2 kế hoạch ngày hội sáng tạo

14 41 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 01:06

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Tuyên Quang, ngày tháng năm 2018 *** Số:02-KH/HSV KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Ngày hội sáng tạo” năm 2018 Được trí Đồn niên trường Đại học Tân Trào; Thực Chương trình công tác Hội phong trào sinh viên năm học 2017– 2018; Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Ngày hội sáng tạo” cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, U CẦU Mục đích - Khơi dậy phát huy khả tư duy, sáng tạo sinh viên qua giúp sinh viên trau dồi nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ sáng tạo - Đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên ứng dụng có hiệu sản phẩm sáng tạo vào sản xuất đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975-30/4/2018); Ngày Quốc tế lao động 1/5 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/5/2018) u cầu - Chương trình có nội dung phong phú, hấp dẫn, trẻ trung, mẻ thu hút sinh viên tích cực tham gia - Các liên chi tham gia ngày hội phải thực theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính sáng tạo và ý tưởng II THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA Thời gian địa điểm - Thời gian: 13h30 phút ngày 19/04/2018 - Địa điểm: Hội trường H – Trường Đại học Tân Trào Thành phần - Ban Chấp hành Hội sinh viên - Sinh viên thuộc liên chi, số lượng cụ thể sau: + Liên chi GD Tiểu học: 50 + Liên chi GD Mầm non: 50 + Liên chi Kinh Tế- Nông lâm- VHDL - CTXH: 50 + Liên chi Khoa học bản: 30 III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đối tượng dự thi Tất sinh viên hệ quy học tập Trường Đại học Tân Trào Lĩnh vực dự thi Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc lĩnh vực sau: + Đồ dùng dành cho học tập; + Phần mềm tin học; + Sản phẩm thân thiện với môi trường; + Các dụng cụ sinh hoạt gia đình đồ chơi trẻ em; + Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ mơi trường phát triển kinh tế Các bước tiến hành Bước 1: Tuyên truyền triển khai Cuộc thi - Tổ chức tuyên truyền, triển khai Cuộc thi phương tiện thông tin đại chúng: Website, fanpge tháng 04/2018 - Ngay sau phát động Ngày hội, đơn vị trực thuộc Hội đạo, triển khai đến toàn thể sinh viên theo Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đề Bước 2: Kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn Cuộc thi - Từ 2/4 đến 10/4/2018, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức kiểm tra, hướng dẫn số trường sở, góp ý hồn thiện mơ hình, sản phẩm, giải pháp dự thi - Từ 10/4 đến 12/4/2018, đơn vị thu nộp, sơ khảo mơ hình, sản phẩm tổng hợp, lựa chọn mơ hình, sản phẩm có chất lượng tốt nộp Ban tổ chức ; Bước 3: Chấm mơ hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc - 12/4/2018, thành lập Hội đồng giám khảo; - 20/4/2018, tổ chức đánh giá mơ hình, sản phẩm, giải pháp dự thi cấp trường lựa chọn mơ hình, sản phẩm, giải pháp xuất sắc tham dự Cuộc thi Sáng tạo thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh Nếu xét thấy cần thiết, Ban tổ chức Cuộc thi mời chuyên gia tư vấn giúp Hội đồng giám khảo lựa chọn mô hình, sản phẩm, giải pháp mà Hội đồng giám khảo khơng có người có chun sâu lĩnh vực lĩnh vực dự thi - Tháng 5/2018, họp Ban tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết trao giải thưởng Cuộc thi cấp tỉnh năm 2018 phát động Cuộc thi năm 2019-2020 (Cái phạm vi mình) IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ban Thư ký Hội Sinh viên trường - Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo trường duyệt - Đăng Thể lệ Cuộc thi Website tỉnh Đoàn để tuyên truyền động viên Cuộc thi (DDHTTr Facebook đoàn hội….) - Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động - Mời cán bộ, giảng viên tham gia Ban tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám khảo Cuộc thi Câu lạc Nghiên cứu trẻ, Câu lạc Nghệ thuật, CLB Truyền thông - CLB Nghiên Cứu trẻ: Chuẩn bị nội dung - CLB Nghệ thuật: Chuẩn bị chương trình văn nghệ - CLB Truyền thơng: + Đăng Thể lệ Cuộc thi Website để giới thiệu, tuyên truyền Cuộc thi + Phản ánh kịp thời kết Cuộc thi phương tiện thông tin đại chúng nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, lao động sáng tạo sinh viên toàn trường Các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên - Mỗi liên chi chuẩn bị 02 sản phẩm dự thi 01 gian hàng liên chi - Giới thiệu chương trình cho tồn thể sinh viên đơn vị biết tham gia Trên Kế hoạch tổ chức Ngày hội sáng tạo năm 2018 Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào đề nghị lãnh đạo trường, lãnh đạo đơn vị đoàn thể nhà trường tạo điều kiện để thực theo kế hoạch đề Nơi nhận: - Đảng ủy; - Đoàn niên; - Đơn vị trực thuộc Hội; - Lưu: VP HSV TM BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thùy CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI SÁNG TẠO (Kèm theo Kế hoạch số: -HSV/KH ngày tháng năm 2018 Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào) STT Thời gian Nội dung 13h30 - 14h00 Trưng bày sản phẩm trang trí gian hàng 14h00 - 14h35 Ổn định tổ chức 14h35 - 14h50 Văn nghệ giao lưu 14h50 - 15h00 Đại biểu lên phát biểu 15h10 - 15h40 Liên chi cử đại diện lên trình bày sản phẩm sáng tạo thuyết trình, BGK chấm điểm 16h10 - 16h30 Thư kí tổng hợp điểm báo BTC, MC cho đội giao lưu chơi trò chơi 16h30 - 16h40 BTC cơng bố kết & trao giải CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁNG TẠO NĂM 2018 STT Nội dung Người phụ trách Trưng bày sản phẩm trang trí gian hàng Chi hội trưởng Liên chi hội Ổn định tổ chức Văn nghệ giao lưu Đại biểu lên phát biểu Liên chi cử đại diện lên trình bày sản phẩm sáng tạo thuyết trình, BGK chấm điểm Đại diện liên chi Thư kí tổng hợp điểm báo BTC, MC cho đội giao lưu chơi trò chơi Thư kí Tổng kết trao giải MC Clb Nghệ thuật Liên chi Đại biểu MC Thời gian 13h30 - 14h00 14h00 - 14h35 14h35 - 14h50 14h50 -15h00 15h10 - 15h40 16h10 - 16h30 16h30 – 17h00 THỂ LỆ (Về việc đánh giá sản phẩm tham gia thi “ Ngày hội sáng tạo”) I Nguyên tắc chung - Nguyên tắc dựa vào điểm: Việc xét chọn sản phẩm gửi tham gia dự thi phải vào tổng số điểm sản phẩm Ban Tổ chức Ban Giám khảo đề nghị - Nguyên tắc đạt điểm tối thiểu (theo thang chấm điểm Mục IV): Giải Điểm Giải Nhất phải đạt 90 điểm đến 100 điểm Giải Nhì phải đạt 80 điểm đến 90 điểm Giải Ba phải đạt 70 điểm đến 80 điểm Giải Khuyến khích phải đạt 60 điểm đến 70 điểm II Quy định Ban Giám khảo Thành phần - Ban Giám khảo: Là giảng viên, nhà khoa học có chun mơn Trưởng ban Tổ chức định thành lập, nhằm thực việc xem xét, đánh giá, chấm điểm sản phẩm chọn lựa sản phẩm vượt trội để trao giải thưởng Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban Giám khảo - Tiếp nhận danh sách sản phẩm dự thi tiến hành đánh giá, chấm điểm, tuyển chọn sản phẩm theo quy định theo kế hoạch Ban Tổ chức - Đánh giá, chấm điểm, tổng hợp theo hướng dẫn Ban Tổ chức - Thành viên Ban Giám khảo có nhiệm vụ nhận xét, đánh giá sản phẩm tham gia dự thi, cho điểm vào phiếu điểm tương ứng có khuyến nghị vấn đề mà tác giả nên phát huy khắc phục - Thư ký Ban Giám khảo có nhiệm vụ tổng hợp điểm thành viên Ban Giám khảo cho sản phẩm, cơng bố điểm trung bình cho Ban Giám khảo III Quy trình chấm điểm sản phẩm dự thi Ban Giám khảo phải nhận hồ sơ sản phẩm Ban Giám khảo xem xét sản phẩm cho điểm thức Thư ký tổng hợp điểm công bố với Ban Giám khảo Thư ký hoàn tất biên tổng hợp điểm, nhận xét đánh giá sản phẩm thành viên Ban Giám khảo, báo cho thường trực Ban Tổ chức, chuẩn bị cho họp Ban Tổ chức để xét chọn giải IV Phương pháp tính điểm cụ thể HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Tuyên Quang, ngày 20 tháng năm 2018 PHIẾU CHẤM ĐIỂM Ý tưởng sản phẩm Họ tên Giám khảo:………………………………………………………………… TT NỘI DUNG LIÊN CHI Ý tưởng phạm vi rộng khắp (30đ) Ý tưởng phạm vi sở, đơn vị (20 đ) TỔNG ĐIỂM (30đ) 10 BAN GIÁM KHẢO HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Tuyên Quang, ngày 20 tháng năm 2018 PHIẾU CHẤM ĐIỂM Tính sáng tạo sản phẩm Họ tên Giám khảo: ………………………………………………………………… NỘI DUNG TT LIÊN CHI Sản phẩm hoàn toàn đạt (20đ) Nếu sản phẩm cải tiến sản phẩm có tùy vào % sáng tạo nhân với (20 điểm) TỔNG ĐIỂM (20đ) BAN GIÁM KHẢO HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Tuyên Quang, ngày 20 tháng năm 2018 PHIẾU CHẤM ĐIỂM Khả áp dụng sản phẩm vào đời sống nguyên vật liệu dễ tìm kiếm Họ tên Giám khảo: ………………………………………………………………… NỘI DUNG S T T LIÊN CHI TỔNG ĐIỂM (20đ) Nguyên vật liệu dễ kiếm 10đ BAN GIÁM KHẢO PHIẾU CHẤM ĐIỂM Trình độ kỹ thuật mơ hình Họ tên Giám khảo: ………………………………………………………………… NỘI DUNG STT LIÊN CHI Mức độ cơng phu, Trình độ kỹ thuật thực tỉ mỉ 10đ 15đ Mức độ thẩm mỹ sản phẩm 5đ TỔNG ĐIỂM (30đ) BAN GIÁM KHẢO BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM T T Liên chi Tên BGK Điểm Các phần thi Tên Tên BGK BGK Tên BGK Điểm TB Ghi BAN THƯ KÍ BAN GIÁM KHẢO BAN TỔ CHỨC VI Phần vấn Đối với sản phẩm liên chi dự thi phải trả lời vấn trực tiếp Ban Giám khảo để khẳng định sản phẩm liên chi nghĩ ý tưởng liên chi Nếu trả lời vấn không đạt yêu cầu Ban Giám khảo tuyển chọn phải xem xét lại kết tính điểm xếp giải Điểm gian hàng xác định tiêu chuẩn sau: Nội dung Điểm Gian hàng có tính sáng tạo ứng dụng cao 30 Ý nghĩa gian hàng kết hợp với chuyên ngành liên chi 30 Mĩ quan gian hàng 20 Thuyết trình gian hàng 20 QUY ĐỊNH CHUNG Ngày hội sáng tạo Khám phá - Hình thức: Thi trình bày khơng gian (các liên chi chuẩn bị trước) - Nội dung: Giới thiệu không gian sáng tạo - Yêu cầu: + Phải thể tính sáng tạo, sinh động, ấn tượng, khuyến khích người bán hàng mặc trang phục phù hợp, trình bày hấp dẫn, có tính tun truyền giáo dục cao + Các lớp vệ sinh trước sau hoạt động - Thời gian thuyết trình giới thiệu gian hàng: Khơng q phút Sáng tạo - Hình thức: Thi thuyết trình bán sản phẩm sáng tạo - Nội dung: Mỗi đội cử thành viên giới thiệu ý nghĩa, công dụng sản phẩm thuyết phục khách hàng mua sản phẩn với giá cao - Yêu cầu: Tác phong tự nhiên; ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục; trang phục phù hợp - Thời gian: Thời gian thuyết trình khơng q phút ... chuẩn bị 02 sản phẩm dự thi 01 gian hàng liên chi - Giới thiệu chương trình cho toàn thể sinh viên đơn vị biết tham gia Trên Kế hoạch tổ chức Ngày hội sáng tạo năm 20 18 Ban Thư ký Hội Sinh viên... (20 đ) Nếu sản phẩm cải tiến sản phẩm có tùy vào % sáng tạo nhân với (20 điểm) TỔNG ĐIỂM (20 đ) BAN GIÁM KHẢO HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Tuyên Quang, ngày 20 tháng năm 20 18... trường tạo điều kiện để thực theo kế hoạch đề Nơi nhận: - Đảng ủy; - Đoàn niên; - Đơn vị trực thuộc Hội; - Lưu: VP HSV TM BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thùy CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI SÁNG
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 kế hoạch ngày hội sáng tạo, 2 kế hoạch ngày hội sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay