Giáo trình lý luận dạy học

204 38 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:28

Giáo trình lí luận dạy học, lí luận dạy học đại cương, lý luận dạy học, giáo trình lý luận dạy học 1, giáo trình lý luận dạy học 2, giáo trình lý luận dạy học 3, giáo trình lý luận dạy học 4, giáo trình lý luận dạy học 5, đề cương lý luận dạy học, lý luận dạy học hóa học, lý luận dạy học toán học, lý luận dạy, lý luận dạy ngữ văn, lý luận dạy vật lý LUẬN DẠY HỌC ??? luận dạy học gì? LUẬN DẠY HỌC Là phận khoa học giáo dục luận dạy học Là khoa học hoạt động dạy học luận, quy luật biện chứng nguyên cho toàn hoạt động dạy học LLDH phận KHGD Giáo dục? CON NGƯỜI Giáo dục tác động Truyền thụ cho người kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm xã hội…nhằm hình thành phát triển nhân cách nói chung nhân cách nghề nghiệp nói riêng Giáo dục Đức dục Trí dục Mỹ dục Thể dục Đối tượng nghiên cứu LLDH gì? ??? ???? Dạy học Đối tượng nghiên cứu LLDH Quá trình dạy học, cụ thể nghiên cứu đối tượng liên quan đến trình dạy học Didactic (LLDH) trả lời câu hỏi: (học?) Để làm Cái Như Lúc Bằng Ở đâu Ai Người học Phương tiện Địa điểm Thời gian Phương pháp Nội dung Mục tiêu Nhiệm vụ luận dạy học gì? ??? Nhiệm vụ LLDH LLDH chứa đựng phận tri thức LLDH đại cương + LLDH chuyên biệt Phát chất, quy luật chung cho tất trình dạy học điều kiện để thực quy luật thực tiễn Giải vấn đề LLDH - Mục tiêu nhiệm vụ QTDH: Mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo, mục tiêu dạy học học - Nội dung dạy học - Quy luật dạy học: quy luật lĩnh hội tri thức, tâm lý, nguyên tắc dạy học, logic khâu… - Động lực QTDH - Các phương pháp dạy học -Các phương tiện dạy học -Các hình thức tổ chức dạy học - Kiểm tra đánh giá dạy học LUẬN DẠY HỌC • Chương I: QUÁ TRÌNH DẠY HỌC • Chương III: MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC • Chương IV: PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC • Chương V: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC • Chương VI: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Trắc nghiệm khách quan: • Khái niệm: Trắc nghiệm hình thức kiểm tra khách quan, người kiểm tra phải trả lời bảng câu hỏi thiết kế sẵn cách lựa chọn ghép hợp phương án trả lời thiết kế sẵn điền khuyết vào chỗ trống chừa sẵn Trắc nghiệm khách quan: Đặc điểm: có đặc điểm • Tính tin cậy: Biểu qua ổn định kết đo lường Chấm nhiều lần bảng trả lời trắc nghiệm học sinh hay nhiều người chấm, kết không thay đổi Điểm số không phụ thuộc vào người chấm nên gọi kiểm tra khách quan Tính tin cậy thể kết đo lường phân biệt trình độ học sinh • Tính giá trị Trắc nghiệm khách quan: • - Phân loại: Trắc nghiệm sai Trắc nghiệm nhiều lựa chọn Trắc nghiệm ghép hợp Trắc nghiệm điền khuyết Trắc nghiệm khách quan: (1) TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: - Hình thức: Một câu khẳng định gồm nhiều mệnh đề để học sinh đánh giá nội dung hay sai Học sinh trả lời cách ghi dấu vào phiếu trả lời câu thích hợp - VD: Luật giáo dục bổ sung ban hành năm 2005 A Đúng B Sai • Ưu điểm: ngắn gọn, đơn giản • Nhược điểm: xác xất may rủi lớn 5050, khó câu hỏi có giá trị Trắc nghiệm khách quan: (1)TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Chú ý biên soạn: tránh trích ngun văn từ giáo khoa hay giáo trình, câu trắc nghiệm Sai nên có yếu tố sai Ngắn gọn, đơn giản không mơ hồ Tránh dùng phủ định kép Trắc nghiệm khách quan: (2) TRẮC NGHIỆM ĐA PHƯƠNG ÁN - Hình thức: Câu phát biểu gọi câu dẫn hay câu hỏi liền theo có yếu tố trả lời thường phương án để học sinh lựa chọn Học sinh chọn câu hay hợp lí theo yêu cầu câu dẫn - VD: Luật giáo dục năm 2005 có hiệu lực kể từ: A 1-1-2005 B 1-7-2005 C 1-1-2006 D 1-7-2006 Trắc nghiệm khách quan: (2) TRẮC NGHIỆM ĐA PHƯƠNG ÁN: • Ưu điểm: độ may rủi thấp (20-25%), phân biệt xác trình độ • Nhược điểm: tốn công, tốn thời gian soạn, câu trả lời nằm sẵn bên nên học sinh dễ nhận • Chú ý biên soạn: ngắn gọn rõ ràng, thống ngữ pháp phần gốc phần lựa chọn, thiết kế phần gốc ý không để lộ kết Trắc nghiệm khách quan: (3) TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT: Hình thức Câu phát biểu có chỗ chừa trống để học sinh điền từ số, hay công thức… cho nội dung có ý nghĩa - VD: Luật giáo dục bổ sung ban hành năm Trắc nghiệm khách quan: (3) TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT: • Ưu điểm: Khơng có tỷ lệ may rủi, dễ soạn, thường dùng để kiểm tra trí nhớ • Nhược điêm: kiếm tra kiến thức rời rạc, không kiểm tra kiến thức tổng hợp, hệ thống người học Khó chấm Trắc nghiệm khách quan: (3) TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT: Chú ý biên soạn: Các khoảng chừa trống điền khuyết phải có độ dài đồng đều, gọn gàng, rõ ràng, lời văn sáng sủa, không nên chừa trống nhiều làm câu văn tối nghĩa Trắc nghiệm khách quan: (4) TRẮC NGHIỆM GHÉP HỢP: - Hình thức: • Phần hướng dẫn câu cho biết yêu cầu ghép phần tử tập hợp kiện thứ (cột bên trái) phù hợp với phần tử tập hợp kiện thứ hai (cột bên phải) • Hai tập hợp kiện hợp thành hai cột có số lượng phần tử không Các phần tử cột bên trái yếu tố để hỏi phần tử cột bên phải yếu tố lựa chọn để trả lời Số lượng phần tử bên phải nhiều số phần tử cột bên trái, thông thường dài gấp đôi Trắc nghiệm khách quan: (4) TRẮC NGHIỆM GHÉP HỢP: VD: Ghép hợp văn với năm ban hành: Văn Luật Giáo dục Điều lệ trường đại học Điều lệ trường dạy nghề Năm ban hành A 2000 B 2001 C 2002 D 2003 E 2004 F 2005 Trắc nghiệm khách quan: (4) TRẮC NGHIỆM GHÉP HỢP: • Ưu điểm: Xác xuất may rủi thấp • Nhược điềm: khó biên soạn, tốn giấy, tốn thời gian • Chú ý biên soạn: cột phải có tiêu đề, phần tử cột phải loại, tính chất, thơng thường có phần tử hỏi ứng với 6-10 phần tử trả lời, phần tử cột bên trái ứng với phần tử cột bên trái Ưu, nhược điểm kiểm tra trắc nghiệm: Ưu điểm: - Phân biệt học sinh giỏi học sinh - Kiểm tra điều hiểu biết tối thiểu phần chương trình - Khảo sát đánh giá nhiều nội dung HS học - Chẩn đốn tìm chỗ mạnh - yếu học sinh để quy hoạch việc giảng dạy - Chính xác, khách quan, độ tin cậy cao Ưu, nhược điểm kiểm tra trắc nghiệm: • Nhược điểm: - Khơng kiểm tra q trìnhluận học sinh Hạn chế khả diễn đạt, xếp tư tưởng, tự lập luận, linh hoạt sáng tạo việc giải yêu cầu câu hỏi - Để có câu hỏi hay, yêu cầu kĩ thuật, đòi hỏi phải soạn thảo công phu lại phải qua thử nghiệm nhiều lần số lượng lớn thí sinh để thẩm định câu hỏi có giá trị sử dụng - Tốn nhiều giấy để in loại câu hỏi so với loại khác, học sinh cần nhiều thời gian để đọc câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình lý luận dạy học, Giáo trình lý luận dạy học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay