Lam quen chu cai gy

21 38 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 22:02

GV: Nguyễn Thị Thanh Hải Hoạt động • • • • • • • Cô giơi thiệu tranh từ “ Ga tàu” Tranh xe máy từ “ Máy bay” Trẻ tìm chữ học Cơ giới thiệu chữ g,y Cơ phân tích chữ g,y Cơ giới thiệu kiểu chữ Trẻ nhận biết phát âm g,y.( di nhiu hỡnh thc) ga tàu g má y bay y y gy Trò chơi :Chiếc hộp kỳ diệu Thuyền y buồm Thu ền Xe chở hàng g Xe chở xe máy y xe má xe ngựa g xe n TRỊ CHƠI : Ơ CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk TRỊ CHƠI : Ơ CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk TRÒ CHƠI : Ô CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk Trò chơi 4: ô cửa bí mật y g y k yg Trò chơi : ô cửa bí mật Xin chân thành cảm ơn giáo dự ... má y bay y y gy Trũ chơi :Chiếc hộp kỳ diệu Thuyền y buồm Thu ền Xe chở hàng g Xe chở xe máy y xe má xe ngựa g xe n TRỊ CHƠI : Ô CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk TRỊ CHƠI : Ơ CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk... : Ô CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk TRỊ CHƠI : Ơ CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk TRỊ CHƠI : Ơ CHỮ DỄ THƯƠNG gy h g y gk Trò chơi 4: ô cửa bí mật y g y k yg Trò chơi : ô cửa bí mật Xin chân thành cảm ơn cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Lam quen chu cai gy, Lam quen chu cai gy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay