Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:22

Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018 Phòng GD ĐT Bù Đăng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HỌC KÌ II, MƠN NGỮ VĂN 6, NĂM HỌC 2017-2018 PHẦN I, VĂN BẢN 1, VB Bài học đường đời –Tơ Hồi (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 2, Bức tranh em gái – Tạ Duy Anh (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 3, Đêm bác không ngủ - Minh Huệ (học thuộc thơ , câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) 4, Lượm –Tố Hữu (học thuộc thơ , câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) 5, Cô Tô – Nguyễn Tuân (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) 6, Cây tre Việt Nam – Thép Mới (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) PHẦN II, TIẾNG VIỆT 1, So sánh ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 2, Nhân hóa ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 3, Ẩn dụ ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 4, Hoán dụ ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 5, Các thành phần câu ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 6, Câu trần thuật đơn ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) PHẦN III, TẬP LÀM VĂN Đề 1, Tả lại hình ảnh thầy cô giáo say sưa giảng Đề 2, Cây phượng sân trường em nở hoa,báo hiệu mùa hè đến Hãy tả lại quang cảnh nói lên suy nghĩ Đề 3, Tả lại hình ảnh người mẹ em lần em bị ốm Đề 4, Tả hình ảnh trường em học Đề 5, Từ văn Lao xao Duy Khán, tả khu vườn vào buổi sáng đẹp trời Phòng GD ĐT Bù Đăng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HỌC KÌ II, MÔN NGỮ VĂN 7, NĂM HỌC 2017-2018 PHẦN I, VĂN BẢN 1, VB Tinh thần yêu nước nhân dân ta – Hồ Chí Minh (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 2, Đức tính giản dị Bác Hồ - Phạm văn Đồng (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB, cảm nhận đức tính giản dị Bác Hồ qua văn bản) 3, Ý nghĩa văn chương- Hoài Thanh ( câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) 4, Sống chết mặc bay- Phạm Duy Tốn ( câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB, ) PHẦN II, TIẾNG VIỆT 1, Rút gọn câu ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 2, Câu đặc biệt ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 3, Thêm trạng ngữ cho câu ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 4, Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 5, Dùng cụm - vị để mở rộng câu ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ,làm tập vận dụng ) 6, Liệt kê ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) PHẦN III, TẬP LÀM VĂN Đề 1, Chứng minh lối sống ỷ lại, thụ động lối sống không tốt Đề 2, Hãy trình bày bật lối sống vơ giản dị, bạch Bác Hồ Đề 3, Giải thích nội dung ca dao sau: Cơng cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo Đề 4, Bạn em ham trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc mà tỏ thờ không quan tâm đến thiên nhiên Em chứng minh cho bạn thấy rằng: thiên nhiên đem lại cho ta sức khỏe, hiểu biết niềm vui vơ tận Vì cần gần gũi với thiên nhiên, yêu thiên nhiên Đề 5, Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao Em hiểu câu ca dao nào? Từ em rút học cho thân Phòng GD ĐT Bù Đăng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HỌC KÌ II, MƠN NGỮ VĂN 8, NĂM HỌC 2017-2018 PHẦN I, VĂN BẢN 1, Khi tu hú –Tố Hữu ( thuộc thơ, hoàn cảnh sáng tác, số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 2, Tức cảnh Pác Bó – HCM ( thuộc thơ, hoàn cảnh sáng tác, số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 3, Ngắm trăng –Hồ Chí Minh ( thuộc thơ, hoàn cảnh sáng tác, số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 4, Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn (câu hỏi hiểu VB, ý nghĩaVB, cảm nhận lòng yêu nước Trần Quốc Tuấn thể qua Hịch ) 5, Nước Đại Việt ta –Nguyễn Trãi (câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 6, Bàn luận phép học – La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) 7,Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB ) PHẦN II, TIẾNG VIỆT 1, Câu nghi vấn ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 2, Câu cầu khiến ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 3, Câu cảm thán ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 4, Câu trần thuật ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 5, Hành động nói ( thuộc khái niệm, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) 6, Lựa trọn trật tự từ câu ( tác dụng cách xếp trật tự từ, nêu ví dụ, làm tập vận dụng ) PHẦN III, TẬP LÀM VĂN Đề 1, Suy nghĩ em vấn đề bạo lực học đường Đề 2, Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha dặn: “Non sơng Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng , nhờ phần lớn công học tập em” Đề 3, chứng minh văn học dân tộc ta ca ngợi biết “thương người thể thương thân” nghiêm khắc phê phán kẻ thờ dửng dửng dưng trước người gặp hoạn nạn Đề 4, Suy nghĩ câu nối Lỗ Tấn: “Trên đường đến thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng” Đề 5, Suy nghĩ lời dạy Bác Hồ dành cho niên: Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên ... Bù Đăng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HỌC KÌ II, MƠN NGỮ VĂN 7, NĂM HỌC 2017- 20 18 PHẦN I, VĂN BẢN 1, VB Tinh thần yêu nước nh n dân ta – Hồ Chí Minh (một số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 2, Đức t nh giản... thiên nhiên, yêu thiên nhiên Đề 5, Nh n dân ta thường nh c nh nhau: Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao Em hiểu câu ca dao nào? Từ em rút học cho thân Phòng GD ĐT Bù Đăng ĐỀ CƯƠNG... II, MƠN NGỮ VĂN 8, NĂM HỌC 2017- 20 18 PHẦN I, VĂN BẢN 1, Khi tu hú –Tố Hữu ( thuộc thơ, hoàn c nh sáng tác, số câu hỏi hiểu VB, ý nghĩa VB) 2, Tức c nh Pác Bó – HCM ( thuộc thơ, hoàn c nh sáng tác,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018, Đề cương kiểm tra văn 6, 7, 8 HK2 nh 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay