bài giảng mạch điện chương 3 ppsx

48 38 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 18:11

https://www.youtube.com/watch?v=ss21p9F1qyM https://www.youtube.com/watch?v=LM2G3cunKp4 https://www.youtube.com/watch?v=2NZKeIXqE6Q https://www.youtube.com/watch?v=YidJIZwNAVU https://www.youtube.com/watch?v=iItYjrScGqU https://www.youtube.com/watch?v=Jik50AvBJ2I https://www.youtube.com/watch?v=ZDBfDTEMGaQ https://www.youtube.com/watch?v=tD35a-uzd34 Câu hỏi 1: Thế nào là một đại lượng điều hòa? Câu hỏi 2: Hãy cho biết cách biểu diễn góc lệch pha giữa hai đại lượng điều hòa? Câu hỏi 3: Cho biết các bước giải bài toán xoay chiều bằng số phức? MẠCH ĐIỆN CHƯƠNG MẠCH XÁC LẬP ĐIỀU HỊA §3.1 Q TRÌNH ĐIỀU HỊA 1.Định nghĩa: Mạch xác lập điều hòa Một đại lượng f(t) gọi điều hòa biến thiên theo thời gian theo quy luật sau: f ( t ) Fmax sin(.t   )  FMax cos(.t   ) f(t): dòng điện i(t), nguồn sức điện động e(t), nguồn áp u(t), nguồn dòng j(t) FMax : I0, U0, E0 (là biên độ, giá trị cực đại) (.t   ) : góc pha Khi t = ta có pha ban đầu φ §3.1 Q TRÌNH ĐIỀU HỊA ω: tần số góc (rad/s) 3.2 Biểu diễn góc lệch pha hai đại lượng điều hòa : Muốn biểu diễn góc lệch pha hai đại lượng điều hòa chúng phải có tần số góc , dạng cos dạng sin Ví dụ 2-1 : cho hai đại lượng điều hòa có tần số góc  : u(t) U sin(.t   u ) (V) i I sin(.t   i ) (A) Hãy biểu diễn góc lệch pha u i Giải Ta có:  t   u   t   i   u   i  0   u  i : điện áp nhanh pha dòng điện     u  i : điện áp trễ pha dòngđiện  0  u = i :điện áp pha với dòng điện  180 : áp dòng ngược pha u,i u,i u u i i t >0 t 
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng mạch điện chương 3 ppsx, bài giảng mạch điện chương 3 ppsx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay