Giải đề cương lí hk2 lớp 8

3 50 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:12

xem đi và hãy tải nếu thấy hay Giải đề cương Câu 1: Các chất cấu tạo từ hạt riêng biệt gọi nguyên tử, phân tử Câu 2: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng - Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách Câu 3: Nhiệt độ vật cao nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh Bài Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật Nhiệt đọ cao phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh nhiệt vật lớn Bài Có hai cách làm thay đổi nhiệt thực công truyền nhiệt Ví dụ: - Thực cơng: dùng búa đập lên sắt - Truyền nhiệt: đem sắt bỏ vào lửa Bài Bài Nhiệt lượng phần nhiệt mà vật nhận thêm hay bớt Bài Có nghĩa là: muốn cho 1kg nước nóng lên thêm 1oC cần cung cấp nhiệt lương 200J Bài Công thức: Q = m.c.Δt Trong đó: Q: nhiệt lượng (J) m: khối lượng (kg) c: nhiệt lượng riêng (J/kg.độ) Δt: Độ tăng giảm nhiệt độ (oC) Bài 10 Khi có hai vật trao đổi nhiệt với thì: - Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp nhiệt độ hai vật cân - Nhiệt lượng vật tỏa nhiệt lượng vật thu vào Nội dung thứ hai thể bảo toàn lượng Bài 11 Năng suất tỏa nhiệt nhiên liệu đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hồn tồn Nói suất tỏa nhiệt than đá 27.106 J/kg có nghĩa 1kg than đá bị đốt cháy hoàn toàn tỏa nhiệt lượng 27.106 J Bài 12 - Truyền từ vật sang vật khác: ném vật lên cao - Truyền nhiệt từ vật sang vật khác: thả miếng nhơm nóng vào cốc nước lạnh - Cơ chuyển hóa thành nhiệt năng: dùng búa đập nhiều lần vào đồng làm đồng nóng lên - Nhiệt chuyển hóa thành năng: Cho than vào lò nấu than cháy tao lượng nhiệt lớn làm tăng áp suất đẩy bánh tàu hỏa nên làm đẩy tàu chuyển động làm cho bánh tàu quay Bài 13 H: Hiệu suất động nhiệt A: Cơng có ích mà động nhiệt thực (J)   Q: Nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt cháy tỏa (J)  Hết 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề cương lí hk2 lớp 8, Giải đề cương lí hk2 lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay