Đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:41

đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018 Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp I- Vai trò và đặc điểm của cơng nghiệp 1- Vai trò - Cơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân - Thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác củng cố an ninh quốc phòng - Tạo điều kiện khai thác hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi phân công lao động giảm chênh lệch trình độ phát triển vùng lãnh thổ - Sản xuất sản phẩm mới, tạo khả mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động tăng thu nhập - Đặc điểm a- Sản xuất công nghiệp gồm giai đoạn + Giai đoạn 1: Khai thác nguyên liệu + Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu để tạo sản phẩm Cả giai đoạn phải sử dụng máy móc b- Sản xuất cơng nghiệp có tình tập trung cao độ - Thể tập trung tư liệu sản xuất, nhân công sản phẩm diện tích định c- Sản xuất gồm nhiều ngành phức tạp, phân công tỉ mỉ có phối hợp chặt chẽ để tạo sản phẩm cuối Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bớ cơng nghiệp: - Vị trí địa lí - Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên - Dân cư, kinh tế – xã hội - Thị trường Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp IV- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng - Là ngành đa dạng sản phẩm, phức tạp trình độ thuật, phục vụ nhu cầu tiêu dùng người - Đây ngành sử dụng nhiều ngun liệu, lao động, khơng đòi hỏi lớn vốn, thuật, cơng nghệ lại xoay vòng vốn nhanh, thích hợp với nước phát triển - Công nghiệp dệt quan trọng CNSXHTD, ngành mở cho cách mạng công nghiệp giới, phát triển mạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản V- Cơng nghiệp chế biến thực phẩm - Vai trò: + Đáp ứng nhu cầu ăn uống người + Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển + Tạo khả xuất khẩu, tích lũy vốn, góp phần cải thiện sống Cơ cấu ngành: + Đồ hộp, đồ khô + Rượu, bia, thuốc - Phân bố: Phân bố phổ biến quốc gia giới Bài 33: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Điểm công nghiệp - Đồng với điểm dân cư - Gồm đến xí nghiệp nằm gần nguồn ngun, nhiên liệu - Khơng có mối liên hệ xí nghiệp Khu cơng nghiệp tập trung Trung tâm công nghiệp Vùng công nghiệp - Khu vực có ranh giới rõ ràng, khơng có điểm dân cư, vị trí thuận lợi - Tập trung nhiều xí nghiệp có mối liên hệ với - Gắn với thị vừa lớn, có vị trí địa thuận lợi - Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu cơng nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với - Có xí nghiệp nòng cốt - Vùng lãnh thổ rộng lớn - Bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu cơng nghiệp, trung tâm cơng nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ mặt sản xuất Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vu I Cơ cấu vai trò ngành dịch vụ *Khái niệm dịch vu: Là hoạt động kinh tế – xã hội, có tạo giá trị mà không nằm lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng bản, phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt Cơ cấu – Dịch vụ kinh doanh (sản xuất): giao thơng vận tải, thơng tin liên lạc, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn, dịch vụ nghề nghiệp,… – Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế,giáo dục, thể thao), cộng đồng – Dịch vụ cơng: Khoa học cơng nghệ, quản lí nhà nước, hoạt động đoàn thể (bảo hiểm bắt buộc) Vai trò – Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác,giao lưu quốc tế – Thúc đẩy ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế – Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm – Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử thành tựu khoa học thuật đại phục vụ người Đặc điểm xu hướng phát triển Trên giới nay, số lao động ngành dịch vụ tăng lên nhanh chóng – Các nước phát triển: Khoảng 80% (50 – 79%) Hoa 80%; Tây Âu 50 – 79% – Các nước phát triển khoảng 30%: Việt Nam: 23,2% (năm 2003); 24,5% (năm 2005) II Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ – Trình độ phát triển kinh tế suất lao động xã hội =>Đầu tư, bổ sung lao động dịch vụ – Quy mô,cơ cấu dân số =>Nhịp độ phát triển cấu ngành dịch vụ – Phân bố dân cư mạng lưới quần cư =>Mạng lưới dịch vụ – Truyền thống văn hóa, phong tục tập qn =>Hình thức tổ chức mạng lưới dịch vụ – Mức sống thu nhập thực tế =>Sức mua nhu cầu dịch vụ – Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử, sở hạ tầng du lịch =>Sự phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch III Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới – Trong cấu lao động: Các nước phát triển: 50%,các nước phát triển khoảng 30% – Trong cấu GDP: Các nước phát triển 60%, nước phát triển thường 50% – Trên giới thành phố cực lớn, đồng thời trung tâm dịch vụ lớn nhất: Niu I-ooc, Luân Đôn, Tôkyô Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải I- Vai trò và đặc điểm 1- Vai trò - Tham gia vào việc cung ứng vật tư thuật, nguyên liệu cho sở sản xuất đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.Đảm bảo cho trình sản xuất xã hội điễn liên tục bình thường - Đảm bảo nhu cầu lại nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện - Thực mối giao lưu kinh tế vùng miền quốc gia - Thúc đẩy kinh tế, văn hóa vùng núi xa xơi, củng cố tính thống kinh tế - Tăng cường sức mạnh quốc phòng GTVT ví mạch máu kinh tế quốc dân 2- Đặc điểm - Sản phẩm :Sự chuyên chở người hàng hóa -Chất lượng đo bằng: tốc độ, an toàn, độ tiện nghi - Chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ hoạt động vận tải : + Khối lượng vận chuyển (người tấn) + Khối lượng luân chuyển (người.km tấn.km) + Cự li vận chuyển trung bình (km) II- Các nhân tớ ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành GTVT 1- Điều kiện tự nhiên - Quy định có mặt vai trò số loại hình vận tải - Ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác cơng trình giai thơng vận tải 2- Điều kiện kinh tế xã hội - Sự phát triển phân bố ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa định phát triển, phân bố hoạt động ngành giao thông vận tải - Phân bố dân cư, đặc biệt phân bố thành phố lớn chùm thị có ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải ô tô Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải I Đường sắt Ưu điểm + Vận chuyển hàng nặng tuyến đường xa + Tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ Nhược điểm + Chỉ hoạt động tuyến đường ray cố định, phụ thuộc địa hình + Chi phí lớn để xây dựng đường ray, nhà ga nhân viên Đặc điểm và xu hướng phát triển + Đổi mới: đầu máy, đường ray, toa xe,… + Tổng chiều dài đường sắt giới 1,2 triệu km + Bị cạnh tranh mạnh đường ô tô Phân bớ : Châu Âu, Hoa Kì,… II Đường tơ Ưu điểm + Tiện nghi, động, có khả thích nghi với địa hình + Hiệu cao với cự ly ngắn trung bình + Phối hợp loại hình vận tải khác Nhược điểm + Ơ nhiễm mơi trường + Gây ách tắc giao thông tai nạn giao thông,… Đặc điểm và xu hướng phát triển + Phương tiện, đường sá, mẫu mã cải tiến, thân thiện với môi trường + Thế giới có 700 triệu tơ, 4/5 xe du lịch Phân bố Tây Âu, Hoa Kì, Ơxtrâylia, Bài 40: Địa lý ngành thương mại II Ngành thương mại - Là khâu nối sản xuất tiêu dùng - Điều tiết sản xuất,hướng dẫn tiêu dùng - Ngành nội thương: làm nhiệm vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia - Ngành ngoại thương: Làm nhiệm vụ trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia a Cán cân xuất nhập + Khái niệm: Là hiệu số giá trị xuất giá trị nhập + Phân loại: - Xuất siêu: xuất > nhập - Nhập siêu: xuất < nhập b Cơ cấu hàng hóa nhập - Các nước phát triển + Xuất: Sản phẩm CN, lâm sản, nguyên liệu khoáng sản + Nhập: Sản phẩm CN chế biến, máy công cụ, lương thực, thực phẩm - Các nước phát triển: Ngược lại ? (trang 135 SGK Địa 10) Dựa vào sơ đồ (trang 135 SGK Địa 10), em trình bày nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ? – Trình độ phát triển kinh tế đất nước suất lao động xã hội, đặc biệt lĩnh vực sản xuất vật chất có ảnh hưởng tới phát triển ngành dịch vụ Điều thể rõ trong, trình chuyển dịch cấu kinh tế ảnh nước phát triển Năng suất lao động nơng nghiệp, cơng nghiệp có cao, chuyển phần lao động sang làm dịch vụ Bởi vậy, trình phát triển phân bố ngành dịch vụ phải ln ln cân trình độ chung phát triển kinh tế đất nước, cần ngành sản xuất vật chất – Số dân, kết cấu tuổi, giới tính, tỉ lệ gia tăng dân số sức mua dân cư đề yêu cầu quy mô phát triển, nhịp độ tăng trưởng với cấu ngành dịch vụ Ví dụ, nước ta, dân đông, tỉ lệ trẻ em tuổi học cao, ngành giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở,… phải ưu tiên phát triển, Sự phân bố mạng lưới điểm dịch vụ phụ thuộc vào phân bố dân cư + Sự tập trung dân cư thành phố, đặc biệt thành phố lớn yêu cầu gay gắt ngành dịch vụ Môi trường thành phố môi trường nhân tạo, phần lớn nhu cầu dân cư đáp ứng nguồn từ bên vào (lương thực, thực phẩm, lượng, nước sinh hoạt, ) Dân cư thành thị nói chung có mức sống cao, có “lối sống thành thị” Vì vậy, nhu cầu dịch vụ đa dạng, hoạt động dịch vụ cũng, phức tạp Bên cạnh đó, thành phố, thị xã trung tâm dịch vụ vùng lân cận, chí mang ý nghĩa vùng + Trong khu dân cư, điểm dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày nhân dân (ví dụ điểm thương nghiệp bán lẻ, ăn uống công cộng, trường cấp 1, trường mẫu giáo, trạm xá) cần phân bố cho bán kính phục vụ hẹp so với mạng lưới điểm dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, điểm du lịch, vui chơi, giải trí, trường cấp 3, bệnh viện chuyên khoa,… + Dân cư phân tán thành làng nhỏ, thưa thớt gây khó khăn cho việc đặt điểm dịch vụ khai thác chúng, đặc biệt vùng núi, giao thơng vận tải khó khăn (ví dụ: rõ ràng định lập trường cấp cho làng có – nghìn dân, thật khó khăn phải lập trường cấp cho vài trăm dân) – Truyền thống văn hóa, phong tục lập qn có ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc lớn chức dịch vụ – Mức sống, thu nhập thực tế nhân dân định sức mua, nhu cầu dịch vụ, có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển phân bố ngành dịch vụ – Đối với hình thành điểm dịch vụ du lịch, phân hố tài nguyên du lịch (tự nhiên nhân văn) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ? (trang 136 SGK Địa 10) Dựa vào hình 35 (trang 136 SGK Địa 10), nhận xét phân bố tỉ trọng ngành dịch vụ cấu GDP nước giới? – Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao cấu GDP nước Bắc Mĩ, Tây Âu, Thụy Điển, Phần Lan (Bắc Âu), Ô-xtrâyli-a, Nhật Bản, Niu Di-len, CH Nam Phi, Ac-hen-ti-na, Pê-ru,… Nhìn chung, nước có kinh tế phát triển – Các nước chiếm tỉ trọng nhỏ cấu GDP: phần lớn nước châu Phi, Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á Trung Quốc, Vê-nê-xuê-la,… Nhìn chung, nước phát triển ? (trang 137 SGK Địa 10) Thế ngành dịch vụ? Nêu phân loại ý nghĩa ngành dịch vụ sản xuất đời sống xã hội *Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động kinh tế – xã hội, có tạo giá trị mà không nằm lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng bản, phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt * Phân loại ngành dịch vụ: + Dịch vụ kinh doanh: vận tải thơng tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp, … + Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao),… + Dịch vụ cơng: dịch vụ hành cơng, hoạt động đoàn thể,… * Ý nghĩa ngành dịch vụ sản xuất đời sống: + Thúc đẩy ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt nguồn lao động nước, tạo thêm việc làm cho người dân + Cho phép khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên ưu đãi tự nhiên, di tích văn hóa, lịch sử, thành tựu cách mạng khoa học thuật phục vụ người ? (trang 137 SGK Địa 10) Trình bày tình hình phát triển ngành dịch vụ giới? – Trên giới, số người hoạt động ngành dịch vụ tăng lên nhanh chóng chục năm trở lại – nước phát triển, số người làm việc ngành dịch vụ 80% (Hoa Kì) từ 50 – 79% (các nước khác Bắc Mĩ Tây Âu) – Ở nước phát triển tỉ lệ lao động làm việc khu vực dịch vụ thường 50% Vd nx : * Nhận xét: + Khách du lịch doanh thu du lịch có khác quốc gia Pháp có khách du lịch đến nhiều nhất, Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cơ Hoa Ki có doanh thu du lịch cao nhất, sau Tây Ban Nha, Pháp Anh, Trung Quốc, Mê-hi-cô + Pháp có khách du lịch đến nhiều (doanh thu từ du lịch thấp Hoa Tây Ban Nha Hoa có khách du lịch đến nhỏ Pháp Tây Ban Nha doanh thu du lịch cao ... nguyên li u khoáng sản + Nhập: Sản phẩm CN chế biến, máy công cụ, lương thực, thực phẩm - Các nước phát triển: Ngược lại ? (trang 135 SGK Địa lý 10) Dựa vào sơ đồ (trang 135 SGK Địa lý 10) , em... lợi - Tập trung nhiều xí nghiệp có mối li n hệ với - Gắn với thị vừa lớn, có vị trí địa lý thuận lợi - Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối li n hệ chặt chẽ với - Có xí nghiệp nòng... dịch vụ du lịch III Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ giới – Trong cấu lao động: Các nước phát triển: 50%,các nước phát triển khoảng 30% – Trong cấu GDP: Các nước phát triển 60%, nước phát triển thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018, Đề cương ôn tập Địa lý học kì II năm học 20172018

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay