Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường học

16 78 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:58

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường họcBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường học KỸ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC A MỤC TIÊU: Thực theo kế hoạch Sở GD & ĐT Tiền Giang việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên năm học 2016– 2017; Căn chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ban hành kèm theo thông tư số 32/2011/TT- Bộ GD & ĐT ngày 08/08/2011 Bộ trưởng giáo dục đào tạo; Căn thông tư số 26/2012/TT - Bộ GD & ĐT ngày 10/07/2012 Bộ trưởng giáo dục đào tạo việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên; Căn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Hiệu Trưởng trường THPT Phước Thạnh năm học 2016- 2017 Nay xin báo cáo kết bồi dưỡng thường xuyên theo Module 24: I Kiến thức:  Nắm kĩ thuật biên soạn loại đề kiểm tra, đánh giá dạy học  Nắm kĩ thuật xây dựng dạng câu hỏi kiểm tra, đánh giá dạy học II Kĩ năng:  Thiết kế loại đề kiểm tra, đánh giá dạy học  Xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá chung đánh giá tổng kết q trình dạy học III Thái độ: Học viên tích cực sử dụng kĩ thuật đại biên soạn loại đề kiểm tra, đánh giá dạy học; coi trọng việc kiểm tra, đánh giá khách quan kết học tập học sinh B THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG - Thời lượng tự học : tiết - Thời lượng thảo luận tổ: tiết C NỘI DUNG BỒI DƯỠNG Câu 1: Các bước cần thực trình biên soạn đề kiểm tra? -Bước 1: Xác định mục đích đề kiểm tra: người biên soạn đề kiểm tra cần vào chuẩn kiến thức, kĩ chương trình thực tế học tập học sinh để xác định mục đích, yêu cầu đề kiểm tra cho phù hợp với lớp -Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra: + Đề kiểm tra tự luận + Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan + Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức trên: có câu hỏi dạng tự luận câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan -Bước 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra: -Bước 4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận: Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi nội dung câu hỏi ma trận đề quy định, câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra chuẩn vấn đề, khái niệm -Bước 5: Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm: + Nội dung: khoa học xác + Cách trình bày: cụ thể, chi tiết ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra -Bước 6: Điều chỉnh (nếu thấy cần thiết) Câu 2: Trắc nghiệm khách quan có loại câu hỏi nào? Cách viết loại câu hỏi nào? 2.1 Những loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan: - Câu trả lời ngắn: trả lời câu điền thêm vào câu cho hợp nghĩa từ, nhóm từ, kí hiệu, công thức - Câu hỏi sai - Câu hỏi nhiều lựa chọn + Phần dẫn + Phần lựa chọn hay phương án lựa chọn thường 4-5 đáp án: gồm lựa chọn (đáp án) lựa chọn sai (câu nhiễu, câu bẫy) - Câu ghép đôi - Câu điền khuyết Trang 2.2 Cách viết loại câu hỏi: 2.2.1 Cách viết câu trả lời ngắn: - Đánh giá nội dung quan trọng chuẩn chương trình - Viết theo hình thức đặt câu hỏi - Câu trả lởi phải cụm từ ngắn gọn, từ số - Trừ chỗ trống cuối câu - Tránh dùng lời lẽ sách giáo khoa - Để trống từ quan trọng - Chỉ để đến hai chỗ trống - Độ rộng chỗ trống cần hình thức câu hỏi khác - Có câu hướng dẫn cho học sinh để học sinh có câu trả lời xác - Tránh lỗi ngữ pháp hay để lộ manh mối 2.2.2 Cách viết câu trả lời đúng-sai: - Đánh giá nội dung quan trọng chuẩn chương trình - Lấy ý kiến quan trọng - Viết ý có tính chất hồn tồn hồn toàn sai - Tránh dùng lời lẽ sách giáo khoa - Các câu hỏi nên có độ dài kể câu câu sai - Tránh đáp án có tính lặp lặp lại - Tránh manh mối từ vựng - Nêu rõ nguồn gốc ý kiến câu hỏi trình bày ý kiến - Chỉ tập trung vào ý kiến quan trọng mối quan hệ ý kiến 2.2.3 Cách viết câu hỏi nhiều lựa chọn: - Đánh giá nội dung quan trọng chuẩn chương trình - Đặt câu hỏi trực tiếp tạo tình cụ thể - Viết lại ngơn ngữ khơng sử dụng câu, từ xác sách giáo khoa - Viết lựa chọn thật khéo để học sinh câu trả lời dùng phương pháp loại trừ cách dễ dàng - Các yếu tố nhiễu nên dựa lỗi thơng thường hiểu sai ý (nếu có thể) - Câu trả lời cho câu hỏi không nên phụ thuộc vào đáp án câu hỏi khác - Dùng từ cấu trúc câu đơn giản để viết câu hỏi - Các lựa chọn nên viết cách quán phù hợp với nội dung câu dẫn - Chỉ có đáp án đứng - Tránh lựa chọn “tất đáp án trên” hay “khơng có đáp án đúng” Trang Cách viết câu hỏi ghép đôi: - Đánh giá nội dung quan trọng chuẩn chương trình - Đặt giả thuyết câu trả lời - Các câu trả lời lựa chọn hợp lí cho giả thuyết - Viết câu bên phần giả thuyết dài so với câu bên phần trả lòi - Cần viết câu hướng dẫn làm thật rõ ràng yêu cầu ghép đơi - Nếu xếp câu trả lời cách hợp lí - Tránh loại ghép đơi “hồn hảo" - Viết khơng q 10 câu trả lời - Đánh số thứ tự cho câu bên phần giả thuyết đánh chữ thứ tự cho câu bên phần trả lời Cách viết câu hỏi tự luận: - Đánh giá nội dung quan trọng chuẩn chương trình - Yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức học vào tình - Chỉ rõ nhiệm vụ học sinh cần thực hướng dẫn cụ thể - Sử dụng độ khó phù hợp với mức độ trưởng thành học sinh - Yêu cầu học sinh thể nhiều khơng kiểm tra trí nhớ kiện, định nghĩa, loại thông tin khác - Viết câu hỏi theo cách mà học sinh phải đưa câu trả lời theo ý bạn - Nêu rõ cho học sinh vấn đề sau: + Độ dài viết + Mục đích viết + Lượng thời gian cần thiết để viết + Các tiêu chí mà viết tính điểm Câu 3: Xác định quy trình viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan? Làm để biên soạn đề kiểm tra tốt ? 3.1 Quy trình viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan 3.1.1 Dự thảo câu hỏi: - Thu thập tài liệu nguồn - Kiểm tra quyền tác giả tài liệu xin phép sử dụng cần thiết - Phân chia tiêu chí kĩ thuật đề kiểm tra - Phân bố việc hướng dẫn viết câu hỏi - Những tham số ảnh hưởng đến đề kiểm tra - Rà soát đề kiểm tra trước - Xác định câu hỏi mẫu dạng câu hỏi - Dự thảo câu hỏi sử dụng cấu trúc câu hỏi 3.1.2.Viết câu hỏi: - Dùng từ để hỏi câu dẫn - Viết câu hỏi dạng khẳng định - Diễn đạt nhiệm vụ rõ ràng - Sử dụng từ ngữ có nghĩa rõ ràng - Sử dụng câu đơn giản - Đảm bảo đáp án thực - Kiểm tra lỗi ngữ pháp Trang - Các phương án nhiễu cần có vẽ - Khơng sử dụng “ Khơng có phương án nào” - Sắp xếp đề kiểm tra cho phương án lựa chọn (A, B, C, D câu hỏi trắc nghiệm) xếp ngẫu nhiên - Phù hợp với khả đối tượng học sinh kiểm tra 3.1.3 Làm việc nhóm chuyên gia/hội đồng thẩm định: - Rà sốt câu hỏi thơng qua nhóm chuyên gia/hội đồng, có thành viên bầu làm nhóm trưởng - Lựa chọn câu hỏi để xem xét - Nhóm chuyên gia/hội đồng cần có nhiều câu hỏi - Đồng thời cần có nhiều phương án nhiễu mức cần thiết cho câu hỏi - Thành lập nhóm gồm tối đa 10 chuyên gia môn học - Bổ nhiệm thành viên làm chủ tịch để kiểm sốt q trình rà sốt câu hỏi - Lựa chọn câu hỏi để rà soát - Cung cấp cho thành viên hội đồng câu hỏi - Đánh dấu câu hỏi - Mỗi thành viên hội đồng rà soát câu hỏi giao ghi lỗi sai/khuyến nghị để sửa lỗi - Giữ nhận xét chuyển câu hỏi cho thành viên mà khơng tháo luận phần việc 3.2 Làm để biên soạn đề kiểm tra tốt? Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận cần đảm bảo nguyên tắc: câu hỏi kiểm tra chuẩn vấn đề, khái niệm; số lượng câu hỏi tổng số câu hỏi ma trận đề qui định Để câu hỏi biên soạn đạt chất lượng tốt, cần thỏa mãn yêu cầu sau: * Các yêu cầu câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn: • Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng chương trình • Câu hỏi phải phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm tương ứng • Câu dẫn phải đặt câu hỏi trực tiếp vấn đề cụ thể • Khơng trích dẫn ngun văn câu có sẵn sách giáo khoa • Từ ngữ, cấu trúc câu hỏi phải rõ ràng dễ hiểu học sinh • Mỗi phương án nhiễu phải hợp lí học sinh không nắm vững kiến thức • Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa lỗi hay nhận thức sai lệch học sinh • Đáp án câu hỏi phải độc lập với đáp án câu hỏi khác kiểm tra • Phần lựa chọn phải thổng phù hợp với nội dung câu dẫn • Mỗi câu hỏi có đáp án đúng, xác - Khơng đưa phương án “Tất đáp án đúng” “khơng có phương án đúng, “Phương án khác” * Các yêu cầu câu hỏi tự luận: - Câu hỏi phải phản ánh nội dung quan trọng chương trình Trang - Câu hỏi phải phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm tương ứng - Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào tình - Câu hỏi thể rõ nội dung cấp độ tư cần đo - Nội dung câu hỏi đặt yêu cầu hướng dẫn cụ thể cách thực yêu cầu - Yêu cầu câu hỏi phù hợp với trình độ nhận thức học sinh - Yêu cầu học sinh phải am hiểu nhiều ghi nhớ khái niệm, thông tin; tránh câu hỏi yêu cầu học sinh học thuộc lòng - Ngôn ngữ sử dụng câu hỏi phải truyền tải đuợc hết yêu cầu giáo viên đề đến học sinh - Nếu câu hỏi yêu cầu học sinh nêu quan điểm chứng minh cho quan điểm cần nêu rõ: trả lời cửa học sinh đánh giá dựa lập luận logic mà học sinh đưa để chứng minh bảo vệ quan điểm khơng đơn nêu quan điểm • Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm: Việc xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm kiểm tra cần đảm bảo yêu cầu: • Nội dung: khoa học xác • Cách trình bày: cụ thể, chi tiết ngắn gọn dễ hiểu • Phù hợp với ma trận đề kiểm tra * Cách tính điểm đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan: * Cách tính điểm đề kiểm tra kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan tự luận Câu 4: 4.1 Tìm hiểu ưu, nhược điểm loại trắc nghiệm khách quan 4.1.1 Câu trả lời ngắn: * Ưu điểm: • Dễ xây dựng • Người học khơng thể đốn mò * Nhược điểm: • Thường dùng để kiểm tra trình độ mức độ nhận biết thơng hiểu • Đơi khó đánh giá nội dung trả lời Trang 4.1.2 Câu hỏi đúng-sai: * Ưu điểm: • Dễ xây dựng; • Có thể nhiều câu lúc tốn thời gian cho câu, khả bao phủ chương trình rộng * Nhược điểm: • Thường dùng để kiểm tra mức độ nhận biết, thơng hiểu; • Tỉ lệ đốn mò cao (50%) 4.1.3 Câu hỏi tương thích/ghép đơi: * Ưu điểm: • Dễ xây dựng • Có thể hạn chế đốn mò cách tăng số lượng thơng tin bảng chọn * Nhược điểm: • Chỉ chủ yếu dùng để kiểm tra khả nhận biết • Thơng tin có tính dàn trải, khơng nhấn mạnh điều quan trọng 4.1.4 Câu hỏi lựa chọn nhiều phương án: * Ưu điểm: - Có thể sử dụng để kiểm tra kĩ nhận thức bậc cao - Tránh yếu tố mơ hồ so với loại câu hỏi trả lời ngắn - Tránh nhược điểm người học biết phát biểu sai khơng biết phát biểu - Yêu cầu lựa chọn phương án tốt hạn chế khó khăn phải xác định phát biểu sai hồn tồn - Với nhiều phương án lụa chọn, đánh giá xu hướng người học thường sa vào điểm yếu * Nhược điểm: - Khó biên soạn câu hỏi dùng để đánh giá kĩ nhận thức bậc cao - Vì có nhiều phương án chọn nên khó xây dựng câu hỏi có chất lượng cao - Tồn tỉ lệ đốn mò 4.1.5 Câu hỏi gốc: dạng câu hỏi dạng tổng quát, lắp ghép với nội dung cụ thể nhằm cho câu hỏi trắc nghiệm hoàn chỉnh Một số dạng câu hỏi gốc: - Hiểu biết khái niệm - Hiểu biết nguyên lý - Hiểu biết quy trình Trang 4.1.6 Câu hỏi trắc nghiệm liên kết: hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dựa tập hợp số liệu/dữ kiện/giả thuyết chung Các thông tin chung dạng viết bảng biểu, đồ thị, đồ, tranh ảnh * Ưu điểm: + Có thể dùng loại số liệu thơng tin khác (chữ viết, đồ thị, biểu bảng ) cho câu hỏi + Có thể đánh giá kĩ nhận thức bậc cao + Bài trắc nghiệm có bố cục gắn kết so với loại trắc nghiệm khách quan thơng thường * Nhược điểm + Khó xây dựng loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan thông thường + Đòi hỏi người đề biết cách sưu tập, biên tập, phối hợp loại số liệu, thông tin 4.2 Trong kiểm tra, đánh giá, sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan, nên sử hình thức tự luận? 4.2.1.Khi sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan? - Khi giáo viên cần kháo sát thành học tập số đông học sinh, hay muốn khảo sát sử dụng lại vào lúc khác - Khi giáo viên muốn có điểm số đáng tin cậy, không phụ thuộc vào chủ quan người chấm - Khi giáo viên có nhiều câu hỏi trắc nghiệm tốt đuợc dự trữ sẵn để lựa chọn soạn lại trắc nghiệm muốn chấm nhanh để sớm công bố kết - Khi giáo viên muốn ngăn ngừa nạn học tủ, học vẹt 4.2.2 Khi sử dụng hình thức tự luận? - Khi nhóm học sinh khảo sát khơng q đơng đề khảo sát sử dụng lần, không dùng lại - Khi giáo viên cố gắng tìm cách để khuyến khích phát triển kĩ diễn tả văn viết - Khi giáo viên tin tưởng khả phê phán chấm cách vơ tư xác vào khả soạn thảo câu trắc nghiệm thật tốt - Khi khơng có nhiều thời gian soạn thảo khảo sát lại có nhiều thời gian để chấm 4.3 Cách tính điểm cho câu hỏi đề kiểm tra 4.3.1 Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan: - Cách 1: Lấy điểm toàn 10 điểm chia cho tổng số câu hỏi - Cách 2: Tổng số điểm đề kiểm tra tổng số câu hỏi Mỗi câu trả lời điểm, câu trả lời sai điểm Trang 4.3.2 Cách tính điểm đề kiểm tra kết hợp hình thức tự luận trắc nghiệm khách quan: - Cách 1: Điểm toàn 10 điểm Phân phối điểm cho phần tự luận, trắc nghiệm khách quan theo nguyên tắc: số điểm phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn thành phần câu trắc nghiệm khách quan có số điểm - Cách 2: Điểm toàn tổng điểm hai phần Phân phối điểm cho phần theo nguyên tắc: số điểm phần tỉ lệ thuận với thời gian dự kiến học sinh hoàn thành phần câu trắc nghiệm khách quan trả lời điểm, sai điểm Cách tính điểm đề kiếm tra tự luận: Cách tính điểm tuân thủ chặt chẽ bước từ bước đến bước phần Thiết lập ma trận đề kiểm tra Câu 5: 5.1 Để có câu hỏi trắc nghiệm khách quan, cần phải thỏa mãn yêu cầu gì? - Câu hỏi phải đánh giá nội dung quan trọng chương trình - Câu hỏi phải phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm tương ứng - Câu dẫn phải đặt câu hỏi trực tiếp vấn đề cụ thể - Khơng nên trích dẫn ngun văn câu có sẵn sách giáo khoa - Từ ngữ, cấu trúc câu hỏi phải rõ ràng dễ hiểu học sinh - Mỗi phương án nhiễu phải hợp lí học sinh khơng nắm vững kiến thức - Mỗi phương án sai nên xây dựng dựa lỗi hay nhận thức sai lệch học sinh - Đáp án câu hỏi phải độc lập với đáp án câu hỏi khác kiểm tra - Phần lựa chọn phải thống phù hợp với nội dung câu dẫn - Mỗi câu hỏi có đáp án đúng, xác - Khơng đưa phương án “Tất đáp án đúng” “Khơng có phương án đúng” 5.2 Nêu cách đánh giá chất lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 5.2.1 Câu hỏi có nhiều lựa chọn Hãy đặt câu hỏi câu hỏi biên soạn Nếu câu hỏi có câu trả lời “khơng”, xem: - Câu hỏi nội dung, cấp độ nhận thức nêu Chuẩn chương trình hay khơng? - Câu hỏi có phù hợp với trọng số điểm hay khơng? - Câu dẫn có đặt câu hỏi trực tiếp hay vấn đề cụ thể hay khơng? - Ngơn ngữ trình bày câu hỏi có tránh giống ngun sách giáo khoa khơng? - Đáp án câu hỏi có độc lập với đáp án câu hỏi khác không? - Tất phương án có đồng phù hợp với nội dung câu dẫn khơng? - Có hạn chế phương án “tất đáp án đúng”, “khơng có phương án đúng” khơng? - Mỗi câu trả lời có hợp lí câu hỏi không? Trang 5.2.2 Câu ghép đôi - Những câu trả lời có hợp lí câu hỏi khơng? - Có 10 câu trả lời câu hỏi ghép đơi khơng? - Có tránh “ghép đơi hồn hảo” khơng? - Nếu có thể, yếu tố phần trả lời có xếp theo thứ tự có nghĩa khơng (logic, số thứ tự, bảng chữ cái…)? 5.2.3 Câu trà lời ngắn, điền khuyết - Câu trả lời nội dung, cấp độ nhận thức nêu chuẩn chương trình khơng? - Câu hỏi có phù hợp với trọng số điểm hay khơng? - Câu trả lời có phải cụm tự, từ, giá trị, kí hiệu khơng? - Câu hỏi có chỗ trống để học sinh điền câu trả lời khơng? - Câu hỏi có tránh trích dẫn từ nguyên sách giáo khoa không? - Khoảng trống đề điền câu trả lời câu hỏi có độ dài với khoảng trống câu hỏi khác khơng? - Câu hỏi có rõ mức độ chi tiết, cụ thể, xác câu trả lời khơng? - Câu hỏi có tránh việc đưa đầu mối để tìm câu trả lời khơng? 5.3 Những vấn đề cần tránh biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan, trắc nghiệm tự luận - Các câu hỏi khơng phù hợp với trình độ học sinh - Các câu hỏi diễn đạt khơng xác mặt ngôn ngữ - Đưa gợi ý cho học sinh thông qua cú pháp từ liên quan - Những phương án nhiễu không gần với đáp án không đồng đẳng với - Câu hỏi không định hướng cho tư học sinh - Không có đáp án trả lời - Sử dụng ngơn ngữ phủ định - Sử dụng câu hỏi “ đánh lừa” học sinh - Sử dụng “khơng có phương án nào”, “Tất phương án” “phương án khác” - Câu hỏi dựa thực tế hiển nhiên - Nội dung không phù hợp với tất học sinh - Kiểm tra ý kiến câu hỏi để đánh giá kiến thức học học sinh - Sự phức tạp ngôn ngữ không phù hợp với nội dung - Thể định kiến - Phương án nhiễu khơng hợp lí - Phương án nhiễu cho phép học sinh đoán câu trả lời Trang 10 Phần 2: VẬN DỤNG: Thiết kế ma trận soạn đề kiểm tra đánh giá học sinh theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm (tự luận: điểm, trắc nghiệm: điểm – 12 câu ) theo hình thức trắc nghiệm khách quan (40 câu) *Sau thiết kế ma trận kiểm tra 45 phút, môn Tin học 10: I Yêu cầu a Kiến thức * Biết được: • Biết chức chung hệ soạn thảo văn • Biết đơn vị xử lý văn (ký tự, từ, câu, dòng, đoạn, trang) • Biết vấn đề liên quan đến soạn thảo văn tiếng Việt • Biết hình làm việc Word • Biết khái niệm thao tác tìm kiếm thay • Biết thao tác: tạo bảng; chèn, xoá, tách, gộp ơ, hàng cột • Biết soạn thảo định dạng bảng * Hiểu được: • Hiểu thao tác soạn thảo văn đơn giản: mở tệp văn bản, gõ văn bản, ghi tệp • Hiểu khái niệm thao tác định dạng tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang văn bản, danh sách liệt kê, chèn số thứ tự trang Biết cách in văn * Vận dụng: • Tự thực soạn thảo văn máy tính, trình bày in văn giấy b Kỹ năng: • Thực việc soạn thảo văn đơn giản • Thực thao tác mở tệp, đóng tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn • Định dạng văn theo mẫu • Thực tìm kiếm thay từ hay câu • Thực tạo bảng, thao tác bảng soạn thảo văn bảng Trang 11 II Ma trận đề: Chủ đề Biết TNKQ Một số khái Câu niệm hỏi Làm quen Câu với Word hỏi Một số Câu chức hỏi soạn thảo văn Làm việc Câu với bảng hỏi Tổng số câu BT Mức độ nhận thức Vận dụng (thực Hiểu hành) TN KQ BT TN KQ BT 2, 4,7, 5, 9,10 11,12 12 III NỘI DUNG A TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Trong cách xếp trình tự cơng việc đây, trình tự hợp lý soạn thảo văn A Gõ văn > Chỉnh sửa > In ấn > Trình bày B Gõ văn > Trình bày > In ấn > Chỉnh sửa C Chỉnh sửa > Trình bày> Gõ văn bản> In ấn D Gõ văn > Chỉnh sửa > Trình bày > In ấn Trong lệnh bảng chọn File (của Microsoft Word) sau đây, lệnh cho phép ghi nội dung tệp soạn thảo vào tệp khác có tên A New B Print C Save D Save As Trong phông chữ hệ điều hành Windows, phông chữ dùng bảng mã TCVN3 A .Vn Times B VnTimes C Times New Roman D VNI-Times (Chọn phát biểu nhất) Microsoft Word : A Phần mềm soạn thảo văn dùng B Một phần mềm soạn thảo văn C Phần mềm soạn thảo văn dùng phổ biến D Phần mềm soạn thảo văn tiếng Việt Trang 12 Định dạng trang, ta cần thực lệnh: A Edit / Page Setup C File / Page Setup B Format / Page Setup D File/ Print Setup Giả sử ta có tập tin gồm 10 trang, để in văn trang thứ 4, ta thực hiện: A Insert/ Print xuất hộp thoại Print, mục Pages ta gõ vào 4/ OK B File/ Print xuất hộp thoại Print, mục Pages ta gõ vào 4/ OK C Edit/ Print xuất hộp thoại Print, mục Pages ta gõ vào 4/ OK D Format/ Print xuất hộp thoại Print, mục Pages ta gõ vào 4/ OK Trong mã đây, mã không hỗ trợ tiếng Việt? A VNI B ASCII C Unicode D TCVN3 Chọn câu SAI: A Để lưu văn bản, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + S B Để kết thúc phiên làm việc với Word, ta chọn lệnh File > Close C Để xố tự, ta dùng phím Delete Backspace D Tên tệp văn Word có phần mở rộng mặc định DOC Để chép đoạn văn từ vị trí sang vị trí khác văn cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím kéo thả? A Nhấn giữ phím Ctrl B Nhấn giữ đồng thời Ctrl Alt C Nhấn giữ phím Alt D Nhấn giữ phím Shift 10 Ta mở lệnh Format để: A Cài đặt máy in B Thay đổi phông chữ C Lưu văn vào đĩa D Đặt trang văn nằm ngang để chiều rộng trang văn lớn 11 Để gộp nhiều ô thành ô, sau bôi đen ô cần gộp, ta thực hiện: A Table -> Insert -> Cell C Split cells B Table -> Merge Cell D Table -> Delete -> Cell 12 Chọn câu sai: A Table -> Split Cell gộp B Trong bảng khơng thể định dạng tự C Có thể tính tốn bảng D Có thể xếp liệu bảng Trang 13 B THỰC HÀNH ( điểm) Soạn thảo văn theo nội dung sau lưu vào thư mục D:\Lop….\Tên học sinh (VD: D:\ Lop10A3\nguyenvankhang.doc KỸ NĂNG BÁN HÀNG BÀI HỌC 1.Giới thiệu bán hàng theo nhu cầu Các kỹ thuật bán hàng 3.Các bước bán hàng Thực hành NỘI DUNG CHÍNH  Hệ thống bày bước bán hàng  Tiêu chuẩn kỹ bán hàng  Đặc tính nhân viên bán hàng  Nhu cầu khách hàng Đặc tính lợi ích sản phẩm Câu lợi ích Thăm dò Xử lý phản đối Kết thúc  Xác định khách hàng tiềm  Sắp xếp hẹn  Mục tiêu bán hàng  Chuẩn bị hàng  bước bán hàng theo nhu cầu  Áp dụng bước kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp  Đánh giá phản hồi thực hành  Tổng kết KẾT QUẢ ♥ Trình bày thuật ngữ khái niệm bán hàng theo nhu cầu ♥ Xác định yêu cầu đặc tính người bán hàng thành cơng ♥ Xác định nhu cầu khách hàng  Chuẩn bị câu lợi ích  Thực kỹ thuật bán hàng • Đạt hẹn với khách hàng tiềm • Hoạch định chuẩn bị cho việc bán hàng cách có hệ thống  Thực bước bán hàng theo nhu cầu cách tự nhiên  Xác định thành tựu lãnh vực cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp thành công Yêu cầu: 1) Thực gõ văn theo nội dung 2) Định dạng kiểu danh sách mẫu Dòng Font chữ Cỡ chữ Tiêu đề Time New Roman 16 Time New Roman 14 Time New Roman 12 Arial 13 Tunga 14 Time New Roman 12 Trang 14 Trang 15 Phần 3: KIẾN NGHỊ,ĐỀ XUẤT: Khơng có Phần 4: ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Kết tự đánh giá cá nhân Kết đánh giá tổ chuyên môn Kết đánh giá trường Phần Phần TỔNG XẾP LOẠI 4.5 4.5 GIỎI Trang 16 ... Time New Roman 12 Trang 14 Trang 15 Phần 3: KIẾN NGHỊ,ĐỀ XUẤT: Khơng có Phần 4: ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Kết tự đánh giá cá nhân Kết đánh giá tổ chuyên môn Kết đánh giá trường Phần Phần... đề kiểm tra cần vào chuẩn kiến thức, kĩ chương trình thực tế học tập học sinh để xác định mục đích, yêu cầu đề kiểm tra cho phù hợp với lớp -Bước 2: Xác định hình thức đề kiểm tra: + Đề kiểm tra. .. LƯỢNG BỒI DƯỠNG - Thời lượng tự học : tiết - Thời lượng thảo luận tổ: tiết C NỘI DUNG BỒI DƯỠNG Câu 1: Các bước cần thực trình biên soạn đề kiểm tra? -Bước 1: Xác định mục đích đề kiểm tra: người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường học, Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông Modul 24 kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay