ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXHBB Ở BHXH HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI

39 59 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:05

Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA KINH TẾ DƯƠNG CHÍ THANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ Y TẾ Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXHBB BHXH HUYỆN CANG CHẢI, YÊN BÁI Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018 ii Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ Y TẾ Đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXHBB BHXH HUYỆN CANG CHẢI, YÊN BÁI Giảng viên hướng dẫn: TH.S.DƯƠNG HUYỀN THƯƠNG Sinh viên thực hiện: DƯƠNG CHÍ THANH Lớp: KINH TẾ Y TẾ Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018 iii Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên giới thiệu đồng ý cho em thực tập Bảo Hiểm Xã Hội huyện Cang Chải Để củng cố thêm kiến thức học trường đại học trình thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu, “học đôi với hành” giai đoạn giúp sinh viên trao đổi học hỏi kiến thức ngồi mơi trường xã hội, để sau thực tế sinh viên chúng em có kinh nghiệm thực tế cơng việc, có tác phong làm việc đắn, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Trong thời gian thực tập, nỗ lực thân, ủng hộ gia đình em nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, cán Bảo Hiểm Xã Hội huyện Cang Chải Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa kinh tế thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên tận tình giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập trường Em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo hướng dẫn ThS.Dương Huyền Thương tận tình giúp đỡ, bảo em suốt trình làm báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán Bảo Hiểm Xã Hội huyện Cang Chải tỉnh Yên Bái giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi tới thầy cô, bác, cô anh chị lời chúc tốt đẹp nhất! Thái nguyên, ngày 09 tháng 04 năm 2018 Sinh viên DƯƠNG CHÍ THANH iv Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kí hiệu viết tắt BHXH BHXHBB: BHYT BHTN CNVC CCVC DNNN HCSN HĐND KCB NSNN TE TBH TNLĐ – BNN TNHH UBND NLĐ NSDLĐ Tên viết tắt Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm tự nguyện Công nhân viên chức Công chức viên chức Doanh nghiệp Nhà nước Hành nghiệp Hội đồng nhân dân Khám chữa bệnh Ngân sách Nhà nước Trẻ em Thu bảo hiểm Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Người lao động Người sử dụng lao động DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU,SƠ ĐỒ NỘI DUNG Trang Bảng số liệu Bảng 2.1: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội huyện Cang Chải (2015 – 2017) 13 Bảng 2.2: Số đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải 15 v Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Bảng 2.3: Căn thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) 18 Bảng 2.4: Kết thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) 22 Bảng 2.5: Kết thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) 23 Bảng 2.6: Tình hình nợ đọng BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) 24 Sơ đồ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy BHXH huyện Cang Chải vi Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách xã hội đặc biệt quan trọng nước trọng phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội pháp luật hóa hệ thống pháp luật Nhà nước Đối với nước ta BHXH sách xã hội lớn Đảng Nhà nước quy định Hiến pháp, văn kiện Đảng khơng ngừng bổ sung, hồn thiện, nhằm mở rộng nâng cao việc đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động gia đình trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, chết, gặp rủi ro khó khăn khác Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, BHXH trở nên quan trọng việc góp phần đảm bảo công phát triển xã hội cách bền vững Có thể nói cơng tác thu BHXH có vai trò quan trọng đặc biệt, khơng có vai trò to lớn việc cân đối quỹ BHXH, thu BHXH đóng vai trò định đến tồn phát triển hệ thống BHXH Đặc biệt tồn phát triển BHXH vận động theo chế thị trường, khơng có bao cấp ngân sách Nhà nước lĩnh vực BHXH Nhận biết tầm quan trọng công tác thu Bảo hiểm xã hội nên trình tìm hiểu thực tập Bảo hiểm xã hội huyện Cang Chải, tơi chọn cho chun đề “Thực trạng công tác thu BHXHBB BHXH Huyện Cang Chải – Tỉnh Yên Bái” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc đơn vị 2.2 Mục tiêu cụ thể Việc nghiên cứu đề tài khóa luận nhằm mục đích làm rõ vai trò cơng tác thu BHXH bắt buộc, đánh giá cách tổng quát có hệ thống thực trạng thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Cang Chải giai đoạn 2015-2017 Đồng thời, qua đưa số giải pháp nhằm hồn thiện công tác thu BHXH bắt buộc địa phương thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi nội dung: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2017; Kết đạt được, hạn chế nguyên nhân * Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu BHXH huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái * Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập giai đoạn 2015-2017 Kết cấu báo cáo Ngoài phần mở đầu kết luận, báo cáo gồm phần: Phần 1: Khái quát chung BHXH huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái Phần 2: Thực trạng công tác thu BHXH huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái Phần 3: Nhận xét, Đánh giá Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh PHẦN KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH HUYỆN CANG CHẢI-TỈNH YÊN BÁI 1.1 Đặc điểm tình hình quan BHXH huyện Cang Chải 1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển quan BHXH huyện Cang Chải Sự đời BHXH Việt Nam sở để hình thành phát triển hệ thống BHXH địa phương Do BHXH Tỉnh Yên Bái thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-TCCB ngày 04/8/1995 Tổng Giám đốc Việt Nam sở thống phận BHXH Sở Lao động- Thương binh- Xã hội Liên đoàn lao động Tỉnh Yên Bái Từ tháng 01/2003 thực Quyết định số 20/TTg ngày 24/01/2002 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển giao BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam BHXH tỉnh Yên Bái BHYT Yên Bái thức trở thành tổ chức thống hệ thống BHXH Việt Nam Do thay đổi sách nhà nước BHXH huyện Cang Chải thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-TCCB ngày 04/8/1995 Tổng Giám độc Việt Nam BHXH huyện Cang Chải trực thuộc BHXH tỉnh Yên Bái, đơn vị nghiệp có chức triển khai thực Luật BHXH phạm vi lãnh thổ huyện Cang Chải BHXH huyện Cang Chải thành lập sở thực chế độ theo Luật BHXH Là đơn vị cấp 3, chịu đạo trực tiếp BHXH Tỉnh, đồng thời chịu lãnh đạo mặt quản lý Nhà nước Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện Cang Chải BHXH huyện Cang Chải bước mở rộng tăng nhanh đối tượng tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT thành phần kinh tế theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế, phát triển kinh tế xã hội địa phương Trong năm 2015 có 5076 lao động tham gia BHXH bắt buộc Tổ chức thu BHXH, BHYT đảm bảo chi trả chế độ kịp thời, chế độ, đối tượng Quản lý chặt chẽ sử dụng quỹ có hiệu quả, đảm bảo bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ việc tham gia thụ hưởng BHXH, BHYT Riêng số thu đối tượng BHXHBB năm 2015 17 tỷ Thực nhiệm vụ xây dựng kiện toàn tổ chức máy quản lý chuyên trách nghành Không ngừng nâng cao lực chun mơn nghiệp vụ trình độ trị, ý thức trách nhiệm phục vụ đối tượng đội ngũ cán công chức Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đại hóa phương tiện làm việc đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ ngày tăng Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Từ BHXH huyện Cang Chải thành lập, BHXH huyện Cang Chải quản lý thu 33 đơn vị với 612 lao động (năm 1996) Sau 15 năm thành lập BHXH huyện quản lý thu 193 đơn vị tăng gấp 5.8 lần, với 5.076 lao động tăng gấp 8.29 lần Phần đa đơn vị sử dụng lao động phân tán, không tập trung, ảnh hưởng đến việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thu BHXH Hàng năm quan hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần vào ổn định kinh tế, trị địa bàn huyện Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo quan quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho cán công nhân viên chức Ngược lại, anh chị em nhân viên ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, không ngừng học hỏi sáng tạo công việc nhằm xây dựng đơn vị trở thành tập thể vững mạnh 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức máy BHXH huyện Cang Chải 1.1.2.1 Chức BHXH huyện Cang Chải Căn Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 10 năm 2008 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức BHXH địa phương chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức BHXH BHXH huyện Cang Chải sau: Chức năng: BHXH huyện Cang Chải quan trực thuộc BHXH tỉnh Yên Bái đặt huyện Cang Chải, có chức giúp Giám đốc BHXh tỉnh Yên Bái tổ chức thực chế độ sách BHXH, BHYT địa bàn huyện theo phân cấp quy định pháp luật BHXH huyện Cang Chải chịu quản lý trực tiếp toàn diện Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái chịu quản lý hành UBND huyện Cang Chải BHXH huyện Cang Chải có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tổ 4, thị trấn Cang Chải có dấu, tài khoản riêng 1.1.2.2 Nhiệm vụ BHXH huyện Cang Chải Các nhiệm vụ BHXH huyện Cang Chải theo quy định bao gồm: Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn chương trình cơng tác hàng năm; tổ chức thực kế hoạch, chương trình sau phê duyệt Thực công tác thơng tin, tun truyền, phổ biến chế độ, sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Tổ chức thực nhiệm vụ theo phân cấp Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể: a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; b) Khai thác, đăng ký, quản lý đối tượng tham gia hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế Thu khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tổ chức cá nhân tham gia, từ chối việc đóng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không quy định Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động; c) Ký hợp đồng với tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đại lý chi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; d) Giải chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức phận tiếp nhận, trả kết giải chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chế “một cửa” Bảo hiểm xã hội huyện; đ) Chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế khơng quy định; e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; g) Quản lý, sử dụng, hạch tốn kế tốn nguồn kinh phí tài sản Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp; h) Ký, tổ chức thực hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp Kiểm tra, giải kiến nghị, khiếu nại việc thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tổ chức, cá nhân tham gia sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định Thực chương trình, kế hoạch cải cách hành theo đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động Bảo hiểm xã hội huyện Tổ chức thực giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định Quản lý, lưu trữ hồ sơ đối tượng tham gia hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Lập 02 “ Danh sách người tham gia BHYT bắt buộc” (mẫu số 02 – TBH) nộp quan BHXH Hàng tháng, có biến động người tham gia (tăng, giảm), quan lập “Danh sách người tham gia BHYT bắt buộc” (mẫu số 02 – TBH) nộp quan BHXH trước ngày 20 tháng, kèm theo thẻ BHYT người giảm (nếu có) Người tham gia BHYT tăng, giảm từ ngày 16 tháng trở đi, lập danh sách để đóng đầu tháng sau Cấp phát kịp thời thẻ BHYT, thu hồi nộp quan BHXH thẻ BHYT hạn sử dụng người đứng tên thẻ ngừng tham gia BHYT Trường hợp thu hồi chậm khơng thu hồi phải tốn đủ tiền thời gian lại ghi thẻ (trừ trường hợp tử vong) 2.3 Quản lý tổ chức thu 2.3.1 Phân cấp thu Hiện địa bàn huyện có 05 đơn vị SDLĐ đóng trụ sở chính, BHXH tỉnh Yên Bái trực tiếp quản lý theo quy định phân cấp quản lý thu BHXH: Công ty TNHH Núi Đầu, Cong ty TNHH Bảo Long, Công ty cổ phần vật liệu xay dựng Vang Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiên Đăng, Công ty cổ phần lâm sản Yên Bái Các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT lãnh đạo trực tiếp BHXH tỉnh Yên Bái, nộp tiếp vào tài khoản chuyên thu BHXH tỉnh Yên Bái có trách nhiệm với quan BHXH vấn đề quản lý lao động, quý tiền lương… Tham gia BHXH, chịu tra, giám sát chặt chẽ BHXH tỉnh Yên Bái BHXH huyện Cang Chải trực tiếp quản lý tổ chức thu quan nhà nước, đơn vị SDLĐ từ 10 lao động trở lên, DNNN đóng địa bàn huyện thuộc phân cấp quản lý 2.3.2 Quản lý tiền thu BHXH huyện Cang Chải có trách nhiệm tốn số tiền đơn vị giữ lại để chi trả cho chế độ ốm đau, thai sản Cuối quý BHXH huyện Cang Chải có trách nhiệm xác định số chênh lệch thừa, thiếu thông báo với đơn vị tham gia BHXH Các giao dịch thực thông qua hệ thống ngân hàng ngân hàng Nông nghiệp Phát nông thôn huyện Cang Chải kho bạc Nhà nước huyện Cang Chải Đồng thời giao dịch thực nghiệp vụ bao gồm: Các chúng từ kế tốn có liên quan đến thu chi BHXH huyện Cang Chải quản lý cách chặt chẽ, vào sổ chi tiết phận thu, cán kế tốn có trách nhiệm quản lý lưu giữ chứng từ (trên chứng từ có xác nhận đầy đủ chữ ký người trực tiếp tham gia) 20 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh 2.3.3 Thông tin, báo cáo Theo đạo Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái, giám đốc BHXH huyện Cang Chải đạo cán CCVC thực 04 chế độ báo cáo năm là: - Báo cáo tuần trước 8h ngày thứ sáu hàng tuần - Báo cáo tháng ngày 20 hàng tháng - Quyết toán hàng quý vào khoảng tháng đầu quý sau theo lịch BHXH tỉnh Yên Bái - Quyết toán cuối năm vào ngày đầu tháng thứ năm sau Thực chế độ báo cáo theo Mẫu biểu: Mẫu số 10b-TBH: “báo cáo chi tiết thu tiền lãi chậm đóng”; Mẫu số 10c-TBH: “báo cáo chi tiết thu 2% BHXH để lại đơn vị”; Mẫu số 11a-TBH: “báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN”; “ báo cáo tổng hợp thu tiền lãi chậm đóng”; Mẫu số 11b-TBH: “báo cáo tổng hợp thu BHXH để lại 2% lại đơn vị”; Mẫu số 12-TBH: “biên thẩm định thu BHXH, BHYT, BHTN tiền lãi chậm đóng”; Mẫu số 13: “kế hoạch tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN”; Mẫu số 14-TBH: “số giao nhận hồ sơ” Về việc quy định thực chế độ báo cáo giúp Giám đốc BHXH huyện Cang Chải nắm bắt số liệu tình hình tham gia BHXH, tình hình quản lý sử dụng quý BHXH đơn vị Từ có điều chỉnh phù hợp thuộc thẩm quyền quản lý đưa định đắn, công việc đề nghị trao tặng danh hiệu thi đua, khên thưởng CCVC, cá nhân, đơn vị SDLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao với quan BHXH tỉnh, trình trung ương xem xét Ngồi việc thực chế độ báo cáo với Giám đốc BHXH tỉnh theo quy định BHXH huyện Cang Chải phải thực chế độ báo cáo thường xuyên đột xuất theo u cầu chun mơn phòng thực thuộc 2.3.4 Kết thu BHXH huyện Cang Chải triển khai công tác thu BHXH với phương châm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đặt kết định: Số lao động số đơn vị tham gia BHXH ngày tăng Phạm vi BHXH ngày mở rộng với nhiều đới tượng tham gia Kết thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải số năm gần sau: 21 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Bảng 2.4: Kết thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) Năm Số lao động Kế hoạch thu (người) 2015 3.816 2016 4.206 2017 5.076 Số thu Tỷ lệ hoàn thành (đồng) (đồng) kế hoạch (%) 9.500.000.000 10.050.323.419 105,8 11.600.000.000 12.369.100.650 106,6 14.700.000.000 17.012.469.827 115,7 (Nguồn: Bộ phận thu - BHXH Huyện Cang Chải) Như số thu BHXH, BHYT bắt buộc huyện Mùa Cang Chải không ngừng tăng qua năm, năm sau cao năm trước, số đơn vị số lao động tham gia ngày tăng Năm 2015 số thu đạt 10.050.323.419 đồng đến năm 2017 tăng lên 17.012.469.827 đồng, tăng 6.962.146.408 đồng Số thu liên tục tăng qua năm chứng tỏ đối tượng tham gia liên tục mở rộng Năm 2017 có số thu lớn số đơn vị số lao động tham gia BHXH tăng nhanh Đồng thời lương tối thiểu tăng lên 650.000 đồng Qua bảng số liệu ta thấy số thu năm hoàn thành kế hoạch giao, thu vượt kế hoạch giao Tình hình thực thu BHXH, BHYT huyện Cang Chải năm thể chi tiết theo khối loại hình quản lí sau: 22 Chun ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Bảng 2.5: Kết thu BHXH, BHYT bắt buộc BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) Loại Năm 2015 Số LĐ Số thu đơn vị (người) (nghìn đồng) DNNN 10 41.102.045 HCSN Xã, Thị Năm 2016 Số LĐ Sô thu Năm 2017 Số LĐ Số thu (người) 10 (nghìn đồng) 47.877.912 (người) 310 (nghìn đồng) 1.458.886.194 1.989 7.619.561.070 2.181 9.502.902.733 2.090 11.906.045.999 511 1.642.996.400 529 1.776.569.389 525 2.013.232.751 365 588.532.976 375 812.479.065 487 1.156.271.437 13 20.320.000 23.804.700 10 24.050.622 trấn Cơng ty TNHH Ngồi Cơng lập (Nguồn: Bộ phận thu - BHXH Huyện Cang Chải) Như kết thu BHXH khối loại hình quản lý tăng rõ rệt qua năm Tăng nhiều khối DNNN, năm 2015 năm 2016 có 10 lao động mà đến năm 2017 số lao động tăng lên đến 310 người, tăng 300 người, số thu từ 41.102.045 đồng (năm 2015) lên đến 1.458.886.194 đồng (năm 2017) Các khối lại tăng nhẹ qua cá năm biến động lao động khối không đáng kể 2.3.5 Kết thực truy thu nợ đọng BHXH Mặc dù, hàng năm cán thu BHXH làm tốt nhiệm vụ giao, số thu năm sau cao năm trước, vượt tiêu BHXH tỉnh giao Nhưng bên cạnh tồn tình trạng nợ đọng BHXH, cụ thể số nợ BHXH sau: Bảng 2.6: Tình hình nợ đọng BHXH huyện Cang Chải (2015 – 2017) 23 Chuyên ngành: Kinh tế y tế Năm 2015 2016 2017 SVTH : Dương Chí Thanh Tổng số thực thu 10.050.323.491 12.369.100.650 17.012.469.827 (Đơn vị: đồng) Tổng số nợ 181.385.478 229.502.485 285.995.279 (Nguồn: BHXH Huyện Cang Chải) BHXH huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, gửi thông báo đối chiếu cuối tháng, quý đến người sử dụng lao động đơn vị sử dụng lao động để hạn chế phát sinh nợ kịp thời Tuy nhiên thời gian qua, việc không chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp Luật BHXH trích nộp BHXH, nợ đọng, chiếm dụng tiền đóng BHXH diễn Tình hình nợ đọng BHXH qua năm cao, số nợ năm sau cao số nợ năm trước, năm 2015 số nợ 181.385.414 đồng, sang đến năm 2016 số nợ 229.502.485 đồng tăng 48.117.071 đồng so với năm 2015 Năm 2017 số nợ 285.995.279 đồng tăng 56.492.794 đồng so với năm 2015 Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới trình nợ đọng BHXH điều kiện kinh tế khó khăn, doanh nghiệp khó khăn việc sản xuất kinh doanh nên nợ đọng tiền đóng BHXH kéo dài, số đơn vị, doanh nghiệp trây ì nợ đóng BHXH, trốn đóng BHXH 2.4 Thực trạng công tác lập giao kế hoạch thu hàng năm Hàng năm BHXH tỉnh Yên bái phân bổ kế hoạch giao số thu BHXH huyện Cang Chải Tại BHXH huyện Cang Chải lập kế hoạch thu hàng tháng dựa nguồn thu thực tế quản lý, mà có kiến nghị với BHXH tỉnh Yên Bái để điều chỉnh số kế hoạch thu cho sát với thực tế PHẦN 24 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 3.1 Đánh giá chung công tác thu BHXH huyện Cang Chải 3.1.1 Đánh giá chung 3.1.1.1 Những mặt đạt BHXH huyện Cang Chải BHXH huyện Cang Chải nhận quan tâm đạo kịp thời BHXH tỉnh Yên Bái phòng ban nghiệp vụ giúp đỡ tận tình tháo gỡ vướng mắc, khó khăn q trình triển khai thực Bên cạnh đội ngũ cán công chức quan nhận thức nhiệm vụ giao, nêu cao tinh thần đoàn kết trí, có tâm huyết, có phẩm chất đạo đức tốt, không ngừng học tập, chủ động sáng tạo cơng tác Trong q trình triển khai thực BHXH huyện Cang Chải đạt thành tích đáng ghi nhận Trong cơng tác thu điển hình Đơn vị chủ động cơng tác thu BHXH có biện pháp đạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương Số thu vượt tiêu thu BHXH tỉnh giao, số thu năm sau cao năm trước góp phần tích cực vào việc tăng trưởng quỹ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Số đơn vị số người lao động tham gia BHXH qua năm tăng, điều chứng tỏ nhận thức quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia BHXH ngày nâng cao, cho thấy công tác tổ chức tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH huyện Cang Chải đạt thành tựu đáng kể Trong năm qua quỹ lương trích nộp đơn vị địa bàn huyện Cang Chải không ngừng tăng, chứng tỏ việc quản lý qũy lương quan BHXH huyện Cang Chải tốt Nắm rõ tình hình biến động theo chiều hướng tăng quỹ lương đơn vị tham gia BHXH Việc tăng quỹ lương nguyên nhân làm tăng số phải thu Công tác công nghệ thông tin đơn vị thường xuyên trọng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mặt chuyên môn, nghiệp vụ Các tiến khoa học phần mềm tin học áp dụng cách đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện giải nghiệp vụ hàng ngày cách xác, kịp thời, đem lại hiệu cao, đáp ứng cách tốt quyền lợi cho đối tượng Có kết BHXH huyện Cang Chải biết tranh thủ lãnh đạo, đạo BHXH tỉnh, cấp uỷ, quyền phối hợp giúp đỡ ban ngành liên quan huyện, đặc biệt gắn kết chặt chẽ mối quan hệ ba bên người lao động, người sử dụng lao động quan BHXH, tạo phối hợp 25 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh đồng kịp thời việc tổ chức thu, nộp giải chế độ sách BHXH thực điều lệ BHXH văn quy định quản lý thu BHXH 3.1.2 Hạn chế Việc triển khai thực sách BHXH, BHYT sở, thành phần kinh tế khu vực quốc doanh gặp nhiều khó khăn Trong việc triển khai vấn đề BHXH tự nguyện đến người lao động nhiều hạn chế Đa số người tham gia BHXH tự nguyện BHXH huyện người tham gia BHXHBB chưa đủ thời gian hưởng chế độ Còn lại việc triển khai vấn đề BHXH tự nguyện chưa hiệu nên số lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXHBB tham gia đóng BHXH tự nguyện thấp Phần mềm phục vụ cho ngành BHXH chưa hồn thiện, chậm, rườm rà… Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH doanh nghiệp ngồi quốc doanh chậm, số lao động khu vực tham gia BHXH chiếm 0.2% tổng số lao động tham gia BHXH doanh nghiệp, đặc biệt hộ kinh doanh cá thể, mức tiền lương làm đóng BHXH thấp nhiều so với tiền lương thực tế đơn vị trả cho người lao động người chủ sử dụng lao động tìm cách làm giảm bớt số tiền đóng BHXH cho người lao động Vấn đề gây ảnh hưởng đến kết thu ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động Tình trạng nợ đọng BHXH dù giảm nhiều song tương đối lớn, khơng tập trung ý giải quyết, truy thu, đốc thu số nợ ngày tăng lên, gây ảnh hưởng đến kết thu, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động Công tác tra, kiểm tra, xử kí vi phạm quan BHXH vi phạm sách BHXH NSDLĐ hạn chế, chế tài xử phạt chưa đồng bộ, tính pháp chế chưa đề cao, nhiều chủ SDLĐ ln tìm cách tránh né, khơng thực BHXH cho NLĐ dây dưa, chậm nộp, nợ đọng thời gian dài Trong trình thực cơng tác thu BHXH chế sách, chế độ ban hành chưa đồng bộ, chậm triển khai, hướng dẫn 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế * Về mặt chủ quan: + Chưa có phối hợp chặt chẽ quan, ban ngành để xử lý vi phạm BHXH 26 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh + Cơng tác kiểm tra chưa thực thường xuyên, nên chưa phát kịp thời vi phạm thực sách BHXH + Cơng tác tun truyền, phổ biến sách BHXH chưa đầu tư, ý, mang nặng tính hành chính, hình thức + Chưa có phối hợp chặt chẽ quan, ban ngành để xử lý vi phạm BHXH + Công tác kiểm tra chưa thực thường xuyên, nên chưa phát kịp thời vi phạm thực sách BHXH + Cơng tác tun truyền, phổ biến sách BHXH chưa đầu tư, ý, mang nặng tính hành chính, hình thức * Nguyên nhân khách quan: + Nhận thức người lao động người sử dụng lao động trách nhiệm quyền lợi tham gia BHXH hạn chế, họ chưa hiểu quyền lợi tham gia BHXH Người sử dụng lao động cố tình trốn đóng, lạm dụng tiền đóng BHXH + Có nhiều đơn vị, đặc biệt doanh nghiệp chưa có tổ chức cơng đồn, có chưa thực thực vai trò bảo vệ quyền lợi ích người lao động có quyền tham gia BHXH nên nhiều người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc không tham gia + Nhận thức người lao động người sử dụng lao động trách nhiệm quyền lợi tham gia BHXH hạn chế, họ chưa hiểu quyền lợi tham gia BHXH Người sử dụng lao động cố tình trốn đóng, lạm dụng tiền đóng BHXH + Có nhiều đơn vị, đặc biệt doanh nghiệp chưa có tổ chức cơng đồn, có chưa thực thực vai trò bảo vệ quyền lợi ích người lao động có quyền tham gia BHXH nên nhiều người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc không tham gia 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH huyện cang chải 3.2.1 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Với đặc điểm huyện miền núi, dân số chiếm đa phần người dân tộc thiểu số, trình độ văn hố nhận thức nói chung nhiều hạn chế Nên việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vấn đề BHXH đến người dân quan trọng cần thiết Giúp người hiểu sâu sắc, đắn mục đích BHXH Khi họ nhận thức rõ ràng mục đích BHXH, thấy rõ quyền lợi thiết 27 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh thực mình, họ tự giác tham gia coi việc tham gia BHXH quyền lợi trách nhiệm đồng thời việc thay đổi thường xuyên sách, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế nên cần thông tin kịp thời cho người tham gia để họ nắm vững tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai chế độ sách cho đối tượng Công tác thông tin tuyên truyền BHXH cần thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát truyền hình huyện, xã, thị trấn, tuyên truyền tới ban ngành đoàn thể huyện, xã, thị trấn hình thức như: panơ, áp phích, hiệu, tờ rơi phối hợp liên ngành tổ chức, cử cán đến nói chuyện, giao lưu trực tiếp giải đáp thắc mắc người lao động Qua tác động đến nhận thức quan, đơn vị, tổ chức lao động nhằm góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH Phối hợp với phòng văn hố thơng tin huyện tổ chức thi tìm hiểu nội dung BHXH Qua tăng cường thơng tin hiểu biết cho người dân đặc biệt vùng sâu, vùng xa Đồng thời góp phần tăng số lượng tham gia BHXH 3.2.2 Tổ chức thực Cần tổ chức lại cấu cán bộ, cấu máy, phân công theo lĩnh vực cụ thể đẩy mạnh đào tạo trình độ chun mơn Lập kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể phận chuyên môn Đề mục tiêu phấn đấu cho giai đoạn Đôn đốc hướng dẫn đại lý thực tốt công việc bàn giao, bồi dưỡng kiến thức cho cán cấp xã Bên cạnh cần phải có phối hợp, trao đổi thông tin ngành, quan quản lý hành với quan BHXH để giúp ngành BHXH thực tốt nguyên tắc công tác thu là: thu đúng, thu đủ, kịp thời, tránh tình trạng sảy thất thu tạo điều kiện thuận lợi cho quan BHXH thực tốt chức năng, nhiệm vụ 3.2.3 Tăng cường phối hợp với ngành trình thực Phối hợp chặt chẽ ngành giúp ngành BHXH thực tốt ngun tắc cơng tác thu là: Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tránh tình trạng sảy thất thu Tạo điều kiện thuận lợi cho quan BHXH thực tốt chức năng, nhiệm vụ Cần tăng cường hoạt động, trao đổi thơng tin quan quản lý hành quan khác với Đồng thời cần phối hợp việc điều tra dân số, lao động việc làm địa bàn huyện cung cấp thông tin cho BHXH huyện Giúp BHXH nắm cách xác đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT địa bàn huyện Tạo điều kiện cho việc theo dõi quản lý tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT Việc phối hợp ngân hàng, kho 28 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh bạc việc chuyển tiền thu kiểm tra lại tổng quỹ lương xác minh xác số liệu đơn vị cung cấp, việc triển khai chế độ sách cần quan tâm Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, phòng văn hố thơng tin huyện Sự phối hợp phòng Lao động- Thương binh- Xã hội huyện việc đối chiếu đối tượng tăng giảm BHYT Góp phần vào việc thực tốt chức năng, nhiệm vụ BHXH huyện, nghiệp vụ thu BHXH, BHYT thúc đẩy hoạt động ngành BHXH có hiệu Vì không ngừng đẩy mạnh việc thực giải pháp 3.2.4 Xây dựng nguồn nhân lực Thường xuyên cử cán tham gia lớp tập huấn Tỉnh tổ chức có thay đổi chế độ sách BHXH Trẻ hóa đội ngũ cán có trình độ, kiến thức chun mơn Phát huy phong trào thi đua cán quan Cán khơng ngừng học tập nâng cao trình độ trị, văn hóa, chun mơn để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Xây dựng tác phong giao tiếp văn minh, lịch sự, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân mực Không gây phiền hà nhiễu sách Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp đảm bảo an tồn vệ sinh lao động, phòng chống tệ nạn xã hội đội ngũ cán Các hoạt động đồn thể, cơng đồn quan tâm mức có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, công tác thể dục, thể thao, phong trào xây dựng quan văn hóa cần trì phát huy để đạt kết tốt 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thu BHXH Một vấn đề lên cơng tác thu BHXH việc nợ đọng quỹ BHXH đơn vị Nên để khắc phục tình trạng cần có giải pháp tra, kiểm tra, đôn đốc thu Tăng cường thu nợ tồn đọng hoàn thành tiêu BHXH tỉnh giao cho Cần gửi Công văn đến đơn vị để thơng báo tình hình nợ đóng BHXH Phối hợp với quan ban ngành Ủy ban nhân dân huyện, phòng Lao động- Thương binh- Xã hội việc thực công tác thu BHXH đồng thời có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đơn đốc kiểm tra đơn vị có tình trạng nợ đóng BHXH thời gian dài BHXH cần tìm nguyên nhân đơn vị để sảy tình trạng nợ đóng BHXH kéo dài từ có kiến nghị ban ngành khắc phục tình trạng Riêng đơn vị cố tình trốn tránh nộp BHXHBB cho người lao động đơn vị cố tình chậm nộp BHXH, BHYT cần có biện pháp cứng rắn áp dụng hình thức chế tài xử phạt hợp lý 29 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh Thường xuyên cử cán xuống sở, đơn vị kiểm tra xem chủ sử dụng lao động thực tốt Luật lao động hay chưa Báo cáo kịp thời, đầy đủ số lao động tăng giảm theo định kỳ hay khơng, số liệu có khớp danh sách nộp cho quan BHXH với số tăng thực thực tế đơn vị, việc thay đổi tăng lương người lao động có ảnh hưởng trực tiếp tới mức thu BHXH Vì vậy, trình kiểm tra cần xác định số lượng lao động tăng lương đơn vị, làm tổng quỹ lương tăng lên dẫn đến mức thu tăng BHXH cần đôn đốc đơn vị nộp BHXH, BHYT đầy đủ, thời gian quy định, cán thu cần có thái độ kiên đơn vị nộp thiếu, nộp chậm Có cơng tác thu tiến hành nhanh chóng đạt hiệu Trong trình tra, kiểm tra cán BHXH cần nắm vững tình hình đưa nguyên nhân tình trạng nợ đóng BHXH đơn vị có số nợ lớn kéo dài để từ tìm cách tháo gỡ khó khăn, nhằm giải số nợ thời gian nhanh Đối với số đơn vị cố tình trì hỗn việc đóng BHXH gửi cơng văn thơng báo nợ nhiều lần áp dụng chế tài xử phạt theo quy định Nhằm giải dứt điểm tình trạng nợ kéo dài, từ góp phần tăng nguồn thu cho BHXH 3.2.6 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin Ngày việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất ngày quan tâm thấy rõ lợi ích tầm quan trọng mang lại Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho việc quản lý trao đổi thông tin thành viên nhanh chóng, xác dễ dàng Thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cán giảm bớt nhiều công việc, quản lý số liệu tốt Các cán sử dụng thành thạo máy vi tính nghiệp cụ chun mơn đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi ngày cao ngành Hơn việc ứng dụng phần mềm giúp cán thu hồn thành báo cáo theo định kỳ cách nhanh chóng xác, từ giúp BHXH tỉnh nắm rõ tình hình thực cơng tác thu BHXH huyện thơng qua đưa phương hướng đạo phù hợp 30 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh KẾT LUẬN Kết luận BHXH sách lớn Đảng Nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn người lao động, góp phần ổn định đời sống hàng triệu người lao động gia đình họ gặp phải rủi ro ốm đau, bệnh tật, khó khăn sống Kể từ BHXH huyện Cang Chải thành lập đạt kết đáng khích lệ, số đối tượng tham gia BHXH số thu BHXH năm sau cao năm trước Việc quản lý, giải chế độ BHXH triển khai, thực kịp thời, điều lệ BHXH, văn quy định khác BHXH Việt Nam, góp phần vào việc hồn thiện kế hoạch chung toàn ngành BHXH tỉnh Yên Bái thúc đẩy kinh tế huyện phát triển Phát huy ưu điểm đạt khắc phục mặt tồn công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Cang Chải cần có giải pháp tích cực phù hợp với thực tiễn để mở rộng nguồn thu hạn chế tối đa hỗ trợ ngân sách Nhà nước BHXH huyện Cang Chải góp phần ổn định Ngân sách Nhà nước, giảm gánh nặng cho Ngân sách, giúp Nhà nước tập trung vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giúp người lao động ổn định sống, an tâm lao động Đề xuất, kiến nghị * Đối với BHXH tỉnh Yên Bái BHXH tỉnh Yên Bái cần tập trung thực tốt vấn đề, tham mưu cho tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đạo sở, ban, ngành, đoàn, thể, UBND huyện, thị xã đơn vị SDLĐ, đặc biệt khu vực kinh tế nhà nước thực tốt pháp luật BHXH Phối hợp chặt chế với sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, tham gia, kiểm tra việc thực sách BHXH quan, đơn vị địa bàn BHXH tỉnh Ban quản lý khu vực tỉnh cần xây dựng, triển khai quy định phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực BHXH Căn vào thực tiễn số lượng cán làm công tác chuyên môn BHXH huyện Cang Chải bổ sung đội ngũ cán cơng chức có lực, trình độ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công viêc, nhằm thúc đẩy phát triển BHXH huyện Cang Chải nói riêng BHXH huyện khác nói chung Đối với đơn vị SDLĐ cố tình vi phạm pháp luật BHXH nhiều lần BHXH tỉnh BHXH địa phương xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật 31 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh BHXH, có biện pháp cứng rắn với tình trạng né tránh trách nhiệm chủ SDLĐ khởi kiện đơn vị tham gia trốn đóng, nợ đọng BHXH trong thời gian dài tòa, khuyến nghị với BHXH Việt Nam tăng cường chế tài sử phạt… Xét tình hình phát triển đối tượng tham gia ngày mạnh mẽ huyện Cang Chải với sở vật chất nhiều hạn chế BHXH huyện, BHXH tỉnh n Bái bổ sung kinh phí hoạt động cho quan để BHXH huyện Cang Chải trang bị thêm hệ thống máy móc (máy tính, máy photocopy, máy in) phục vụ công tác quản lý thu Đồng thời xây dựng khoản kinh phí riêng để khen thưởng cho cá nhân, tập thể BHXH tỉnh thực tốt cơng tác chun mơn nhằm khích lệ tinh thần làm việc đơn vị Bên cạnh hình thức xử phạt hành vi sai trái công việc, chưa nhận thức vai trò, trách nhiệm Khi tiếp nhận nghị định, thông tư thực BHXH từ BHXH Việt nam, BHXH tỉnh nên gửi thông báo hướng dẫn thực cụ thể kèm theo nghị định, thơng tư để BHXH huyện thực nghiệp vụ, chuyên môn cách dễ dàng hơn, nắm bắt kịp thời thay đổi * Đối với BHXH huyện Cang Chải Vai trò Huyện ủy, UBND huyện, ban ngành liên quan quan trọng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Cang Chải Do đó, Huyện ủy cần phải tăng cường công tác đạo với quan BHXH việc quản lý đối tượng tham gia, đưa BHXH vào sống NLĐ Đặc biệt phối hợp chặt chẽ quan đài, báo tổ chức thông tin tuyên truyền sách BHXH, đưa nội dung sách BHXH vào nội dung tin phát thường xuyên huyện Ngồi Huyện ủy, UBND tạo điều kiện cho việc triển khai nghiệp vụ BHXH dễ dàng như: Xây dựng hành lang thơng thống để chủ vốn đầu tư vào địa bàn huyện hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho NLĐ, đưa số tiêu chí, tiêu thi đua hàng năm ngành, đơn vị công tác thực BHXH Đồng thời với BHXH huyện, phòng lao động huyện tổ chức đồn tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách BHXH đơn vị địa bàn, phòng lao động huyện cung cấp thơng tin số lao động đơn vị SDLĐ địa bàn huyện để BHXH Cang Chải nắm từ có hướng triển khai phù hợp BHXH huyện thường xuyên theo dõi thay đổi văn hướng dẫn thực chế độ, cách BHXH để nắm bắt sửa đổi, bổ sung 32 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh nhằn thực tốt chích sách BHXH địa bàn huyện quản lý, đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn chế độ BHXH cho chế độ tham gia Các ban ngành liên quan với BHXH huyện tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu BHXH sở, UBND huyện giúp đỡ quan BHXH xây dựng pano, appic vị trí thu hút nhiều người quan tâm… Nhằm nâng cao nhận thức người sử dụng lao động người lao động Cứ cán BHXH đến nói chuyện, giao lưu trực tiếp giải đáp thắc mắc NLĐ doanh nghiệp để có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức cấp, ngành, quan, đơn vị, tổ chức người lao động nhằm góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH 33 Chuyên ngành: Kinh tế y tế SVTH : Dương Chí Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].Bản báo cáo công tác chi trả Bảo hiểm xã hội huyện Cang Chải năm 2017 [2].Bản báo cáo tình hình thực công tác BHXH, BHYT năm 2017 [3].BHXH tỉnh Yên Bái – 15 năm chặng đường phát triển [4].Bản báo cáo kết thu BHXH BHXH huyện Cang Chải năm 2015-2017 [5].Giáo trình Quản trị Bảo hiểm xã hội - Trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh [6].Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 [7].Quyết định số 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 [8].Tạp trí Bảo hiểm xã hội [9].Tập giảng Bảo hiểm xã hội - Trường Đại học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh 34 ... trọng công tác thu Bảo hiểm xã hội nên trình tìm hiểu thực tập Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải, tơi chọn cho chuyên đề Thực trạng công tác thu BHXHBB BHXH Huyện Mù Cang Chải – Tỉnh Yên Bái ... Thanh PHẦN THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THU BHXH Ở HUYỆN MÙ CANG CHẢI – TỈNH YÊN BÁI 2.1 Đối tượng thu 2.1.1 Người lao động Thực theo quy định Luật BHXH, quan BHXH huyện Mù Cang Chải tiến hành thu BHXH, BHYT... sau: Chức năng: BHXH huyện Mù Cang Chải quan trực thu c BHXH tỉnh Yên Bái đặt huyện Mù Cang Chải, có chức giúp Giám đốc BHXh tỉnh Yên Bái tổ chức thực chế độ sách BHXH, BHYT địa bàn huyện theo phân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXHBB Ở BHXH HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXHBB Ở BHXH HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay