TUẦN 31

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:39

SÁNG LỚP 5C Tiết 61: TUẦN 31 Thứ hai ngày 17 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT MƠN THỂ THAO TỰ CHỌN TRỊ CHƠI: “NHẢY Ơ TIẾP SỨC” I MỤC TIÊU: - Đá cầu: Thực động tác tâng cầu phát cầu mu bàn chân - Ném bóng: Biết cách đứng ném bóng vào rổ hai tay trước ngực tay vai Các động tác chưa ổn định - Trò chơi: “Nhảy tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu đá, bóng, bảng rổ, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, cầu đá, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG a Phân mở đầu 6-10’ - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số 1-2’ - Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu học 1-2’ - Khởi động khớp - Nhận xét 2-3’ B Hoạt động thực hành b Phần 18-20’ a Kiểm tra môn đá cầu: 10-12’ *Ôn tâng cầu mu bàn chân PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình Đội hình           Gv hướng dẫn, tổ chức hs luyện tập Nhận xét *Kiểm tra tâng cầu mu bàn chân: - Mỗi lần kiểm tra từ 3- học sinh (GV)       - Kết kiểm tra đánh sau +Hoàn thành tốt:Thực động tác,tâng lần liên tục trở lên + Hoàn thành: Thực động tác,tâng lần + Chưa hoàn thành: Thực động tác,tâng lần sai động tác Đội hình kiểm tra   (GV) b, Ném bóng 6-8’    Đội hình   (GV)   Tổ chức cho HS tập luyện GV quan sat sữa sai cho em cũn làm động tác sai b.Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” GV hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét Đội hình (GV ) C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà 4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 31 , TUẦN 31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay