đề cương ôn thi địa lí lớp 6

6 42 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:34

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA NĂM HỌC 2016 – 2017 I.LÍ THUYẾT Câu Nêu vò trí, hình dạng, kích thước Trái Đất hệ Mặt Trời - Trái Đất nằm vò trí thứ số hành tinh Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời - Trái Đất có dạng hình cầu kích thước lớn Câu Kinh tuyến gì? Vó tuyến gì? Có kinh tuyến ,vó tuyến? - Kinh tuyến đường nối liền hai điểm cực Bắc Nam - Vó tuyến đường vuông góc với đường kinh tuyến - Có 360 kinh tuyến 181 vó tuyến Câu Bản đồ gì? Muốn vẽ đồ phải làm công việc gì? - Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng - Muốn vẽ đồ trước tiên phải thu thập thông tin đối tượng đòa sau tính tỉ lệ, lựa chọn kí hiệu để thể chúng lên đồ Câu Nêu cách xác đònh phương hướng đồ Thế kinh độ, vó độ toạ độ đòa lí? Cách viết toạ độ đòa điểm? - Muốn xác đònh phương hướng tên đồ ta dựa vào đường kinh tuyến, vó tuyến mũi tên hướng Bắc - Kinh độ điểm số độ khoảng cách từ kinh tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc - Vó độ điểm số độ khoảng cách từ vó tuyến qua điểm đến vó tuyến gốc - Khi viết tọa độ đòa điểm ta viết kinh độ trước vó độ sau Câu Nêu loại kí hiệu đồ? Tại sử dụng đồ trước tiên phải xem bảng giải? - Có loại kí hiệu đồ: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường kí hiệu diện tích - Vì bảng giải thích nội dung kí hiệu đồ Câu Người ta biểu độ cao đòa hình đồ cách nào? - Người ta biểu độ cao đòa hình thang màu đường đồng mức Câu Trình bày hướng tự quay, thời gian tự quay Trái Đất quanh trục - Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông - Thời gian Trái Đất tự quay vòng quanh trục hết thời gian 24 Câu Nêu hệ vận động tự quay quanh trục Trái Đất a Nhờ vận động tự quay quanh trục từ T-Đ nên khắp nơi Trái đất có ngày, đêm b Sự chuyển động tự quay quanh trục làm cho vật chuyển động bề mặt Trái đất bò lệch hướng Nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động bắc bán cầu lệch bên phải, nam bán cầu lệch bên trái Câu Nêu chuyển động Trái đất quanh mặt trời hệ - Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông quỹ đạo có hình Elip gần tròn - Thời gian trái đất chuyển động vòng quỹ đạo 365 ngày - Khi chuyển động quỹ đạo trục trái đất có độ nghiêng không đổi hướng phía *Hiện tượng mùa: - Trái Đất ngả nửa cầu bắc nửa cầu nam phía mặt trời sinh mùa khác - Nửa cầu ngả phía mặt trời nhận nhiều ánh sáng nhiệt, mùa nóng - Nửa cầu ngả phía xa mặt trời nhận ánh sáng nhiệt, mùa lạnh - Các mùa tính theo dương lòch âm lòch có khác thời gian bắt đầu kết thúc - Các mùa nửa cầu Bắc trái ngược với mùa nửa cầu Nam Câu 10 Trình bày tượng ngày đêm dài ngắn vó độ khác Trái đất hai miền cực Trái đất Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác vó độ trái đất - Trong quay quanh mặt trời, trái đất có lúc ngả ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam phía mặt trời - Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục trái đất nên đòa điểm nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam có tượng ngày, đêm dài ngắn khác theo vó độ - Các đòa điểm nằm đường xích đạo quanh năm lúc có ngày đêm dài ngắn Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa - Vào ngày 22/6 22/12 đòa điểm vó tuyến 66 033/ Bắc Nam có ngày đêm dài suốt 24 - Các đòa điểm nằm từ 66 033/ Bắc Nam đến hai cực có số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 dao động theo mùa từ ngày đến tháng - Các đòa điểm nằm cực Bắc cực Nam có ngày, đêm dài suốt tháng Câu 11 Nêu cấu tạo bên Trái đất cấu tạo lớp vỏ Trái đất 1.Cấu tạo bên trái đất - Cấu tạo bên trái đất gồm có lớp: + Vỏ Trái Đất: Rắn + Lớp trung gian: Từ quánh dẻo đến lỏng + Lõi trái đất: Lỏng rắn Cấu tạo lớp vỏ trái đất - Vỏ trái đất lớp mỏng lại quan trọng nơi tồn thành phần khác trái đất : không khí, nước, sinh vật ….và xã hội loài người - Lớp vỏ trái đất cấu tạo số đòa mảng nằm kề - Các đòa mảng di chuyển châm Hai đòa mảng tách xô vào Câu 12 Nội lực gì? Ngoại lực gì? Trình bày tượng núi lửa động đất - Nội lực lực sinh bên Trái Đất - Ngoại lực lực sinh bên ngoài, bề mặt Trái Đất - Nội lực ngoại lực hai lực đối nghòch nhau, chúng xảy đồng thời tạo nên đòa hình bề mặt trái đất *Núi lửa động đất - Núi lửa động đất, hai nội lực sinh - Núi lửa hình thức phun trào măcma sâu lên mặt đất - Trên giới có loại núi lửa tắt núi lửa hoạt động - Động đất tượng lớp đất đá gần mặt đất bò rung chuyển - Những trận động đất lớn làm cho nhà cửa, đường sá, cầu cống bò phá hoại làm chết nhiều người II.BÀI TẬP - Bài 1; trang - Baøi 2; trang 14 - Baøi trang 17 ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 MƠN ĐỊA I.LÍ THUYẾT Câu 1.Khống sản gì? Kể tên loại khống sản? - Khống sản khống vật đá có ích người khai thác sử dụng - Có loại khoáng sản: Khoáng sản lượng, khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại Câu 2.Thế mỏ khoáng sản nội sinh, ngoại sinh? - Các mỏ khoáng sản nội sinh mỏ hình thành nội lực (q trình mắcma) - Các mỏ khống sản ngoại sinh mỏ hình thành ngoại lực (q trình phong hố tích tụ…) Câu 3.Nêu cấu tạo lớp vỏ khí - Lớp vỏ khí cấu tạo gồm tầng: + Tầng đối lưu: Khơng khí chuyển động theo chiều thẳng đứng, nơi xảy tượng khí tượng, lên cao nhiệt độ khơng khí giảm + Tầng bình lưu: Tầng có lớp ơzơn + Các tầng cao khí Câu 4.Trên Trái Đất có khối khí nào? Dựa vào đâu người ta chia khối khí? - Căn vào nhiệt độ người ta chia khối khí nóng khối khí lạnh - Căn vào bề mặt tiếp xúc người ta chia khối khí đại dương khối khí lục địa Câu 5.Thời tiết gì? Khí hậu gì? Thời tiết khác khí hậu chỗ nào? - Thời tiết biểu hiện tượng khí tượng địa phương thời gian ngắn - Khí hậu lặp lặp lại tình hình thời tiết địa phương nhiều năm - Thời tiết khác khí hậu chỗ thời tiết diễn thời gian ngắn khí hậu diễn thời gian dài Câu 6.Nhiệt độ khơng khí gì? Cách đo nhiệt độ khơng khí? - Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt mặt trời xạ vào khơng khí, khơng khí nóng lên độ nóng lạnh gọi nhiệt độ khơng khí - Khi đo nhiệt độ khơng người ta để nhiệt kế bóng râm, cách mặt đất mét Câu 7.Nhiệt độ khơng khí thay đổi tuỳ thuộc vào yếu tố nào? - Nhiệt độ khơng khí thay đổi tuỳ theo vị trí gần hay xa biển - Nhiệt độ khơng khí thay đổi theo độ cao - Nhiệt độ khơng khí thay đổi theo vĩ độ Câu 8.Khí áp gì? Trên Trái đất khí áp phân bố nào? - Khí áp sức ép khí lên bề mặt Trái đất - Khí áp phân bố bề mặt Trái đất thành đai khí áp thấp khí áp cao từ xích đạo lên cực Câu 9.Gió gì? Kể tên loại gió thường xun Trái đất - Gió chuyển động khơng khí từ đai khí áp cao đai khí áp thấp - Các loại gió thường xun Trái đất là: Gió Tín phong, Gió Tây ơn đới, Gió Đơng cực Câu 10.Hãy cho biết cơng thức tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm? - Trung bình ngày = Tổng nhiệt độ lần đo Số lần đo - Trung bình tháng = Tổng nhiệt độ ngày tháng Số ngày tháng - Trung bình năm = Tổng nhiệt độ tháng năm 12 Câu 11.Trình bày đặc điểm đới khí hậu trái đất - Trên Trái đất có đới khí hậu a Đới nóng (nhiệt đới) - Quanh năm nóng - Gió Tín phong thổi thường xun - Lượng mưa 1000mm đến 2000mm b.Hai đới ơn hồ (ơn đới) - Có nhiệt độ trung bình - Gió Tây ơn đới thổi thương xuyên - Lượng mưa 500mm đến 1000mm b.Hai đới lạnh (hàn đới) - Quanh năm giá lạnh - Gió Đơng cực thổi thương xun - Lượng mưa 500mm Câu 12 Sơng gì? Thế hệ thống sông lưu vực sông? - Sông dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định bề mặt Trái đất - Sơng với phụ lưu, chi lưu hợp thành hệ thống sông - Vùng đất đai cung cấp nước cho sông gọi lưu vực sơng Câu 13 Hồ gì? Có loại hồ nào? - Hồ khoảng nước đọng tương đối rộng sâu đất liền - Hồ có nhiều nguồn gốc khác nhau: hồ vết tích khúc sông, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo Câu 14.Nêu hình thức vận động nước biển đại dương? a.Sóng - Sóng hình thức vận động chỗ phần tử nước Gió ngun nhân sinh sóng Ngồi động đất ngầm đáy biển b.Thuỷ triều - Thuỷ triều lên xuống nước biển theo chu kì Nguyên nhân sinh thuỷ triều sức hút Mặt trăng Mặt trời c.Các dòng biển - Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng ven biển mà chúng chảy qua Câu 15.Đất ( thổ nhuỡng ) gì? Nêu thành phần đặc điểm thổ nhưỡng? Nêu nhân tố hình thành đất? - Đất lớp vật chất mỏng, vụn bở bề mặt lục địa Đất có hai thành phần chính: Chất khống chất hữu Chất khoáng chiếm tỉ lệ lớn Chất hữu tạo thành chất mùn có màu đen xám thẫm - Các nhân tố quan trọng hình thành loại đất bề mặt Trái đất đá mẹ, sinh vật khí hậu Câu 16 Vì không khí có độ ẩm? Trong điều kiện nước không khí ngưng tụ thành sương, mây, mưa? - Không khí có độ ẩm không khí chứa lượng nước đònh Nguồn cung cấp nứơc không khí nước biển đ dương, ao, sông, hồ, phần nước từ sinh vật bốc - Hơi nước không khí ngưng tụ thành sương, mây, mưa không khí bão hòa mà cung cấp thêm lượng nước bò lạnh bốc lên cao, hay tiếp xúc với khối khí lạnh nước không khí đọng lại thành hạt nước II.BÀI TẬP - Bài 3, trang 57 - Bài trang 60 - Bài trang 72 - Bài trang 80 ... ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa - Vào ngày 22 /6 22/12 đòa điểm vó tuyến 66 033/ Bắc Nam có ngày đêm dài suốt 24 - Các đòa điểm nằm từ 66 033/ Bắc Nam đến hai cực có số ngày có ngày, đêm... động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông quỹ đạo có hình Elip gần tròn - Thời gian trái đất chuyển động vòng quỹ đạo 365 ngày - Khi chuyển động quỹ đạo trục trái đất có độ nghiêng không... nhân tố quan trọng hình thành loại đất bề mặt Trái đất đá mẹ, sinh vật khí hậu Câu 16 Vì không khí có độ ẩm? Trong điều kiện nước không khí ngưng tụ thành sương, mây, mưa? - Không khí có độ ẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi địa lí lớp 6, đề cương ôn thi địa lí lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay