biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018

4 379 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:10

biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018 TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN GIÁM SÁT CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Năm học 2017 – 2018 Thời gian: Từ 14 h 30 phút, ngày tháng năm 2018 Địa điểm: Tại Trường THCS Thạnh Đông Thành phần tham dự: Ban tra nhân dân gồm có: - Ơng Trần Sĩ Hùng Trưởng ban - Bà Bùi Thị Ngọc Thanh Ủy viên - Ông Lê Văn Tuấn Ủy viên Đại diện nhà trường phận chức năng: - Ơng Lưu Thanh Hồi Hiệu trưởng - Bà Lê Thị Thu Hằng P.Hiệu trưởng - Bà Lại Thị Kim Thư Thư kí nhà trường - Bà Đinh Thi Thùy Dung Kế toán - Bà Lại Thị Kim Thư Thủ quĩ Đại diện Cơng đồn sở: - Bà Nguyễn Thị Kim Loan Chủ tịch NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN TTND Việc thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ năm học nhà trường: Ban lãnh đạo Trường THCS Thạnh Đông năm học qua thực tốt nhiệm vụ giáo dục trị, pháp luật Nhà nước đến cán giáo viên nhà trường Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán giáo viên nhà trường thực yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt từ đầu năm học 2017 – 2018 tiếp tục triển khai thực vận động lớn ngành; Cuộc vận động hai không với bốn nội dung, vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, giáo gương tự học sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học” nhà trường làm cho đội ngũ nhà giáo nhân viên nhận thức sâu sắc nội dung ý nghĩa vận động Tạo chuyển biến mạnh mẽ đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ sáng tạo hoạt động giáo dục, quản lí giáo dục, góp phần đổi mạnh mẽ nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước nguồn thu khác, chấp hành chế độ quản lí tài chính, tài sản cơng tác tự kiểm tra tài nhà trường: A Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước: Cơng tác tài nhà trường thực tốt có hiệu quả, hoạt động chi tiêu nhà trường chủ yếu ưu tiên cho công tác dạy học Danh mục cấp Ngân sách Nhà nước Số tiền 1.493.110 291 Đã chi 748.648.950 b, Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn thu khác: Việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu khác hợp lí, theo qui định thu, chi luật tài Danh mục loại quĩ Hội phụ huynh Khuyến học Đội Nhân đạo Số tiền 24.500.000 5.462.000 3.840.000 Đã chi 6.460.000 500.000 2.298.000 c Việc chấp hành chế độ quản lí tài chính, tài sản cơng tác tự kiểm tra tài nhà trường: Nhà trường chấp hành chế độ quản lí tài chính, thu, chi có hóa đơn chứng từ Mọi công tác thu, chi phục vụ cho công tác dạy học nhà trường Nhà trường thường xuyên kiểm tra tài lần/năm: cuối học kì I & cuối năm học Việc thực nội qui, qui chế đơn vị, trường học: Thực yêu cầu dân chủ hóa trường học, thực đổi giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Cơng đồn tổ chức cho tồn thể cán giáo viên xây dựng qui chế hoạt động, đồng thời thong qua qui chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị thực nghiêm túc có hiệu nhà trường Kết Ban TTND kết hợp với BCH Công đoàn tham mưu với BGH nhà trường kiểm tra thực qui chế trường học nghiêm túc mang tính cơng dân chủ Việc thực chế độ sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo qui định pháp luật Trong năm học vừa qua đạo tổ chức Cơng đồn, CĐCS với giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi BGH với tổ chức nhà trường, Ban TTND thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin việc thực chế độ sách người lao động chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi nguồn tài nhà trường đảm bảo qui định, mục đích khơng có vi phạm nguyên tắc tài nhà trường Hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH chế độ khác CB, GV nhà trường tốn đầy đủ, nhà trường khơng nợ lại khoản chế độ CB, GV NV Việc tiếp dân sử lí đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền người đứng đầu đơn vị, trường học: Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo tượng bất bình thường tổ chức nhà trường nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc Việc thực kết luận, định xử lí tra, kiểm tra quan Nhà nước có thẩm quyền; việc xử lí vụ việc tham nhũng, lãng phí đơn vị, trường học Những việc khác theo qui định pháp luật Thực theo qui định pháp luật Nhà nước Biên thông qua trước thành viên lúc 17h15’ ngày Mọi người trí theo văn ghi Biên lập thành (01 Nhà trường, 01 Cơng đồn trường, 01 gửi CDGD huyện) THƯ KÍ (Họ tên, chữ kí) TRƯỞNG BAN TTND (Họ tên, chữ kí) Lại Thị Kim Thư Trần Sĩ Hùng XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐỒN CƠ SỞ (Kí tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Kim Loan ... công tác dạy học nhà trường Nhà trường thường xuyên kiểm tra tài lần /năm: cuối học kì I & cuối năm học Việc thực nội qui, qui chế đơn vị, trường học: Thực yêu cầu dân chủ hóa trường học, thực đổi... BGH nhà trường kiểm tra thực qui chế trường học nghiêm túc mang tính cơng dân chủ Việc thực chế độ sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo qui định pháp luật Trong năm học vừa qua đạo tổ chức... khoản chế độ CB, GV NV Việc tiếp dân sử lí đơn, thư khiếu nại tố cáo; việc giải khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền người đứng đầu đơn vị, trường học: Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018, biên bản giám sát thanh tra nhân dân năm học 20172018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay