trách nhiệm cán tham gia xây dựng kho liệu, ví dụ trách nhiệm xem xét số liệu chuẩn chưa? - Chuẩn hóa số liệu thống kê nằm siêu liệu Siêu liệu giúp chuẩn hóa số liệu thống kê 14 - Xử lý số liệu trình xây dựng kho liệu nhiều thời gian nên cần bố trí để khơng bị gián đoạn cơng việc khác - Khi xây dựng kho liệu có chiều phân tổ thay đổi theo thời gian, ví dụ danh mục đơn vị hành cần phải xây dựng chiều phân tổ theo thời gian Siêu liệu Cơ quan thống kê Canada Việc thực quản lý siêu liệu xây dựng chuẩn hóa thực Vụ hệ thống phân ngành Nhiệm vụ Vụ xây dựng, trì phổ biến siêu liệu; phổ biến sách, chất lượng số liệu thống kê; phổ biến phương pháp luận chuẩn mực thống kê (bảng phân ngành thống kê, biểu thống kê, đơn vị đo lường thống kê ) Vụ có nhiệm vụ đưa cơng cụ đánh mã, file tham chiếu; phối hợp với phận đăng ký doanh nghiệp để đánh mã doanh nghiệp Về tổ chức, Vụ có 11 người thực công tác quản lý siêu liệu tổng hợp; người thực công tác phân ngành chuẩn lĩnh vực kinh tế; người thực công tác phân ngành chuẩn lĩnh vực xã hội; người thực công tác xây dựng phương pháp luận, chuẩn thống kê +) Quản lý siêu liệu Siêu liệu Cơ quan thống kê Canada chứa sở liệu siêu liệu hợp (Integrated Metadatabase viết tắt IMDB) Cơ quan thống kê Canada tham gia UN cộng đồng châu Âu để đưa chuẩn mực Quản lý siêu liệu Cơ quan thống kê Canada thực theo chuẩn ISO/IEC 11179 (Chuẩn mực có website http://www.UNECE.ORG) Siêu liệu Cơ quan thống kê Canada bao gồm: - Siêu liệu cấu trúc: Mô tả số liệu thống kê, biến bảng phân ngành liên quan, bảng hỏi, - Siêu liệu tham chiếu: mô tả số liệu, nguồn số liệu, phương pháp tính, - Siêu liệu vận hành: đo lường dung sai, cỡ mẫu, Siêu liệu cập nhật hàng ngày chương trình ứng dụng để nhập quản lý siêu liệu Cơ sở liệu IMDB xây dựng từ năm 1999 hàng năm cập nhật cơng nghệ Dữ liệu IMDB có liên hệ chặt chẽ với liệu sở liệu thống kê kinh tế-xã hội Canada, liệu phát hành hàng ngày, mục lục sản phẩm bảng số liệu thống kê Quan hệ siêu liệu với sản phẩm thống kê hệ thống khác Cơ quan thống kê Canada trình bày sơ đồ sau: 15 + ) Xây dựng chuẩn Cơ quan thống kê Canada chia chuẩn thành loại: Chuẩn bắt buộc sử dụng chung; chuẩn khuyến khích sử dụng chuẩn áp dụng cho chương trình lĩnh vực Việc xây dựng chuẩn theo chu trình chặt chẽ: nguời có trách nhiệm dự thảo chuẩn mới; sau chuyển sang Ủy ban chuyên ngành thảo luận; thống quan điểm với trình lên cấp cao cấp Vụ; Vụ trình Ủy ban chuẩn hóa phương pháp luận thống kê để thơng qua Khi có chuẩn mới, chuẩn thay chuẩn cũ chuẩn cũ lưu lại để tham khảo, đối chiếu chuyển đổi lẫn Các chuẩn Cơ quan thống kê Canada có trang Web Cơ quan thống kê Canada http://www.statcan.gc.ca/concepts Hệ thống lập biểu tổng điều tra Tại Cơ quan thống kê Canada, áp dụng hệ thống xử lý với trợ giúp máy tính (viết tắt GISTS) từ năm 1991 Hiện thời dùng cơng cụ TPL cho tổng điều tra chương trình SAS cho điều tra xã hội học Cơ quan 16 thống kê Canada muốn xây dựng công cụ chung để chuẩn hóa hệ thống xử lý số liệu nên thực kế hoạch xây dựng hệ thống lập biểu tập trung (viết tắt GTAB) Kế hoạch chia thành giai đoạn: Giai đoạn đến 5/20110, giai đoạn đến 9/2012 giai đoạn đến 3/2014 Khi hoàn thành kế hoạch vào tháng 3/2014, hệ thống lập biểu tổng điều tra điều tra chuyên ngành hệ thống lập biểu GTAB Khi đó, siêu liệu tổng điều tra siêu liệu điều tra thành kho siêu liệu hợp (Integrated Metadata Store), dự định xây dựng Sybase; liệu vi mô tổng điều tra liệu vi mô điều tra thành kho liệu vi mô hợp (Integrated Microdata Store), dự định xây dựng Sybase IQ Mơ hình chuyển đổi từ hệ thống sang hệ thống Cơ quan thống kê Canada sau: Vụ Dịch vụ CNTT Tại quan thống kê Canada, Vụ dịch vụ cơng nghệ thơng tin (Informatics Technology Services Division) có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT máy chủ, máy trạm, mạng, an ninh mạng; nghiên cứu, áp dụng công nghệ hạ tầng kỹ thuật CNTT Hiện Vụ quản lý khoảng 400 máy chủ khác Vụ dịch vụ CNTT không cấp kinh phí mà phải thu dịch vụ để chi phí Đơn vị có tài khoản ngân hàng riêng Hai hoạt động Vụ dịch vụ CNTT máy tính thu phí dịch vụ Ngân sách hoạt động Vụ khoảng 38 triệu CAD/năm, thu từ dịch vụ máy trạm 15,9 triệu CAD, thu từ dịch vụ máy chủ dịch vụ mạng 22,1 triệu CAD Hiện tại, sở hạ tầng 17 CNTT đơn vị quản lý trị giá 25 triệu CAD Hàng năm đầu tư khoảng 3,5 triệu CAD Vụ dịch vụ CNTT có 300 nhân viên, có 245 chuyên gia máy tính kỹ thuật viên điện tử Chia thành phận: - - Dịch vụ sở hạ tầng: phần mềm, mạng, máy chủ Cung cấp dịch vụ: vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, an ninh Cung cấp dịch vụ hỗ trợ mạng LAN Dịch vụ tư vấn tin học, đào tạo tin học, dịch vụ hỗ trợ điều tra, tổng điều tra Các dịch vụ máy trạm bao gồm: Kết nối mạng LAN, WAN Internet Thư điện tử (Email) Cấu hình máy trạm An tồn thơng tin Mức phí áp dụng cho phận khác tháng uớc tính chi phí để tính cước phí hàng tháng Hàng năm, rà sốt lại ước tính chi phí năm; gặp khách hàng để trao đổi đệ trình cấp giá cước phí để thơng qua Ví dụ, dịch vụ máy trạm có giá cuớc phí 128 CAD/máy/tháng Hàng tháng đơn vị phải báo cáo thu nhập chi tiêu đơn vị lên cấp Hàng năm dự báo kinh phí ch o năm tiếp theo, ví dụ năm dự báo kinh phí năm 2016 Các đơn vị Cơ quan thống kê Canada khơng tự tiện mua dịch vụ bên ngồi mà phải thuê dịch vụ Vụ dịch vụ CNTT C Chính sách phổ biến thơng tin thống kê Phổ biến thông tin thống kê - Bộ phận phổ biến thông tin thống kê thuộc Vụ Dịch vụ truyền thông Thông tin quan Thống kê Canada với tổng số 125 cán - Mục tiêu công tác phổ biến thông tin thống kê quan thống kê Canada là: • Đáp ứng tối đa nhu cầu người dùng tin; • Nâng cao khả tiếp cận thông tin thống kê cho người dùng tin; • Phổ biến thông tin sở tiếp tục đánh giá nhu cầu người dùng tin thực bình đẳng tiếp cận thơng tin đối tượng sử dụng; • Thơng tin tổng hợp miễn phí thơng tin phải qua xử lý tính phí 18 - Thơng tin thống kê phổ biến thông qua kênh sau: Cơ sở liệu (CANSIM); trang Web; ấn phẩm; dịch vụ; đĩa CD-ROM…Trong đó: • Trang Web kênh phổ biến thông tin chủ yếu, cho phép người dùng tin tiếp cận với khối lượng thông tin đồng chi tiết chuẩn hóa có thơng tin siêu liệu kèm (Metadata) Thông tin đưa trang web phải biên soạn theo format HTML để đáp ứng yêu cầu người dùng tin Bên cạnh đó, trang web, thơng tin phổ biến dạng format khác để phù hợp với nhu cầu người dùng tin đặc biệt • CANSIM thương hiệu đăng ký quan Thống kê Canada CANSIM kho liệu nguồn thông tin tập trung sở liệu lớn để phổ biến tới người dùng tin Thông tin CANSIM cập nhật hàng ngày Thông tin đưa lên trang web, thông tin đưa Tạp chí Daily, niên giám thống kê, tờ rơi, ấn phẩm khác lấy từ CANSIM Nguồn thông tin để xây dựng CANSIM thu thập từ Vụ chuyên ngành, Bộ, ngành như: Ngân hàng Canada; Bộ Nguồn nhân lực Phát triển; Bộ Công nghiệp; Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải Để thực việc phổ biến thông tin từ CANSIM đảm bảo nguyên tắc mục tiêu đề ra, quan Thống kê Canada xây dựng văn thoả thuận, đề cập đến trách nhiệm phía quan Thống kê Canada, trách nhiệm phận phổ biến thông tin người dùng tin Đây tài liệu hay, thống kê Việt Nam tham khảo q trình xây dựng sách phổ biến thơng tin thống kê • Các ấn phẩm gồm: Niên giám thống kê; ấn phẩm tháng; tạp chí hàng ngày; ấn phẩm thơng minh; tờ rơi; thơng cáo báo chí… • Phổ biến thông tin thông qua công ty kinh doanh thông tin tư nhân: CHASS… - Công tác phổ biến thông tin thống kê thực phù hợp với quy định Luật Thống kê; sách Chính phủ; quy chế văn pháp lý khác có liên quan; thỏa thuận mang tính quốc tế - Nguyên tắc phổ biến thông tin là: • Phổ biến thơng tin phải sở Luật thống kê, luật quyền; • Chính sách nhà nước Canada; • Phù hợp thơng lệ quốc tế; • Mọi thông tin thu thập phải tổng hợp cơng bố; • Thực việc thơng báo Tạp chí Daily (Hàng ngày) thơng tin tiêu thống kê chủ yếu công bố; 19 • Số liệu cơng bố cơng khai phải có sẵn website; • Các ấn phẩm điện tử miễn phí; • Hàng ngày vào 8h30 sáng, 18 đơn vị quan Thống kê Canada phải đưa thơng tin liên quan lên trang web; • Lịch công bố thông tin thông báo trước năm, số liệu phải công bố công khai lịch - Có 22 Trung tâm Nghiên cứu đặt Trường Đại học lớn Các số liệu thô đặt Trung tâm cán Cơ quan Thống kê Canada quản lý số liệu thô Các nhà nghiên cứu đến Trung tâm để khai thác thông tin phải đề xuất nội dung nghiên cứu cho Cơ quan Thống kê Canada, nêu rõ lý họ lại cần số liệu thô Nội dung đề xuất nhà nghiên cứu Uỷ ban xem xét thông qua Sau nghiên cứu xong nhà nghiên cứu phải gửi kết cho Cơ quan Thống kê Canada để kiểm duyệt xuất Dịch vụ thông tin thống kê - Chính sách phổ biến thơng tin thống kê quy định rõ: Cơ quan Thống kê Canada cung cấp miễn phí thơng tin mang tính tổng hợp, phạm vi quốc gia, vùng để thu lại chi phí bỏ cơng sức thời gian để xử lý số liệu phận dịch vụ thơng tin tính phí thơng tin thống kê này, đảm bảo phù hợp với luật pháp sách Chính phủ - Vào thời gian trước năm 1998, thông tin thống kê khai thác miễn phí, sau thời gian trên, Chính phủ cắt giảm ngân sách nên quan Thống kê Canada tổ chức làm dịch vụ thông tin thống kê để trang trải chi phí bỏ q trình xử lý số liệu - Có phận dịch vụ khách hàng, phận có nhiệm vụ liên hệ với Vụ chuyên ngành để khai thác nhu cầu người dùng tin - Để tính chi phí dịch vụ thông tin thống kê, quan Thống kê Canada nhờ Cơng ty nước ngồi định đơn giá cho công việc - Các tiêu CANSIM định giá cụ thể, người dùng tin tiếp cận vào biết phải trả tiền cho thơng tin tiền trả qua thẻ tín dụng - Giá Niên giám 24.9 CAD$ Với thông tin CANSIM, giá khai thác trực tuyến CA$/một tiêu năm nhiều năm, phân tổ tính tiêu; khai thác từ đĩa CD CANSIM giá bán 5000 CAD$/đĩa CD 20 - Dịch vụ thơng tin thống kê thực qua số công ty tư nhân - Nguồn thu từ dịch vụ thông tin năm chiếm 25% tổng kinh phí hoạt động Cơ quan Thống kê Canada - Hàng năm, việc định giá sản phẩm, dịch vụ thông tin thống kê thực thông qua số đơn vị sau: Một Tiểu ban phổ biến thơng tin, Tiểu ban có nhiệm vụ: Định kỳ họp để đánh giá lại sản phẩm dịch vụ thông tin, đồng thời đưa lịch giảm giá; bảo đảm việc định giá sản phẩm dịch vụ phù hợp với chi phí bỏ phù hợp với sách Chính phủ; đề xuất đưa khuyến nghị với Ủy ban phổ biến thông tin việc xác định giá lịch giảm giá sản phẩm dịch vụ thống kê Hai là, Phòng dịch vụ thơng tin thị trường, phận có nhiệm vụ: Trên sở tư vấn Bộ phận nhóm tác giả quan thống kê vùng, phát triển chế tư vấn khách hàng Lịch giảm giá sản phẩm thống kê; đàm phán với đơn vị cung cấp thông tin vấn đề tài thỏa thuận, đồng thời đưa thông tin lịch giảm giá lên website Ba Phòng lập chương trình kế hoạch hoạt động, phòng có nhiệm vụ: Xác định tỷ lệ chi phí phù hợp với mức bỏ hoạt động phổ biến thông tin; giám sát thơng qua mức phí; bảo đảm ngân sách phù hợp với quy định kinh doanh Bốn là, Bộ phận nhóm tác giả, phận có nhiệm vụ: Đề xuất giá cho dịch vụ họ; bảo đảm phí chi phí bỏ dịch vụ phù hợp với sách hướng dẫn hành; phối hợp với Phòng dịch vụ thơng tin thị trường để xây dựng giá cho sản phẩm dịch vụ họ IV KẾT LUẬN A Các khuyến nghị Trên sở kinh nghiệm Cơ quan thống kê Canada, đoàn khảo sát đề xuất khuyến nghị sau: Xây dựng kho liệu từ liệu điều tra doanh nghiệp từ năm 2006 đến Từ năm 2001, Tổng cục Thống kê thực điều tra doanh nghiệp để bảo đảm thông tin thống kê cho hệ thống tài khoản quốc gia, thống kê ngành 21 kinh tế…và từ tới liên tục năm tổ chức điều tra lần Tất kết điều tra tin học hóa Tuy nhiên, từ năm 2006 tới nay, kết điều tra xây dựng thành sở liệu Do có biến động phương pháp điều tra, mục tiêu điều tra, bảng phân loại…nên hệ thống thông tin điều tra chưa kết nối với nhau; nhiều tiêu thống kê chưa làm sạch, tinh lọc…Tuy nhiên, nguồn liệu vi mơ đầy đủ chi tiết nên xây dựng thành kho liệu phục vụ công tác phân tích số liệu thống kê doanh nghiệp; thử nghiệm tính thử GDP (phần thơng tin từ điều tra doanh nghiệp) Xây dựng kho liệu từ liệu điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình 2006, 2008 Điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình thu thập nhiều thơng tin giáo dục đào tạo; y tế chăm sóc sức khỏe; thu nhập, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; ngành nghề sản xuất kinh doanh; chi tiêu; tài sản cố định; xóa đói giảm nghèo, Hiện nay, liệu vi mô điều tra khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2006, 2008 chuyển sang mơi trường Stata Do vậy, xây dựng thành kho liệu từ nguồn liệu để phân tích sâu mức sống dân cư Xây dựng CSDL Metadata hợp Cho đến thời điểm nay, Tổng cục Thống kê chưa tiến hành xây dựng siêu liệu thống kê Các bảng danh mục, bảng phân loại, nằm phân tán CSDL khác nhau; khơng thống nhất, chuẩn hóa Để làm sở cho việc chuẩn hóa liệu, xây dựng CSDL, kho liệu cung cấp thông tin thống kê kèm theo khái niệm, định nghĩa, dẫn liên quan cần xây dựng CSDL siêu liệu hợp CSDL sử dụng chung toàn hệ thống thông tin thống kê Xây dựng sở liệu thống kê kinh tế-xã hội Số liệu thống kê tổng hợp kinh tế xã hội lưu giữ định dạng khác nhau, chủ yếu Excel Do vậy, cần xây dựng CSDL số liệu thống kê kinh tế xã hội, số liệu hệ thống tiêu thống kê quốc gia ban hành theo chuỗi thời gian mở rộng có đủ nguồn số liệu Những số liệu CSDL cung cấp đến người sử dụng thông qua ứng dụng khai thác CSDL Website thơng tin thống kê www.gso.gov.vn Chính sách phổ biến thông tin cho Việt Nam Cơ quan Thống kê Canada thực tốt công tác phổ biến thông tin sách phổ biến thơng tin xây dựng dựa văn pháp quy người sản xuất thông tin người dùng tin thực nghiêm túc theo quy định Mục tiêu, nguyên tắc nội dung chủ yếu Chính sách 22 có nhiều điểm để Thống kê Việt Nam nghiên cứu, học tập áp dụng trình xây dựng Chính sách phổ biến thơng tin thống kê thời gian tới, là: - Quy định tính có sẵn, minh bạch, đầy đủ, thống nhất, kịp thời số liệu; - Phổ biến công khai lịch công bố thông tin đến tiêu quan trọng bảo đảm số liệu công bố theo lịch - Quy định rõ thơng tin miễn phí thơng tin phải thu phí - Xây dựng giá sản phẩm dịch vụ thống kê rõ ràng cho người dùng tin Giá tiêu phải cơng khai web - Có sẵn sở liệu tổng hợp để thực phổ biến thông tin tới người dùng tin Cơ sở liệu cập nhật hàng ngày nên việc phổ biến thông tin đáp ứng tính kịp thời số liệu - Có chế chia sẻ cung cấp thơng tin đơn vị nội quan với bộ/ngành để xây dựng sở liệu quan thống kê Đào tạo tuyển chọn nguồn nhân lực - Nghiên cứu, học tập công tác đào tạo, tuyển chọn cán bố trí luân chuyển cán phận nghiệp vụ - Xây dựng lòng yêu ngành yêu nghề lòng tự hào quan thống kê B Hợp tác tương lai Tại buổi làm việc đồn cơng tác với Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế quan Thống kê Canada, hai bên trao đổi, thảo luận vấn đề hợp tác thời gian tới Đồn cơng tác thống kê Việt Nam đánh giá cao phát triển quan Thống kê Canada bày tỏ mong muốn tiếp tục có hợp tác chặt chẽ hai quan Thống kê Canada Việt Nam để bước phát triển Thống kê Việt Nam có dấu ấn quan Thống kê Canada Trên sở mạnh thống kê Canada, phía Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm kiến thức thống kê Canada lĩnh vực mà quan Thống kê Việt Nam quan tâm gồm: - Xây dựng chiến lược phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 - Xây dựng sách phổ biến thông tin thống kê dịch vụ thông tin thống kê - Quản lý thống kê quản lý chất lượng số liệu thống kê - Xây dựng kho liệu siêu liệu - Phát triển công nghệ thông tin - Thống kê số lĩnh vực như: Thống kê lượng, môi trường, tài khoản quốc gia, thống kê vùng địa phương 23 Để phát triển hợp tác lâu dài thống kê hai nước, Tổng cục Thống kê Việt Nam mời đoàn Thống kê Canada thăm trao đổi kinh nghiệm thống kê hai nước Phía quan Thống kê Canada ghi nhận hoan nghênh vấn đề mà quan Thống kê Việt Nam mong muốn hợp tác tương lai hứa cố gắng đáp ứng sở kinh nghiệm giúp đỡ thống kê số nước, có Trung Quốc Cơ quan Thống kê Canada mong muốn UNDP tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Thống kê Việt Nam khuyến nghị phía Việt Nam tích cực kêu gọi thêm nguồn tài trợ từ WB, ADB, CIDA, v.v để triển khai chương trình hợp tác giúp Thống kê Việt Nam phát triển mạnh tương lai Tổng cục Thống kê Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn đến UNDP quan tâm, tạo điều kiện tốt cho Đồn cơng tác thăm làm việc quan Thống kê Canada, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn quan Thống kê Canada đón Đồn nhiệt tình, thân thiện tổ chức buổi làm việc cẩn thận, chu đáo với nội dung hữu ích hiệu Tổng cục Thống kê Việt Nam mong muốn nhận hỗ trợ nhiều từ UNDP trình phát triển Ngành Thống kê Việt Nam 24 Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức Cơ quan Thống kê Canada
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO VỀ CHUYẾN KHẢO SÁT TẠI CANADA, BÁO CÁO VỀ CHUYẾN KHẢO SÁT TẠI CANADA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay