GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐT

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 23:00

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐTGIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐTGIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐTGIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐTGIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐTGIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐT TÓM TẮC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐT I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: *Lý chọn đề tài: Là cán quản lý nhiều năm có nhiều kinh nghiệm cơng tác quản lý, Bản thân tơi nhận thấy muốn có đội ngũ giáo viên giỏi trước hết phải có phong trào tồn diện mạnh phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ.Trong nhà trường chất lượng giáo viên có tốt chất lượng giáo dục tốt.Trường có nhiều giáo viên giỏi có nhiều lớp đạt chất lượng cao Từ nhận thức vai trò người giáo viên trên, cán quản lý, nhận thấy cần phải quan tâm đặc biệt tới công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên xem đòi hỏi cấp bách cần giải Trong năm qua trường tập trung đạo, thực nhiều giải pháp quản lý có hiệu để xây dựng đội ngũ giáo viên trì nề nếp, hoạt động, chun mơn nhà trường ổn định, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục nhà trường ngày phát triển.Vì nên chọn đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐT II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1/ Cơ sở lý luận: Xác định nhiệm vụ quan trọng đội ngũ nhà trường, để đạt mục tiêu đề xây dựng đội ngũ nhà trường, với đạo sâu sát Lãnh Đạo Phòng Giáo Dục, quyền địa phương công tác quảnđội ngũ nhà trường Muốn đạo điều hành đội ngũ giáo viên để họ tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tinh thần tập thể, phối hợp tốt công việc đồng thuận mục tiêu lớn trường đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục 2/ Cơ sở thực tiễn: Trong năm học vừa qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ trường nhiều hạn chế, trình độ, chun mơn, tay nghề giáo viên chưa đồng đều, đa số giáo viên vừa học vừa làm, chưa nắm bắt kịp thời chuyên môn, nội chưa thống đồng nên việc tham gia phong trào hội thi hạn chế 3/ Thực trạng: *Thuận lợi: Được quan tâm cấp lãnh đạo quyền địa phương, đội ngũ giáo viên trẻ khỏe nhiệt tình, tâm huyết với nghề, u thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm cơng tác, tích cực tham gia nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ *Khó khăn: Số lượng giáo viên hợp đồng nhiều, giáo viên vừa học vừa làm nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục hiệu công tác.Năng lực chuyên môn nghiệp vụ tay nghề giáo viên không đồng Nhiều giáo viên trường trình độ tay nghề non nên ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng nhà trường Trước tình hình thực trạng chất lượng nhà trường, tơi ln suy nghĩ tìm số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo Phụng Hiệp sau: III/Những giải pháp đạo trọng tâm: * Giải pháp thứ nhất: Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, tác phong lành mạnh cho giáo viên *.Giải pháp thứ hai: Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhà trường *.Giải pháp thứ ba: Xây dựng củng cố hoạt động tổ chuyên môn * Giải pháp thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra Ban giám hiệu tổ chuyên môn *.Giải pháp thứ năm: Ban giám hiệu nhận thức rõ: Chi nhân tố quan trọng trình đạo thực nhiệm vụ năm học *Giải pháp thứ sáu: Nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng trình đạo phong trào đơn vị nhà trường Chi định hướng lĩnh vực cách toàn diện *Giải pháp thứ bảy: Chỉ đạo quản lý thi đua *Giải pháp Thứ tám: Động viên kịp thời để giáo viêntài năng, khiếu giáo viên cốt cán trường phối hợp đồng thuận để đầu tư nhiều thời gian, nhiều sáng kiến kinh nghiệm, góp phần làm nên thành tích cao trường *Giải pháp thứ chín: Tạo điều kiện cho thành viên trường thấy thành tích tập thể mừng thành tích đồng nghiệp đạt *Giải pháp thứ mười: Trong phong trào người Hiệu trưởng phải xứng đáng trụ cột, cố vấn để đạo phải điều hành công việc hợp lý IV/ Kết đạt dược: 1/ Kết luận: Bằng tác động giải pháp chất lượng đội ngũ trường nâng lên cách rõ rệt: - Về tư tưởng trị: Giáo viên phấn khởi bám trường, bám lớp, tâm huyết, say sưa với nghề Trong cơng việc, người có ý thức tự giác thực nghiêm túc chủ trương, chương trình sách Đảng, pháp luạt nhà nước, quy định ngành, trường Thực tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động công việc đạt hiệu cao - Về chuyên môn: Qua kiểm tra, dự thăm lớp, qua đợt khảo sát chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh cuối năm, hội thi cho thấy chất lượng chuyên môn, chất lượng giáo dục, chất lượng mũi nhọn đẩy mạnh, thể qua số liệu sau: + Thi Olympic vòng huyện đạt giải nhì, giả ba; + Thi Viết chữ đẹp vòng huyện đạt giải; +, Thi An tồn giao thơng vòng huyện đạt giải ba, giải nhì + Thi Tiếng hát dân ca đạt giải ba Ngoài hội thi vòng trường đạt chất lượng cao, số lương giáo viên học sinh đạt giải vượt tiêu đề Đề xuất kiến nghị: a/ Đề xuất Để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường mầm non, đặc biệt nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu xã hội Các cấp Bộ, Ngành cần đổi phương thức đào tạo đội ngũ giáo viên b/ Kiến nghị: Qua biện pháp thực đối chiếu với điều kiện thực tế nhà trường, thân tơi thấy sáng kiến kinh nghiệm áp dụng tất nhà trường mẫu giáo Tuy nhiên vận dụng để đạt hiệu cần cân nhắc cho phù hợp với đặc điểm đơn vị trường học Trên số giải pháp trình đạo phong trào nhà trường đạt nhiều thành tích cao năm qua Đây giãi pháp ca nhân hình thành dựa suy nghĩ tìm hướng phát triển nên chắn chưa đầy đủ, tơi mong nhận góp ý bổ sung cấp lãnh đạo ngành để tơi hồn thiện xây dựng thành chương trình cụ thể trình đạo phong trào toàn diện áp dụng năm học Người viết Lê Nguyễn Như Hoa ... dựng thành chương trình cụ thể q trình đạo phong trào tồn diện áp dụng năm học Người viết Lê Nguyễn Như Hoa ... kiểm tra Ban giám hiệu tổ chuyên môn *.Giải pháp thứ năm: Ban giám hiệu nhận thức rõ: Chi nhân tố quan trọng trình đạo thực nhiệm vụ năm học *Giải pháp thứ sáu: Nêu cao vai trò lãnh đạo Đảng trình... Olympic vòng huyện đạt giải nhì, giả ba; + Thi Viết chữ đẹp vòng huyện đạt giải; +, Thi An tồn giao thơng vòng huyện đạt giải ba, giải nhì + Thi Tiếng hát dân ca đạt giải ba Ngoài hội thi vòng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐT, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PHƯỢNG QUẬN THỐT NỐT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay