Vấn đề thất nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay

14 39 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 19:34

Tài liệu phân tích thực trạng thất nghiệp và sự thiếu hụt kỹ năng của thanh niên Việt Nam hiện nay. Nước ta đang lãng phí nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc khai thác và sử dụng nguồn lực này chưa hiệu quả và lao động được sử dụng không phù hợp với trình độ đã được đào tạo. Tình trạng này xuất phát từ việc định hướng cho thanh niên trong việc chuẩn bị kỹ năng và năng lực để tham gia vào thị trường lao động đang thực hiện chưa tốt. Như vậy, để tận dụng thành công “cơ hội dân số vàng” thì nước ta cần có chính sách đào tạo nghề, đào tạo chuyên nghiệp có trọng điểm để đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Đặc biệt, cần tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và gia đình xóa bỏ tâm lý “vào đại học bằng mọi giá”, khuyến khích gia đình định hướng cho con cái chuẩn bị kỹ năng và năng lực để tham gia vào thị trường lao động theo sát nhu cầu và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước Định hướng nghề nghiệp vấn đề thất nghiệp niên1 Việt Nam Nguồn nhân lực niên phận quan trọng nguồn nhân lực quốc gia Thanh niên đặt vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố nguồn lực người Hơn nữa, công tác phát triển niên không mục tiêu, mà động lực bảo đảm cho ổn định để phát triển bền vững quốc gia Ở nước ta, niên trang bị đầy đủ kỹ lực phù hợp góp phần cải thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nêu rõ: “Thanh niên rường cột nước nhà, lực lượng xung kích xây dựng bảo vệ tổ quốc, nhân tố định thành bại nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội” Chất lượng nguồn nhân lực đánh giá qua kỹ người lao động Kỹ người lao động bao gồm kỹ cứng kỹ mềm Kỹ cứng hiểu kiến thức thực hành có tính chất kỹ thuật nghề nghiệp Kỹ cứng người lao động tích lũy thơng qua mơn học đào tạo khóa, thể trình độ chun mơn kỹ thuật người lao động Kỹ mềm kỹ có liên quan đến việc sử dụng ngơn ngữ, khả hòa nhập xã hội, thái độ hành vi ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp người với người, liên quan đến việc sống tương tác người với xã hội, với cộng đồng, tập thể tổ chức Mất cân đối kỹ người lao động so với yêu cầu thị trường lao động vấn đề lớn hệ thống giáo dục Việt Nam Việc cân đối kỹ diễn hai hình thức: (i) kỹ người lao động cao so với yêu cầu thị trường lao động (ii) kỹ người lao động thấp không đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Hai hình thức cân đối kỹ gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Trong trường hợp kỹ người lao động cao so với yêu cầu thị trường lao động dẫn đến tình trạng lãng phí kỹ này, đồng thời thể lãng phí tài nguyên nguồn lực cần có để đạt kỹ Bên cạnh đó, người có kỹ cao so với yêu cầu lại có mức thu nhập thấp so với người có kỹ phù hợp với công việc gây tâm lý tiêu cực nơi làm việc Trường hợp kỹ người lao động không đáp ứng yêu cầu thị trường lao động gây tác động xấu đến phát triển sản xuất kinh doanh người lao động tận dụng tối ưu hóa cơng nghệ, trang thiết bị đại Tại Việt Nam, cân đối kỹ người lao động yêu cầu thị trường lao động chủ yếu hình thức thứ hai – kỹ người lao động thấp không đáp ứng yêu cầu thị trường lao động (World Bank, 2014) Kỹ mềm người lao động so với yêu cầu thị trường lao động Thực tế cho thấy, Việt Nam, kỹ mềm chưa trọng phát triển chương trình giảng dạy trường đại học, khiến cho sinh viên trường khoảng thời gian dài để bắt kịp hòa nhập với môi trường làm việc Một nghiên cứu Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI) năm 2012 rằng, hầu hết kỹ mềm người lao động Việt Nam nằm mức trung bình yếu, đặc biệt kỹ làm việc nhóm, kỹ lãnh đạo Biểu 1: Đánh giá kỹ mềm người lao động Việt Nam (%) Loại kỹ Tốt Trung Bình Yếu Làm việc nhóm 9,5 33,3 57,1 Truyền đạt kỹ cho người khác 14,3 38,1 47,6 Phục vụ khách hàng 38,1 42,9 19,0 Lãnh đạo 4,8 47,6 47,6 Thương lượng 23,8 61,9 14,3 Làm việc môi trường đa dạng 38,1 47,6 14,3 Nguồn: Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan (2012), Kỹ cho việc làm: Khu vực Đông Nam Á Rất nhiều doanh nghiệp phản ánh học sinh, sinh viên trường không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Theo kết khảo sát Ngân hàng giới thực năm 2012 mức độ đáp ứng kỹ sinh viên tốt nghiệp đại học so với yêu cầu nhà tuyển dụng quốc gia Đơng Á, có Việt Nam, thái độ làm việc đánh giá mức thiếu hụt nghiêm trọng, kỹ tư sáng tạo, kỹ công nghệ thông tin, kỹ lãnh đạo, kỹ giải vấn đề đánh giá thiếu hụt lớn Khảo sát ILSSA- Manpower năm 2013 cho thấy tình hình tương tự, gần 30% doanh nghiệp FDI gặp khó khăn tuyển dụng lao động trực tiếp nhân viên văn phòng; ý thức chất lượng ý thức chấp hành giấc/đáng tin cậy kỹ thiếu hụt lớn nhất, với khoảng 30%, nhóm lao động trực tiếp quản đốc phân xưởng; kỹ thiếu hụt khả thích nghi với thay đổi, khả làm việc nhóm, khả nhận biết tiếp thu ứng dụng cơng nghệ mới, kỹ máy tính Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 cho thấy “Phần lớn người sử dụng lao động nói tuyển dụng lao động cơng việc khó khăn ứng viên khơng có kỹ phù hợp (“thiếu kỹ năng”) khan người lao động số ngành nghề (“thiếu hụt người lao động có tay nghề”)” World Bank, Putting higher education to work, skill and research for growth in East Asia, Regional Report, Washington DC, 2012 Một điều tra quy mô nhỏ thực trường Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội số 50% sinh viên khảo sát không thực tự tin vào khả năng/kiến thức học gần 70% sinh viên cho khơng có khả tự nghiên cứu Sự thiếu tự tin vào kiến thức kỹ học sinh viên dấu hiệu cân đối cung cầu giáo dục – đào tạo xét theo khía cạnh kỹ đào tạo Kỹ cứng người lao động so với yêu cầu thị trường lao động Tình trạng cân đối kỹ cứng thể cụ thể thông qua cân đối trình độ đào tạo người lao động so với yêu cầu trình độ cơng việc làm  Tình trạng thiếu trình độ thực thi công việc, thể qua tượng “thiếu thợ” Năm 2016, tỷ lệ thiếu trình độ nguồn nhân lực 34,0%, tỷ lệ thiếu trình độ bậc “Dạy nghề” cao (81,0%), tiếp đến bậc “Trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng” (23,3%) thấp bậc “Đại học trở lên” (9,7%) Như vậy, so với yêu cầu công việc làm, nguồn nhân lực thiếu hụt trình độ tay nghề (bậc “Dạy nghề”) cách trầm trọng trình độ bậc trung cao mức thiếu hụt trình độ thấp nhiều, điều cho thấy việc chuẩn bị kỹ lực để tham gia vào thị trường lao động nguồn nhân lực chưa tốt, tập trung vào học tập trình độ bậc trung cao mà chưa trọng học tập để trang bị kỹ tay nghề Biểu 2: Tỷ lệ lao động thiếu trình độ, phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật theo thành thị\nông thôn, Việt Nam 2016 Đơn vị tính: % Tổng số Tổng số Nam Thành thị Tổng Nữ số Nam 35, Tỷ lệ thiếu trình độ 34,0 32,9 81,0 75,3 Trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng 46,7 43,0 34,9 Tổng số Nam 77,0 70,4 Nữ 28, 28,1 28,2 84, 13, 23,3 Nữ 50, 87, Dạy nghề Nông thôn 90, 84,3 79,2 21,2 33,9 11,7 15, 25,0 35,6 19, Đại học trở lên 9,7 7,8 11,4 6,7 5,2 8,1 16,9 14,3 Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm năm 2016, TCTK Tỷ lệ thiếu trình độ nữ cao nam (35,2% so với 32,9%) khu vực thành thị cao khu vực nông thôn (46,7% so với 28,1%) Tuy nhiên, khu vực nơng thơn thiếu hụt trình độ bậc thấp (trình độ dạy nghề) trình độ bậc cao (trình độ từ đại học trở lên) nhiều khu vực thành thị (84,3% so với 77,0% 16,9% so với 6,7%) Điều cho thấy ngồi việc thiếu hụt trình độ tay nghề tình trạng chung nguồn nhân lực khu vực nông thôn thiếu hụt trình độ bậc cao  Tình trạng thiếu việc làm liên quan đến trình độ, thể qua tượng “thừa thầy” Năm 2016, tỷ lệ thiếu việc làm liên quan đến trình độ nguồn nhân lực 20,6%, bậc “Dạy nghề” thấp (3,0%), tiếp đến bậc “Đại học trở lên” (18,8%) cao bậc “Trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng” (38,4%) Tỷ lệ thiếu việc làm liên quan đến trình độ nữ cao nam (23,1% so với 18,7%) khu vực thành thị cao khu vực nông thôn (21,6% so với 19,3%) Tuy nhiên, nguồn nhân lực khu vực nông thôn thiếu việc làm liên quan đến trình độ bậc cao (trình độ từ đại học trở lên) nhiều khu vực thành thị (20,2% so với 17,4%) Biểu 3: Tỷ lệ thiếu việc làm liên quan đến trình độ, Việt Nam 2016 Đơn vị tính: % Tổng số Tổng số Tỷ lệ thiếu việc làm liên quan đến trình độ Trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng Đại học trở lên Nam 20,6 18,7 3,0 2,8 38,4 42,0 18,8 20,1 Dạy nghề Thành thị Nữ 23, Tổng số 21,6 19,7 3,6 3,2 45,5 49,3 18,2 19,3 3,7 35, 17, Nam Nông thôn Nữ 24, 5,1 42, 17, Tổng số Nam 19,3 17,5 2,4 2,5 32,5 36,2 20,2 21,9 Nữ 21, 2,3 29, 18, Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm năm 2016, TCTK  Nhu cầu đào tạo nghề nguồn nhân lực chưa đáp ứng cung trình độ bậc trung cao vượt so với nhu cầu Biểu 4: Tỷ số cung đáp ứng cầu trình độ (SMDR), Việt Nam 2016 Đơn vị tính: % Tổng số Tổng số Tỷ số cung đáp ứng 42,3 Thành thị Nam Nữ 46,9 37,3 Tổng số 48,7 Nông thôn Nam Nữ 54,2 43,2 Tổng số 36,0 Nam Nữ 40,2 31,2 cầu trình độ Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng Đại học trở lên 13,6 20,9 5,1 211,5 211,7 211,4 14,4 22,5 5,6 12,9 19,6 4,7 182, 168, 195, 244, 265, 227, 9 136, 152, 122, 134, 148, 122, 141, 163, 124, Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả từ số liệu điều tra lao động việc làm năm 2016, TCTK Năm 2016, tổng cung trình độ nguồn nhân lực đáp ứng 42,3% nhu cầu trình độ chun mơn kỹ thuật kinh tế Trong đó, cung trình độ tay nghề (trình độ “Dạy nghề”) đáp ứng 13,6% nhu cầu trình độ “Dạy nghề”, nhu cầu đào tạo nghề chưa đáp ứng Ngược lại, cung trình độ bậc trung (trình độ “Trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng”) trình độ bậc cao (trình độ “Đại học trở lên”) vượt so với nhu cầu (tương ứng 211,5% 136,6%) Theo tính tốn, năm nước ta có gần triệu người bước vào tuổi lao động Đây số nhân lực trẻ góp phần làm cho nguồn nhân lực nước ta ngày dồi Đến 1/7/2016, dân số niên đạt 23,9 triệu người, chiếm 25,8% tổng dân số nước, lực lượng lao động niên chiếm 32,6% tổng lực lượng lao động nước, niên làm việc chiếm 31,7% tổng số người làm việc nước niên thất nghiệp chiếm 74,8% tổng số người thất nghiệp nước2 Tỷ trọng niên tổng số người thất nghiệp Việt Nam số đáng lo ngại (Hình 1) Tỷ trọng niên cao gấp ba lần so với tỷ trọng người từ 31 tuổi trở lên (74,8% so với 24,2%) Hình 1: Một số tỷ trọng niên so với người từ 31 tuổi trở lên Nguồn: Tính tốn tác giả từ kết điều tra lao động việc làm quý năm 2016 Tổng cục Thống kê  Phần lớn niên theo học đại học, tỷ trọng niên học đại học tổng số niên học trường chuyên nghiệp tăng nhanh từ 54,1% (năm 2012) lên tới 71,5% (năm 2016) Trong tổng số niên theo học trường chuyên nghiệp, có tới gần ba phần tư theo học từ đại học trở lên (Hình 2), tỷ trọng tăng từ 54,1% (năm 2012) lên tới 71,5% (năm 2016) Trong đó, tỷ trọng niên học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp ngày giảm tỷ trọng học sơ cấp dạy nghề gần không thay đổi giai đoạn 2012-2016 Điều cho thấy, sau học hết trình độ phổ thơng trung học (lớp 12), để chuẩn bị kiến thức kỹ để tham gia thị trường lao động hầu hết niên chọn đường học tiếp lên bậc đại học Hình 2: Tỷ trọng niên học chun nghiệp, 2012-2016 Nguồn: Tính tốn tác giả từ kết điều tra biến động dân số hàng năm Tổng cục Thống kê Vấn đề việc làm niên có mối quan hệ chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp họ Do đó, để nguồn nhân lực niên nước ta đáp ứng tốt đòi hỏi ngày cao trình cơng nghiệp hóa, đại hóa phải có định hướng phát triển nghề nghiệp cho niên phù hợp với yêu cầu phát triển Tuy nhiên, định hướng nghề nghiệp niên năm qua khơng bất cập định yếu tố chủ quan lẫn khách quan, từ phía gia đình xã hội Năm 2015, Trung tâm Thông tin Dự báo KT-XH quốc gia (NCIF) thực khảo sát “Thực trạng đầu tư giáo dục cho hộ gia đình Việt Nam”, kết khảo sát cho thấy, có 77,6% bố mẹ cho việc học đại học/cao đẳng bắt buộc Tỷ lệ khu vực thành thị cao 15 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn (81,9% so với 66,9%) Điều cho thấy, nhìn chung áp lực việc “vào đại học giá” áp lực “bằng cấp” khu vực thành thị nặng nề khu vực nông thôn nhiều Quan điểm bố mẹ việc bắt buộc phải học đại học/cao đẳng gây áp lực tâm lý lớn cho họ Cuộc khảo sát tìm hiểu nguyên nhân việc bố mẹ bắt buộc phải học đại học/cao đẳng Bên cạnh lý bố mẹ bắt buộc phải học đại học/cao đẳng “Vì học cao có tương lai tốt” có phận cho “Do xu xã hội” Việc bắt buộc phải học đại học/cao đẳng theo trào lưu xã hội dẫn đến nhiều hệ lụy gây lãng phí nguồn lực cho xã hội gia đình Áp lực việc bắt buộc phải học đại học gây hệ lụy xã hội lớn mặt nguồn lực tài chi phí hội Điều thể rõ nhiều báo cáo gần Bộ Lao động, Thương binh Xã hội tỷ lệ thất nghiệp người có trình độ từ cao đẳng trở lên cao Điều thể rõ nhiều địa phương qua thực tế trường hợp “Có tượng xảy Hà Tĩnh có nhà hàng thành phố Hà Tĩnh tuyển nhân viên chạy bàn Ơng chủ nhà hàng cho biết, có nhiều người tuyển vào nói dối trình độ Nhiều người có trình độ đại học không xin việc nên chấp nhận làm nhà hàng ông” (Theo cán Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh)  Trung bình năm 2016, có tới 74,8% số người thất nghiệp niên Trong nhóm niên, tỷ lệ thất nghiệp cao người có trình độ cao đẳng đại học trở lên Ước tính từ số liệu điều tra lao động việc làm Tổng cục Thống kê, trung bình năm 2016 nước có 1121,9 nghìn người thất nghiệp, số thất nghiệp niên chiếm 74,8% (tương ứng với 839,4 nghìn người) Trong số niên thất nghiệp có 178,5 nghìn người có đại học trở lên Biểu 5: Tỷ lệ thất nghiệp niên theo trình độ chun mơn kỹ thuật, 2016 Đơn vị tính: % Trình độ chun mơn kỹ thuật Tồn quốc Chung Thành thị Nơng thơn Nam Nữ 5,05 7,24 4,02 4,83 5,30 10 Chưa đào tạo chuyên môn kỹ thuật Dạy nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học trở lên 3,87 4,75 6,70 10,06 9,69 6,47 4,22 6,85 10,35 9,20 2,99 5,04 6,59 9,82 10,56 4,15 4,78 3,84 9,09 9,24 3,52 4,57 8,63 10,62 10,02 Nguồn: Tính tốn tác giả từ kết điều tra lao động việc làm hàng năm Tổng cục Thống kê Có khác biệt tỷ lệ thất nghiệp niên trình độ chuyên môn kỹ thuật Tỷ lệ thất nghiệp cao nhóm niên tốt nghiệp cao đẳng (10.06%) thấp người chưa đào tạo chuyên môn kỹ thuật (3,87%)  Thanh niên thất nghiệp có trình độ cao với gần nửa số niên thất nghiệp qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật Tỷ lệ qua đào tạo chun mơn kỹ thuật nhóm niên thất nghiệp tăng nhanh Tỷ lệ qua đào tạo chuyên mơn kỹ thuật nhóm niên thất nghiệp tăng từ 35,6% năm 2014 lên 44,6% năm 2016 Như vậy, với gần 45% số niên thất nghiệp qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho thấy niên thất nghiệp có trình độ cao mức tăng hàng năm tỷ lệ nhanh thời gian tới Việt Nam cần phải có sách khai thác nguồn nhân lực qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật hợp lý để giảm số thất nghiệp tăng số có việc làm nhóm niên qua đào tạo chun mơn kỹ thuật Hình 3: Biến động tỷ lệ qua đào tạo chun mơn kỹ thuật nhóm niên niên thất nghiệp, 2014-2016 11 Nguồn: Tính tốn tác giả từ kết điều tra lao động việc làm hàng năm Tổng cục Thống kê Trong bối cảnh đào tạo bậc trung cao niên thừa so với nhu cầu, tỷ lệ thất nghiệp niên mức cao có tới gần ba phần tư số niên theo học từ đại học trở lên số niên học chun mơn kỹ thuật việc giải vấn đề thất nghiệp việc làm niên thời gian tới gặp nhiều khó khăn Nước ta lãng phí nguồn nhân lực trẻ có trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc khai thác sử dụng nguồn lực chưa hiệu lao động sử dụng khơng phù hợp với trình độ đào tạo Tình trạng xuất phát từ việc định hướng cho niên việc chuẩn bị kỹ lực để tham gia vào thị trường lao động thực chưa tốt Như vậy, để tận dụng thành cơng “cơ hội dân số vàng” nước ta cần có sách đào tạo nghề, đào tạo chuyên nghiệp có trọng điểm để đáp ứng tốt yêu cầu xã hội Đặc biệt, cần tuyên truyền cho bậc phụ huynh gia đình xóa bỏ tâm lý “vào đại học giá”, khuyến khích gia đình định hướng cho chuẩn bị kỹ lực để tham gia vào thị trường lao động theo sát nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước./ 12 13 Trong viết này, niên người độ tuổi từ 16 đến 30 (theo Luật Thanh niên Việt Nam sửa đổi năm 2005) Tính toán tác giả từ dự báo dân số 2014-2049 kết điều tra lao động việc làm quý năm 2016 Tổng cục Thống kê ... nghìn người thất nghiệp, số thất nghiệp niên chiếm 74,8% (tương ứng với 839,4 nghìn người) Trong số niên thất nghiệp có 178,5 nghìn người có đại học trở lên Biểu 5: Tỷ lệ thất nghiệp niên theo... biệt tỷ lệ thất nghiệp niên trình độ chun mơn kỹ thuật Tỷ lệ thất nghiệp cao nhóm niên tốt nghiệp cao đẳng (10.06%) thấp người chưa đào tạo chuyên môn kỹ thuật (3,87%)  Thanh niên thất nghiệp có... cao niên thừa so với nhu cầu, tỷ lệ thất nghiệp niên mức cao có tới gần ba phần tư số niên theo học từ đại học trở lên số niên học chuyên môn kỹ thuật việc giải vấn đề thất nghiệp việc làm niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề thất nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay, Vấn đề thất nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay, Phần lớn thanh niên đang theo học đại học, tỷ trọng thanh niên đang học đại học trong tổng số thanh niên đang học các trường chuyên nghiệp đã tăng nhanh từ 54,1% (năm 2012) lên tới 71,5% (năm 2016).

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay