75 chuyen de ve coc barretp2 split 1 2573

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:13

Phần II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CỌC BARRETTE GiỚI THIỆU Cọc Barrette: loại cọc khoan nhồi, không thi cơng lưỡi khoan hình tròn mà thi cơng máy đào gầu ngạm hình chữ nhật Cọc baret thường hình chữ nhật có kích thước: chiều rộng 0.6÷1.5m, chiều dài 2.2÷6.0m Và cọc baret có nhiều tiết diện khác như: +,T, I, L… 1.THIẾT KẾ CỌC BARRETTE: 1.1.Khảo sát địa chất cơng trình cho móng cọc: VD: Trong nhiều trường hợp cọc barrette cần phải đụng tầng đá, mặt đá nghiêng, mũi cạp đất máy đào bị chận lại, khơng móc hết đất, đổ beton, chịu góc barrette thơi TCVN 160 : 1987 – “Khảo sát địa kĩ thuật phục vụ cho thiết kế thi cơng móng cọc” 1.2.Thiết kế cọc barrette: 1.2.1.V t li u làm c c barrette: Beton: #250 ÷ #350 Cốt thép: Thép chủ: Ф16 ÷ Ф32 loại AII Thép đai: Ф12 ÷ Ф16 loại AI AII 1.2.2.Ti t di n c c hình ch nh t: a b Cạnh dài a (m) 2.20 2.20 2.80 2.80 2.80 3.60 3.60 3.60 Cạnh ngắn b (m) 0.80 1.00 0.80 1.00 1.20 1.00 1.20 1.50 Diện tích S (m²) 1.76 2.20 2.24 2.80 3.24 3.60 4.30 5.40 1.2.3.M t s lo i ti t di n khác: P=600T÷1600T P=1000T÷2000T P=1000T÷1800T P=1600T÷3200T P=1000T÷3600T P=1600T÷3000T 1.2.4.B trí c t thép cho c c barrette hình ch nh t: Đường kính Loại thép Khoảng cách tim trục cốt thép Lưu ý Cốt thép dọc 16 - 32 AII 200 Hm lng ct thộp = 0.4ữ0.65% Cốt thép đai 12 - 16 AI, AII 300 Cốt thép đai giằng ngắn 12 -16 AI, AII ≥ 300 Không làm cản trở việc đổ beton suốt chiều dài cọc
- Xem thêm -

Xem thêm: 75 chuyen de ve coc barretp2 split 1 2573, 75 chuyen de ve coc barretp2 split 1 2573

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay