TUẦN 32

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:39

SÁNG LỚP 5C Tiết 63: TUẦN 32 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT MƠN THẺ THAO TỰ CHỌN TRỊ CHƠI: “LĂN BĨNG BẰNG TAY” I MỤC TIÊU: - Đá cầu: Thưc động tác phát cầu, chuyền cầu mu bàn chân - Ném bóng: Thực đứng ném bóng vào rổ hai tay trước ngực tay vài - Trò chơi: “Lăn bóng tay” Biết cách lăn bóng tay Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu đá, bóng, cờ, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, cầu đá, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động khớp - Ôn TD phát triển chung - Kiểm tra cũ: Bài TD PTC - Nhận xét B Hoạt động thực hành b Phần a Đá cầu: *Ôn phát cầu, chuyền cầu mu bàn chân theo nhóm - người ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 25 phút Đội hình (GV)       GV hướng dẫn tổ chức hs luyện tập Nhận xét b, Ném bóng     Đội hình     - GV hướng dẫn tổ chức cho hs tập thi đua với b.Trò chơi : Lăn bóng tay (GV) Đội hình chơi (GV)  Gv hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét  (6 m)   XP CB C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà phút - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần 2: Tiến hành chơi có hình phạt Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 32 , TUẦN 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay