Đồ án môn học Xác định các hàm lượng oxit trong đất sét

30 39 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:20

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ - - ĐỒ ÁN MÔN HỌC Đề tài: Xác Định hàm lượng số oxit nguyên liệu đất sét để sản xuất gạch ngói GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH LỚP: DK05-HH Hải Dương, /6/2017 Cần có nhận xét phương pháp phân tích có gây sai số, bước gây sai số Căn chỉnh lại phần, phơng chữ, giãn dòng cho quy định Xem lại phần bôi vàng KÍ HIỆU, CỤM TỪ VIẾT TẮT - SiO2: Silic dioxit MgO: Magie Oxit Al2O3: Nhôm oxit Fe2O3 : Sắt(II) Oxit HNO3: Axit Nitric HCl: Axit Clohydric CaO: Canxi Oxit NH4OH: Amoniac Hidroxit NaOH: Natri Hydroxit H2Ssal: thịaxitsunfosalisilic HF: Axit Flohydric K2Cr2O7: Kali Dicromat H2SO4: Axit Sunfuric Na2CO3: Natri Cacbonat HClO4: Axit pecloric MR: metyl đỏ MO: metyl da cam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lựa chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Tổng quan đất sét .2 a, Khái niệm b, Đặc điểm .2 c, Phân loại khoáng chủ yếu đất sét 1.2.Thành phần ứng dụng đất sét a, Thành phần đất sét b, Ứng dụng đất sét 1.3 Lấy mẫu , chuẩn bị mẫu .4 a, Lấy mẫu .4 b, Chuẩn bị mẫu 1.4.Các phương pháp phân tích a, Phân tích định tính .4 b, Phân tích định lượng 1.5.Tổng quan phương pháp phá mẫu a, Phá mẫu phương pháp ướt b, Phá mẫu phương pháp khô 1.6 Phương pháp xử lí số liệu a) Kiểm tra độ tin cậy dãy số liệu b) Các đại lượng tập trung cho phân tán c, Biên giới tin cậy d , Kiểm tra thống kê liệu thực nghiệm 10 CHƯƠNG : THỰC NGHIÊM 11 2.1.Mục đích đối tượng nghiên cứu .11 2.2.Tổng quan phương pháp phân tích mẫu 11 2.3.Phương pháp lấy mẫu xử lý mẫu 11 2.3.1, Lấy mẫu .11 2.3.2, Xử lý mẫu sơ 11 2.3.3, Phương pháp phá mẫu 12 2.4.Xác định thành phần hoá học đất sét 14 2.4.1,Xác định hàm lượng silic oxit (SiO2) 14 2.4.2.Xác định hàm lượng oxit sắt (Fe2O3) 14 2.4.3.Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3) 15 2.4.4.Xác định hàm lượng CaO 16 2.4.5.Xác định hàm lượng MgO 17 CHƯƠNG : KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 19 3.1 Kết nghiên cứu 19 3.1.1, Thành phần SiO2 đất sét 19 3.1.2 Thành phần Fe2O3 20 3.1.3 Thành phần Al2O3 21 3.1.4 Thành phần CaO 21 3.1.5 Thành phần MgO 22 3.2 Kết luận 23 PHỤ LỤC 25 Phụ lục 1: 25 Phụ lục 25 Phụ lục : 26 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA MỞ ĐẦU Từ xưa đến nay, đất sét ln gắn bó mật thiết với đời sống người Đất sét chất mềm dẻo ẩm, dễ dàng tạo kết dính Khi khơ trở nên rắn bị nung nhiệt độ cao đất sét trở thành rắn vĩnh cửu Loài người sớm phát thuộc tính hữu ích đất sét biến trở thành loại vật liệu lý tưởng nhiều ngành công nghiệp Chẳng hạn sản xuất xi măng, gốm sứ, gạch ngói, chất đệm công nghiệp giấy, pha chế màu, mực, tẩy dầu thô, lọc hóa học, sử dụng làm vật liệu chống thấm nước cho cơng trình thủy lợi,v.v Do đất sét trở thành vật liệu quan trọng thiết yếu sống nên việc xác định thơng số nghiên cứu tính chất đất sét cần thiết từ có mục đích sử dụng hợp lý Lựa chọn đề tài Do có hàng loạt ứng dụng nhiều lĩnh vực đa dạng đời sống mà đất sét nhà khoa học nước quan tâm, nghiên cứu nhiều Với mong muốn học tập, nghiên cứu sâu thêm lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục đóng góp bổ sung thêm tài liệu nghiên cứu khoáng sét, đất sét Vì em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Đất sét” Tuy nhiên với số lượng khổng lồ kiến thức biết, việc lựa chọn kiến thức phù hợp vào tiểu luận, phù hợp với nhiều đối tượng khó khăn, nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp tất thầy cô bạn sinh viên trường trường, để em đạt kết cao Mục đích nghiên cứu Phân tích thành phần hóa học đất sét: Hàm lượng thành phần khoáng SiO , Al2O3 , Fe2O3, CaO, MgO Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : đất sét khu vực Chí Linh-Hải Dương - Phạm vi nghiên cứu : quy mơ phòng thí nghiệm SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan đất sét a, Khái niệm Đất sét hay sét thuật ngữ dùng để miêu tả nhóm khống vật phyllosilicat nhơm ngậm nước, thơng thường có đường kính hạt nhỏ μm Đất sét bao gồm loại khống chất phyllosilicat giàu ơxít hiđrơxít silic nhơm bao gồm lượng lớn nước tham gia vào việc tạo cấu trúc thay đổi theo loại đất sét b, Đặc điểm Đất sét nói chung tạo phong hóa hóa học loại đá chứa silicate tác động axit cacbonic số loại đất sét lại hình thành hoạt động thủy nhiệt Đất sét phân biệt với loại hạt đất đá nhỏ khác có đất, chẳng hạn bùn nhờ kích thước nhỏ chúng, hình dạng tạo hay tạo lớp, khả hút nước số độ dẻo cao Như hình thành mỏ cao lanh đất sét chịu tác dụng tương hổ trình hố học, học, sinh vật học bao gồm tượng phong hố, rửa trơi lắng đọng thời gian dài Đất sét tự nhiên tồn số dạng như: - Loại sét vàng, đỏ, có xám đen, pha đất thịt cát mịn cồn - Loại sét xám xanh nằm khu vực nước lợ, có độ nhớt cao - Loại sét gốm sứ nằm thành vỉa màu trắng dẻo, xuất vùng trũng hai giồng cát, đồng thủy triều tạo nên c, Phân loại khoáng chủ yếu đất sét - Kaolininte : Al2O3.2SiO2 (cao lanh chứa nhiều kaolinite) - Pyrophilite : Al2Si4O10(OH)2[Al2(Si2O5)2(OH)2] - Mơntmơrilơnit - Halloysite - Bentonite SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HÒA 1.2 Thành phần ứng dụng đất sét a, Thành phần đất sét Thành phần đất sét khống dẻo gọi khống sét Khống dẻo Alumosilicat ngậm nước có cơng thức tổng quát : nAl 2O3.mSiO2.pH2O, chúng tạo thành fenspat bị phong hố tùy theo nhiệt độ mơi trường áp suất mà đất sét tạo thành khoáng khác : + Trong môi trường acid yếu pH 6-7 tạo Caolinite (Al2O3.2SiO2.2H2O) Đất sét chứa khoáng Caolinite gọi Cao lanh + Trong môi trường kiềm pH 7.3-10.3 tạo Mơntmơrilơnite (Al2O3.4SiO2.nH2O) Đất sét chứa khống Mơntmơrilơnite gọi Bentonite  Thành phần hóa học đất sét : Gía trị % SiO2 Al2O3 Fe2O3 MKN Max 79.1 23.1 20.64 12.09 Min 50.17 11.13 4.02 3.67 TB 63.1 17.5 9.61 6.15 b, Ứng dụng đất sét Đất sét chất mềm dẻo ẩm, điều có nghĩa dễ tạo hình dạng cho tay Khi khơ trở nên rắn nung hay làm cứng nhiệt độ cao đất sét trở thành rắn vĩnh cửu.Thuộc tính làm cho đất sét trở thành chất lý tưởng để làm đồ gốm sứ có độ bền cao, sử sụng mục đích thực tế dùng để làm đồ trang trí Với dạng đất sét khác điều kiện nung khác người ta thu đất nung, gốm sứ Đất sét nung kết lửa tạo đồ gốm sứ vật liệu rẻ tiền để sản xuất sử dụng rộng rãi Gạch, ngói, xoong nồi, tác phẩm nghệ thuật từ đất, bát đĩa chí nhạc cụ đàn ocarina làm từ đất sét Đất sét sử dụng nhiều ngành công nghiệp chẳng hạn sản xuất giấy, lọc hóa học đặc biệt công nghiệp sản xuất xi măng Đất sét sử dụng làm vật liệu chống thấm nước cho cơng trình thủy lợi : cống rãnh, đập ngăn nước,… SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA 1.3 Lấy mẫu , chuẩn bị mẫu a, Lấy mẫu Mẫu lấy theo TCVN 4344-1986 Mẫu đưa phòng thí nghiệm có khối lượng khơng lớn 500g, kích thước hạt khơng lớn 5mm, dùng làm mẫu phòng thí nghiệm Ở nơi khai thác mẫu ban đầu lấy ô tô, ben máy gạt hay thuyền, xà lan ba vị trí, đầu, cuối thiết bị vận chuyển lúc bốc lên dở xuống Ở xí nghiệp sản xuất mẫu ban đầu lấy kho gạt theo chu kì băng tải đưa đất vào sản xuất Trong kho mẫu ban đầu lấy từ đống đất không 100 m3, mười điểm khác (trên bề mặt, chân đống) cho mẫu lấy đại diện cho đống đất Phần chưa phù hợp với lấy mẫu phântích, kiểm tra lại b, Chuẩn bị mẫu Trước phân tích hố chuẩn bị hư sau: Sàng mẫu qua sàng có kích thước lỗ 2mm Cần khoảng 200g phần lọt qua sàng, dùng phương pháp chia tư để rút gọn l00g nghiền đến cỡ hạt không lớn 0,5mm Tiếp tục dùng phương pháp chia tư lấy khoảng 60g lại nghiền đến cỡ hạt 0,2mm Sau lại rút gọn mẫu theo phương pháp chia tư để có khoảng 30g Lượng mẫu nghiền mịn cối mã não đến cỡ hạt 0,063 mm để làm mẫu phân tích hố học Phần mẫu lại dùng làm mẫu lưu 1.4 Phương pháp phân tích 1.4.1 Phân tích định lượng Phân tích định lượng phương pháp phân tích xác định thành phần định lượng cấu tử có đối tượng nghiên cứu Các đối tượng cấu tử nguyên tố, ion, hợp chất, pha, gốc nhóm chức Phân tích định tính tồn phương pháp nghiên cứu hóa học , vật lý hóa lý Các phương pháp cho phép xác định chất vơ hay hữu chất phân tích, thành phần nguyên tử nguyên tố phát thành phần chủ yếu tạp chất có mẫu nghiên cứu 1.4.2 Phương pháp xác định hàm lượng Fe2O3 a, Chuẩn độ phức chất SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HÒA Chuẩn độ sắt (111) dung dịch EDTA pH= 1,5-1,8 với thịaxitsunfosalisilic kêt thúc chuẩn độ màu dung dịch chuyền từ màu đò sang vàng rơm b, Chuẩn độ oxi hóa - khử Phương pháp áp dụng cho mẫu có hàm lượng sắt lớn 2,5% Khử Fe3+ thành Fe2+ Sn2+ sau chuẩn độ Fe2+ dung dịch K2Cr2O7 tiêu chuẩn với thị bari diphenylamin sufonat, kết thúc chuẩn độ dung dịchchuyển sang màu tim xanh c, Phương pháp trắc quang với thuốc thử SSA Phương pháp áp dụng cho mẫu có hàm lượng Fe2O3 25% Trong mơi trường ammoniac, ion Fe3+ tạo với thuốc thử với axit sufosalixylic phức chất màu vàng, có cực đại hấp thụ bước sóng 420nm-430nm , cường độ màu phức chất tỉ lệ với nồng độ Fe3+ dung dịch Tiến hành xây dựng đường chuẩn, từ mật độ quang mẫu dãy chuẩn suy hàm lượng Fe2O3 mẫu 1.4.3 Phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 a, Phương pháp chuẩn độ phức chất Loại canxi magie có dung dịch cách dùng NH4OH 25% kết tủa nhơm sau hòa tan lại kết tủa HCl 1:1 Tách nhôm khỏi nguyên tố ảnh hưởng R2O3 ( sắt, titan) kiềm mạnh Tạo phức nhôm với EDTA dư pH= 5.5 Chuẩn độ lượng dư EDTA Zn(CH3COO)2 với thị xylenol da cam Dùng NaCl giải phóng EDTA khói phức complexonat nhôm dùng dung dịch tiêu chuẩn Zn(CH3COO)2 0.01M chuẩn độ lượng EDTA giải phóng từ tỉnh hàm lượng nhôm b, Phương pháp chuẩn độ phức chất -kỳ thuật chuẩn độ thay Tách nhôm khỏi thành phần khác cho tạo phức với ETDA dư pH =5,5 Chuẩn độ lượng du EDTA dung dịch Zn(CH3COO)2 với thị xylenol da cam (lần thứ nhất) Cho NaF tác dụng với phức chất nhóm để đẩy lượng EDTA tương ứng với nhôm Chuẩn độ (lần thứ 2) lượng EDTA bị đẩy dung dịch Zn(CH3COO)2 tiêu chuẩn từ tỉnh hàm lượng nhơm oxit có mẫu SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA 1.4.4 Phương pháp xác định hàm lượng CaO a, Chuẩn độ tạo phức với thị Flurexon Canxi magiê tách khỏi sắt, nhôm titan NH 4OH Chuẩn độ canxi dung dịch ETDA tiêu chuẩn pH > 12 với thị fiuorêxon, điểm tương đương dung dịch chuyển từ màu xanh huỳnh sang màu hồng b, Chuẩn độ tạo phức với thị murexit Dựa phản ứng tạo phức bền Ca 2+ vớiEDTA pH=13 đổi màu chi thị murexit Kết thúc chuẩn độ dung dịch chuyển từ màu đỏ sang màu tím 1.4.5 Phương pháp xác định hàm lượng MgO Chuẩn độ tạo phức bền với thị ETOO: Dựa phản ứng tạo phức bền Mg²+ với EDTA pH= 10 với chi thị ETOO 1% NaCl, kết thúc chuẩn độ dung dịch chuyển từ màu đỏ nho sang màu xanh 1.5 Tổng quan phương pháp phá mẫu Muốn phân tích định lượng mẫu chất phương pháp hóa học giống phân tích định tính ta phải chuyển từ thể bột rắn sang dung dịch q trình gọi phá mẫu Tùy theo chất mẫu phân tích mà ta hòa tan nhiệt độ thường hay nhiệt độ cao nước, axit, kiềm dung dịch muối Với tác nhân mà khơng hòa tan mẫu phải nung chảy mẫu với phụ gia thích hợp để chuyển dạng hợp chất hòa tan nước, axit Do có phương pháp phá mẫu sau : a, Phá mẫu phương pháp ướt Tác nhân hay dùng nước, HCl, H 2SO4 , HNO3 , HF,HClO4 hỗn hợp dung dịch axit, dung dịch hidroxit kiềm Qúa trình tiến hành cốc thủy tinh có đậy nắp Ban đầu nhiệt độ thường sau để kết thúc q trình phân giải mẫu thường tiến hành nhiệt độ cao ( cách thủy, cách cát lò nung ) b, Phá mẫu phương pháp khô Đây phương pháp nung chảy mẫu với chất chảy thể rắn Có loại chất chảy chất chảy axit chất chảy kiềm - Chất chảy K2S2O7 SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HÒA Sơ đồ (1): bước phá mẫu Nung chảy 1g mẫu thử KOH Hỗn hợp Hòa tan HCl, nước cất nóng Dung dịch A Cơ cạn dd, hòa tan HCl, Lọc, rửa Kết tủa Dung dịch B Lọc dd Dung dịch SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 12 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA 2.4 Xác định thành phần hố học đất sét 2.4.1, xác định hàm lượng silic oxit (SiO2) a, Ngun tắc Sau hồ tan mẫu silic có đất sét chuyển vào dung dịch dạng kết tủa keo Sau từ dạng kết tủa keo dạng kết tủa H2SiO3 Nung kết tủa 900-1100oC để chuyển SiO2 Xử lý kết tủa sau tính hàm lượng SiO2 mẫu b, Tiến hành Chuyển giấy lọc chứa kết tủa keo silic bước phá mẫu vào chén nung (biết trước khối lượng chén) đun hoá tro bếp điện nung 900 oC khoảng 1h Sau lấy để nguội bình hút ẩm tới nhiệt độ phòng, đem cân tính theo cơng thức : % SiO2 = 100 Trong : A1: trọng lượng chén có kết tủa SiO2 trước xử lý A2: trọng lượng chén có bã nung sau xử lý g: mẫu đất sét lấy để phân tích 2.4.2, Xác định hàm lượng sắt oxit (Fe2O3) a, Nguyên tắc Dung dịch sau lọc silic có sắt tồn dạng Fe 3+ mơi trường pH= 1,5-2 Nó tạo với thị axit sunfosalisilic phức chất màu tím đỏ bền phức chất với EDTA Trước tiên EDTA tạo phức với Fe3+ ngồi dung dịch Sau tạo phức với Fe 3+ nằm phức với thị giải phóng thị dạng tự Phép thị kết thúc dung dịch màu đỏ tím phức thị SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 13 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA b, Hóa chất - Dung dịch NaOH 2N Dung dịch thị màu axit sunfosalisilic 10% Dung dịch EDTA 0,02N HNO3 đặc HCl 1:1 c, Tiến hành Hút 50ml dd(1) ( dung dịch sau loại bỏ SiO ), chuyển vào bình nón 250ml, thêm 10 giọt HNO3 đặc, đun sôi nhẹ dung dịch phút, sau dùng NaOH trung hòa tới suất nâu không tan, dùng HCl 1:1 phá nâu, thêm khoảng giọt HCl 1:1 nữa, thêm tiếp giọt H 2Ssal 10%, đun nóng dung dịch đến 80 0C Đem chuẩn độ EDTA 0,02-0,05N tới dung dịch chuyển từ màu tím sang không màu màu vàng chanh, điểm tương đương Sau phút dung dịch không trở lại màu đỏ tím ( giữ lại dung dịch để xác dịnh Al2O3 ), hàm lượng Fe2O3 tính theo cơng thức: % Fe2O3 = Trong : Ở mĐg Fe2O3 = 159,7/ 4.103 = 0,04(g) Vđm: số ml dd(1) định mức Vxđ: số ml dd(1) mang xác định 0,04: khối lượng sắt V: thể tích EDTA sử dụng g: khối lượng mẫu dung dịch để chuẩn độ 2.4.3, Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3) a, Nguyên tắc Trong dung dịch sau loại sắt nhơm lại dạng muối amoolinat tan môi trường pH= 5,7 Nhôm phản ứng với lượng dư EDTA tạo phức bền vững phức với natriflorua Lượng dư EDTA chuẩn độ axetat kẽm với thị SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 14 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA da cam Chuẩn lượng EDTA vừa giải phóng dung dịch axetat kẽm Từ thể tích dung dịch axetat tiêu tốn chuẩn lần thứ tính hàm lượng Al2O3 có mẫu đất sét b, Hóa chất - Dung dịch NH4OH 10% Dung dịch đệm pH= 5,7 Chỉ thị xynlenol da cam 1% Chỉ thị MO 1% Dung dịch kẽm axetat 0,025M [Zn(CH3COOH)2] c, Tiến hành Chuẩn đồng thời với Fe 3+ ( áp dụng Al2O3 tlt Vây phương pháp chuẩn student mắc sai số hệ thống Theo tiêu chuẩn TCVN 4353 : 1986, hỗn hợp sét dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói phải có hàm lượng Al 2O3 15-21% kết nằm tầm tiêu chẩn Hàm lượng Al2O3 đủ điều kiện để sản xuất gạch ngói 3.1.4, Thành phần hàm lượng CaO đất sét Xác định thành phần CaO đất sét sau lần thí nghiệm trình bày bảng 3.1.4: kết lượng CaO có đất sét sau lần thí nghiệm SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 20 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA Lần Trung bình Kết quả(%) 2,07 1,96 2,19 2,07 Sắp xếp dãy kết theo chiều tăng dần: 1,96; 2,07; 2,19 Kiểm tra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: 2,19; 1,96 Thay giá trị vào công thức ta được: Qtnmax= 0,52; Qtnmin= 0,48 Tra bảng phụ lục ta Qlt= 0,95 Qtnmin tlt= 4,3 nên phương pháp mắc sai số hệ thống Thay giá trị vào cơng thức ta tính đc biên giới tin cậy = 0,35% Vậy hàm lượng CaO mẫu là: 2,07 0,35% Nhận xét: Sau xử lý thống kê số liệu phân tích ta thấy ttn> tlt Vây phương pháp chuẩn student mắc sai số hệ thống Theo tiêu chuẩn TCVN 4353 : 1986 ( phụ lục ), hỗn hợp sét dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói phải có hàm lượng CaO 6% kết tầm tiêu chẩn Hàm lượng CaO không đủ điều kiện để sản xuất gạch ngói 3.1.5, Thành phân hàm lượng MgO đất sét Xác định thành phần MgO đất sét sau lần thí nghiệm trình bày bảng 3.1.5: kết lượng MgO có đất sét sau lần thí nghiệm Lần Trung bình Kết quả(%) 1,41 1,62 1,37 1,47 SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 21 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA Sắp xếp dãy kết theo chiều tăng dần: 1,37; 1,41; 1,62 Kiểm tra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: 1,62; 1,37 Thay giá trị vào công thức ta được: Qtnmax= 0,84; Qtnmin=0,16 Tra bảng phụ lục ta Qlt= 0,95 Qtnmin tlt= 4,3 nên phương pháp mắc sai số hệ thống Thay giá trị vào công thức ta tính đc biên giới tin cậy = 0,4087% Vậy hàm lượng MgO có mẫu là: 1,47 0,4087% Nhận xét: Sau xử lý thống kê số liệu phân tích ta thấy t tn> tlt Vây phương pháp chuẩn student mắc sai số hệ thống Theo tiêu chuẩn TCVN 4353 : 1986 ( phụ lục ), hỗn hợp sét dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói phải có hàm lượng MgO 6% kết tầm tiêu chẩn Hàm lượng MgO không đủ điều kiện để sản xuất gạch ngói 3.2 Kết luận : Qua phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ta thu kết hàm lượng thành phần khoáng: SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 61,3% 18,09% 1,73% 2,07 1,47 Các thông số theo Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 4353 : 1986 hàm lượng thành phần khoáng đất sét để sản xuất gạch ngói: SiO2 Al2O3 SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH Fe2O3 CaO MgO 22 ĐỒ ÁN MÔN HỌC Tư 58,0 đến 72,0 Từ 15,0 đến 21,0 GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA Từ 5,0 đến 9,0 ≤6 ≤6 Như ta thấy hàm lượng thành phần khoáng đất sét khu vực Chí LinhHải Dương khơng đạt hết tiêu chuẩn không đủ điều kiện để sản xuất gạch ngói Vì có thành phần khống Fe2O3 chưa đạt yêu cầu PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giá trị ứng với độ tin cậy P số bậc tự K= n- Số bậc tự K= n-1 SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH Xác suất P 90% 6,31 2,92 2,35 2,13 95% 12,7 4.3 3.18 2.78 99% 63,7 9,92 5,84 4,60 23 ĐỒ ÁN MÔN HỌC 10 15 20 GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA 2,01 1,94 1,89 1,86 1,83 1,81 1,75 1,73 2.57 2,45 2.36 2.31 2.26 2.23 2.13 2,06 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,17 2,95 2,79 Phụ lục Giá trị Q ứng với độ tin cậy P số lần đo n N SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 90% 0,89 0,68 0,56 0,48 0,43 0,4 95% 0,94 0,77 0,64 0,56 0,51 0,48 99% 0,99 0,89 0,76 0,7 0,64 0,58 24 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA Phụ lục : Tiêu chuẩn sét Đất sét để sản xuất gạch ngói phải có thành phần hóa học quy định theo Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 4353 : 1986 Hàm lượng ơxít khoảng sau: Tên tiêu chí Hàm lượng silic dioxyt (SiO2) Hàm lượng silic dioxyt (Al2O3) Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3) Hàm lượng tổng kiềm thổ quy cacbonat (MgCO3 + CaCO3) khơng lớn SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH Mức (%) Tư 58,0 đến 72,0 Từ 15,0 đến 21,0 Từ 5,0 đến 9,0 6,0 25 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Sách Phân Tích Silicat- Tài liệu lưu hành nội 2- Danh muc websibe tam khảo - https://thuvienphapluat.vn - http://.w.w.w.luanvantotnghiep.com - http://hethongphapluatvietnam.net SVTH: LÊ ĐÌNH HUỲNH 26 ... 2.4 .Xác định thành phần hoá học đất sét 14 2.4.1 ,Xác định hàm lượng silic oxit (SiO2) 14 2.4.2 .Xác định hàm lượng oxit sắt (Fe2O3) 14 2.4.3 .Xác định hàm lượng. .. ĐÌNH HUỲNH 12 ĐỒ ÁN MƠN HỌC GVHD TIẾN SĨ: HỒNG THỊ HỊA 2.4 Xác định thành phần hố học đất sét 2.4.1, xác định hàm lượng silic oxit (SiO2) a, Nguyên tắc Sau hoà tan mẫu silic có đất sét chuyển vào... xác định hàm lượng thành phần oxit SiO2,Al2O3, Fe2O3 đất sét - Đối tượng nghiên cứu : đất sét khu vực Chí Linh-Hải Dương 2.2.Tổng quan phương pháp phân tích mẫu Để xác định hàm lượng oxit có phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn học Xác định các hàm lượng oxit trong đất sét, Đồ án môn học Xác định các hàm lượng oxit trong đất sét, CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN, 6 Phương pháp xử lí số liệu, 4 Xác định thành phần hoá học của đất sét, CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ - THẢO LUẬN, 1 Kết quả nghiên cứu, Phụ lục 1: Giá trị ứng với độ tin cậy P và số bậc tự do K= n- 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay