Bien bao giao thong

36 79 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:58

LÀM QUEN MƠI TRƯỜNG XUNG QUANH TÌM HiỂU BIỂN BÁO GIAO THƠNG CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THƠNG GV: Hồng Thị Tâm Lĩnh vực: phát triển nhận thức Chủ đề: giao thông Đề tài: Một số biển báo giao thông đường Lứa tuổi: 5- tuổi Giáo viên: Trần Thị Sợi I Mục đích, yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ biết số biển báo giao thông phổ biến đường - Hiểu ý nghĩa số biển báo phổ biến Kỹ năng: - Phát triển trẻ khả ý, quan sát, so sánh ghi nhớ có chủ định - Rèn luyện cho trẻ ngơn ngữ nói mạch lạc Trẻ biết cách chơi trò chơi Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia tham gia hoạt động - Giúp trẻ chấp hành dẫn biển báo giao thơng Chuẩn bị - Các hình ảnh biển báo giao thông - Một số biển báo giao thông - Một số hát, câu đố đường giao thông biển báo HOẠT ĐỘNG Hát: em qua ngã tư đường phố * Luật chơi: Mỗi lần chọn ô hình, không lặp lại ô hình chọn Nếu chọn vào lượt quyền chơi * Cách chơi: - Mỗi trẻ phát loại biển báo - Trên hình bố trí có hình ảnh phương tiện giao thơng, sau có câu đố biển báo - Trẻ chọn ô chứa phương tiện giao thơng mà thích - Cơ click vào ô trẻ chọn đọc câu đố cho lớp đốn Sau đó, trẻ chọn biển báo giơ lên sau tiếng chuông - Cô cho trẻ xem đáp án cách mời trẻ lên click chuột vào biển báo trẻ chọn Nếu chọn biển báo bay vào nội dung biển báo lên, chọn sai biển báo quay tròn chỗ báo hiệu “Sai rồi!” MẤT LƯỢT Biển hình tam giác Viền đỏ vàng Có hai trẻ em Bé thử đốn xem Biển nhé! Trẻ em MẤT LƯỢT Hãy chọn biển: Giao với đường sắt có rào chắn Giao với đường sắt có rào chắn MẤT LƯỢT Biển hình tròn Có màu đỏ Vạch trắng chữ nhật Nằm hình Cấm ngược chiều MẤT LƯỢT Hãy chọn biển: Cấm xe đạp Cấm xe đạp MẤT LƯỢT Hình tròn màu xanh Mũi tên re phải Bé đốn giỏi Xem biển nào? Các xe rẽ phải ... động - Giúp trẻ chấp hành dẫn biển báo giao thơng 2 Chuẩn bị - Các hình ảnh biển báo giao thông - Một số biển báo giao thông - Một số hát, câu đố đường giao thông biển báo HOẠT ĐỘNG Hát: em... triển nhận thức Chủ đề: giao thông Đề tài: Một số biển báo giao thông đường Lứa tuổi: 5- tuổi Giáo viên: Trần Thị Sợi I Mục đích, yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ biết số biển báo giao thông phổ biến... phố HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu số biển báo giao thơng đường BiĨn b¸o cÊm Cấm xe đạp Cấm mơ tơ BiĨn chØ dÉn Giao với đướng sắt có rào chắn Người xe đạp cắt ngang Giao với đường sắt khơng có rào chắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien bao giao thong, Bien bao giao thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay