đề cương quản lý rùng bền vững

6 55 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:37

đè cương quản lý rừng bề vững thi học kỳ Việt Nam cũng như các nước có nền kinh tế đang trong quá trình chuyến đổi, nhu cầu sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng rất lớn, do vậy, tài nguyên rừng đã và đang bị suy giảm nhiều. Theo tài liệu Tài nguyên rừng toàn cầu của Liên hợp quốc năm 2010, hiện nay diện tích rừng của toàn thế giới có khoảng hơn 4 tỷ ha, trung bình 0,6 hangười. Các nước có diện tích rừng lớn nhất là Liên bang Nga, Braxin, Canada, Mỹ và Trung Quốc. Có 10 nước và vùng lãnh thổ không có rừng, 54 quốc gia có diện tích rừng chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 10% tổng diện lãnh thổ. Trong 10 năm gần đây, tỷ lệ mất rừng là khoảng 13 triệu ha mồi năm, chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp.Việt Nam được xem là nước có diện tích rừng tự nhiên tương đối lớn trong vùng Đông Nam Á. Năm 1943, diện tích rừng khoảng 14,3 triệu ha, tỷ lệ che phủ khoảng 43%. Theo số liệu của Bộ NNPTNT, tổng diện tích rừng của cả nước hiện nay là 13.258.843 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 10.339.305 ha, rừng trồng chiếm 2.919.538 ha, độ che phủ 39,1%. Tuy diện tích rừng có tăng lên trong những năm gần đây do thực hiện các chương trình trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên... nhưng chất lượng rừng vẫn tiếp tục bị suy giảm, do việc khai thác rừng tự nhiên không đúng quy trình, khai thác bất hợp pháp.Hiện nay, lượng gỗ khai thác trung bình khoảng trên 5 triệu m3năm cho nguyên liệu bột giấy, sản xuất ván, dăm gỗ và xuất khẩu (chưa kể sản phẩm như củi, gỗ gia dụng, xây dựng trong dân...), trong đó, gỗ từ rừng tự nhiên chiếm khoảng 300.000 m3, còn lại từ rừng trồng. Rừng trồng sản xuất chủ yếu trồng cây mọc nhanh như keo (chiếm 70%), bạch đàn, thông các loại và một số loài cây khác. Công nghiệp chế biến gỗ (chủ yếu sản phẩm gỗ xuất khẩu) phát triển rất nhanh trong thời gian qua, cả nước có khoảng 2.500 cơ sở chế biến gỗ, thu hút hàng trăm nghìn lao động. Do vậy, vấn đề quản lý, phát triển bảo vệ rừng để đảm bảo sản xuất, ổn định đời sống người dân, BVMT đã và đang đặt ra rất cấp thiết. Quản lý rừng bền vững được hiểu là tài nguyên rừng và đất liên quan phải được quản lý để đáp ứng nhu cầu về các mặt xã hội, kinh tế, sinh thái, văn hóa, tinh thần của thế hệ hiện tại và tương lai. Câu 14 -Cộng đồng quốc tế, Chính phủ quan phủ, tổ chức mơi trường, xã hội v.v đòi hỏi chủ sản xuất kinh doanh rừng phải chứng minh rừng họ quản bền vững Người tiêu dùng sản phẩm rừng đòi hỏi sản phẩm lưu thơng thị trường phải khai thác từ rừng quản bền vững Người sản xuất muốn chứng minh sản phẩm rừng đặc biệt gỗ, khai thác từ rừng quản cách bền vững Chứng rừng coi công cụ mềm để thiết lập quản rừng bền vững nhằm vừa đảm bảo đạt mục tiêu phát triển kinh tế, vừa đảm bảo mục tiêu môi trường xã hội Để xác nhận Quản rừng bền vững phải tổ chức đánh giá cấp chứng rừng Như vậy,Chứng rừng xác nhận giấy chứng đơn vị quản rừng chứng đạt tiêu chuẩn Quản rừng bền vững tổ chức chứng tổ chức uỷ quyền chứng cấp - Tại cần chứng rừng? Ngày toàn giới ngày quan tâm đến tình trạng diện tích chất lượng rừng ngày suy giảm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống khả cung cấp sản phẩm rừng cho phát triển bền vững nhu cầu hàng ngày người dân Vấn đề cần giải làm quản kinh doanh rừng phải vừa đảm bảo lợi ích kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư sống rừng, vừa không gây tác động xấu đến môi trường sống, tức thực quản rừng bền vững Như trình bày trên, nói Chứng rừng cần thiết vì: • Cộng đồng quốc tế, phủ quan phủ, tổ chức mơi trường, xã hội v.v đòi hỏi chủ sản xuất kinh doanh rừng phải chứng minh rừng họ quản bền vững • Người tiêu dùng sản phẩm rừng đòi hỏi sản phẩm lưu thơng thị trường phải khai thác từ rừng quản bền vững • Người sản xuất muốn chứng minh sản phẩm rừng mình, đặc biệt gỗ khai thác từ rừng quản cách bền vững Chứng rừng bổ sung cho sách lâm nghiệp Quản rừng thường chịu tác động của: • Luật pháp sách lâm nghiệp thông qua định, nghị định, thông tư, thị, hướng dẫn v.v Nhà nước hiệp định, công ước quốc tế, gọi chung cơng cụ cứng • Cơ chế thị trường, hình thức khuyến khích vật chất, tun truyền vận động, khen thưởng v.v., gọi chung công cụ mềm Chứng rừng, bao gồm gắn nhãn sản phẩm, dựa vào động lực thị trường công cụ mềm có ảnh hưởng lớn đến quản rừng Chứng rừng làm cầu nối sản xuất tiêu dùng Thực tế chứng minh sản xuất sản phẩm rừng, đặc biệt gỗ sản phẩm từ gỗ, mà không làm suy giảm tài nguyên rừng gây tác hại đến môi trường sống thực Quản rừng bền vững Khái niệm thương mại phát triển bền vững hình thành sở cho sử dụng biện pháp thương mại để kiểm soát cách có hiệu tác hại mơi trường: Phát triển hệ thống thị trường chấp nhận tiêu thụ sản phẩm có chứng an tồn mơi trường -Để thúc đẩy thương mại sản phẩm rừng có chứng chỉ, cần phải tăng cường chứng rừng chứng CoC Do nhu cầu sản phẩm có chứng thị trường tăng nhanh, giới ngày tăng cường tẩy chay sản phẩm khai thác bất hợp pháp hay khơng an tồn mơi trường, chứng rừng tiến triển chậm chạp nhiều nước phát triển nhiệt đới có Việt Nam, trình độ quản rừng nước thấp kém, chưa đạt tiêu chuẩn Chứng rừng Đây tồn lớn tất quy trình Chứng rừng giới Chứng rừng mang lại lợi ích gì? Những lợi ích chủ yếu chứng rừng mang lại gồm: - Lợi ích kinh tế: Thực tế chứng minh, gỗ khai thác từ khu rừng cấp chứng Quản rừng (Chứng FM) mang lại giá trị kinh tế cao hẳn gỗ khai thác từ rừng không chưa cấp chứng - Nâng cao lòng tin người tiêu dùng: Người tiêu dùng sản phẩm rừng đòi hỏi sản phẩm lưu thơng thị trường phải khai thác từ rừng quản bền vững Vì Chứng rừng giúp củng cố lòng tin người mua hàng; - Đảm bảo khả thâm nhập thị trường tốt thông qua khác biệt chứng rừng mang lại; Đặc biệt năm gần thị trường quan trọng Hoa Kỳ châu Âu ln đòi hỏi gỗ sản phẩm từ gỗ thâm nhập thị trường phải có Chứng Đối với Việt Nam, hai thị trường đầu quan trọng ngành chế biến hàng năm xuất khoảng 75% sản phẩm lâm nghiệp vào hai thị trường nói trên; - Bảo vệ nguồn tài nguyên rừng: Chứng rừng yêu cầu chủ rừng phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí Quản rừng bền vững Bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, phục hồi, giá trị bảo tồn cao, nước, giảm phát thải carbon; giám sát hoạt động sử dụng hóa chất, sinh vật biến đổi gen, chuyển đổi rừng hoạt động quản - Xã hội: Bảo đảm sức khỏe an ninh xã hội, phát triển quyền dân tộc địa, quyền cộng đồng người lao động - Hệ thống cấp chứng thừa nhận để giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn quản rừng có trách nhiệm định giá dịch vụ hệ sinh thái Điều giúp cho nguồn tài nguyên xanh không bị lạm dụng người; - Nâng cao hình ảnh thương hiệu chủ rừng: Chứng minh sản phẩm từ rừng đặc biệt gỗ, khai thác từ khu rừng quản cách bền vững Một hệ thống dán nhãn sản phẩm mang lại lợi ích cho đơn vị quản rừng có trách nhiệm Câu 17 Nội dung quản rừng bền vững a) Tuân thủ luật pháp • Quyền sử dụng đất hợp pháp diện tích mà chủ rừng quản lý; • Tn thủ đầy đủ luật pháp hành quy định luật Nhà nước lĩnh vực liên quan đến sản xuất kinh doanh rừng b) Đảm bảo trì sản xuất tối ưu, hiệu kinh tế cao • Có kế hoạch quản phù hợp, hiệu quả; • Năng suất, chất lượng sản phẩm rừng bền vững; • Rừng bảo vệ tốt, an tồn; • Kiểm tra, giám sát hiệu quả; quản điều chỉnh kế hoạch phù hợp; • Đa dạng hóa sản phẩm rừng, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh rừng c) Tơn trọng lợi ích cơng nhân, người dân cộng đồng địa phương • Đảm bảo lợi ích hợp pháp người lao động; • Thực lấy ý kiến đóng góp bên liên quan nhằm cải thiện chất lượng hoạt động quản đơn vị; • Có đánh giá tác động kinh tế, xã hội có biện pháp khắc phục tác động tiêu cực trình quản rừng đất rừng; • Tơn trọng tập tục, văn hóa quyền theo phong tục tập quán truyền thống cộng đồng địa phương; • Có đóng góp cho phúc lợi, an sinh xã hội khu vực d) Bảo vệ mơi trường đa dạng sinh học • Đánh giá tác động môi trường thực khắc phục tác động xấu có hoạt động quản rừng gây ra; • Bảo vệ lồi cây, q hiếm; • Bảo vệ hệ sinh thái khu vực; • Sử dụng phân bón, hóa chất an tồn với mơi trường; • Có quy chế xử chất thải e) Những nội dung liên quan đến rừng trồng • Khơng chuyển rừng tự nhiên thành rừng trồng; • Chọn lồi trồng phù hợp, an tồn sinh thái; • Có quy chế bảo vệ đất chống xói mòn, thối hóa; • Có biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cháy rừng; • Dành phần diện tích quản cho phục hồi rừng tự nhiên (Nội dung cốt lõi , giải thích) Câu 16 10 nguyên tắc FSC: 1.Tuân thủ theo pháp luật nguyên tắc nội FSC:Hoạt động quản rừng phải tôn trọng pháp luật hành áp dụng nước sở tại, hiệp ước, thoả thuận quốc tế mà nước sở ký kết tham gia, tuân thủ Nguyên tắc Tiêu chí tổ chức FSC 2.Quyền trách nhiệm với việc sử dụng sở hữu:Quyền sử dụng dài hạn đất tài nguyên rừng phải xác định rõ, tài liệu hoá pháp luật công nhận 3.Quyền người xứ:Các quyền hợp pháp truyền thống người địa sở hữu sử dụng quản đất, tài nguyên công nhận tôn trọng 4.Mối quan hệ cộng đồng quyền người lao động:Các hoạt động quản rừng trì cải thiện vị kinh tế xã hội công nhân lâm nghiệp cộng đồng dài hạn 5.Các lợi ích từ rừng:Các hoạt động quản rừng phải khuyến khích sử dụng có hiệu sản phẩm dịch vụ đa dạng rừng nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế tính đa dạng lợi ích môi trường xã hội 6.Tác động môi trường:Quản rừng phải bảo tồn đa dạng sinh học giá trị liên quan, nguồn nước, tài nguyên đất, hệ sinh thái sinh cảnh độc đáo, dễ tổn thương, trì chức sinh thái tính tồn vẹn rừng 7.Kế hoạch quản lý:Kế hoạch quản rừng phù hợp với quy mô cường độ quản phải xây dựng thực thi, thường xuyên cập nhật Trong nêu rõ mục tiêu dài hạn tác động nhằm đạt mục tiêu Kế hoạch quản rừng lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất chung dựa vào kết điều tra rừng hàng năm 8.Giám sát đánh giá:Cần tiến hành hoạt động giám sát cho phù hợp với quy mô mật độ quản rừng để nắm bắt điều kiện rừng, sản lượng sản phẩm rừng, chuỗi hành trình sản phẩm, hoạt động quản tác động mặt môi trường xã hội hoạt động 9.Duy trì khu rừng có giá trị bảo tồn cao:Các hoạt động quản khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần phải trì phát huy thuộc tính tạo nên loại rừng Các định liên quan tới khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần trọng xem xét bối cảnh giải pháp phòng ngừa 10.Các khu rừng trồng(hạn chế khai thác trắng):Các mục tiêu quản rừng trồng, bao gồm mục tiêu bảo tồn phục hồi rừng tự nhiên, phải nêu rõ kế hoạch quản lý, thể rõ ràng trình thực kế hoạch Câu 19 Các thách thức a/ Thị trường: Từ bên ngoài: Kinh tế giới giai đoạn phục hồi chậm, trị bất ổn nhiều nơi giới Nguy cú sốc từ bên tiềm ẩn, tác động xấu đến kinh tế nước ta nói chung ngành sản xuất đồ gỗ nói riêng Xu hướng bảo hộ gia tăng: Chính phủ quốc gia tiếp tục đưa nhiều biện pháp nhằm bảo vệ doanh nghiệp nước, thông qua sách tỷ giá, biện pháp kỹ thuật, biện pháp chống bán phá giá Từ nội tại: Phải đảm bảo đầu vào gỗ nguyên liệu có số lượng có chất lượng, nghĩa khơng cung ứng cho chế biến nguồn nguyên liệu đủ khối lượng mà phải đảm bảo nguồn gốc gỗ minh bạch (Hợp pháp, có chứng quản rừng bền vững) b/ Hành lang pháp luật đất đai: Tình trạng quyền “Sử dụng đất” số chủ rừng chưa rõ ràng, vấn đề “lấn chiếm, tranh chấp rừng đất rừng” chủ rừng bên liên quan, đặc biệt với cộng đồng địa phương diễn phổ biến Tình trạng gây khó khăn khơng nhỏ tiến trình Quản rừng bền vững nước ta Vì từ nguyên tắc Tiêu chuẩn FSC hay hệ thống Chứng khác yêu cầu “Quyền sử dụng đất” phải minh bạch, rõ ràng c/ Mặt kinh tế, xã hội sách Việt Nam chưa cân với nước phát triển Vì thực tuân thủ tiêu chuẩn Chứng rừng gặp phải khó khăn cần giải d/ Khoa học, công nghệ: Chậm đổi gây khó khăn q trình tn thủ ngun tắc tiêu chí Chứng rừng Quản rừng bền vững Chứng rừng yêu cầu khoa học cơng nghệ phải đáp ứng tiêu chí, số giống, quản tài nguyên, quản bảo vệ mơi trường (ví dụ) Câu 18:
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương quản lý rùng bền vững, đề cương quản lý rùng bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay