TUẦN 34

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:39

SÁNG LỚP 5C Tiết 67: TUẦN 34 Thứ hai ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRỊ CHƠI “NHẢY Ơ TIẾP SỨC” VÀ “DẪN BĨNG” I MỤC TIÊU: - Biết cách chơi tham gia chơi - Biết cách tự tổ chức trò chơi đơn giản II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, cờ, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: Dẫn bóng chỗ B Hoạt động thực hành b Phần * Trò chơi: “Nhảy tiếp sức” - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi luật chơi - Nhận xét tuyên dương ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 25 phút Đội hình - Lần 1: Hoc sinh chơi thử - Lần - 3: Tổ chức thi đua tổ, tổ thua phải nhảy lò cò quanh đội thắng Đội hình * Trò chơi: “Dẫn bóng” - Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi luật chơi - Nhận xét tuyên dương C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà phút - Lần 1: Hoc sinh chơi thử - Lần - 3: Tổ chức thi đua tổ, tổ thua phải vừa vịt vừa hát quanh đội thắng Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 34 , TUẦN 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay