kiem tra HKICN8 2017 2018

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 20:01

THI HỌC KÌ I NĂM 20172018 MƠN: CƠNG NGHỆ Thời gian làm bài: 45 phút (khơng tính thời gian giao đề) I.PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC RA ĐỀ - Phạm vi kiến thức: Từ tiết đến tiết 35 theo PPCT - Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm tự luận (40% trắc nghiệm – 60% tự luận) II THIẾT LẬP BẢNG MA TRẬN Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tên Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1.Đọc 3.Vận dụng kiến 1/ Bản vẽ hình chiếu thức vẽ các khối vẽ hình chiếu hình học 2.Mơ tả hình vật thể chiếu mặt,cạnh vật thể Số câu C1:1,C2: C3:12 Số điểm 1đ 2đ 3đ Tỉ lệ % 10% 20% 30% 4.Biết 6.Đọc nội dung khái niệm vẽ chi tiết 2/ Bản công dụng vẽ lắp theo vẽ kỹ hình cắt bước thuật 5.Nêu quy ước vẽ ren nhìn thấy ren bị che khuất Số câu 1 C4:5 C5:1 C6:3,C6: Số điểm 0,5đ 1đ 1đ 2,5đ Tỉ lệ % 5% 10% 10% 25% 7.Biết 3/ Chi tiết máy khái niệm phân loại chi lắp tiết máy ghép Số câu 1 C7:9 Số điểm 1,5đ 1,5đ Tỉ lệ % 15% 15% 4/ An 8.Biết toàn điện nguyên nhân gây tai nạn điện Số câu 1 C8:10 Số điểm 1,5đ 1,5 Tỉ lệ % 15% 15% 9.Biết phân biệt 11.Biết công loại dụng cách sử vật liệu khí dụng loại thước 5/ Gia 10.Biết nghành cơng số dụng khí khí cụ khí cầm tay đơn giản dùng nghành khí Số câu III Đ BÀI A/ Ph trắc nghiệm (4 điểm Khoan tròn và chữ c đứng trước câu t lời m em cho là đún Câu 1: Vị trí hình chiếu vẽ đúng: a Hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng b Hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu bên phải hình chiếu đứng c Hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng d Hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng Câu 2: Hình chiếu đứng hình hộp chữ nhật có hình dạng: a Hình vng b Hình tam giác c Hình lăng trụ d Hình chữ nhật Câu 3: Bản vẽ có nội dung gồm: hình biểu diễn, kích thước, u cầu kĩ thuật khung tên? a Bản vẽ lắp b Bản vẽ ren c Bản vẽ chi tiết d Bản vẽ nhà Câu 4: Trình tự đọc vẽ lắp là: a Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, phân tích chi tiết, tổng hợp b Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng c Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp d Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, phân tích chi tiết, tổng hợp Câu 5: Hình dùng để biểu diễn hình dạng bên vật thể? a Hình chiếu b.Tia chiếu c Hình cắt d Mặt phẳng chiếu Câu 6: Kim loại đen gồm loại nào? a Thép, gang b Sắt, nhôm c Thép cacbon, hợp kim đồng d Đồng, nhôm Câu 7: Dụng cụ sau dụng cụ tháo, lắp? a Mỏ lết b Cờlê c Tua vít d Êtơ Câu 8: Dụng cụ dùng để kiểm tra : a Mỏ lết b.Tua vít c Êtô d Thước B/ Tự luận: ( 6điểm) Câu 9: (1,5đ) Chi tiết máy gì? Chi tiết máy phân loại nào? Câu 10: (1,5đ) Vì xảy tai nạn điện? Câu 11: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để quy ước vẽ ren: a.Đường đỉnh ren vẽ nét b.Vòng đỉnh ren vẽ đóng kín nét c.Vòng chân ren vẽ hở nét d.Đường chân ren vẽ nét Câu 12:(2đ) Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh IV ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM A.TRẮC NGHIỆM:(4 đ) Mỗi câu đạt 0.5đ Câu c Câu d Câu c Câu c Câu c Câu a Câu d Câu d B.TỰ LUẬN: (6đ) Câu 10 11 12 Đáp án -Chi tiết mày phần tử có cấu tạo hồn chỉnh tháo rời thực nhiệm vụ định máy -Phân loại: Chi tiết có cơng dụng chung chi tiết có cơng dụng riêng -Do chạm trực tiếp vào vật mang điện -Do vi phạm khoảng cách an toàn điện lưới điện cao áp trạm biến áp -Do đến gần dây dẫn có điện bị đức rơi xuống đất a liền đậm b liền đậm c liền mảnh d liền mảnh - Vẽ hình chiếu đứng - Vẽ hình chiếu cạnh NGƯỜI DUYỆT ĐỀ Điểm 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 02,5đ 02,5đ 02,5đ 02,5đ 1,0đ 1,0đ NGƯỜI RA ĐỀ Phan Văn Sơn ... Câu 7: Dụng cụ sau dụng cụ tháo, lắp? a Mỏ lết b Cờlê c Tua vít d Êtô Câu 8: Dụng cụ dùng để kiểm tra : a Mỏ lết b.Tua vít c Êtô d Thước B/ Tự luận: ( 6điểm) Câu 9: (1,5đ) Chi tiết máy gì? Chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra HKICN8 2017 2018, kiem tra HKICN8 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay