TUẦN 35

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:39

SÁNG LỚP 5C TUẦN 35 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tiết 69: TRỊ CHƠI “LỊ CỊ TIẾP SỨC” VA “LĂN BĨNG BANG TAY” I MỤC TIÊU - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Biết cách tự tổ chức trò chơi đơn giản II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cờ, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động - GV cho HS xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu - GV giới thiệu Mục tiêu - GV gọi HS đọc mục tiêu Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp B Hoạt động thực hành b Phần * Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 25 phút Đội hình (GV)   - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi luật chơi - Nhận xét tuyên dương  (6 m)  XP CB - Lần 1: Hoc sinh chơi thử - Lần - 3: Tổ chức thi đua tổ, tổ thua phải nhảy lò cò quanh đội thắng * Trò chơi: “Lăn bóng” - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi luật chơi - Nhận xét tuyên dương C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà Đội hình phút - Lần 1: Hoc sinh chơi thử - Lần - 3: Tổ chức thi đua tổ, tổ thua nhiều phải cõng đối phương quanh sân tập Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 35 , TUẦN 35

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay