TL Luật Ngân Hàng Việt Nam

16 32 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:18

Bước sang năm Mậu Tuất 2018, đất nước ta đang từng bước đi lên đứng vào top thứ 50 quốc gia có nền kinh tế phát triển, cùng với đó là một năm có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm. Kéo theo đó là một nền kinh tế phát triển thần kì. Đó là những điểm sáng của nền kinh tế nước ta trong nhiều năm qua. Một phần của sự thành công đó cũng là nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước đã cho các doanh nghiệp nước ta hỗ trợ vay vốn để phát triển và khởi nghiệp. Điều này phản ánh tiềm lực của hệ thống Ngân hàng rất mạnh mẽ và các Tổ chức tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng những năm qua đã nảy sinh một số biểu hiện không lành mạnh, báo hiệu nguy cơ rủi ro thất thoát vốn tín dụng từ các khoản nợ sau cho vay của các tổ chức tín dụng ngày càng chồng chất. Nếu muốn có một nền kinh tế ổn định, đòi hỏi quốc gia phải có hệ thống ngân hàng vững mạnh, Chính phủ phải thiết lập được hệ thống pháp luật chặt chẽ để đảm bảo được hành lang an toàn cho hệ thống các Tổ chức tín dụng. Vì vậy, để thấy được rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động cho vay tín dụng của các tổ chức tín dụng. Thông qua bài tiểu luận môn luật Ngân Hàng Việt Nam về : “ Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. ” chúng ta cùng đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng từ đó tìm ra một hướng đi đúng đắn và chắc chắn hơn cho nền kinh tế nước ta. A LỜI MỞ ĐẦU Bước sang năm Mậu Tuất 2018, đất nước ta bước lên đứng vào top thứ 50 quốc gia có kinh tế phát triển, với năm có tốc độ tăng trưởng GDP cao 10 năm Kéo theo kinh tế phát triển thần kì Đó điểm sáng kinh tế nước ta nhiều năm qua Một phần thành cơng nhờ giúp đỡ nhiệt tình tổ chức tín dụng ngồi nước cho doanh nghiệp nước ta hỗ trợ vay vốn để phát triển khởi nghiệp Điều phản ánh tiềm lực hệ thống Ngân hàng mạnh mẽ Tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh mặt tích cực đạt được, hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng năm qua nảy sinh số biểu không lành mạnh, báo hiệu nguy rủi ro thất vốn tín dụng từ khoản nợ sau cho vay tổ chức tín dụng ngày chồng chất Nếu muốn có kinh tế ổn định, đòi hỏi quốc gia phải có hệ thống ngân hàng vững mạnh, Chính phủ phải thiết lập hệ thống pháp luật chặt chẽ để đảm bảo hành lang an tồn cho hệ thống Tổ chức tín dụng Vì vậy, để thấy rõ tầm quan trọng hoạt động cho vay tín dụng tổ chức tín dụng Thơng qua tiểu luận mơn luật Ngân Hàng Việt Nam : “ Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay tổ chức tín dụng ” sâu tìm hiểu rõ hoạt động cho vay tổ chức tín dụng từ tìm hướng đắn chắn cho kinh tế nước ta B NỘI DUNG I Khái quát hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Một số khái niệm - Theo quy định khoản điều luật tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng(TCTD) doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn.” - Căn vào khoản 16 Điều Luật tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi” Các đặc trưng hoạt động cho vay TCTD Để phân biệt cho vay với tư cách hoạt động TCTD- với giao dịch vay tài sản đời sống dân thông thường, phân biệt cho vay với hình thức cấp tín dụng khác TCTD dựa đặc trưng sau đây: - Thứ chủ thể chủ thể cho vay TCTD Khác với giao dịch vay tài sản thông thường, chủ thể vay có đầy đủ lực hành vi dân sở hữu tài sản vay, hoạt động cho vay, bên cho vay phải tổ chức tín dụng thành lập hoạt động hợp pháp, có đủ điều kiện để tiến hành hoạt động cho vay Ở đây, hoạt động cho vay giao dịch dân đơn mà thực chất hoạt động kinh doanh, đó, tổ chức tín dụng muốn có lợi nhuận thơng qua hoạt động cho vay Bên cạnh yếu tố mục đích, hoạt động cho vay tổ chức tín dụng thực cách chun nghiệp, liên tục có tính chun mơn nghiệp vụ sâu sắc Chính hoạt động cho vay lĩnh vực ngân hàng hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao nên chủ thể thực hoạt động cho vay TCTD phải thành lập hợp pháp, có đủ điều kiện theo quy định pháp luật cụ thể quy định luật TCTD năm 2010, luật dân năm 2005, luật doanh nghiệp năm 2005…vv, chịu giám sát chặt trẽ ngân hàng nhà nước (NHNN) - Thứ hai: đối tượng cấp tín dụng hoạt động cho vay vốn (tiền tệ) Khác với hoạt động cho thuê tài chính, đối tượng cấp tín dụng tài sản; hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá, đối tượng cấp tín dụng giá trị giấy tờ có giá đối tượng hoạt động cho vay luôn vốn (tiền tệ) Vốn đồng Việt Nam ngoại tệ Trong hoạt động cho vay ngoại tệ, tổ chức tín dụng cần đáp ứng thêm số yêu cầu khác pháp luật - Thứ ba: thời hạn hoạt động cho vay đa dang, ngắn hạn, trung hạn dài hạn Trong hoạt động cho vay, mục đích TCTD cấp cho bên vay khoản tiền để họ sử dụng vào hoạt động sản suất kinh doanh tiêu dùng Yếu tố mà tổ chức tín dụng xem xét để định cho vay tính hiệu việc sử dụng tiền vay vào biện pháp đảm bảo tiền vay Nói cách khác, tiến hành cho vay TCTTD không bị phụ thuộc vào thời hạn tối đa hay tối thiểu phải tuân thủ Căn vào nhu cầu xin vay bên vay, TCTD tiến hành cho vay với nhiều thời hạn khác nhau, chí thời hạn vay vài ngày (trong trường hợp cho vay qua đêm) Đây điểm khác biệt hoạt động cho vay hoạt động cấp tín dụng khác TCTD Cụ thể, hoạt động cho thuê tài chính, thời hạn vay phụ thuộc vào thời gian khấu hao tài sản thuê Trong chiết khấu giấy tờ có giá, TCTD phải vào thời hạn tốn lại giấy tờ có giá để định có nên mua lại hay khơng Còn hoạt động bao tốn, thời hạn cấp tín dụng phải vào thời gian phát sinh khoản phải thu bên cấp tín dụng - Thứ tư: quan hệ cho vay điều chỉnh quy định pháp luật ngân hàng Với chất hoạt động ngân hàng nên quan hệ pháp luật cho vay TCTD khách hàng chịu điều chỉnh trước tiên hết quy định pháp luật ngân hàng Luật TCTD có nhiều quy định hoạt động cho vay điều kiện vay vốn, nội dung hợp đồng tín dụng, biện pháp bảo đảm tiền vay, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng tín dụng.vv… Để cụ thể hóa quy định luật TCTD, NHNN ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng (Ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ xung định số 127/2005/QĐ-NHNN số 738/2005/QĐ-NHNN), điều chỉnh chi tiết nội dung quan hệ cho vay Chính vậy, có chất quan hệ pháp luật dân sự, luật dân đóng vai trò luật chung, luật TCTD luật chuyên ngành Do đó, vấn đề không luật TCTD điều chỉnh, bên vận dụng quy định luật dân để áp dụng 3 Các nguyên tắc hoạt động cho vay TCTD Để hoạt động cho vay đảm bảo an toàn, phù hợp với lợi ích bên cho vay bên vay, hoạt động cho vay TCTD thực nguyên tắc định, nguyên tắc có ảnh hưởng quan trọng đến việc xây dựng ban hành quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay Các nguyên tắc là: - Nguyên tắc hoàn trả: sở lý luận nguyên tắc dựa vào đặc điểm, với tư cách chủ thể trung gian tín dụng, TCTD chủ yếu sử dụng số tiền huy động từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi xã hội vay Ở giai đoạn huy động vốn, TCTD tham gia với tư cách người vay, phải có nghĩa vụ hoàn trả cho người gửi tiền hạn gốc lãi, muốn thực điều này, với tư cách chủ thể cho vay, TCTD có quyền u cầu bên vay hồn trả cho hạn gốc lãi Ngay TCTD( bên cho vay) chủ thể vi phạm hợp đồng bên vay phải thực nghĩa vụ trả nợ Những vi phạm bên cho vay chịu chế tài sử lý phạt vi phạm bồi thường thệt hại bù trừ vào số tiền bên vay phải trả Để đảm bảo ngun tắc hồn trả, pháp luật có quy định nhằm yêu cầu TCTD phải đánh giá khả bên vay, xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro giám sát khoản vay hiệu Bên cạnh đó, pháp luật cho phép bên có thỏa thuận sửa đổi hợp đồng phù hợp gia hạn nợ, điều chỉnh kì hạn trả nợ để bên vay thực tốt nghĩa vụ hoàn trả - Ngun tắc tín nhiệm: tín nhiệm tảng tín dụng, tức việc chuyển giao nguồn vốn thực TCTD( bên cho vay) có niềm tin vào khả trả nợ bên vay Nguyên tắc tín nhiệm đảm bảo cho TCTD định cho vay cách xác hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến khả trả nợ TCTD khoản vốn huy động từ nhận tiền gửi hình thức huy động khác Để đảm bảo nguyên tắc tín nhiệm, pháp luật quy định bên vay phải thỏa mãn điều kiện định quyền vay vốn Bên cạnh đó, pháp luật cho phép TCTD quyền đánh giá khả tài khách hàng định cho vay Để có tín nhiệm TCTD, bên vay cần chứng tỏ lực tài chính, khả sử dụng vốn vay có cam kết chắn khả trả nợ Để tăng them tín nhiệm, nhiều trường hợp, bên thỏa thuận biện pháp bảo đảm khả trả nợ cầm cố, chấp bảo lãnh Tuy nhiên, sở lòng tin( tín nhiệm) khơng đơn dựa vào ý chí củ quan người định cho vay mà cần thiết phải có tiêu chí định Những tiêu chí pháp luật cho phép TCTD quyền quy định quy chế cho vay Do thực tế có trường hợp chủ thể có đủ điều kiện vay vốn theo quy định pháp luật TCTD cảm thấy có yếu tố rủi ro bị từ chối cho vay II.Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Quy trình cho vay vốn TCTD Việc xây dựng quy trình cho vay TCTD dựa quy định thực tế pháp luật hành: “Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn quy định Điều Quy chế Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác hợp pháp tài liệu gửi cho tổ chức tín dụng.”( Khoản điều 14 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ) Thẩm định hồ sơ tín dụng tất hành vi mang tính nghiệp vụ pháp lý TCTD thực nhằm xác định điều kiện vay vốn bên vay ,trên sở mà định cho vay hay khơng “ Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình xét duyệt cho vay theo nguyên tắc bảo đảm tính độc lập phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm khâu thẩm định định cho vay ”.( Khoản điều15 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ) Việc thiết lập không ngừng hồn thiện quy trình cho vay TCTD có ý nghĩa quan trọng Xây dựng quy trình cho vay hợp lý góp phần nâng cao chất lượng ,giảm thiểu rủi ro cho vay Hơn nữa,quy trình cho vay sở cho việc thiết lập thủ tục ,hồ sơ vay vốn mặt hành chính,và thủ tục pháp lý quan trọng thiết lập HĐTD 2 Hợp đồng tín dụng, sở pháp lý quan trọng Sau định chấp thuận cho khách hàng vay vốn TCTD hướng dẫn khách hàng ký kết HĐTD Theo quy định điều 17 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHN “ Việc cho vay tổ chức tín dụng khách hàng vay phải lập thành hợp đồng tín dụng ”.Chủ thể tham gia ký kết HĐTD bên cho vay(các TCTD) bên vay (khách hàng có nhu cầu vay vốn ) Theo quy định điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng ,mọi hợp đồng tín dụng phải ký kết văn có gía trị pháp lý Hợp đồng tín dụng phải có nội dung điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ cam kết khác bên thỏa thuận Văn hợp đồng tín dụng bao gồm văn viết văn điện tử.Hợp đồng tín dụng xác lập thơng qua phương diện điện tử dứới hình thức thông điệp dự liệu coi giao dịch văn Các văn hợp đồng điện tử coi có giá trị pháp lý văn hợp đồng viết có giá trị chứng q trình giao dịch hợp đồng tín dụng ký kết văn tạo chứng cụ thể cho việc thực hợp đồng giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng Các nội dung HĐTD Theo quy định điều 17 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN “ … Hợp đồng tín dụng phải có nội dung điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, phương thức trả nợ cam kết khác bên thỏa thuận” Nội dung hợp đồng tín dụng tổng thể điều khoản bên có đủ tư cách chủ thể cam kết với cách tự nguyện, bình đẳng phù hợp với pháp luật Các điều khoản vừa thể ý trí bên, đồng thời làm phát sinh quyền nghĩa vu pháp lý bên tham gia hợp đồng tín dụng Nội dung hợp đồng tín dụng (các điều khoản hợp đồng) phải bên tự định đoạt nguyên tắc đồng thuận ý chí, phù hợp với pháp luật đạo đức xã hội 3.1 Chủ thể hợp đồng tín dụng Theo quy định pháp luật hành, TCTD muốn trở thành chủ thể cho vay HĐTD phải thỏa mãn đầy đủ điều kiện sau : + Có giấy phép thành lập hoạt động Ngân hàng Nhà nước cấp + Có điều lệ Ngân hàng Nhà nước chuẩn y + Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp + Có người đại diện đủ lực thẩm quyền để giao kết hợp đồng tín dụng với khách hàng.(Điều 28 luật Các TCTD sửa đổi bổ sung năm 2004) Riêng với tổ chức TCTD muốn trở thành chủ thể cho vay hợp đồng tín dụng cần thỏa mãn điều kiện :có giấy phép hoạt động ngân hàng ,có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có người đại diện hợp pháp Trong giấy phép hoạt động ngân hàng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại tổ chức phải ghi rõ hoạt động cho vay hoạt động ngân hàng phép thực Bên vay HĐTD tổ chức ,cá nhân thỏa mãn điều kiện pháp luật quy định điều kiện khác bên thỏa thuận Khi vay vốn TCTD khách hàng phải thoả mãn điều kiện vay vốn theo quy định pháp luật,Tổ chức tín dụng xem xét định cho vay khách hàng có đủ điều kiện sau: Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật: “ Đối với khách hàng vay pháp nhân cá nhân Việt Nam: - Pháp nhân phải có lực pháp luật dân - Cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân phải có lực pháp luật lực hành vi dân - Đại diện hộ gia đình phải có lực pháp luật lực hành vi dân - Đại diện tổ hợp tác phải có lực pháp luật lực hành vi dân - Thành viên hợp danh cơng ty hợp danh phải có lực pháp luật lực hành vi dân - Đối với khách hàng vay pháp nhân cá nhân nước ngồi phải có lực pháp luật dân lực hành vi dân theo quy định pháp luật nước mà pháp nhân có quốc tịch cá nhân cơng dân, pháp luật nước ngồi Bộ Luật Dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn pháp luật khác Việt Nam quy định điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia quy định - Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp - Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả; có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định pháp luật - Thực quy định bảo đảm tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” 3.2 Một số quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng tín dụng - Quyền nghĩa vụ bên cho vay Với tư cách bên cho vay, đồng thời chủ nợ quan hệ cho vay, bên cho vay có quyền nghĩa vụ pháp lý sau đây: “Yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi, khả tài người bảo lãnh trước định cho vay Từ chối yêu cầu vay vốn khách hàng thấy không đủ điều kiện vay vốn, dự án vay vốn phương án vay vốn khơng có hiệu quả, khơng phù hợp với quy định pháp luật tổ chức tín dụng khơng có đủ nguồn vốn vay” Nghĩa vụ chuyển giao tiền vay đầy đủ, thời hạn địa điểm cho khách hàng vay sử dụng (nghĩa vụ giải ngân).Nghĩa vụ phát sinh việc bên cho vay cam kết cho khách hàng vay sử dụng số tiền thời hạn định, với điều kiện có hồn trả.Nếu bên cho vay vi phạm nghĩa vụ (nghĩa vụ giải ngân) giả ngân chậm không chịu giải ngân theo thoả thuận hợp đồng tín dụng vấn đề trách nhiệm pháp lý họ nào? với trạng pháp luật hành Việt Nam, trường hợp bên vay coi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại vật chất xảy cho bên vay Ngồi bên cho vay phải tiếp tục thực nghĩa vụ cam kết, trừ trường hợp hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng tín dụng trước thời hạn Nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền vay trả nợ khách hàng “Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình thực kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng phù hợp với đặc điểm hoạt động tổ chức tín dụng tính chất khoản vay, nhằm bảo đảm hiệu khả thu hồi vốn vay; gửi quy trình kiểm tra giám sát vốn vay khách hàng cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.” Quyền yêu cầu bên vay hoàn trả tiền vay thoả thuận, kể tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại (nếu có).” Khi đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả nợ, bên khơng có thoả thuận khác, tổ chức tín dụng có quyền xử lý tài sản bảo đảm vốn vay theo thoả thuận hợp đồng để thu hồi nợ theo quy định pháp luật yêu cầu người bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh trường hợp khách hàng bảo lãnh vay vốn; Miễn, giảm lãi vốn vay, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ thực theo quy định Quy chế này; mua bán nợ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực việc đảo nợ, khoanh nợ, xoá nợ theo quy định Chính phủ hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” - Quyền nghĩa vụ bên vay Với tư cách người hưởng tín dụng, đồng thời nợ quan hệ cho vay, bên vay có quyền nghĩa vụ sau đây: Quyền từ chơí u cầu khơng hợp lý tổ chức tín dụng kết, thực lý hợp đồng tín dụng Quyền pháp luật quy định nhằm tạo cho khách hàng vay khả chống lại yêu cầu rõ ràng không hợp lý TCTD, gây bất lợi cho họ buộc phải thoả mãn yêu cầu này, ví dụ khách hàng vay có quyền từ chối cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh rõ ràng khơng liên quan đến việc sử dụng vốn hoàn trả vốn vay cho tổ chức tín dụng… Quyền khiếu nại, khởi kiện việc từ chối cho vay khơng có vi phạm HĐTD TCTD Quyền yêu cầu bên cho vay thực nghĩa vụ giải ngân thoả thuận HĐTD Quyền bên vay nghĩa vụ bên cho vay, phát sinh sở điều khoản hợp đồng tín dụng Do có quyền mà bên vay yêu cầu bên cho vay trả tiền bồi thương thiệt hại xảy cho mình, trường hợp bên cho vay không thực nghĩa vụ giải ngân theo thoả thuận mà gây thiệt hại Nghĩa vụ sử dụng tiền vay hiệu mục đích thoả thuận HĐTD Nghĩa vụ phát sinh điều khoản mục đích sử dụng vốn vay ghi HĐTD, nhằm đặt cho người vay tình trạng bị kiểm tra, giám sát thường xuyên người cho vay Tuy nhiên, nghĩa vụ không cản trở người vay áp dụng biện pháp nhằm đem lại tính hiệu cho phương án sử dụng vốn quyền lựa chọn mơ hình cơng nghệ thích hợp để đầu tư, lựa chọn loại vật tư, nguyên liệu nước hay nhập để mua sắm nguồn vốn tín dụng cấp… Ngồi ra, hậu pháp lý việc bên vay không thực nghĩa vụ họ bị bên cho vay đình việc sử dụng vốn bi thu hồi vốn vay trước thời hạn, su bên cho vay nhắc nhở văn Nghĩa vụ hoàn trả tiền vay gốc lãi, trả tiền phạt vi phạm HĐTD tiền bồi thường thiệt hại cho bên cho vay (nếu có) 3.3 Các vấn đề liên quan đến hiệu lực HĐTD - Điều kiện có hiệu lực HĐTD: Dựa quy định có nguyên tắc Bộ luật dân năm 2005 điều kiện có hiệu lực giao dịch dân sự, HĐTD, với tư cách giao dịch dân đặc thù, có hiệu lực thoả mãn đầy đủ điều kiện sau đây: Chủ thể tham gia HĐTD phải có đủ lực pháp luật lực hành vi dân Mục đích nội dung HĐTD khơng trái pháp luật đạo đức xã hội.Mục đích cho vay mục đích vay bên chủ thể hợp đồng thiết phải thể rõ ràng nội dung hợp đồng mục đích khơng trái pháp luật, khơng trái đạo đức xã hội Có đồng thuận ý chí bên cam kết nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng tự ý chí.Một HĐTD coi khơng có đồng thuận thoả thuận bên bị khuyết điểm nhầm lẫn: lừa dối, lường gạt ép buộc, cưỡng giao kết hợp đồng Trên nguyên tắc, khuyết tật phải có ảnh hưởng mang tính định đến ý trí giao kết hợp đồng bên coi kiện pháp lý làm cho hợp đồng tín dụng vơ hiệu Hình thức HĐTD phải phù hợp với quy định pháp luật ngân hàng Đối với hợp đồng tín dụng, tính chất rủi ro cao cho quyền lợi bên trình thực hợp đồng nên pháp luật ngân hàng đòi hỏi hình thức hợp đồng tín dụng phải xem điều kiện có hiệu lực hợp đồng - Sự vô hiệu hợp đồng tín dụng hậu pháp lý vô hiệu: HĐTD đựơc coi vô hiệu tuyệt đối mục đích, nội dung hình thức hợp đồng vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội phương hại đến lợi ích chung Khi đó, bất ky quan tâm (chứ bên ký kết hợp đồng) có quyền u cầu Tồ án tun bố hợp đồng tín dụng vơ hiệu thời hạn thực quyền yêu cầu không hạn chế Trong trường hợp vơ hiệu tuyệt đối hợp đồng tín dụng, hậu pháp lý xảy cho vô hiệu là: Hợp đồng không phát sinh hiệu lực kể từ thời đỉêm ký kết, bên phải phục hồi tình trạng ban đầu trước ký kết hợp đồng HĐTD bị coi vô hiệu tương đối chủ thể tham gia hợp đồng khơng có hành vi dân hợp đồng ký kết tự nguyện đồng thuận bên ký kết Đối với trường hợp này, việc ký kết hợp đồng tín dụng phương hại đến lợi ích chung bên ký kết không vi phạm điều cấm pháp luật không phương hại đến trật tự cơng, lợi ích cơng nên Nhà nước cần phải tôn trọng quyền tự định đoạt bên, cách tuyên bố vô hiệu hợp đồng nhận yêu cầu bên bên có quyền lợi bị phương hại, tạo hội cho bên tự khắc phục vi phạm dẫn đến nguy hợp đồng bị vô hiệu Với trường hợp này, hết thời hạn cho phép để khắc phục vi phạm bên khơng thể khắc phục đó, u cầu bên có quyền lợi bị phương hại Tồ án thức tun bố HĐTD bị vô hiệu III Thực tiễn pháp lý số kiến nghị giải pháp hoạt động cho vay tín dụng tổ chức tín dụng Thực tiễn pháp lý hoạt động cho vay tổ chức tín dụng - Thứ nhất, số quy định cho vay chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động tín dụng ngân hàng - Thứ hai, quy định giới hạn cho vay khách hàng nhiều bất cập - Thứ ba, số quy định chế bảo đảm tiền vay xử lý tài sản bảo đảm tiền vay chưa thích hợp - Thứ tư, quy định khống chế lãi suất trần không phù hợp Một số kiến nghị nhằm giải hạn chế pháp luật phát sinh trình cho vay - Cần quy định hạn mức cho vay, hạn chế đảm bảo an toàn phù hợp với thực tế thị trường - Phát triển hệ thống dịch vụ thông tin khách hàng - Giải xử lý quản lý khoản nợ sau cho vay TCTD C KẾT LUẬN Trong năm qua, pháp luật hoạt động cho vay theo HĐTD TCTD không ngừng xây dựng hoàn thiện Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho vay ngân hàng cho thấy, phát sinh nhiều bất cập sách Nhà nước, thực tiễn pháp lý hoạt động tồn khơng vấn đề bất cập Đòi hỏi Đảng nhà nước ta cần quan tâm tới vấn đề cho vay tổ chức tín dụng từ đảm bảo an toàn giao dịch tiền tệ cho người dân tổ chức tín dụng tránh tiền tật mang Gây khó khăn lòng vòng trình cho vay Mục lục A LỜI MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Khái quát hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Một số khái niệm Các đặc trưng hoạt động cho vay TCTD Các nguyên tắc hoạt động cho vay TCTD II.Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Quy trình cho vay vốn TCTD Hợp đồng tín dụng, sở pháp lý quan trọng Các nội dung HĐTD 3.1 Chủ thể hợp đồng tín dụng 3.2 Một số quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng tín dụng 3.3 Các vấn đề liên quan đến hiệu lực HĐTD III Thực tiễn pháp lý số kiến nghị giải pháp hoạt động cho vay tín dụng tổ chức tín dụng Thực tiễn pháp lý hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Một số kiến nghị nhằm giải hạn chế pháp luật phát sinh trình cho vay C KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: TL Luật Ngân Hàng Việt Nam, TL Luật Ngân Hàng Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay