Bài 9 bác hồ trồng rau cải

2 205 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:29

Giáo án sách bác hồ với những bài học đạo đức lối sống lớp 5, bài 9 Bác hồ trồng rau cải, có đủ mục tiêu,kiến thức , kĩ năng thái độ ,soạn theo hướng dẫn bộ giáo dục quy định, đúng khung mẫu giáo án. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ BÀI 9: BÁC HỒ TRÒNG RAU CẢI I MỤC TIÊU Kiến thức: - Giúp HS hiểu đức tính tốt đẹp BH qua câu chuyện sang tạo chăm lao động - Hiểu học không nên chủ quan sống Kĩ năng: - Rèn kĩ thực hành sang tạo không chủ quan Thái độ: - GDHS yêu lao động, yêu sang tạo công việc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sách BH, tranh ảnh,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Khởi động (5 phút) Trò chơi: Tìm tên vật có từ láy - HS nghe luật chơi - HS chơi theo tổ (dãy) Mỗi tổ cử bạn lên - HS nhắc lại luât chơi: quản trò đưa quản trò đưa chữ cho bạn chữ cho bạn tìm tìm vật có từ láy chữ vật có từ láy chữ đó - đội chơi cử người - YC đội chơi cử người chơi lên bảng viết tên vật chơi lên bảng viết tên vật Trong vòng phút đội viết tên - Hs chơi, nhận xét nhiều vật chiến thắng (Ví dụ: cào cào, châu chấu, ) Hoạt động 2: Đọc hiểu (15 phút) - HS lớp nghe đọc thầm mục tiêu - HS đọc cá nhân Mục tiêu học (tr.41) - HS đọc to đọc “Bác Hồ trồng rau HS lớp theo dõi cải” - GV yêu cầu HS đọc to đọc “Bác Hồ - HS lớp nghe đọc thầm đọc trồng rau cải” - YC HS lớp nghe đọc thầm đọc Hoạt động cá nhân: - GV yêu cầu HS đọc trả lời câu hỏi Câu chuyện có điều đặc biệt 1, 2, (tr.42) khiến em hồi hộp theo dõi: Chuyện - GV gọi HS chia sẻ trước lớp nói thi đua tăng gia ? Câu chun có đặc biệt khiến em sản xuất trồng rau Bác Hồ hồi hộp theo dõi? đồng chí niên Trong thi đua tăng gia Bác Hồ đồng chí Thơng, đồng chí Thơng đánh giá chiến thắng, ? Trong thi đua tăng gia BH người cho rằng, đồng chí đồng chí Thơng, nhận đánh giá Thơng trẻ, có sức khoẻ Bác, lại có nhiều khả kết cao hơn? Vì quen việc trồng rau Còn Bác vừa già, sao…? vừa bận nhiều việc Đồng chí Thơng thua Bác thi tăng gia đồng chí chủ quan, chưa lưu ý đến việc chọn ? Theo em, Đ/C Thơng thua Bác giống cải cho suất cao, lại bền thi đua tăng gia? cho rau ăn lâu dài - Các HS khác GV đánh giá, nhận xét, bổ sung Hoạt động nhóm: Nhiệm vụ: Thảo luận trả lời câu hỏi 4, (tr.42) Tổ chức thảo luận: - GV chia lớp thành nhóm (mỗi nhóm từ - HS) - Thống ý kiến nhóm - Một số nhóm chia sẻ trước lớp - Đánh giá, nhận xét nhóm khác GV Hoạt động cá nhân: - GV yêu cầu HS hoàn thành câu hỏi 1, 2, (tr.42, 43) - GV gọi HS chia sẻ trước lớp - Các HS khác GV đánh giá, nhận xét Hoạt động nhóm: Nhiệm vụ: Thảo luận trả lời câu hỏi (tr.43) 150 Tổ chức thảo luận: - Thống ý kiến nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - Đánh giá, nhận xét nhóm khác GV Hoạt động 4: Tổng kết đánh giá (5 phút) Tổng kết: - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung học nêu cảm nhận thân sau học - Nhận xét tiết học - Các nhóm báo cáo: HS tự trả lời Vì BH sáng tạo cơng việc a) Khoe khoang thân c) Làm kiểm tra xong khơng cần xem lại d) Việc tự quyết, không cần xin ý kiến người khác h) Coi thường bạn có thành tích học tập thấp Trong sống, cần biết tơn trọng người khác, người ln có điều tốt mà học hỏi để hồn thiện thân - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - HS nhắc lại nội dung ... tích học tập thấp Trong sống, cần biết tôn trọng người khác, người ln có điều tốt mà học hỏi để hồn thiện thân - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận - HS nhắc lại nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9 bác hồ trồng rau cải, Bài 9 bác hồ trồng rau cải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay