DE THI CUOI NAM LOP 4 TV

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:28

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A Lớp 4C – Trung tâm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN: TIẾNG VIỆT Năm học: 2017 - 2018 Người thực hiện: Quàng Văn Cương Khung ma trận đề kiểm tra phần đọc hiểu kiến thức Tiếng Việt lớp Số câu Số điểm Mạch kiến thức kĩ Đọc hiểu văn - XĐ hình ảnh nhân vật, chi tiết học - NX đơn giản cảnh đẹp người Sa Pa - Hiểu nội dung đoạn, đọc, hiểu ý nghĩa Kiến thức TV: - Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm: Khám phá giới - XĐ kiểu câu, từ loại, phận chính, phụ câu học - Nhận biết cảm nhận hay câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa M1 M3 M4 Tổng Số câu 2 1 Số điểm 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2 10 Số câu Số điểm Số câu Số điểm Tổng M2 Khung ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt lớp Mức Mức Mức Mức Tổng Nội dung kiểm tra Số câu số điểm A Kiểm tra đọc I Đọc TT II Đọc hiểu kiến thức TV Đọc hiểu Số câu 1 Số điểm 3 Kiến thức TV B Kiểm tra viết Nghe-viết Viết đoạn, TN KQ TL HT khác TN KQ HT khác TN KQ T L HT khác TN KQ TL HT khác TN KQ TL Số câu Câu số 1,2 3,4 Số điểm 1 1 2 Số câu 1 1 2 Câu số 10 Số điểm 0,5 0,5 1 HT khác Số câu 1 Số điểm 2 Số câu 1 Số điểm 8 C Nghe-nói Tổng TL Tích hợp kiểm tra đọc Số câu 3 2 Số điểm 1,5 1,5 13 A Kiểm tra đọc kiến thức Tiếng Việt I Kiểm tra đọc thành tiếng: (3đ) HS bốc thăm đọc thành tiếng đoạn văn trả lời câu hỏi đoạn vừa đọc tập đọc sau: Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất (SGK – TV4 tập 2, trang 114) Đọc đoạn Câu hỏi: Ma-gien-lăng thực thám hiểm với mục đích gì? ……………………………………………………………… Ăng-co Vát (SGK – TV4 tập 2, trang123) Đọc đoạn Câu hỏi: Khu đền đồ sộ nào? ……………………………………………………………… Con chuồn chuồn nước (SGK - TV tập 2, trang 127) Đọc đoạn Câu hỏi: Chú chuồn chuồn miêu tả bẳng hình ảnh so sánh nào? …………………………………………………………… Vương quốc vắng nụ cười (SGK –TV tập 2, trang 132) Đọc đoạn Câu hỏi: Tìm chi tiết cho thấy sống vương quốc buồn? …………………………………………………………… Tiếng cười liều thuốc bổ ( SGK – TV tập 2, trang 153) Đọc đoạn Câu hỏi: Vì nói tiếng cười liều thuốc bổ? II Kiểm tra đọc hiểu kiến thức Tiếng Việt (7đ) Đọc thầm “Đường Sa Pa” viết lại câu trả lời câu sau: Đường Sa Pa Xe leo chênh vênh dốc cao đường xuyên tỉnh Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính tơ tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo Chúng bên thác trắng xóa tựa mây trời, rừng âm âm, hoa chuối rực lên lửa Tôi lim dim mắt ngắm ngựa ăn cỏ vườn đào ven đường Con đen huyền, trắng tuyết, đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ Buổi chiều, xe dừng lại thị trấn nhỏ Nắng phố huyện vàng hoe Những em bé Hmơng, em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ chơi đùa trước cửa hàng Hồng hơn, áp phiên phiên chợ thị trấn, người ngựa dập dìu chìm sương núi tím nhạt Hơm sau chúng tơi SaPa Phong cảnh thật đẹp Thoắt cái, vàng rơi khoảnh khắc mùa thu Thoắt cái, trắng long lanh mưa tuyết cành đào, lê, mận Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với hoa lay ơn màu đen nhung quý Sa Pa q tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta Theo Nguyễn Phan Hách Câu – M1 (0,5đ) Sa Pa cảnh đẹp thuộc tỉnh nào? A Lai Châu B Lào Cai C Lạng Sơn D Thái Nguyên Câu – M1 (0,5đ) Sa Pa địa danh thuộc vùng đất nước? A Vùng núi B Vùng đồng C Vùng biển D Vùng trung du Câu – M2 (0,5đ) Vì tác giả gọi Sa Pa “ q tặng diệu kì ” thiên nhiên? A Vì phong cảnh Sa Pa đẹp B Vì đổi mùa ngày Sa Pa lạ lùng, có C Vì phong cảnh Sa Pa đẹp Sa Pa đổi mùa ngày lạ lùng, có D Vì phố huyện rực rỡ sắc màu Câu – M2 (0,5đ) Bức tranh vẽ cảnh đẹp đường lên Sa Pa là: A Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính tơ tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo B Những thác trắng xóa tựa mây trời C Những rừng âm âm, hoa chuối rực lên lửa D Cả ý Câu – M3 (1đ) Thiên nhiên Sa Pa biến đổi ngày tả mùa? Đó mùa nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu – M4 (1đ) Bài văn thể tình cảm tác giả cảnh đẹp Sa Pa nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu – M2 (0,5đ) Câu: “Những hoa chuối rực lên lửa” sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả? A So sánh B Nhân hóa C Cả so sánh nhân hóa D Tất sai Câu – M1 (0,5đ) Câu nói giữ phép lịch sự? A Chiều nay, đón em nhé! B Chiều nay, chị phải đón em đấy! C Chiều nay, chị đón em nhé! D Chiều nay, nhớ đón em đấy! Câu – M3 (1đ) Câu: “Nắng phố huyện vàng hoe.” kiểu câu kể nào? Đặt câu hỏi để tìm vị ngữ câu trên? ……………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 10 – M4 (1đ) Đặt câu có sử dụng trạng ngữ nơi chốn ……………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………… II/ Kiểm tra viết (10 điểm) 1) Chính tả: Nghe- viết (2 điểm) - Thời gian viết bài: 15 phút Bài viết: Con chuồn chuồn nước- Sách Tiếng Việt lớp Tập – trang 127 Viết đề đoạn “Rồi xanh cao vút” 2) Tập làm văn (8 điểm) Thời gian làm bài: 25 phút Hãy viết văn tả vật mà em yêu thích HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT – Lớp Năm học: 2017 – 2018 A Kiểm tra đọc Đọc thành tiếng (3 điểm) - Đọc rõ ràng lưu loát đoạn văn - điểm - Trả lời câu hỏi đoạn văn - điểm - Đọc tốc độ, ngắt nghỉ hợp lí, đọc diễn cảm - điểm Đọc hiểu (7 điểm) Câu 1: B (0,5 đ) Câu 2: A (0,5 đ) Câu 3: C (0,5 đ) Câu 4: D (0,5 đ) Câu 5: Thiên nhiên Sa Pa biến đổi ngày tả ba mùa Đó mùa xuân, hạ, thu (1 đ) Câu 6: thể tình yêu quê hương, đất nước tác giả (1 đ) Câu 7: A (0,5 đ) Câu 8: C (0,5 đ) Câu 9: Câu: “Nắng phố huyện vàng hoe.” kiểu câu kể Như nào? (1 đ) - Nắng phố huyện nào? Câu 10: Ở nhà, em thường giúp mẹ nấu cơm (1 đ) B Kiểm tra viết I Viết tả (2 điểm) - Thời gian kiểm tra khoảng 15 phút - Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày qui định, viết sạch, đẹp: điểm - Viết tả (khơng mắc lỗi điểm) II Viết đoạn (8 điểm) 1.Mở bài: Viết mở theo yêu cầu đề (1 điểm) - Mở giới thiệu chủ đề (1 điểm) - Mở theo kiểu trực tiếp, sáng tạo: điểm (tùy mức độ viết HS trừ điểm) Thân (4 điểm) Kết bài: Viết kết theo yêu cầu đề, có rút ý nghĩa câu chuyện (1 điểm) Chữ viết, tả (0,5 điểm) - Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch, khơng mắc lỗi (0,5 điểm) Dùng từ, đặt câu(0,5 điểm) - Dùng từ xác, viết câu ngữ pháp, có hình ảnh (0,5 điểm) Sáng tạo (1 điểm) - Bài viết tự nhiên, có ý độc đáo, không đập khuôn theo văn mẫu,… (1 điểm) ... ngày vòng quanh trái đất (SGK – TV4 tập 2, trang 1 14) Đọc đoạn Câu hỏi: Ma-gien-lăng thực thám hiểm với mục đích gì? ……………………………………………………………… Ăng-co Vát (SGK – TV4 tập 2, trang123) Đọc đoạn Câu... chuồn chuồn nước (SGK - TV tập 2, trang 127) Đọc đoạn Câu hỏi: Chú chuồn chuồn miêu tả bẳng hình ảnh so sánh nào? …………………………………………………………… Vương quốc vắng nụ cười (SGK TV tập 2, trang 132) Đọc... lên lửa D Cả ý Câu – M3 (1đ) Thi n nhiên Sa Pa biến đổi ngày tả mùa? Đó mùa nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu – M4 (1đ) Bài văn thể tình cảm tác
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI CUOI NAM LOP 4 TV, DE THI CUOI NAM LOP 4 TV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay