Bai giang mạch điệnchuong 1 ppsx

33 35 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:55

https://www.youtube.com/watch?v=xwFacS9PsCE https://www.youtube.com/watch?v=d34-VKc2cyY https://www.youtube.com/watch?v=sqxzQkAdJm0 https://www.youtube.com/watch?v=3AXrCpQTZw0 https://www.youtube.com/watch?v=L88crtaWjpk Câu hỏi 1: Định nghĩa mạch điện? kết cấu hình học của mạch điện Câu hỏi 2: Trình bày các định luật cơ bản của mạch điện Câu hỏi 3: Phương pháp biến đổi tương đương https://www.youtube.com/watch?v=igvqOyJYAoA MẠCH ĐIỆN CHƯƠNG NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN 1.1 Mạch điện Mạch điện: hệ thống gồm thiết bị điện, điện tử ghép lại.Trong xảy q trình truyền đạt, biến đổi lượng hay tín hiệu điện từ đo đại lượng dòng điện, điện áp Nhánh: đoạn gồm phần tử ghép nối tiếp nhau, có dòng điện chạy thơng từ đầu đến đầu Nút: giao điểm gặp nhánh trở lên Vòng (mạch vòng, mắt lưới): lối khép kín qua nhánh VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ Xác định: số nhánh, số nút, số vòng Mạch điện có nhánh nút vòng 1.2 Cơng suất lượng  Công suất tức thời:P u.i (W) T p.dt  T0  Công suất tác dụng: P   Công suất tiêu thụ điện trở R: P RI2  Năng lượng tích luỹ cuộn dây: WL  Li (J) 2  Năng lượng tich luỹ tụ điện: WC  Cu (J) 1.3 Các phần tử mạch điện Điện trở Đặc trưng cho tượng tiêu tán lượng biến điện thành nhiệt Ký hiệu R; Đơn vị:  (ohm) u R R.i Điện dẫn: g R Đơn vị: mho S Điện cảm Đặc trưng cho khả tạo nên từ trường phần tử mạch điện Ký hiệu: L Đơn vị: Henry (H) Điện áp đặt hai đầu điện cảm di u L L dt Điện dung Đặc trưng cho tượng tích phóng lượng điện trường Ký hiệu: C Đơn vị: Farad (F) điện áp đặt hai đầu tụ điện uC  idt c Nguồn áp độc lập  Nguồn áp chiều Ký hiệu: E: giá trị nguồn áp.Chiều điện áp từ + sang - Chiều sức điện động ngược lại Nguồn áp xoay chiều Ký hiệu:  Ví dụ: V = 10 cos2t Mang dấu “+” “ –” thời điểm gốc t = Nguồn dòng độc lập Nguồn dòng độc lập cung cấp hai đầu cực nguồn dòng điện Ampe Ký hiệu: I : giá trị nguồn dòng đơn vị (A) Chiều mũi tên chiều dòng điện 10 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tìm dòng điện I1, I2, I3 19 GiẢI Áp dụng K1: -I1 – I2 + I3 + = Áp dụng K2 cho vòng I II: -3I1 + 6I2 = -6I2 – 12I3 = -24 Giải hệ phương trình ta có I1 = A; I2 = A; I3 = A 20 1.5 Biến đổi tương đương mạch  Biến đổi tương đương điện trở R mắc nối tiếp n R tđ  R k  Biến đổi tương đương điện dẫn g mắc song song n g tđ  g k R1.R2 R tđ  R  R1 21  Mạch chia dòng điện (định lý chia dòng) Khi biết I, R1, R2 Tìm I1, I2 R2 I1 I * R1  R R1 I I * I  I1 R1  R 22  Biến đổi tương đương điện trở mắc hình sang tam giác: Y   R1.R R a R1  R  R3 R 3.R R b R  R  R1 R c R1  R3  R1.R3 R2 Nếu R1 = R2 = R3 = RY  R a = Rb = R c = R   R = RY 23  Biến đổi tương đương điện trở mắc hình tam giác sang hình sao:   Y R c Ra R1  Ra  R b  R c R a R b R2  Ra  Rb  R c R c R b R3  Ra  Rb  R c Nếu Ra = Rb = Rc = R R = R = R3 = R Y  RY = R/3 24  Biến đổi tương đương nguồn sức điện động nối tiếp Etđ = E1 – E2 – E3 n E tđ   E k (Chú ý chiều) 25  Biến đổi tương đương nguồn dòng mắc song song n J tđ  J k (Chú ý chiều) 26  Biến đổi tương đương nguồn áp mắc nối tiếp với điện trở thành nguồn dòng song song với điện trở ngược lại 27 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính I, I1, U 28 GiẢI R1 = + = 12 6.3 R2  2 3 R3 = + = 6 R4  12.6 4  12 R5 = 12 + = 16 R6 = 16/2 = 8 Rtđ = 10 30 I1  3 A 10 29 Ta có mạch tương đương sau 16 I I1  A 16  16 I I * 12 12  * 1 A 12  18 I3 = I2 – I = 1,5 – = 0,5A U = I3.8 = 4V 30 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Áp dụng phương pháp biến đổi tương đương tìm dòng điện I1, I2, I3 31 GiẢI 3.6 2 36 Ta có mạch tương đương Ta có: R  Biến đổi nguồn dòng 5A mắc song song với điện trở 2 thành nguồn sức điện động 10V mắc nối tiếp với điện trở 2 Ta có mạch tương đương 32 GiẢI Áp dụng K2 ta có: (2 + 12).I3 = 24 – 10  I3 = 1A Theo K2 ta có: uab = 2I3 +10 = 12V u ab I1  4A u ab I2  2A 33 ... VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Tính I, I1, U 28 GiẢI R1 = + = 12  6.3 R2  2 3 R3 = + = 6 R4  12 .6 4  12 R5 = 12 + = 16  R6 = 16 /2 = 8 Rtđ = 10  30 I1  3 A 10 29 Ta có mạch tương... I, R1, R2 Tìm I1, I2 R2 I1 I * R1  R R1 I I * I  I1 R1  R 22  Biến đổi tương đương điện trở mắc hình sang tam giác: Y   R1.R R a R1  R  R3 R 3.R R b R  R  R1 R c R1  R3  R1.R3... sau 16 I I1  A 16  16 I I * 12 12  * 1 A 12  18 I3 = I2 – I = 1, 5 – = 0,5A U = I3.8 = 4V 30 VÍ DỤ Cho mạch điện hình vẽ sau Áp dụng phương pháp biến đổi tương đương tìm dòng điện I1, I2,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang mạch điệnchuong 1 ppsx, Bai giang mạch điệnchuong 1 ppsx, 3 Các phần tử của mạch điện, VÍ DỤ 3 Cho mạch điện như hình vẽ sau, 5 Biến đổi tương đương mạch, Biến đổi tương đương nguồn dòng mắc song song, Ta có mạch tương đương sau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay