Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh

5 119 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:08

Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngọc Anh _ KHÓA LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ VIP TẶNG SỐ − THẦY NGỌC ANH Xem hướng dẫn giải chi tiết tại: hoc24h.vn Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/ Facebook: https://www.facebook.com/hinta.ngocanh Câu 1: ( ID:70400) Một chất điểm dao động điều hòa, gia tốc có giá trị cực đại chất điểm cách biên dương 10 cm Biên độ dao động chất điểm A cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu 2: ( ID:70401) Phát biểu sau nói tốc độ truyền âm ? A tăng khối lượng riêng môi trường tăng B đạt cực đại truyền chân không C có giá trị với mơi trường D tăng độ đàn hồi môi trường tăng Câu 3: ( ID:70402) Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng pha có tần số A 30 Hz B 80 Hz C 50 Hz D 100 Hz Câu 4: ( ID:70403) Một lắc lò xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên 30 cm kích thích dao động điều hòa quỹ đạo dài 10 cm Khi đàn hồi lắc đạt cực đại chiều dài lò xo A 40 cm B 35 cm C 20 cm D 30 cm Câu 6: ( ID:70404) Sóng siêu âm có tần số A lớn 2000 Hz B nhỏ 16 Hz C lớn 20000 Hz D khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 6: ( ID:70405) Ngun tắc truyền thơng sóng điện từ bố trí theo sơ đồ A Micro - Phát sóng cao tần - Khuếch đại - Biến điệu - Anten B Micro - Phát sóng cao tần - Biến điệu - Khuếch đại - Anten C Anten - Chọn sóng - Tách sóng - Khuếch đại - Loa D Anten - Tách sóng - Chọn sóng - Khuếch đại - Loa Câu 7: ( ID:70406) Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì 2,0 s Tại thời điểm điểm t = 1,0 s, giá trị vận tốc vật bắt đầu giảm Pha dao động ban đầu vật A π/2 rad B rad C π rad D −π/2 rad Câu 8: ( ID:70407) Trong mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự do, hiệu điện tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ln ngược pha B pha C với biên độ D với tần số Câu 9: ( ID:70408) Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện có điện dung C Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoanh mạch U0 U C U A U0C B C D C 2C Câu 10: ( ID:70409) Một sóng học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(20πt) cm Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s Phương trình dao động điểm M cách nguồn sóng cm A uM = 5cos(20πt + π/2) cm B uM = 5cos(20πt − π/2) cm C uM = 5cos(20πt + π/4) cm D uM = 5cos(20πt − π/4) cm Câu 11: ( ID:70410) Một mạch dao động LC tưởng có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Dao động điện từ tự mạch có tần số I I I 2I0 A f  B f  C f  D f  4Q0 Q0 2Q0 Q0 _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/ Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngọc Anh _ Câu 12: ( ID:70411) Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s Tại vị trí cân lò xo dãn đoạn ∆ (m) Chu kì dao động lắc  C  D  Câu 13: ( ID:70412) Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng xây dựng dựa vào tác dụng A từ dòng điện B hóa học dòng điện C nhiệt dòng điện D phát quang dòng điện Câu 14: ( ID:70413) Cho phát biểu sau: a Các phần tử sóng khơng chuyển động phương truyền sóng b Các phần tử cách bước sóng dao động pha c Trên phương truyền sóng phần tử dao động ngược pha cách nửa bước sóng d Khoảng cách từ phần tử sóng đến nguồn phát sóng ln thay đổi e Có thể truyền tốt môi trường Số phát biểu sai nói truyền sóng học A B C D Câu 15: ( ID:70414) Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với biên độ 10 cm Khi động A 2 B vật vật có tốc độ m/s Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có độ lớn A 32 N B 16 N C 128 N D 64 N Câu 16: ( ID:70415) Một mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Tần số dao động riêng mạch 1 1 A f  B f  C f  D f   LC LC 2 LC 2LC Câu 17: ( ID:70416) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V vào hai đầu mạch điện chứa phần tử R, L, C nối tiếp Gọi Z tổng trở mạch Điều sau xảy A > ZωC B ωL > R C > ω2LC D R > Z Câu 18: ( ID:70417) Trên sợi dây đàn hồi xảy sóng dừng A B hai điểm sợi dây dao biên độ ngược pha (A B bụng sóng) Biết A B điểm khác dao động biên độ với điểm A Tổng số bụng sóng số nút sóng A B A B C D Câu 19: ( ID:70418) Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau ? A Sóng điện từ sóng dọc sóng ngang B Sóng điện từ truyền mơi trường với tốc độ ánh sáng C Sóng điện từ khơng truyền chân khơng D Sóng điện từ có tần số cao khả lan truyền xa Câu 20: ( ID:70419) Chọn câu trả lời Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm2 gồm 250 vòng dây quay với vận tốc 3000 vòng/phút từ trường B  trục quay có độ lớn B = 0,02 T Từ thơng cực đại gửi qua khung A 0,025 Wb B 0,15 Wb C 1,5 Wb D 15 Wb Câu 21: ( ID:70420) Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R biến trở) u = U0cosωt Khi R = 100 Ω, cơng suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W Giá trị R sau cho công suất mạch 80 W ? A 70 Ω B 60 Ω C 50 Ω D 80 Ω Câu 22: ( ID:70421) Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng 500 g gắn với lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m Trong môi trường, người ta cưỡng lắc dao động ngoại lực F1 = 5cos(20t) N, F2 = 5cos(10t) N, F3 = 6cos(30t) N, F4 = 6cos(10t) N Ngoại lực làm lắc dao động với biên độ lớn A F4 B F2 C F1 D F3 _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/ Trang Giáo Viên: Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ Câu 23: ( ID:70422) Nếu điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức u = U0cos(100πt + π/2) thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn cảm không A 1/200 s B 1/50 s C 1/100 s D 1/150 s Câu 24: ( ID:70423) Trong dao động điện từ tần số f mạch LC Dao động điện trường từ trường sóng mạch phát có tần số A f B 2f C f/2 D 4f Câu 25: ( ID:70424) Khi dùng đồng hồ đa số có núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay vị trí A DCV B ACV C DCA D ACA Câu 26: ( ID:70425) Sóng âm sóng vơ tuyến có đặc điểm chung sau ? A Cùng vận tốc môi trường B Phương dao động trùng với phương truyền sóng C Sự truyền sóng khơng phụ thuộc mơi trường D Nhiễu xạ gặp vật cản Câu 27: ( ID:70426) Mạch dao động điện từ tưởng với cuộn cảm có độ tự cảm mH, tụ điện có điện dung nF có dao động điện từ tự với điện tích cực đại tụ 4.10‒8 C Cường độ dòng điện cực đại mạch dao động A A B mA C A D mA Câu 28: ( ID:70427) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu mạch điện mắc nối tiếp gồm R, L, C Thời điểm t = 1/150 s, điện áp hai đầu tụ đạt giá trị cực đại Hệ số công suất đoạn mạch D Câu 29: ( ID:70428) Trong máy hạ áp tưởng, giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp tăng số vòng dây hai cuộn sơ cấp thứ cấp lên lượng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở A tăng B khơng đổi C giảm D tăng giảm Câu 30: ( ID:70429) Sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với biên độ bụng sóng cm Khoảng cách nhỏ hai điểm dao động với biên độ cm cm Bước sóng A cm B cm C cm D cm Câu 31: ( ID:70430) Hai chất điểm dao động điểm dao động điều hòa với phương trình dao động x1 = 5cos(ωt + π/3) cm x2 = 10cos(ωt − π/6) cm Khoảng cách hai chất điểm chúng có giá trị vận tốc A B C A cm B 5 cm C cm D 10 cm Câu 32: ( ID:70431) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (V) (trong U0 khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R tụ điện Khi tần số f1 = f cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 120 W tần số f2 = 2f cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 192 W Khi tần số f3 = 3f cơng suất tiêu thụ đoạn mạch gần giá trị sau ? A 210 W B 150 W C 180 W D 250 W Câu 33: ( ID:70432) Tại điểm O môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với cơng suất phát âm khơng đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D Câu 34: ( ID:70433) Trong mạch dao động LC tưởng, gọi i, I0 cường độ dòng điện tức thời cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 điện áp tức thời điện áp cực đại hai tụ Đặt α = i/I0; β = u/U0 Tại thời điểm tổng (α + β) có giá trị lớn A B C D _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/ Trang Giáo Viên: Ngọc Anh Website: https://hoc24h.vn/ _ Câu 35: ( ID:70434) Trong đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng điện Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số RLC mạch, kết luận sau sai ? A Hệ số công suất mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện giảm D Hiệu điện hiệu dụng điện trở không đổi Câu 36: ( ID:70435) Ba lắc đơn 1, 2, có nặng giống có chiều dài 1, 2, 3 Ban đầu ba vật vị trí cân bằng, truyền cho ba vật vận tốc (bỏ qua ma sát) Biết biên độ dao động lắc 1, 0,06 rad, 0,08 rad 63 = 91 + 82 Biên độ dao động lắc A 0,03 rad B 0,07 rad C 0,05 rad D 0,04 rad Câu 37: ( ID:70436) Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch X hai đầu đoạn mạch Y, với X Y đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện tức thời hai đoạn mạch X, Y theo thời gian hình vẽ Sau đặt điện áp lên hai đầu đoạn mạch gồm X Y mắc nối tiếp Cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch gần giá trị sau ? A 1,5 A B 1,0 A C 2,0 A D 2,5 A Câu 38: ( ID:70437) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L, tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Tăng dần điện dung tụ điện, gọi t1, t2 t3 thời điểm mà giá trị hiệu dụng UL, UC UR đạt cực đại Kết luận sau ? A t1 = t2 > t3 B t1 = t3 < t2 C t1 = t2 < t3 D t1 = t3 > t2 Câu 39: ( ID:70438) Một sóng hình sin lan truyền sợi dây đàn hồi A dài với chu kì T Tại thời điểm t = 0, đoạn sợi dây có hình dạng hình vẽ T bên điểm A sợi dây có xu hướng xuống Tại thời điểm t  , đoạn sợi dây có hình dạng hình ? Hình (1) Hình (2) Hình (3) Hình (4) A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 40: ( ID:70439) Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 cách 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = Acos(40πt) (cm)(t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Ở mặt chất lỏng, gọi ∆ đường trung trực S1S2 M điểm không nằm S1S2 không thuộc ∆, cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với hai nguồn Khoảng cách ngắn từ M đến ∆ A 2,00 cm B 2,46 cm C 3,07 cm D 4,92 cm −−− HẾT −−− Khóa Luyện Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018: Gồm 30 đề Vip + đề thi thử + Full đề thi trường chuyên nước Có lời giải chi tiết video hướng dẫn giải _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/ Trang Website: https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Ngọc Anh _ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: ♥ LUYỆN THI NÂNG CAO MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM) https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-thi-nang-cao-2018-mon-vat-ly.143.html ♥ LUYỆN ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM) https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-vat-li.144.html _ Group học tập: https://www.facebook.com/groups/clubyeuvatly101112/ Trang ... 2,00 cm B 2,46 cm C 3,07 cm D 4,92 cm −−− HẾT −−− Khóa Luyện Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018: Gồm 30 đề Vip + đề thi thử + Full đề thi trường chuyên nước Có lời giải chi tiết video hướng dẫn... https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen -thi- nang-cao-2018-mon-vat-ly.143.html ♥ LUYỆN ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU 10 ĐIỂM) https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoa-luyen-de -thi- thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-vat-li.144.html... https://hoc24h.vn/ Giáo Viên: Vũ Ngọc Anh _ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: ♥ LUYỆN THI NÂNG CAO MÔN VẬT LÝ TẠI: (MỤC TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh, Đề thi thử THPTQG môn vật lí thầy Vũ Ngọc Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay