BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, HỌC TẬP KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ TẠI TÂY BAN NHA

21 41 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 02:40

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, HỌC TẬP KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MƠ TẠI TÂY BAN NHA Theo định số 1648/QĐ-BKH việc cử cán bộ, cơng chức tham gia đồn khảo sát nước ngồi phê duyệt chương trình cơng tác: “Nghiên cứu, khảo sát học tập kinh nghiệm phân tích dự báo kinh tế vĩ mô Tây Ban Nha” từ ngày 8/11/2010 đến ngày 14/11/2010 Đồn cơng tác Bộ Kế hoạch Đầu tư gồm cán Trung tâm Thông tin Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc Gia, Văn phòng Bộ, đồng chí Tạ Đình Xun, Phó giám đốc Trung tâm làm trưởng đồn, xin báo cáo tóm tắt kết cơng tác số kinh nghiệm thu nhận vấn đề sau: MỤC ĐÍCH CHUYẾN KHẢO SÁT: Nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ Tây Ban Nha CÁC CƠ QUAN ĐOÀN ĐẾN LÀM VIỆC: - Tổng cục Thống kê Tây Ban Nha - Instituto Nacional de Estadistica (http://www.ine.es/) - Bộ Kinh tế Tây Ban Nha - Ministry of Economy and Finance (http://www.meh.es/en-GB/Paginas/Home.aspx) - Ngân hàng Tây Ban Nha - The Banco de espana (http://www.bde.es/webbde/es/) - Công ty INDRA Tây Ban Nha (http://www.indra.es/) CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐỒN: - Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm cơng tác phân tích kinh tế dự báo kinh tế vĩ mô (Bộ Kinh tế Tây Ban Nha) - Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tây Ban Nha (Bộ Kinh tế/ Ngân hàng Tây Ban Nha) - Xây dựng sở liệu thu thập liệu - Phối hợp quan cơng tác phân tích kinh tế dự báo kinh tế vĩ mô NHỮNG VẤN ĐỀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CỦA PHÍA BẠN: Qua nghiên cứu khảo sát thực tiễn công tác phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ với quan Tây Ban Nha đoàn thu nhận kết sau: Giới thiệu tổng quan Tây Ban Nha: Tây Ban Nha, hay Vương quốc Tây Ban Nha (tiếng Tây Ban Nha: Reino de España),[note 1] nước nằm bán đảo Iberia phía Tây Nam châu Âu Vùng đất giáp Địa Trung Hải, phần nhỏ giáp lãnh thổ Vương quốc Anh Gibraltar, phía Đơng phía Nam, giáp Pháp, Andorra vịnh Biscay phía Bắc giáp Đại Tây Dương Bồ Đào Nha phía Tây Tây Bắc Lãnh thổ Tây Ban Nha bao gồm quần đảo Balearic thuộc Địa Trung Hải, quần đảo Canary khơi châu Phi thuộc Đại Tây Dương hai thành phố tự trị Bắc Phi, Ceuta Melilla, giáp với Maroc Với diện tích 504.030 km², Tây Ban Nha nước lớn thứ hai Tây Âu Liên minh châu Âu sau Pháp Lãnh thổ Tây Ban Nha có vị trí chịu nhiều tác động từ bên từ thời tiền sử buổi ban đầu đất nước Ngược lại, Tây Ban Nha gây ảnh hưởng lên vùng khác, chủ yếu vào thời kỳ lịch sử đại, Tây Ban Nha trở thành đế quốc để lại 400 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha ngày nay, trở thành thứ tiếng mẹ đẻ phổ biến thứ hai giới Tây Ban Nha quốc gia dân chủ quân chủ lập hiến phát triển với kinh tế lớn thứ 9[1] thứ 10[2] giới tính theo GDP danh nghĩa có số phát triển người đứng thứ 15.[3] Tây Ban Nha thành viên Liên hiệp quốc, Liên minh châu Âu, NATO, OECD, WTO TỔNG CỤC THỐNG KÊ TÂY BAN NHA (Instituto Nacional de Estadistica http://www.ine.es/) TCTKTBN (TC) hoạt động theo luật hiến pháp TBN, có lịch sử lâu đời Tiền thân TC thành lập từ 1856 (Cục thống kê) Từ năm 1945 đến TC Tổng số cán làm việc TC 7000 người Tại văn phòng TC Madrid có 4500 nhân viên làm việc, có 1500 nhân viên làm việc khu vực vùng TC Các cán làm việc khu vực vùng chịu trách nhiệm lấy thông tin từ nhà sản xuất, tiêu dùng người dân để TC tổng hợp, phân tích, tập hợp Các nhân viên làm việc Madrid nhận thơng tin, phân tích xử lý thơng tin TBN có 17 khu tự trị, khu tự trị có 01 viện TC Hệ thống TC có 52 văn phòng địa phương Kinh phí hoạt động hàng năm từ 250 đến 300 triệu EUR (của viện hay TC chỗ em chưa chắn, anh kiểm tra lại qua ghi băng giúp em) Hoạt động TC liên quan đến 10 bộ, nhà băng qua ủy ban dự báo Ngồi TC có hoạt động điều phối liên quan đến vấn đề nước Cộng đồng chung châu Âu (EU) Văn phòng TCTK TBN văn phòng độc lập hồn tồn Nguồn kinh phí phụ thuộc vào tài kinh tế, có lịch sử phát triển lâu đời TC phấn đấu đạt tiêu chuẩn cộng đồng chung châu âu TC có mảng hoạt động chính: Thơng tin Hợp tác Quốc tế Điều phối Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin TC hệ thống phức tạp Số liệu TC đảm nhiệm chiếm 75% 2/3 số thông kê số liệu quan trọng có liên quan đến việc điều phối 17 khu tự trị, số liệu lại liên quan đến khác (như Bộ kinh tế, ngân hàng…) Số liệu thu thập thông tin từ khách hàng, nhà sản xuất,… Tất thông tin mà TCTK đảm nhận công bố trang Web TC (cả tiếng anh) Website có giao diện phần Trang web TC nhận nhiều giải thưởng Tây Ban Nha Quốc tế giao diện cung cấp thông tin website Bên trái: Các CSDL (Ngân hàng liệu) chia thành mục nhỏ gồm thông tin môi trường, dân số, xã hội, sinh đẻ, văn hóa, y tế, người lao động, giáo dục, kinh tế, số liên quan doanh nghiệp, khoa học công nghệ, khu công nghiệp xây dựng, phân tích liệu sở hạ tầng… người dùng tìm tin nhanh công cụ bên Tùy lĩnh vực, tùy thời điểm xây dựng CSDL mà chuỗi số liệu có độ dài khác Ví dụ: Số liệu lao động, CPI có từ 1975 đến nay, số SXCN có từ 1945-2010 (cập nhật theo tháng) Ở giữa: trình bày thơng tin/tin tức cập nhật quan trọng Bên phải: số giá tiêu dùng, tính tốn, biểu đồ khác nhau; báo, cataloging… Các số liệu, báo cáo, công việc TC đảm nhiệm công bố rộng rãi (gần 100%) trang web TC Tuy nhiên có số CSDL doanh nghiệp/ cá nhân khơng cơng bố rộng rãi (phải có tài khoản trang web vào được) Ngồi có số thơng tin dùng để bán (những thơng tin có u cầu sâu cung cấp theo tài khoản cá nhân giả tiền cho hàng tháng,…) Với số nhà nghiên cứu/ luận án bên ký hợp đồng với sở tính chi phí: thời gian, chất xám, lại để có thơng tin thỏa thuận hợp đồng Hợp tác quốc tế TBN 28 nước nằm khối Cộng đồng chung châu âu, 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu âu (EUR), nên họ có nhiều thuận lợi lĩnh vực hợp tác quốc tế Tuy nhiên, họ phải tuân thủ chuẩn mực, luật lệ Eurostar ban hành Điều phối, quan hệ phối hợp với quan làm nhiệm vụ phân tích, dự báo kinh tế TCTK TBN có hoạt động điều phối liên quan đến vấn đề nước Cộng đồng chung châu Âu (EU) họ có kinh phí từ hoạt động chun mơn đóng góp chung cho EU Ví dụ: Bảng so sánh giá tiêu dùng thị trường châu Âu (phải cập nhật tiêu hệ thống châu âu) Chỉ số Châu âu Eurostar xử lý viện thống kê có chức điều hòa giá thị trường châu âu TC có chức phối hợp với khu tự trị (17 khu) để điều chỉnh cho số, nên số liệu xác, khơng bị lệch Ngồi ra, TC phải tn thủ 100 luật EU Các số liệu TC cung cấp có ủy ban giám sát điều tra số liệu Cho đến thời điểm TBN chưa có vấn đề số liệu (ví dụ Hy lạp) Mối quan hệ TCTK với ngân hàng, quan dự báo: Tất số liệu TC công bố website phủ yên tâm dùng số liệu TC cơng tác phân tích dự báo hoạch định sách TC đánh giá cao tính trung thực số liệu TC có mối quan hệ tốt với ngành khác tốt, sở có chương trình kế hoạch tổng thể quan có liên quan với TC (4 năm/1 lần), ngồi có chương trình làm việc chung từ đầu năm với TC (vì cơng việc chung, 25% thơng tin lấy từ trang web khác TC có đường link kết nối với nhau, tổng hợp vào trang web TC Họ làm việc theo hàng năm, mang tính xã hội, cộng đồng không tiền để mau thông tin liệu (vì TC cung cấp 75% số liệu, 25% số liệu ngành khác cung cấp) TCTK không làm công tác dự báo Bộ kinh tế đảm nhiệm cơng tác này, ngồi có số cá nhân làm công tác TC cung cấp 75% số liệu, 25% số liệu ngành khác cung cấp cho quan phủ/ cá nhân làm cơng tác phân tích dự báo TC dự báo tăng trưởng dân số, vấn đề liên quan đến xã hội họ không làm Do TC hoạt động tương đối độc lập với phủ nên họ khơng có áp lực công bố số nhạy cảm (CPI) Tuy nhiên, có số áp lực (mang tính nội bộ) ví dụ nguồn nhân lực CƠNG TY INDRA (http://www.indra.es/) Lịch sử hình thành phát triển: Công ty tiền thân thành lập từ năm 1921 (là công ty nhà nước) Năm 1993 thành lập công ty INDRA (chiếm 95% cổ phần nhà nước) Năm 1999 100% vốn doanh nghiệp, thời điểm có 3000 nhân viên, 2006 nâng tổng số nhân viên lên 12000 Năm 2006 mua lại cổ phần công ty chuyên nghiên cứu lượng bán 12% cổ phần mua công ty khác giải pháp cơng nghệ tài Năm 2007 có 22 nghìn nhân viên đến năm 2010 có 30 nghìn nhân viên Từ năm 1999 tham gia thị trường chứng khốn Chỉ số cơng ty thị trường chứng khoán TBN 20% Doanh số tăng từ năm qua năm khác Lợi nhuận năm 2007: 11,45%, năm 2008: 11,4% , 2009: 6,1% Mục tiêu năm 2010 phấn đấu tăng từ 2-4% Hiện nay, INDRA đánh giá công ty hàng đầu TBN lĩnh vực CNTT, giá trị công ty công ty quan trọng châu âu Là 35 công ty đáng tin cậy TBN, tính từ năm 2000 đến thời điểm INDRA nằm danh sách chưa khỏi danh sách (chỉ dao động thứ tự) Vốn lưu động công ty tỷ USD Lợi nhuận năm 2009 2.513 tỷ EUR, có 30.000 nhân viên Có 12.000 nhân viên hoạt động bên ngồi TBN, 30 cơng ty tư vấn có đại diện 160 nước giới Đầu tư trung bình 500 triệu USD/ năm Trên giới INDRA có 100 đại diện, 30 nhà máy sản xuất kết hợp với doanh nghiệp khu vực Hoạt động INDRA Phân bố mặt hàng rộng, ứng dụng quản lý Sản xuất giải pháp cho công nghệ từ lúc tư vấn giải pháp bảo hành Hoạt động phối hợp với doanh nghiệp Các cổ phần công ty số cục, vụ viện liên quan tài chính, ngân hàng Có sản xuất phần mềm cho số ngành, TCTK, Bộ Kinh tếtài chính, ngân hàng, hải quan, xuất nhập khẩu,… Mảng kinh doanh: giải pháp công nghệ + dịch vụ - Các dịch vụ tư vấn khách hàng (tư vấn để phát triển công nghệ cho khách hàng) - Bán công nghệ, chuyển giao công nghệ - Tư vấn: định dạng dự án, phát triển dự án - Có số cơng nghệ áp dụng giải pháp Microsoft, ordacle, - Mảng chính: doanh nghiệp có liên quan đến công nghệ, lượng - Năng lượng điện, dầu, nước, khí chuyển giao quản lý cơng ty = hệ thống công nghệ thông tin - Doanh nghiệp có liên quan mảng tài chính, bảo hiểm - Cơng nghệ áp dụng cho Bộ kinh tế làm mảng cơng nghệ có liên quan đến phần thuế, hải quan mảng pháp lý - Tạo điều kiện tốt cho người truy cập internet - Mảng bệnh viện, trạm xá, bảo hiểm xã hội - Đang cố gắng tiếp cận, hợp tác công tư PPP - Khơng tham gia mảng truyền hình có số mảng quốc phòng - Mảng giao thông vận tải công ty số cho giải pháp giao thông - VD: Hiệp hội quản lý giao thông cho biết 40% dùng phần mềm quản lý công ty lĩnh vực giao thông - Úc: sử dụng quân - Ấn độ, Thái land, Inđônêxia,… - Làm vận tải biển, tàu hỏa - Các hệ thống điều hành đường tàu cao tốc, tàu điện ngầm TBN sử dụng phần mềm quản lý công ty kể Thượng Hải, Bom Bay - Hệ thống đèn thông minh đường - Mảng an ninh quốc phòng: giấy CMT nhân dân, khám sức khỏe, quản lý hộ chiếu, quản lý thẻ - Lắp đặt hệ thống an ninh, bảo vệ cho sân bay, nhà ga, quan ngành phủ - Hệ thống theo dõi đường biên giới - Tạo máy rađa phát sóng bắn tốc độ - Lĩnh vực sản xuất phần mềm: - Châu Mỹ, châu á: nhà máy sản xuất phần mềm Philippin, Trung Quốc có nhà máy, Stdney có phần mềm hạ cánh, dự báo thời tiết - Ở Maroc có cơng ty chun thiết bị y tế - An ninh quốc phòng có mặt lợi, mặt hại - Công ty tham gia vào hầu hết lĩnh vực quản lý quan phủ, ngành khu tự trị TBN - Các phần mềm thống kê cơng ty INDRA phân tích, lưu trữ số liệu - Các sản phẩm phân tích liệu cơng ty cung cấp - Các số điều tra chăn nuôi,…phần lớn công ty cung cấp giao diện web - Công ty tham gia vào bỏ phiếu từ lúc thu thập thông tin phân tích số liệu BỘ KINH TẾ (http://www.meh.es/en-GB/Paginas/Home.aspx) Bộ Kinh tế TBN (Trước TBN kế hoạch tài chính, họ sát nhập thành kinh tế, tài TBN) Hiện tổ chức theo mảng công việc mảng kinh tế vật giá Mảng kinh tế gồm ban: Ban nghiên cứu kinh tế vĩ mô; Ban Tài nguyên; Ngân hàng; Quan hệ quốc tế; Bảo hiểm 10 Nhiệm vụ mảng kinh tế đánh giá dự báo kinh tế TBN, có liên quan nhiều đến cải cách sách kinh tế không cung cấp nhiều thông tin dự báo Ngồi ra, họ phải hồn thành nhiệm vụ chung cộng đồng chung châu âu đề sách liên quan mảng thương mại Ơng Migel công tác mảng dự báo kinh tế, cải cách sách liên quan mảng thương mại trình bày, giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ mà họ phải đảm nhận là: Dự báo số số chính, cơng việc liên quan cải cách kinh tế phục vụ cho phủ Con số thống kê TCTK ngân hàng TBN cung cấp Một số số phải dự báo cụ thể sau: Chỉ số tổng kim ngạch xuất nhập khẩu: liệu từ hải quan số lượng lẫn giá trị xuất nhập 28 nước cộng đồng chung châu âu, khơng có hàng rào thuế quan (thuế chung), nước có thuế riêng Số liệu hải quan cập nhật theo hàng tháng (có thể chậm chút), số liệu cơng khai ngân hàng nhà nước dùng để tính tỷ giá cung cấp cho phủ (TCTK) làm số liệu thức Chỉ số tổng hợp: Ví dụ: sách tiêu dùng: mua xe bao nhiêu, mua đồ đạc bao nhiêu…được gọi số tổng hợp Chỉ số giúp cân bằng, điều hòa giá thị trường (cung cấp theo quý, thường chậm tháng) Chi phí cao thường phải làm đến đầu mùa hè (tháng 9) rải rác cho phận khác Ngân sách nhà nước: Duyệt từ tháng hàng năm Tháng có báo cáo tổng quan điều kiện kinh tế, báo cáo dự báo tình hình kinh tế năm tới TBN, với phương pháp thống kê tách biệt phần xem vượt hay không vượt ngân sách Báo cáo chuyển sang phận vật giá (cùng kinh tế), cung cấp số liệu số TBN để tính tiền lương Dự án kinh phí năm tới Quốc hội xem xét tháng 12 phê duyệt Họ có nhiệm vụ đưa dự báo + kiểm tra kỹ tất số Thay đổi hệ thống kiểm tra, phê duyệt cho dự án ngân sách cấp kinh phí cho kinh tế gồm phần: nghiên cứu ngân sách nhà nước nghiên cứu ngân sách nhà nước + Châu âu Vào 11 cuối năm thường phải làm báo cáo chi tiết thu nhập vào, kinh tế, trách nhiệm ban kế hoạch, chiến lược thay đổi kinh tế phụ thuộc vào 27 nước thành viên cộng đồng chung châu âu, vấn đề cải cách kinh tế có liên quan phần phụ thuộc vào vệ sinh, an toàn thực phẩm, khoa học kỹ thuật, ) Các số liệu gửi vào tháng 11 Khủng hoảng kinh tế gây khó khăn họ phải điều phối công việc Kể từ năm sau khủng hoảng châu Âu quy định công việc phải làm vào quý hàng năm Khủng hoảng kinh tế thêm nhân tố cân thương mại nước Trong 28 nước cộng đồng chung châu âu có 16 nước dùng chung đồng tiền châu âu Các nước tìm tỷ giá tiền tệ chung việc điều phối với nước lại khó tìm việc cân cho kinh tế khó Do vậy, EU yêu cầu quý I hàng năm nước phải làm báo cáo chi tiết vấn đề sau: • Mất cân đối cán cân thương mại • Lên kế hoạch để điều chỉnh kinh tế • Sự chênh lệch tỷ giá nước Bộ phận Dự báo kinh tế vĩ mô: Bao gồm nhiều công đoạn, dự báo trung hạn, ngắn hạn (1 quý, quý) số: • Chỉ số giá tiêu dùng CPI • Chỉ số xuất nhập (thương mại) • Chỉ số sản xuất công nghiệp Trong năm qua áp dụng 02 phương pháp Phương pháp thứ nhất: Tất số cập nhật theo hàng ngày, hàng tuần, sau tập hợp đưa bảng chung Với số dự báo GDP tổng sản phẩm quốc nội quý quý, chủ yếu tập trung vào qúy, số cập nhật hàng ngày biết ảnh hưởng tốt hay xấu với GDP quý Theo mô hình hình sin tìm số trung bình dựa vào dự báo hay sai? Khi có số so sánh với GDP biết ảnh hưởng 12 tốt hay xấu tới GDP Một phương pháp cho ngắn hạn hỗ trợ cho phương pháp sâu hơn, chi tiết số phương pháp dự báo quý Phương pháp 2: Dự báo tất xảy cho doanh nghiệp đưa dự báo Những vấn đề liên quan nhiều đến thống kê Ví dụ: Chỉ số tổng hợp: xây dựng, công nghiệp, thương mại, y tế,…Phải làm dự báo cho 01 năm 02, 03, 04 năm, việc mang tính chất thống kê (định tính) nhiều định lượng Đánh giá ảnh hưởng có cải cách sách kinh tế, dùng để dự báo ảnh hưởng tới kinh tế (định tính định lượng) Đánh giá cho kinh tế mở hội nhập: Thị trường lao động đánh giá nhiều kinh tế Họ tính số hộ dân (cung, cầu, thu nhập, ăn uống bao nhiêu?) Chỉ số tỷ giá hối đoái, sử dụng nhiều phương pháp: đánh giá thị trường lao động; đánh giá ngân hàng; thị trường xây dựng; kết cấu hạ tầng Phương thức coi mơ hình chung kinh tế Ví dụ: đầu năm 2010 phủ phê duyệt hỗ trợ tiền mua xe họ dùng mơ hình để đánh giá thị trường xuất nhập xe, tiêu dùng nước nào? ảnh hưởng đến kinh tế nào? ảnh hưởng tới thân người dân nào? Một ví dụ khác đời luật có 01 báo cáo kinh tế đánh giá ảnh hưởng tới kinh tế-xã hội nào? Về việc xây dựng mơ hình dài hạn năm: Mơ hình phải dự báo cân ngân sách nhà nước năm Dự báo sản xuất công nghiệp Về việc liên quan nhiều đến số dân số TCTK cung cấp họ đưa sách kinh tế, tài tác động tới xã hội nào? Đây công việc chung, nhiệm vụ với mục đích giữ ổn định kinh tế vĩ mơ nên có phối hợp chặt chẽ với quan có liên quan chẳng hạn ngân hàng, TCTK,… Trong mơ hình phải dự báo đâu điểm bắt đầu kinh tế, phát triển nào? đầu tư nào? Do vậy, họ cố gắng phối hợp khu vực tài chính, tiêu dùng hộ dân, tài vào hộ dân 13 nào? Ví dụ: Ngân hàng: Ngân hàng cho người dân vay phải chấp, giá nhà tăng, dân vay tiền nhiều dẫn đến tín chấp nhiều dẫn đến giá tăng dẫn đến bong bóng tín chấp Những phương pháp định tính khơng thể đánh giá nguy hiểm khu vực tài Ngồi ra, họ cố gắng xây dựng mơ hình định lượng dẫn đến làm việc với ngân hàng để có số liệu (tín chấp/ chấp) Họ xây dựng sách quỹ lương hưu theo phương pháp tính cho người hưu sau: xây dựng Quỹ lương hưu sở người làm phải trả tiền cho người hưu Ở TBN 05 người làm nuôi 01 người, với già dân số (theo tháp dân số TCTK), họ dự tính xây dựng mơ vậy, nên họ xây dựng mơ hình dự báo tình hình để tính tốn sách kinh tế, thơng báo cho người dân biết, để người dân chuẩn bị làm quen với sách Đưa mơ hình dự báo người xảy tình Ở mơ hình có 02 giả định: người sống khơng chết người sống 100 năm Cùng mơ hình, lấy mục đích khác đưa dự báo khác Trong mơ hình phân tích hệ thống: 01 người làm, 01 người hưu dẫn đến sách nào? Sau 20 năm 01 người làm, 01 người hưu dẫn đến hành vi người tác động Mơ hình tháp dân số: Trong vòng 20 năm dân số già đi, ảnh hưởng đến thu nhập tài Trong khoảng thời gian chúng tơi tính tuổi sống/ tuổi thọ gia đình bao nhiêu? Thu nhập bao nhiêu? tuổi hưu mong muốn bao nhiêu? tính ảnh hưởng tài gần giống mơ hình Mối quan hệ phối hợp, cộng tác kinh tế với quan khác cơng tác phân tích sách dự báo kinh tế sau: Nhà băng TBN có nhiệm vụ phân tích số tài TCTK chịu trách nhiệm số khơng liên quan đến tài 14 Có 01 tổ chức điều phối số liệu ngân hàng TCTK Nhà băng TBN TCTK phải nói vấn đề tương tự Khi có khác biệt cề số liệu, số quan gồm: Nhà băng TBN, 01 phòng vụ kinh tế (Bộ kinh tế) TCTK (Viện thông kê) phải họp với nhau, thống bàn bạc số liệu 01 số liệu chung Do có nhiều trung tâm, quan làm dự báo, họ làm dự báo tài chính, kinh tế vĩ mơ, tập hợp số liệu, tranh luận đưa phương án thống (Nếu khơng thống để hiểu nhau) Với phủ họ chịu trách nhiệm kinh tế vĩ mô Tháng hàng năm bắt đầu năm tài (năm tài khóa) Họ cơng bố GDP q chậm 02 tháng, nhiên khơng có tác động đến việc điều hành phủ, họ nằm khối nước cộng đồng chung châu âu, nằm khối nước có sử dụng đồng tiền chung châu âu nên phụ thuộc nhiều vào sách chung khối, phủ cung cấp báo cáo kinh tế dự báo cho 3-4 năm Ví dụ sau hết quý thì… Ngân hàng TBN (http://www.bde.es/webbde/es/) 15 Cục phân tích dự báo Ban dự báo ngân hàng Phân tích dự báo nằm ủy ban điều hành phòng: Nghiên cứu dự báo kinh tế Phòng thống kê Phòng nghiên cứu tiền tệ tài Phòng phân tích dự báo chia làm phòng nhỏ: ngành, ban Phòng nhu cầu, hoạt động giá cả: nghiên cứu kinh tế nhận từ trung tâm (thông tin) nghiên cứu khác, số khác người chịu trách nhiệm cuối đưa báo cáo nằm nhóm làm việc phân tích dự báo kinh tế giải đáp câu hỏi mà TT đặt ra: Ngân hàng khơng có chức nghiên cứu sách tiền tệ Họ thuộc nước cộng đồng chung châu âu Ngân hàng hội đồng tiền tệ chung châu âu, 22 thành viên phải thống sách tiền tệ chung châu âu Phải thống với ngân hàng trung ương khác châu âu để nghiên cứu sách tiền tệ Họ nghiên cứu dự báo kinh tế vĩ mô, đưa dự báo kinh tế TBN nào? Phương pháp đưa dự báo kinh tế phương pháp nào? Nằm chung báo cáo dự báo kinh tế châu âu Mỗi lần báo cáo phải làm việc tháng, họp lần sau có báo cáo cuối trình ủy ban châu âu Chính báo cáo quan trọng sách tiền tệ châu âu Ngồi làm dự báo nước Hàng năm phát hành dự báo cho năm vào đầu tháng Ngoài dự báo theo quý Sau báo cáo quý dự báo tháng? Dự báo lạm phát theo tháng 16 Có số báo cáo rộng cho kinh tế vĩ mơ: giá tiêu dùng, tình hình cung cầu thị trường nhà đất Có thể dự báo cho năm Dự báo báo tình hình lạm phát từ 12 đến 18 tháng Dự báo số giá tiêu dùng CPI theo tháng Báo cáo kinh tế vĩ mô phải thu thập số liệu từ trung tâm khác ví dụ CPI, tình hình xuất nhập khẩu,… Thu thập số liệu cố định giá tiêu dùng giúp ngân hàng đưa nhữg sách về: giá dầu mỏ, giá vàng, (liên quan nhiều đến vấn đề tài chính) đưa dự báo lãi suất, tỷ giá thuế xuất nhập có ảnh hưởng nào? trình phủ đưa sách ngân sách Sử dụng nhiều phương pháp Có nhiều chuyên gia nghiên cứu trung tâm nghiên cứu Không nên sử dụng mơ hình để dự báo mà nên kết hợp nhiều phương pháp để dự báo Có thể tìm phương pháp mơ hình để áp dụng, thời đại kỹ thuật phát triển, áp dụng phương pháp truyền thống cũ hữu ích, khơng nên lãng qn phương pháp cũ Biết kết hợp mơ hình cũ + mới, loại có ưu nhược điểm khác để đưa dự báo xác Phương pháp dự báo theo mơ hình, theo q CPI, số đầu tư, cung cầu xã hội, sách đầu tư nước ngoài, giá cả, thị trường lao động số quan trọng dự báo (chu kỳ ngắn hạn) Chủ yếu phải có số liệu xác, sau chia ban, ngành từ tổng hợp lại 17 Không thiết phải áp dụng kỹ thuật cao (tốn kém) tất phải có ý kiến chun gia phân tích Chúng tơi đưa file excel kinh tế, Doanh nghiệp TCTK sử dụng số liệu Một số mơ hình sử dụng cho ngắn hạn, có số sử dụng cho năm Mơ hình thời gian dài có khoảng 10 số (nên dùng cơng nghệ phát triển hơn) Phân tích 10 số liệu có số…Bất kỳ có ảnh hưởng đến số đưa dự báo Tùy thuộc số, ví dụ số thị trường lao động cập nhật số liệu theo tháng, tuần, có số khác lại cập nhật theo quý Tất số liên quan đến số GDP? (xem lại) Quan trọng dự báo nghệ thuật, thu thập nguồn thông tin, tổng hợp, xử lý nhà phân tích đưa dự báo Về mối quan hệ NH khác: Mối quan hệ thức khơng có quan hệ lắm, chủ yếu alf mối quan hệ cá nhân vụ kinh tế khinh tế với ngân hàng Họ thường xuyên trao đổi với Ngân hàng cung cấp số liệu sát với thực tế để phủ đưa sách? Vì ngân hàng TBN làm cho cộng đồng chung châu âu nên khơng q quan trọng phủ để đưa sách Những họ tham mưu phải nộp cho vụ kinh tế, thống đốc ngân hàng có trách nhiệm liên hệ với vụ Ngân hàng có số liệu bí mật kinh doanh, việc công bố số liệu cho người dân cho xã hội nào? Về số hàng tháng qua công bố công khai số dự báo thông báo lần vào đầu tháng Họ cố gắng rút ngắn thời gian số liệu: Ví dụ: có số liệu xuất nhập tháng 8/2010 18 Đặt câu hỏi cho kinh tế, ngân hàng, TCTK vấn đề tồn tảitong số thống kê để cải tiến số liệu thơng kê Ví dụ mức tăng lương người dân dự báo quý khơng hữu ích cho người sử dụng Con số thống kê phân tích nhiều tính huống, ví dụ số sản xuất công nghiệp tháng giảm theo hàng năm người dân du lịch, nhà máy đóng cửa họ khơng phân tích yếu tố (yếu tố mùa vụ) Tất nhà băng phải cung cấp cho ngân hàng TBN thông tin nhà băng (luật ngân hàng bắt buộc) Mối quan hệ nước có sử dụng đồng EUR với 12 nước lại cộng đồng chung châu âu nào? Chính sách tỷ nào? Tùy thuộc nước, số du di số định ký với nước thsnhf viên EROZON Sau có khủng hoảng ủy ban châu âu đề sách chung để khắc phục khủng hoảng, có đề xuất riêng cho TBN khắc phục khủng hoảng hay không? Mỗi nước có ảnh hưởng khác nhau, riêng với TBN khơng bị ảnh hưởng nhiều tài chính, mà bị ảnh hưởng nhiều bất động sản TBN chi cho cho phúc lợi xã hội nhiều dẫn đến bị ảnh hưởng ngân sách, thâm hụt ngân sách Hy lạp, Ai len có lãi suất ngân hàng cao, tháng 5/2010 lúc Hy lạp nóng bỏng khối liên minh châu âu hỗ trợ nhiều để cứu Hy lạp khỏi phá sản, yêu cầu nước phải tuân thủ quy định bắt buộc định Đối phó với khủng hoảng: Đưa sách nợ cơng tăng, khơng tăng lãi suất ngân hàng Củng cố lại hệ thống ngân hàng (tái cấu trúc) 19 Các doanh nghiệp vay tiền chấp đất đai (phải bắt buộc doanh nghiệp chấp tiền mặt để trả cho ngân hàng) Thành lập quỹ để thu hẹp tổ chức tín dụng (Qũy tái cấu trúc – sát nhập/ giải thể) Hoạt động ngân hàng TBN phát triển nhanh thời gian không dài phải thu hẹp so với nhu cầu dân, Luật pháp quy định quỹ tiết kiệm, cấp giấy phép chuyên nghiệp cho quỹ Chính phủ TBN có đặt câu hỏi: liệu tình hình kinh tế xuống ngân hàng có phá sản khơng? Tháng 6/2010 liên minh châu âu làm test ngân hàng TBN, nước châu âu khẳng định ngân hàng TBN tương đối ổn, hoạt động tương đối tốt họ có dự báo tốt Về công tác thu thập liệu CSDL: Về cơng tác phân tích, dự báo cảnh báo sớm kinh tế vĩ mô: Về công tác thu thập liệu CSDL: BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Về phát triển kinh tế - xã hội nói chung: Về cơng tác phân tích, dự báo cảnh báo sớm kinh tế vĩ mô: Về công tác thu thập liệu CSDL: Về học ứng phó với khủng hoảng tài châu Á năm 1997 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT: Nên trì mở rộng mối quan hệ hợp tác Trung tâm với quan nói Các ban chun mơn Trung tâm, cá nhân truy cập trực tiếp tới trang web nói để phục vụ cho cơng tác nghiên cứu, phân tích sách Các số liệu (qua website TCTKTBN) phong phú, đa dạng cập nhật số liệu cộng đồng chung châu âu (28 nước) 20 Nghiên cứu nhu cầu công ty INDRA để xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác Nên đặt hàng (báo cáo chuyên đề) cho tham tán sứ quán TBN tình hình thực tiễn TBN nói riêng EU nói chung (về tiền tệ, tỷ giá, thị trường thương mại, xúc tiến đầu tư,…) 21
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, HỌC TẬP KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ TẠI TÂY BAN NHA, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, HỌC TẬP KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ TẠI TÂY BAN NHA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay