Ethanol sinh hoc cho dong co dot trong

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:58

ETHANOL SINH HỌC NGUỒN NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG ĐỐT TRONG ETHANOL AS FUEL IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE ThS ĐỖ NGỌC TỒN Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH Tóm tắt: Khủng hoảng an ninh nhiên liệu gốc từ dầu mỏ vấn đề nóng tồn giới quan tâm Nhiên liệu ngày đắt cạn kiệt, sử dụng loại nhiên liệu gây ô nhiễm cho môi sinh lớn, tăng khí thải nhà kính v.v Vì nhiều loại nhiên liệu thay nghiên cứu sử dụng Một số Ethanol sinh học Nó pha vào nhiên liệu gốc dầu mỏ với tỷ lệ lên đến 85%-90% dùng làm nhiên liệu cho động đốt Abstract: Crude oil- based fuel security and crises are “hot” topic drawing attention in the world The fuel is increasingly expensive and exhansted, besides using this fuel causes environmental pollution, increases the Green house gas etc Therefore,alternative fuels have been researched and applied One of them is Bioethanol Bioethanol is blended with crude oil based fuel at percentage of ethanol up to 85%-90% as fuel in Internal combustion engine Các chất phụ gia cho nhiên liệu quan trọng, nhiều chất phụ gia thêm vào nhiên liệu để cải thiện hiệu chất lượng cháy nhiên liệu Một chất phụ gia quan trọng để cải thiện khả làm việc nhiên liệu chất xy hóa (thành phần hữu chứa xy) Nhiều chất tính ô xy hóa sử dụng làm phụ gia cho nhiên liệu Methanol, Ethanol, cồn Tertiary butyl Methyl tertiary butyl ether Ethanol loại nhiên liệu số loại cồn dùng để tạo lượng cho phương tiện giao thông đường từ năm 1880 1890 Henry Ford lựa chọn làm nhiên liệu cho xe tô thời kỳ phát triển sơ khai Hiện Ethanol chất đầy triển vọng cho ô tô (các loại phương tiện giao thông bộ) dùng làm chất thay nhiên liệu gốc dầu mỏ Giống xăng, Ethanol chứa Hydro xy cấu trúc hóa học Thành phần xy làm cho ethanol cháy “sạch” xăng Ethanol cồn ethyl (C2H5OH) chất lỏng khơng màu với mùi thơm dịu Nó trộn lẫn hồn tồn với nước hòa tan chất hữu chất hút nước Ethanol sản suất hai dạng: thủy hợp khan Ethanol thủy hợp thường sản suất việc lên men sinh khối, chứa 95% ethanol lại nước Nó loại nhiên liệu thích hợp cho động đánh lửa trực tiếp khí hậu nóng dùng để hòa trộn với nhiên liệu Diesel (trộn 15%) Quá trình khử nước yêu cầu để sản suất ethanol khan cho việc dùng để hòa trộn với xăng Trừ việc dùng làm đồ uống, ethanol sử dụng công nghiệp hỗn hợp 95% ethanol 5% nước (cồn 95%) Ethanol sử dụng làm nhiên liệu thêm lượng nhỏ, thường xăng (2%-5%) để uống Ethanol loại nhiên liệu sinh học, độc hại, khơng gây ô nhiễm nguồn nước, tràn môi trường gây ô nhiễm không nhiều Ethanol cháy sinh CO2 nước Ethanol chất làm tăng trị số octan (giảm tiếng gõ cho động làm việc) tăng tính oxy hóa Màu hỗn hợp pha trộn xăng-ethanol tùy thuộc vào màu xăng hòa trộn mùi hỗn hợp mùi xăng Nhiên liệu mà cháy nhanh gây cho động tiếng gõ làm việc Trị số octan cao nhiên liệu cháy chậm giảm tiếng gõ cho động Khi ethanol hòa trộn với xăng, trị số octan tăng lên mà không sử dụng chất phụ gia độc hại Trộn ethanol vào xăng làm tăng tính xy hóa cho nhiên liệu, tức thêm ô xy vào hỗn hợp nhiên liệu, làm cháy hồn thiện hơn, cải thiện q trình cháy giảm nhiễm cho mơi trường Trong khuôn khổ báo đưa ảnh hưởng ethanol lên mức tiêu hao nhiên liệu, công suất hiệu suất động Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 14 - 6/2008 66 Ethanol nhiệt trị thấp xăng nhiệt trị hỗn hợp xăng-ethanol nhiệt trị thấp xăng nguyên chất Ethanol nhiệt trị khoảng 76000 BTU gallon mà nhỏ nhiêt trị xăng (khoảng 109000 đến 119000 BTU/gal.) xấp xỉ 30% nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ nhiên liệu, bao gồm nhiệt trị nhiên liệu; công nghệ chế tạo động cơ; tình trạng kỹ thuật động cơ, điều kiện chế độ khai thác, loại động v.v Bằng tính tốn, thí nghiệm thực tế, nghiên cứu mức tiêu hao nhiên liệu trộn ethanol vào tăng lên, lý chủ yếu nhiệt trị hỗn hợp nhiên liệu thấp Một nghiên cứu quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA- the Environmental Protection Agency) tiêu thụ nhiên liệu tăng lên với việc tăng nồng độ ethanol Ở hỗn hợp nhiên liệu 10% ethanol, tiêu thụ nhiên liệu tăng lên khoảng 5% Nồng độ ethanol 25% mức tiêu thụ nhiên liệu tăng lên 8% Nồng độ 40% tiêu thụ nhiên liệu tăng 13% Bảng thay đổi tính kinh tế nồng độ ethanol tăng lên Nhiệt trị tính kinh tế nhiên liệu hỗn hợp Ethanol khác Một kêt nghiên cứu tiến hành động hai kỳ lắp xuồng, thuyền (hình 1) mức độ tăng tiêu thụ nhiên liệu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu pha ethanol Hình Phần trăm thay đổi tiêu thụ nhiên liệu sử dụng nhiên liệu hỗn hợp Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 14 - 6/2008 67 Hình mức tiêu thụ nhiên liệu qua việc sử dụng nhiên liệu pha trộn ethanol động xăng Peugeot thị trường Thụy Điển Hình Kết thử nghiệm động PEUGEOT NEDC với xăng E43 (Nhiên liệu pha trộn với 43% ethanol), thử nghiệm với E43 sau chạy quãng đường 500 km chạy lại xăng Ethanol trị số Octan tương đối cao so với xăng kết hoạt động tỷ số nén cao nhiều sinh hiệu suất nhiệt cao hơn, kết thí nghiệm chứng minh điều Hãng Volkswagen thử nghiệm động sử dụng nhiên liệu pha trộn 22% ethanol cho kết công suất tăng 3.3%, mô men tăng 2.1% tốc độ lớn tăng 3.2%; tiêu thụ nhiên liệu lít/100km giảm 2-4% so với xăng không pha Khi nhiên liệu E85 (Nhiên liệu pha 85% Ethanol) sử dụng thay cho xăng cơng suất động tăng từ 150 mã lực lên 180 mã lực Động ATD34 dùng làm thí nghiệm thửnghiệm khác Hamdan Jubran tiến hành xác định hiệu suất nhiệt động tăng 4% tốc độ thấp tăng lên 20% tốc độ cao nhiên liệu pha trộn 5% ethanol sử dụng El-Kassaby nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu pha trộn xăng-ethanol hoạt động động xăng sử dụng nhiên liệu pha trộn ethanol lên đến 40% tỷ số nén khác cho thấy công suất thị động cải thiện thêm ethanol vào, cải thiện đạt lớn xuất nồng độ ethanol 10% 90% Động kỳ, xy lanh TOYOTA, Tercel M.Al-Hasan sử dụng để thí nghiệm kết cơng suất tăng 8.3%, hiệu suất nhiệt tăng 9% tiêu thụ nhiên liệu tăng 7%, thêm vào suất tiêu hao nhiên liệu giảm 2.4% Hiện nhiên liệu pha trộn E85 (85% Ethanol) dùng nhiều nhiều nước giới Mỹ, Brazil… Nhiên liệu pha ethanol cháy “sạch” cải thiện trình làm việc động cơ, giảm ô nhiễm môi trường Ở Việt nam nhiều nghiên cứu dự án sản xuất Ethanol sinh học để pha với xăng dùng cho xe máy, ô tô thực Bộ Cơng thương hồn tất “Đề án quốc gia nhiên liệu sinh học” với mục tiêu sản xuất xăng E10 dầu sinh học (Bio-oil) nhằm thay phần nhiên liệu truyền thống Việt nam đất nước nông nghiệp, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 14 - 6/2008 68 tiềm nguồn sinh khối nguồn để sản xuất Ethanol sinh học Việc thay nhiên liệu gốc dầu mỏ nhiên liệu sinh học hoàn toàn khả thi nước ta TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] wwwdrivingethanol.org [2] Setting the Ethanol Limit in Petrol, prepared by Environment Australia [3] Robert L Furey and Marvin W Jackson, “Exhaust and evaporativ emissions from a Brazilian Chevrolet fuelled with ethanol-gasoline blends” SAE 779008 [4] C.I Arapatsakos, “Air and Water Influence of Two Stroke Outboard Engine Using Gasoline-Ethanol Mixture SAE 2000-01-2973 [5] - Higher Efficiency and Low emissions from a Port-injected engine with neat alcohol fuelsMatthew Brusstar, Mark Stuhldreher, David Swain and William Pidgeon-U.S Environmental Protection Agency [6] Emissions from conventional Gasoline Vehicles driven with ethanol blend fuels- Author: Hua Lu Karlson [7] M.A Hamdan and B.A Jubran, The effect of ethanol adition on the performance of diesel and gasoline engine [8] M.M.EL-Kassaby, Effect of using differential ethanol-gasoline blends at different compression ratio on SI engine [9] Effect of ethanol-unleaded gasoline blends on engine performance and exhaust emissionM.Al-Hasan [10] Guerrieri,D., et al, 1995, Investigation into Higher percentage ethanol Blends Người phản biện: TS Nguyễn Đại An Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 14 - 6/2008 69 ... nguồn sinh khối nguồn để sản xuất Ethanol sinh học Việc thay nhiên liệu gốc dầu mỏ nhiên liệu sinh học hoàn toàn khả thi nước ta TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] wwwdrivingethanol.org [2] Setting the Ethanol. .. dự án sản xuất Ethanol sinh học để pha với xăng dùng cho xe máy, ô tô thực Bộ Cơng thương hồn tất “Đề án quốc gia nhiên liệu sinh học” với mục tiêu sản xuất xăng E10 dầu sinh học (Bio-oil) nhằm... liệu pha trộn 5% ethanol sử dụng El-Kassaby nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu pha trộn xăng -ethanol hoạt động động xăng sử dụng nhiên liệu pha trộn ethanol lên đến 40% tỷ số nén khác cho thấy công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ethanol sinh hoc cho dong co dot trong, Ethanol sinh hoc cho dong co dot trong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay