KIEM SOAT NOI BO CHI XO DUA BEN TRE

22 27 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:02

1 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trang 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trang 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Trang 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trang 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Trang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Trang 1.5 Phương pháp nghiên cứu Trang 1.6 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn Trang 1.6.1 Các báo nước Trang 1.6.2 Các báo nước Trang 1.6.3 Luận văn, luận án Trang 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu Trang 1.8 Cấu trúc luận văn Trang 10 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA HTKSNB Ở CÁC CÔNG TY CHẾ BIẾN CHỈ DỪA TẠI BẾN TRE Trang 10 2.1 Các nghiên cứu công bố Trang 10 2.1.1 Các nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội Trang 10 2.1.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm soát nội Trang 10 2.1.3 Các nghiên cứu kiểm soát nội số đơn vị cụ thể Trang 10 2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước Trang 10 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước Trang 10 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước Trang 10 2.3 Định hướng nghiên cứu Trang 11 2.4 Các lý thuyết có liên quan Trang 11 2.5 Giới thiệu chung hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Trang 11 2.5.1 Hệ thống kiểm soát nội Trang 11 2.5.2 Sự hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Trang 11 2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm soát nội Trang 11 2.6.1 Môi trường kiểm soát Trang 11 2.6.2 Đánh giá rủi ro Trang 11 2.6.3 Hoạt động kiểm soát Trang 11 2.6.4 Thông tin truyền thong Trang 11 2.6.5 Giám sát Trang 11 2.6.6 Thể chế trị Trang 11 2.6.7 Lợi ích nhóm Trang 11 2.7 Mơ hình nghiên cứu hướng nghiên cứu Trang 11 2.7.1 Mơ hình nghiên cứu Trang 11 2.7.2 Hướng nghiên cứu Trang 11 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 11 3.1 Phương pháp nghiên cứu quy trình nghiên cứu Trang 11 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu Trang 11 3.1.2 Quy trình nghiên cứu Trang 11 3.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu nghiên cứu định tính Trang 11 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu định tính Trang 11 3.2.2 Đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính Trang 11 3.2.3 Phân tích liệu định tính Trang 11 3.3 Nguồn liệu phương pháp thu thập liệu nghiên cứu định lượng Trang 11 3.3.1 Dữ liệu thu thập nghiên cứu định lượng Trang 12 3.3.2 Đối tượng khảo sát mẫu khảo sát nghiên cứu định lượng Trang 12 Đối tượng khảo sát 3.3.2.1 Trang 12 Mẫu khảo sát 3.3.2.2 Trang 12 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu định lượng Trang 12 3.4 Phương trình hồi quy Trang 12 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Trang 12 4.1 Nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội công ty dừa địa bàn tỉnh Bến Tre Trang 12 4.1.1 Thực trạng hoạt động công ty dừa Bến Tre Trang 12 4.1.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội công ty dừa Bến Tre Trang 12 4.2 Kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm sốt nội cơng ty dừa địa bàn Bến Tre Trang 12 4.2.1 Phương pháp thực Trang 12 4.2.2 Kết nghiên cứu định tính Trang 12 4.3 Kết nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát nội công ty dừa địa bàn Bến Tre Trang 12 4.3.1 Các mẫu chọn lựa nghiên cứu Trang 12 4.3.2 Kết đo lường nhân tố ảnh hưởng Trang 12 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 12 7.1 Kết luận Trang 12 7.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm sốt nội cơng ty dừa Bến Tre Trang 12 7.1.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động kiểm soát nội công ty dừa Trang 12 7.2 Giải pháp tăng cường hiệu hoạt động hệ thống kiểm soát nội công ty dừa Bến Tre Trang 13 7.2.1 Giải pháp tăng cường hiệu hoạt động hệ thống kiểm sốt nội cơng ty dừa Bến Tre Trang 13 7.2.2 Điều kiện để thực giải pháp Trang 13 7.3 Ý nghĩa khoa học nghiên cứu, hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Trang 13 7.3.1 Ý nghĩa khoa học nghiên cứu Trang 13 7.3.2 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu Trang 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 14 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BKS Ban kiểm sốt BTC Bộ Tài Chính CoBIT Control Objectives for Information and Related Technology (Các mục tiêu kiểm sốt cơng nghệ thơng tin lĩnh vực có liên quan) COSO Committee Of Sponsoring Organizations ERM Enterprise Risk Management Framework (Quản trị rủi ro doanh nghiệp) VSA KSNB Kiểm soát nội Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 10 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Phát triển cơng nghiệp sách quan trọng chiến lược phát triển kinh tế địa phương, có tỉnh Bến Tre Nền kinh tế nói chung cơng nghiệp tỉnh Bến Tre nói riêng có điểm xuất phát mức thấp Cụ thể là, lực sản xuất ngành kém; số sở sản xuất khơng nhiều lại có qui mơ nhỏ, thiết bị, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh sản phẩm kém, thị trường tiêu thụ không ổn định Mặc dù Bến Tre tỉnh nghèo có tiềm lớn để phát triển ngành dừa Trong năm gần đây, ngành công nghiệp tỉnh Bến Tre có chuyển biến rõ nét, tỉnh có vùng nguyên liệu dừa trái cao thứ nước Trong thời gian qua ngành công nghiệp chế biến dừa (than hoạt tính, tơ dừa, nệm dừa, cơm dừa sấy khô, ) đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến dừa chiếm giá trị đáng kể tổng giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn tỉnh giải việc làm cho lượng lớn người dân lao động Trong ngành chế biến dừa tỉnh Bến Tre ngành chế biến dừa có vị trí quan trọng sản phẩm dừa có thị trường tiêu thụ lớn, nhu cầu dừa tăng thị trường giới Vì thế, khuyến khích phát triển ngành cơng nghiệp chế biến dừa vừa góp phần giải việc làm, tăng thu nhập cho người trồng dừa, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh, đồng thời góp phần vào việc chuyển đổi trồng vật nuôi theo đạo Tỉnh Ủy UBND tỉnh, từ đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre năm tới Tuy nhiên, phát triển ngành chế biến dừa doanh nghiệp chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian qua chưa thật tương xứng với tiềm vốn có tỉnh Hiệu hoạt động công ty chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh chưa thật hiệu quả, cụ thể: hiệu suất sử dụng vốn thấp, liên kết thị trường lỏng lẻo, hoạt động mua-bán qua nhiều tầng nấc 11 trung gian, thể chế hỗ trợ chưa mạnh khiến cho nhiều công ty chế biến sản xuất dừa Bến Tre lâm vào tình trạng khó khăn buộc phải sáp nhập rơi vào tình trạng phá sản Đứng trước thực trạng trên, để đảm bảo lực cạnh tranh công ty chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh việc đánh giá, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu HTKSNB công ty dừa trở thành vấn đề mang tính cấp bách quản lý, có ý nghĩa lý luận thực tiễn giai đoạn để giúp cơng ty vượt qua khó khăn, từ phát triền ổn định bền vững Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, tác giả lựa chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm sốt nội cơng ty chế biến sản xuất chi dừa địa bàn tỉnh Bến Tre” để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động KSNB công ty chế biến dừa địa bàn tỉnh Bến Tre 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu xem nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HTKSNB công ty chế biến dừa Bến Tre - Nhận dạng nhân tố vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa Bến Tre - Đưa mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hường đến hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa Bến Tre Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi số 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HTKSNB 1.3 công ty chế biến sản xuất dừa Bến Tre? Câu hỏi số 2: Có mối quan hệ nhân tố hay không? VD: Mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, thơng tin truyền thơng, hoạt động kiểm sốt, giám sát, thể chế trị, lợi ích nhóm? Câu hỏi số 3: Những nhân tố có ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB công ty dừa Bến Tre? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 12 Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HTKSNB công ty chế biến dừa Bến Tre 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: khảo sát thực số công ty chế biến dừa địa bàn tỉnh Bến Tre + Phạm vi thời gian: khoảng thời gian nghiên cứu sinh dự định để lấy liệu thực khảo sát từ năm 2014 đến năm 2016 1.5 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, nghĩa nghiên cứu kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng Cụ thể: - Phương pháp nghiên cứu định tính: tiến hành thực khảo sát điều tra, vấn chun gia có trình độ, có kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu để quy nạp từ khẳng định nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh Bến Tre - Phương pháp nghiên cứu định lượng: sở nhân tố ảnh hưởng xác định phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành phương pháp thống kê sử dụng mơ hình hồi qui tuyến tính, phân tích, kiểm định nhân tố tác động đo lường mức độ tác động nhân tố tới hữu hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh Bến Tre Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động HTKSNB đơn vị nghiên cứu Học viên sử dụng phần mềm máy tính Excel, SPSS, Eview…để đưa kết nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động KSNB Ngoài ra, học viên thu thập liệu từ viết tạp chí uy tín từ internet từ website phủ.v.v… 1.6 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn 1.6.1 Các báo nước - Fawzi Al Sawalqa & Atala Qtish (2012); “Internal Control and Audit Program Effectiveness: Empirical Evidence from Jordan” Kiểm soát nội hiệu chương trình kiểm tốn: Bằng chứng thực nghiệm từ Jordan Mục đích nghiên cứu để đánh giá liệu thành phần khác hệ thống kiểm sốt 13 nội có đóng góp đáng kể hiệu chương trình kiểm toán Jordan Để đạt mục tiêu này, tác giả sử dụng khảo sát 43 kiểm toán viên hành nghề Jordan Giả thuyết tác giả đưa ra: liệu thành phần môi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm toán? Kết nghiên cứu có thành phần ba thành phần sử dụng hệ thống kiểm soát nội nghiên cứu, cụ thể đánh giá rủi ro, đóng góp đáng kể chương trình kiểm tốn hiệu Đối với thành phần mơi trường kiểm sốt hoạt động kiểm soát, kết nghiên cứu chúng khơng đóng góp đáng kể hiệu chương trình kiểm tốn Những kết công ty Jordan phải đối mặt với nhiều khó khăn việc áp dụng hệ thống kiểm soát nội hiệu họ tập trung nỗ lực họ để đánh giá rủi ro mà họ phải đối mặt Nghiên cứu đóng góp đáng kể việc phát triển hệ thống kiểm soát nội Jordan nước phát triển khác Tuy nhiên, nghiên cứu sử dụng cỡ mẫu nhỏ gây ảnh hưởng đến độ xác nghiên cứu - Douglas Ong’ang’a Nyakundi; Micah Odhiambo Nyamita; Tom Matwetwe Tinega (2014); “Effect of internal control systems on financial performance of small and medium scale business enterprises in Kisumu city, Kenya” Ảnh hưởng hệ thống kiểm soát nội hiệu tài doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Kisumu, Kenya Mục tiêu nghiên cứu điều tra tác động hệ thống kiểm sốt nội hiệu tài doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa thành phố Kisumu, Kenya; cụ thể nhằm đánh giá mối quan hệ hệ thống kiểm soát nội lợi nhuận vốn đầu tư; thiết lập mức độ kiến thức kinh doanh doanh nhân hệ thống kiểm soát nội ảnh hưởng hiệu tài Nghiên cứu thực bối cảnh doanh nghiệp quy mơ nhỏ vừa có xu hướng suy giảm bất chấp hỗ trợ phủ Kenya Điều tra kinh tế Kenya cho thấy doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa Kenya phát triển mạnh; chiếm khoảng 96 phần trăm tất doanh 14 nghiệp kinh doanh nước; 90% doanh nghiệp khơng thể trì hoạt động q ba năm kể từ thành lập Nghiên cứu sử dụng liệu từ 168 doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập từ 31/12/2012 thông qua bảng câu hỏi kết hợp vấn Dữ liệu phân tích phương pháp thống kê mô tả, thống kê suy luận Tác giả kết luận hệ thống kiểm sốt nội có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu tài doanh nghiệp quy mô vừa nhỏ - Rong-Ruey Duh; Kuo-Tay Chen; Ruey-Ching Lin; Li-Chun Kuo (2014), “Do internal controls improve operating efficiency of universities?” Kiểm soát nội ảnh hưởng đến hiệu hoạt động trường đại học? Trong nghiên cứu tác giả xem xét mối quan hệ việc thực kiểm soát nội hiệu hoạt động (bao gồm hiệu giảng dạy hiệu nghiên cứu) trường đại học Tác giả sử dụng liệu từ câu hỏi khảo sát, nghiên cứu đo lường việc thực kiểm soát nội áp dụng phương pháp phân tích liệu để ước lượng hiệu hoạt động 99 trường đại học Đài Loan Kết hồi quy cho thấy việc thực kiểm soát nội có ảnh hưởng khơng đáng kể với hiệu giảng dạy, có ảnh hưởng hiệu nghiên cứu Nghiên cứu cho thấy khác biệt trường đại học công tư, phân tích trường đại học cơng lập, thực kiểm sốt nội khơng có ảnh hưởng đáng kể với hiệu giảng dạy hiệu nghiên cứu Nhưng, trường đại học tư nhân, có ảnh hưởng tích cực đáng kể việc thực kiểm soát nội hiệu nghiên cứu liên quan Nghiên cứu có số hạn chế việc thực kiểm soát nội dựa tự đánh giá đối tượng nghiên cứu, điều ảnh hưởng đến chất lượng liệu, nghiên cứu tương lai xem xét sử dụng đánh giá tổ chức độc lập việc thực kiểm soát nội trường đại học Thứ hai, mẫu nghiên cứu đến từ 99 trường đại học Đài Loan tương đối nhỏ Ngoài ra, số lượng trường đại học công lập chiếm tỷ lệ nhỏ mẫu ảnh hưởng đến kết nghiên cứu 1.6.2 Các báo nước 15 - Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số định kỳ tháng (268), năm 2014 tác giả Phan Ngọc Hà với viết “Kiểm soát nội kế toán ngân hàng – Những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện” lỗi thường gặp Ngân hàng TMCP Sài Gòn - chi nhánh Đà Nẵng hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính; kiểm soát kế toán lưu động; kế toán tiền vay Qua đó, tác giả đưa biện pháp pháp lý để hạn chế rủi ro hoạt động kế toán nhấn mạnh từ thực tiễn hoạt động kiểm sốt nội SCB Đà Nẵng, rút số kinh nghiệm để hoàn thiện biện pháp pháp lý nhằm hạn chế rủi ro hoạt động kế toán ngân hàng TMCP Tuy nhiên, để biện pháp pháp lý mang tính thiết thực, cần phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội chất lượng cao, hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu tăng hiệu hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro mát tài sản cung cấp thông tin tài đáng tin cậy - Bài viết “Bàn kiểm toán nội Doanh nghiệp Việt Nam” đăng Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, số 121, tháng 07/2014 tác giả Đỗ Thị Thu Hằng nhóm nghiên cứu Nội dung chủ yếu báo đề xuất doanh nghiệp Việt Nam phải thiết lập hệ thống kiểm tra, kiểm soát hoạt động thuộc phạm vi quản lý, kiểm toán hoạt động đơn vị sở có tác dụng lớn việc sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi tiêu cực, gian lận quản lý điều hành, nâng cao hiệu sử dụng tài sản nguồn lực đơn vị, hồn thiện đổi mơi trường làm việc đơn vị Cuối nhóm tác giả đưa kết luận hoạt động kiểm toán nội doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung vào nội dung là: (1) Đánh giá rủi ro, (2)Đánh giá thủ tục kiểm soát khuyến nghị hồn thiện thủ tục kiểm sốt tất cấp (3)Phân tích hoạt động thơng tin liên quan - Tháng 3/2015 thạc sĩ Ngô Thái Phượng thạc sĩ Lê Thị Thanh Ngân đưa viết “Khn khổ hệ thống kiểm sốt nội theo tiêu chuẩn Basle” tạp chí Thị trường tài tiền tệ số 5(422) Bài viết đưa 13 nguyên tắc hệ thống kiểm soát nội chia thành nhóm yếu tố tương đồng với cấu phần chuẩn mực 16 COSO, vào đưa cơng cụ mẫu để thiết lập hệ thống kiểm soát nội hiệu 1.6.3 Luận văn, luận án - Luận văn thạc sĩ Võ Thị Nguyệt Nga (2013) “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang” Nghiên cứu nhằm tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nhằm đánh giá hệ thống kiểm sốt nội theo khn mẫu Coso 2004 Tác giả sử dụng 88 câu hỏi xây dựng dựa theo khuôn mẫu Coso 2004, bảng khảo sát gửi đến nhân viên công ty gồm Ban giám đốc, trưởng phận nhân viên công tác lâu năm công ty Qua khảo sát cho thấy công ty cố gắng vận dụng lý thuyết kiểm soát nội vào thực tế thiết kế chưa chặt chẽ nên hệ thống kiểm soát nội nhiều hạn chế Tác giả dựa vào khn mẫu Coso 2004 để đưa nhóm giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội công ty Hạn chế đề tài giải pháp chưa cân nhắc ràng buộc lợi ích – chi phí nên giải pháp không khả thi, cỡ mẫu khảo sát tưởng đối nhỏ nên kết chưa thực khách quan, bao quát - Luận văn thạc sĩ Trần Thị Bích Duyên (2014) “Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp du lịch địa bàn tỉnh Bình Định” Tác giả đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm sốt nội doanh nghiệp du lịch địa bàn tỉnh Bình Định dựa khn mẫu Coso 2013 với 85 câu hỏi bảng khảo sát khảo sát 133 doanh nghiệp du lịch, chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ Đầu tiên, tác giả hệ thống sở lý thuyết kiểm soát nội bộ, lịch sử phát triển kiểm soát nội Sau đó, tác giả đánh giá độ tin cậy thang đo đánh giá Cronbach’s Alpha, sau dùng phương pháp thống kê mô tả kiểm định giá trị bình qn để phân tích đưa nhận định hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Từ kết phân tích, tác giả đưa giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp du lịch địa bàn Bình Định Tuy nhiên, đề tài có số hạn chế khảo sát doanh nghiệp du lịch địa bàn tỉnh khơng mạnh du lịch; việc 17 vấn chưa đạt chất lượng tốt người tham gia vấn chưa nhận thức tầm quan trọng vấn đề; giải pháp đưa mức chung chung - Phạm Bính Ngọ, (2011), “Tổ chức hệ thống kiểm soát nội đơn vị dự tốn trực thuộc Bộ Quốc phòng” - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Luận án hệ thống hóa phát triển vấn đề lý luận chung hệ thống KSNB gắn với kiểm soát tài đơn vị dự tốn qn đội trình bày kết nghiên cứu thực trạng tổ chức hệ thống KSNB đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Luận án đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB phù hợp với đặc thù đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng nhằm mục đích tăng cường quản lý tài lĩnh vực an ninh - quốc phòng Bên cạnh thành cơng, luận án có điểm hạn chế chưa làm rõ rủi ro đặc thù đơn vị toán thuộc Bộ Quốc phòng, chưa phản ánh thực trạng hệ thống KSNB đơn vị việc ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro chưa đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB theo hướng giúp đơn vị kiểm soát rủi ro cách hữu hiệu - Luận án tiến sĩ: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp may mặc Việt Nam” - Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Bùi Thị Minh Hải (2012) Luận án hệ thống hóa quan điểm hệ thống KSNB, đồng thời đặc điểm chung ngành may tồn cầu, nhấn mạnh đến đặc điểm doanh nghiệp may gia công xuất có ảnh hưởng đến hệ thống KSNB Luận án khảo sát phân tích yếu tố cấu thành hệ thống KSNB doanh nghiệp may mặc Việt Nam Trên sở đó, đánh giá điểm mạnh điểm yếu yếu tố cấu thành nên hệ thống KSNB đề xuất quan điểm giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB doanh nghiệp may mặc Việt Nam Tuy nhiên, phần lý luận luận án chưa làm rõ khái niệm kiểm soát, KSNB, hệ thống KSNB, chưa nghiên cứu rõ hệ thống KSNB quan điểm thiết kếvà vận hành giúp doanh nghiệp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro 1.7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học 18 Trên sở kế thừa kết tác giả trước, nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB, luận văn đưa nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hữu hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh Bến Tre - Ý nghĩa thực tiễn Kết luận văn xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến hữu hiệu HTKSNB công ty chế biến sản xuất dừa địa bàn tỉnh Bến Tre làm tài liệu tham khảo cho các công ty chế biến sản xuất dừa nước nói chung địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng Kết luận văn sở để công ty chế biến sản xuất dừa xây dựng hoàn thiện chế sách HTKSNB cơng ty 1.8 Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn cụ thể sau: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA HTKSNB Ở CÁC CÔNG TY CHẾ BIẾN CHỈ DỪA TẠI BẾN TRE CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA HTKSNB Ở CÁC CÔNG TY CHẾ BIẾN CHỈ DỪA TẠI BẾN TRE 9.1 Các nghiên cứu công bố 9.1.1 Các nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội 9.1.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm soát nội 9.1.3 Các nghiên cứu kiểm soát nội số đơn vị cụ thể 9.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 9.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 19 9.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 9.3 Định hướng nghiên cứu 9.4 Các lý thuyết có liên quan 9.5 Giới thiệu chung hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội 9.5.1 Hệ thống kiểm soát nội 9.5.2 Sự hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội 9.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hệ thống kiểm sốt nội 9.6.1 Mơi trường kiểm soát 9.6.2 Đánh giá rủi ro 9.6.3 Hoạt động kiểm sốt 9.6.4 Thơng tin truyền thơng 9.6.5 Giám sát 9.6.6 Thể chế trị 9.6.7 Lợi ích nhóm 9.7 Mơ hình nghiên cứu hướng nghiên cứu 9.7.1 Mơ hình nghiên cứu 9.7.2 Hướng nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10.1 Phương pháp nghiên cứu quy trình nghiên cứu 10.1.1 Phương pháp nghiên cứu 10.1.2 Quy trình nghiên cứu 10.2 Phương pháp thu thập phân tích liệu nghiên cứu định tính 10.2.1 Phương pháp thu thập liệu định tính 10.2.2 Đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính 10.2.3 Phân tích liệu định tính 10.3 Nguồn liệu phương pháp thu thập liệu nghiên cứu định lượng 10.3.1 Dữ liệu thu thập nghiên cứu định lượng 10.3.2 Đối tượng khảo sát mẫu khảo sát nghiên cứu định lượng 10.3.2.1 Đối tượng khảo sát 10.3.2.2 Mẫu khảo sát 10.3.3 Phương pháp phân tích liệu định lượng 10.4 Phương trình hồi quy CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 11.1 Nghiên cứu thực trạng hệ thống kiểm soát nội công ty dừa địa bàn tỉnh Bến Tre 11.1.1 Thực trạng hoạt động công ty dừa Bến Tre 11.1.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội công ty dừa Bến Tre 11.2 Kết nghiên cứu định tính nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát nội công ty dừa địa bàn Bến Tre 11.2.1 Phương pháp thực 11.2.2 Kết nghiên cứu định tính 11.3 Kết nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm sốt nội cơng ty dừa địa bàn Bến Tre 11.3.1 Các mẫu chọn lựa nghiên cứu 11.3.2 Kết đo lường nhân tố ảnh hưởng CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 14.1 Kết luận 14.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kiểm soát nội công ty dừa Bến Tre 14.1.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động kiểm soát nội công ty dừa 14.2 Giải pháp tăng cường hiệu hoạt động hệ thống kiểm soát nội công ty dừa Bến Tre 14.2.1 Giải pháp tăng cường hiệu hoạt động hệ thống kiểm soát nội công ty dừa Bến Tre 14.2.2 Điều kiện để thực giải pháp 14.3 Ý nghĩa khoa học nghiên cứu, hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 14.3.1 Ý nghĩa khoa học nghiên cứu 14.3.2 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đinh Phi Hổ, (2014) Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế & Viết Luận Văn Thạc Sĩ Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đơng Phan Ngọc Hà, (2014), “Kiểm soát nội kế toán ngân hàng – Những vấn đề pháp lý cần hoàn thiện”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số định kỳ tháng 7/2014 Đỗ Thị Thu Hằng, (2014), “Bàn kiểm toán nội Doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, số 121, tháng 07/2014 Võ Thị Nguyệt Nga, (2013) “Hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Trần Thị Bích Duyên, (2014) “Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp du lịch địa bàn tỉnh Bình Định”.Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Phạm Bính Ngọ, (2011) Tổ chức hệ thống kiểm soát nội đơn vị dự tốn trực thuộc Bộ quốc phòng Luận án tiến sỹ kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Bùi Thị Minh Hải, (2012) Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp may mặc Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế quốc dân Hồ Tuấn Vũ, (2016) Các nhân tố ảnh hường đến hiệu hệ thống KSNB ngân hang thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh Tiếng Anh COSO (2013), Internal Control - Integrated Framework, http://www.coso.org 10 Fawzi Al Sawalqa & Atala Qtish (2012); “Internal Control and Audit Program Effectiveness: Empirical Evidence from Jordan” International Business Research; Vol 5, No 9; 2012 11 Douglas Ong’ang’a Nyakundi; Micah Odhiambo Nyamita; Tom Matwetwe Tinega (2014); “Effect of internal control systems on financial performance of small and medium scale business enterprises in Kisumu city, Kenya” International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship Vol.1, Issue 11, 2014 22 12 Rong-Ruey Duh; Kuo-Tay Chen; Ruey-Ching Lin; Li-Chun Kuo (2014), “Do internal controls improve operating efficiency of universities?” Annals of Operations Research October 2014, Volume 221, Issue 1, pp 173–195 ... địa bàn tỉnh Bến Tre Trang 12 4.1.1 Thực trạng hoạt động công ty xơ dừa Bến Tre Trang 12 4.1.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội công ty xơ dừa Bến Tre ... đề tài Phát triển cơng nghiệp sách quan trọng chi n lược phát triển kinh tế địa phương, có tỉnh Bến Tre Nền kinh tế nói chung cơng nghiệp tỉnh Bến Tre nói riêng có điểm xuất phát mức thấp Cụ thể... sốt nội cơng ty xơ dừa địa bàn tỉnh Bến Tre 11.1.1 Thực trạng hoạt động công ty xơ dừa Bến Tre 11.1.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội công ty xơ dừa Bến Tre 11.2 Kết nghiên cứu định tính nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM SOAT NOI BO CHI XO DUA BEN TRE, KIEM SOAT NOI BO CHI XO DUA BEN TRE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay