ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng của cây ba kích tím (Morinda officinalis How)

4 39 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 21:14

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, chất dinh dưỡng, pH đất, độ mùn,..) đến sự sinh trưởng của cây ba kích tím morinda officinalis how in vitro khi trồng tại phường Hòa Khánh nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngCây ba kích tím morinda officinalis how in vitro được nhân giống tại phòng công nghệ sinh học, khoa Sinh Môi trường, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng và được thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng để đánh giá khả năng sinh trưởng của cây (môi trường nhân chồi và tạo rễ của Võ Châu Tuấn, Huỳnh Minh Tư Ảnh hưởng số nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, chất dinh dưỡng, pH đất, độ mùn, ) đến sinh trưởng ba kích tím morinda officinalis how in vitro trồng phường Hòa Khánh nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngCây ba kích tím morinda officinalis how in vitro nhân giống phòng cơng nghệ sinh học, khoa Sinh Môi trường, Đại học Phạm Đà Nẵng thực nghiệm thành phố Đà Nẵng để đánh giá khả sinh trưởng (môi trường nhân chồi tạo rễ Võ Châu Tuấn, Huỳnh Minh Tư MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực vật có vai trò vơ quan trọng sinh giới nói chung người nói riêng Thực vật cung cấp cho người nguồn lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ hoạt động, nguyên liệu để sản xuất,… ngồi thực vật nguồn cung cấp dược liệu quý Tuy nhiên nay, với phát triển kinh tế, xã hội nhu cầu thuốc ngày tăng cao Bên cạnh việc khai thác từ thiên nhiên ngày gia tăng với tính chất tận diệt dẫn đến việc suy giảm đa dạng phong phú dược liệu tự nhiên Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu phải có giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu thuốc cách bền vững Ba kích (Morinda officinalis How) loài dược liệu quý, với nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe người, nên nhu cầu khai thác loài từ tự nhiên, sử dụng xuất ngày gia tăng, dẫn đến tình trạng suy giảm nhanh chóng số lượng khu vực phân bố tự nhiên Năm 2002, ba kích đưa vào danh sách thực vật hoang dã hạn chế khai thác sử dụng (Nghị định số 48/2002/NĐ-CP), loài thực vật có tên Sách đỏ Việt Nam (2007) [33] Vì vậy, loài cần bảo vệ, nghiên cứu nhân giống xây dựng mơ hình trồng phát triển bền vững tương lai Hiện nay, Ba kích trồng vùng có kiểu sinh thái đặc trưng chúng theo hình thức tự phát Trong năm gần đây, Ba kích người dân di thực trồng thành công số vùng sinh thái trung du, đồng như: tỉnh Thanh Hóa, đảo Cơ (tỉnh Quảng Ninh),… ngồi ba kích tím phát điều kiện tự nhiên trồng tỉnh Quảng Nam (Tây Giang, Đông Giang), thành phố (TP) Đà nẵng (chân đèo Hải Vân, Sơn Trà, Nà,…), tỉnh Đăk Lăk (Buôn Ma Thuật, Krông Năng,…) Tuy nhiên, việc phát triển trồng tự phát ba kích chưa có nghiên cứu đầy đủ ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng ba kích khơng phải hướng bền vững khó để mở rộng sản xuất qui mô lớn TP Đà Nẵng, có diện tích rừng lớn, với tổng diện tích rừng đất lâm nghiệp TP Đà nẵng 62.929,5ha (Quyết định 5924/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 Ủy ban nhân dân (UBND) TP Đà nẵng), điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dược liệu Cùng với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao cấu nơng nghiệp TP Đà Nẵng xây dựng định hướng quy hoạch phát triển vùng dược liệu (theo định số 3176/QĐ-UBND ngày 24/04/2012 UBND TP Đà Nẵng) Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến sinh trưởng, phát triển dược tính dược liệu nói chung, ba kích tím nói riêng TP Đà nẵng Vì vậy, việc nghiên cứu có tính hệ thống điều kiện cần thiết để mở rộng sản xuất loài dược liệu TP Đà Nẵng cấp thiết Xuất phát từ sở đây, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng ba kích tím (Morinda officinalis How) in vitro phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định số nhân tố sinh thái thích hợp cho sinh trưởng ba kích tím, làm sở để xây dựng quy trình trồng ba kích tím phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Ba k ích tím phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để chọn điều kiện tối ưu số - Xây dựng quy trình trồng ba kích tím phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu cung cấp sở liệu khoa học mới, có tính hệ thống nhân tố sinh thái thích hợp để trồng ba kích tím phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu sở đ ể xây dựng phát triển mô hình trồng phát triển sản xuất ba kích tím TP Đà Nẵng dùng làm nguyên liệu cho sản xuất dược liệu, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Kết nghiên cứu cung cấp sở khoa học để xác định vùng trồng ba kích tím Đà Nẵng ... trưởng ba kích tím, làm sở để xây dựng quy trình trồng ba kích tím phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng Ba. .. Năng,…) Tuy nhiên, việc phát triển trồng tự phát ba kích chưa có nghiên cứu đầy đủ ảnh hưởng yếu tố sinh thái đến khả sinh trưởng, phát triển chất lượng ba kích hướng bền vững khó để mở rộng sản xuất... hình trồng phát triển bền vững tương lai Hiện nay, Ba kích trồng vùng có kiểu sinh thái đặc trưng chúng theo hình thức tự phát Trong năm gần đây, Ba kích người dân di thực trồng thành công số vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng của cây ba kích tím (Morinda officinalis How), ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng của cây ba kích tím (Morinda officinalis How)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay