TUẦN 32

12 19 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:38

BUỔI SÁNG LỚP 4C TUẦN 32 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT MƠN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI: “DẪN BĨNG” Tiết 63 I MỤC TIÊU - Đá cầu: Thực động tác tâng cầu đùi - Ném bóng: Thực cách cầm bóng 150g, tư đứng chuẩn bị - ngắm đích – ném bóng (khơng có bóng có bóng) - Nhảy dây: Thực động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi: “Kiệu người” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, cầu đá, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, cầu đá, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động - GV cho HS xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu - GV giới thiệu Mục tiêu - GV gọi HS đọc mục tiêu Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yờu cầu học - Khởi động khớp - Ôn thể dục phỏt triển chung - Kiểm tra cũ : Tâng cầu - Nhận xét B Hoạt động thực hành b Phần Đá cầu, nộm búng nhảy dõy *Ôn tâng cầu đùi G.viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo tổ Nhận xét Tuyên dương ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 2-3’ 18-20’ 10-12’ Đội hình        *Thi tâng cầu đùi theo đơn vị tổ Sau tổ chọn bạn thi với tổ khác Nhận xét Tun dương *Ném bóng (GV) Đội hình    - GV hướng dẫn lại kĩ thuật chỉnh sửa sai lại động tác hs thường xuyờn mắc phải * Nhảy dây Tổ chức cho hs tập luyện * Trò chơi : Dẫn bóng (GV) 6-8’ Đội hình (GV)  Gv hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét  (6 m)   XP CB C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà 4-6’ 1-2’ 1-2’ - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần 2: Tiến hành chơi thức Đội hình xuống lớp 1-2’ BUỔI SÁNG Thứ ba ngày 25 tháng năm 2017 TỐN ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tiếp) Tiết 157 I- MỤC TIÊU - Tính giá trị biểu thức chứa hai chữ - Thực bốn phép tính với số tự nhiên - Biết giải toán liên quan đến phép tính với số tự nhiên II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số lớp Bài cũ - Muốn tính giá trị biểu thức - thực hiện, lớp nhận xét, bổ sung có chữa chữ ta làm nào? Bài a Giới thiệu b Bài tập * Bài 1a Giảm tải giảm phần b - 1HS đọc yêu cầu bài; lớp theo dõi SGK - Chia nhóm 4; phát phiếu BT - Thực BT phiếu theo nhóm; đổi phiếu cho nhóm kiểm tra kết quả, nhóm lên bảng trình bày kết - Quan sát, nhắc nhở HS làm VD: - Cùng lớp nhận xét, chữa - Nếu m = 952; n =28 thì: - Chốt lời giải m + n = 952 + 28 = 980 m – n = 952 - 28 = 924 m x n = 952 x 28 = 26 656 m : n = 952 : 28 = 34 * Bài - Làm bảng VD: a) 12 054 : (15+67) = 12 054 : 82 = 147 - Nhận xét,chữa bài, trao đổi cách 29 150 - 136 x 201 = 29150 - 27 336 =1 814 làm bài: b) 700 : 100 + 36 x12 = 97 + 432 =529 (160 x – 25 x 4) : = (800 - 100) :4 = 700 : = 175 * Bài (điều chỉnh giảm) - Làm nhà * Bài 4: - 1HS đọc yêu cầu bài, tóm tắt, phân tích nêu - Giúp đỡ HS tìm cách giải cách giải toán - Yêu cầu lớp làm vào - HS lên bảng chữa VD: - Chấm bài, chữa Bài giải Tuần sau cửa hàng bán số mét vải là: 319 + 76 = 395 (m) Cả hai tuần cửa hàng bán số mét vải là: 319 + 395 = 714 (m) Số ngày cửa hàng mở cửa hai tuần là: - Chốt giải x = 14 (ngày) Trung bình ngày cửa hàng bán số mét vải là: 714 : 14 = 51 (m) Đáp số: 51 m vải Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, nhắc HS làm tập 3; vào LUYỆN TỪ VÀ CÂU THÊM TRẠNG CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU Tiết 63 I- MỤC TIÊU - (Không dạỵ phần nhận xét phần ghi nhớ) - Nhận diện trạng ngữ thời gian câu (BT1, mục III); - Bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp đoạn văn a đoạn văn b BT (2) II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu khổ to bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài cũ: - Ta thêm trạng ngữ nơi chốn cho - HS thực hiện, lớp nhận xét Bổ sung câu để làm gì? - Trạng ngữ nơi trốn trả lời cho câu hỏi gì? Bài a Giới thiệu Nêu MĐ, YC b Tìm hiểu (Điều chỉnh giảm Phần nhận xét; Phần ghi nhớ) c Phần luyện tập (Khơng u cầu nhận diện trạng ngữ gì) * Bài - 1HS đọc yêu cầu bài; thực - Yêu cầu HS dùng bút chì gạch trạng theo cặp; lên bảng xác định trạng ngữ ngữ câu văn - Lớp nhận xét VD: - Nhận xét chung, chốt ý a) Buổi sáng hôm nay; Vừa ngày hôm qua; qua đêm mưa rào, b) Từ ngày tuổi; Mỗi lần đứng trước tranh làng Hồ giải lề phố Hà Nội, * Bài - 1HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp làm bài, HS làm vào phiếu trưng bày kết - Mời số HS đọc - Nhiều học sinh đọc đoạn văn thêm trạng ngữ, lớp nhận xét, bổ sung - Nhận xét chốt ý đúng, cho HS làm a) Cây gạo vô tận Mùa đông, đúng: màu đỏ thắm Đến ngày đến tháng, trắng nuột nà ** b) Ở Trường Sơn … Vực thẳm Giữa lúc gió gào thét ấy, cánh chim đại bàng bay lượn mũi tên Có lúc, chim lại vẫy cánh… vút lên cao Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, nhắc HS hoàn chỉnh tập vào LỊCH SỬ Tiết 32 KINH THÀNH HUẾ I- MỤC TIÊU - Mô tả đôi nét kinh thành Huế: + Với cơng sức hàng chục vạn dân lính sau hàng chục năm xây dựng tu bổ, kinh thành Huế xây dựng bên bờ sông Hương, thành đồ sộ đẹp nước ta thời + Sơ lược cấu trúc kinh thành: thành có 10 cửa ra, vào, nằm kinh thành Hoàng thành ; lăng tẩm vua nhà Nguyễn Năm 1993, Huế công nhận Di sản Văn hoá giới II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Sưu tầm số hình ảnh kinh thành lăng tẩm Huế III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài cũ - Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh - HS nêu, lớp nhận xét, bổ sung nào? Bài a Giới thiệu b Hoạt động 1: Quá trình xây dựng kinh thành Huế * Mục tiêu: HS hiểu trình xây dựng kinh thành Huế * Cách tiến hành: - Đọc sgk từ đầu thời đó? - HS đọc, lớp đọc thầm - Mơ tả q trình xây dựng kinh thành - Một số HS trình bày Huế? - Lớp nhận xét, trao đổi, bổ sung * Kết luận: Kinh thành Huế- kinh thành đồ sộ đẹp nước ta c Hoạt động 2: Vẻ đẹp kinh thành Huế * Mục tiêu: HS thấy đồ sộ, vẻ đẹp kinh thành lăng tẩm Huế.Tự hào Huế cơng nhận di sản văn hoá giới * Cách tiến hành: - Chia nhóm 4, giao việc: Cử đại - Các nhóm trưng bày tranh ảnh sưu tầm diện đóng vai HD viên du lịch giới thiệu kinh thành Huế - Nhóm tự trao đổi viết thành giới thiệu - u cầu đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm giới thiệu lớp quan sát, - Cùng lớp nhận xét chung nhận xét, bình chọn khen nhóm sưu tầm có giới thiệu tốt * Kết luận: Kinh thành Huế cơng trình kiến trúc đẹp đầy sáng tạo nhân dân ta Ngày 11-12-1993, UNESCO công nhận kinh thành Huế di sản văn hoá giới Củng cố, dặn dò - Đọc ghi nhớ SGK - Nhận xét tiết học, nhắc HS học chuẩn bị tuần 33 Tiết 32: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CƯ XỬ NÓI NĂNG LỊCH SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC I MỤC TIÊU : - Học xong này, học sinh biết: - Cư xử nói lịch với người - Nói lịch với người thông qua hoạt động,mọi lúc,mọi nơi - GD học sinh nói lời hay, ý đẹp II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Kĩ bình luận ,xác định lựa chọn, cách cư xử nói lịch với người khác - Kĩ giao tiếp lịch - Thẻ màu - phiếu tập III.TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp hát - Trưởng ban văn nghệ lên điều khiển Giới thiệu - GV giới thiệu ghi đầu lên bảng - HS ghi đầu vào Mục tiêu - GV gọi HS đọc mục tiêu Bài Hoạt động 1: Thảo luận, sắm vai - Giới thiệu tình + Cho HS diễn tiểu phẩm: Khi khách diễn khách đến chơi nhà đến nhà chơi,em người làm ? *Từng nhóm lên diễn lại tình xảy với gia đình mình(có tr/hợp nên - GV kết luận : khơng ) B Hoạt động thực hành *Yêu cầu HS thảo luận nhóm giải Hoạt động : Bày tỏ ý kiến: tình sau: + Em người thân lên xe buýt,lúc - Cho HS nêu cách giải tình xe đơng người.Em nhìn thấy cụ già loay hoay tìm chỗ GV chốt ý ngồi Lúc em làm gì? + Nhân ngày 8/3, em muốn mang hoa đến chúc mừng bà Em ứng xử *Trò chơi: Bắn tên: nào? - Nêu biểu cư xử nói lịch * HS tham gia chơi với người khác + Nêu luật chơi cách chơi * Liên hệ thực tế : Giáo dục vận - HS khác nhận xét bổ sung động xây dựng trường học thân thiện + Kết luận: Đối với tất người,chúng học sinh tích cực ta cần phải cư xử nói lịch Như ngoan, trò giỏi C Hoạt động ứng dụng - Nhận xét tiết học - Về: Điều tra tệ nạn xã hội địa phương em - Tìm hiểu số biểu chưa tích cực lớp học BUỔI SÁNG LỚP 4C Thứ tư ngày 20 tháng năm 2016 TẬP ĐỌC Tiết 64 NGẮM TRĂNG - KHÔNG ĐỀ I- MỤC TIÊU: - Bước đầu biết đọc diễn cảm thơ ngắn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp nội dung - Hiểu ND (hai thơ ngắn): Nêu bật tinh thần lạc quan u đời, u sống, khơng nản chí trước khó khăn sống Bác Hồ (trả lời CH SGK; thuộc hai thơ) - BVMT: Giúp HS cảm nhận nét đẹp sống gắn bó với mơi trường thiên nhiên Bác Hồ kính yêu - QVBP: Quyền giáo dục giá trị II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ đọc sgk III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ôn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số lớp Bài cũ - Đọc phân vai truyện: Vương quốc vắng nụ cười ? Nêu nội dung bài? Bài a Giới thiệu b Luyện đọc tìm hiểu * Luyện đọc - Luyện đọc đoạn, kết hợp luyện phát âm tìm hiểu từ giải - Luyện đọc nhóm - Đọc diễn cảm thơ * Tìm hiểu bài: Bài: Ngắm trăng - Bác Hồ ngắm trăng hoàn cảnh nào? - Đây nhà tù quyền Tưởng - HS đọc, lớp nhận xét - HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm - Nối tiếp đọc tồn lần, tìm từ khó luyện phát âm, tìm hiểu từ giải - Từng cặp luyện đọc - Theo dõi SGK - Đọc thầm bài, trả lời câu hỏi - Bác ngắm trăng qua cửa sổ phòng giam tù Giới Thạch TQ - Hình ảnh cho thấy tình cảm gắn bó - Người ngắm trăng soi cửa sổ, Bác với trăng? trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ - Bài thơ nói lên điều Bác Hồ? - Bác Hồ yêu thiên nhiên, yêu sống lạc quan hồn cảnh khó khăn Bài : Khơng đề - Cả lớp đọc thầm, trả lời câu hỏi - Bác Hồ sáng tác thơ - Ở chiến khu Việt Bắc, thời kì hồn cảnh nào? Những từ ngữ cho kháng chiến chống thực dân Pháp gian biết điều đó? khổ; từ ngữ cho biết: đường non, rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn - Tìm hình ảnh nói lên lòng u - Khách đến thăm Bác hoàn cảnh đời phong thái ung dung Bác? đường non đầy hoa, quân đến rừng sâu, chim rừng tung bay Bàn xong việc quân, việc nước, Bác xách bương, dắt trẻ vườn tưới rau - Đọc thơ Bác em thấy điểm đáng - Trong sống Bác Hồ gắn bó q Bác? (tích hợp BVMT) với mơi trường thiên nhiên - Bài thơ cho ta thấy điều gì? - Giữa bộn bề việc quân việc nước, Bác sống bình dị, yêu trẻ, yêu đời * Đọc diễn cảm HTL - HS đọc nối tiếp - Nêu cách đọc? - Đọc diễn cảm giọng ngân nga Bài 1: Nhịp thơ 4/3 dòng thơ 1,2,4 Nhấn giọng: khơng rượu, khơng hoa, hững hờ, ngắm, nhòm Bài 2: Dòng 1- nhịp 2/2/2; dòng nhịp 4/4; dòng 3: nhịp 2/4 Nhấn giọng: hoa đầy, tung bay, xách bương, dắt trẻ - Đọc mẫu thơ - Nghe luyện đọc diễn cảm HTL thơ theo cặp - Tổ chức thi đọc; nhận xét - HS thi đọc; lớp bình chọn - Nêu ý thơ? *Bài thơ nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời, u sống, khơng nản chí trước khó khăn sống Bác Hồ Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, nhắc HS học thuộc lòng thơ chuẩn bị 65 Tiết 158 TỐN ƠN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ I- MỤC TIÊU: - Biết nhận xét số thông tin biểu đồ cột II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ vẽ biểu đồ BT III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài cũ: - Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức có ngoặc đơn, biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ? Bài a Giới thiệu b Bài tập * Bài (điều chỉnh giảm) * Bài 2: - u cầu HS trao đổi nhóm đơi a) Diện tích Hà Nội km2? - Diện tích Đà Nẵng bao nhiêu? - Diện tích thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu? b) Diện tích TP Đà Nẵng lớn diện tích TP Hà Nội km2? - Diện tích TP Đà Nẵng bé diện tích TP HCM km2? - Chốt lời giải * Bài - Thu chấm - Chữa bài, chốt lời giải - Một số HS nêu, lớp nhận xét - Làm nhà - 1HS đọc yêu cầu bài; lớp trao đổi nhóm đơi, nối tiếp nêu câu trả lời - Diện tích Hà Nội 921 km2 - Diện tích Đà Nẵng 1255 km2 - Diện tích thành phố Hồ Chí Minh 2095 km2 - Diện tích TP Đà Nẵng lớn diện tích TP Hà Nội là: 1255 - 921 = 334 ( km2) - Diện tích TP Đà Nẵng bé diện tích TP HCM là: 2095 - 1255 = 1040 (km2) - 1HS đọc yêu cầu bài, lớp làm vào - 1HS trình bày giải bảng phụ; lớp nhận xét bạn VD: a) Trong tháng 12 cửa hàng bán số mét vải hoa là: 50 x 42 = 2100 (m) b) Trong tháng 12 cửa hàng bán tất số mét vải là: 50 x ( 42 + 50 + 37)= 6450 (m) Đáp số: a) 2100 m vải hoa b) 6450 m vải loại Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học, nhắc HS làm tập SGK Tiết 63: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I- MỤC TIÊU: - Nhận biết được: đoạn văn ý đoạn văn tả vật, đặc điểm hình dáng bên hoạt động vật miêu tả văn (BT1); bước đầu vận dụng kiến thức học để viết đoạn văn tả ngoại hình (BT2), tả hoạt động (BT3) vật em yêu thích II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh tê tê III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài cũ: - Đọc đoạn văn tả phận gà trống? Bài a Giới thiệu b Luyện tập * Bài - HD quan sát ảnh tê tê SGK - Lần lượt nêu câu hỏi trước lớp a) Bài văn gồm đoạn, ý đoạn? b) Các phận ngoại hình miêu tả? c) Tác giả miêu tả tê tê tỉ mỉ chọn lọc nhiều đặc điểm lí thú: - HS đọc, lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi - HS đọc to, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi VD: - đoạn: Mỗi lần xuống dòng đoạn Đ1: Mở bài; giới thiệu chung tê tê Đ2: Miêu tả vẩy tê tê Đ3: Miêu tả miệng, hàm, lưỡi tê tê cách tê tê săn mồi Đ4: Miêu tả chân móng tê tê cách đào đất Đ5: Miêu tả nhược điểm tê tê Đ6: Kết bài, tê tê vật có ích, người cần bảo vệ - Bộ vẩy, miệng, lưỡi, chân; Tác giả ý quan sát vẩy tê tê để có quan sát phù hợp, nêu nét khác biệt so sánh Giống vẩy cá gáy cứng dày nhiều; vẩy giáp sắt - Cách tê tê bắt kiến: Nó thè lưỡi dài,nhỏ đũa, xẻ làm nhánh, đục thủng tổ kiến, thò lưỡi vào sâu bên Đợi kiến bâu kín lưỡi, tê tê rụt lưỡi vào vào mõm, tóp tép nhai lũ kiến xấu số - Cách tê tê đào đất: - HS nối tiếp đọc yêu cầu tập - Cả lớp viết ( Nên viết đoạn văn vật em u thích) Có thể viết vật - Nối tiếp đọc viết trước lớp - Lớp bình chọn viết hay * Bài 2,3: - Nhớ lại việc quan sát ngoại hình quan sát hoạt động để viết vào đoạn văn vật em yêu thích - Mời số HS đọc viết - Cùng lớp nhận xét, bổ sung ghi điểm HS có đoạn văn viết tốt Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, nhắc HS hồn thành viết vào Chuẩn bị 64 10 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT MƠN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI: “DẪN BÓNG” Tiết: 64 I MỤC TIÊU: - Đá cầu: Thực động tác tâng cầu đùi - Nhảy dây: Thực động tác nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi: “dẫn bóng” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, cầu đá, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, cầu đá, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động - GV cho HS xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu - GV giới thiệu Mục tiêu - GV gọi HS đọc mục tiêu Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Khởi động khớp - Kiểm tra cũ : Cách tâng cầu đùi, chuyền cầu - Nhận xét - tuyên dương B Hoạt động thực hành b Phần Đá cầu, nộm búng nhảy dõy *Ôn tâng cầu đùi G.viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo tổ Thi đua giữ cỏc tổ Nhận xét Tuyên dương ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 2-3’ 18-20’ 10-12’ Đội hình      (GV) 11   *Thi tâng cầu đùi theo đơn vị tổ Sau tổ chọn bạn thi với tổ khác * Nhảy dây Đội hình       (GV) Tổ chức cho hs tập luyện      * Trò chơi : Dẫn bóng 6-8’ Đội hình (GV)   (6 m)  G.v hướng dẫn tổ chức HS chơi Nhận xét C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà  XP CB 4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ 12 - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần 2: Tiến hành chơi có hình phạt Đội hình xuống lớp ... Chấm bài, chữa Bài giải Tuần sau cửa hàng bán số mét vải là: 319 + 76 = 395 (m) Cả hai tuần cửa hàng bán số mét vải là: 319 + 395 = 714 (m) Số ngày cửa hàng mở cửa hai tuần là: - Chốt giải x =... văn hoá giới Củng cố, dặn dò - Đọc ghi nhớ SGK - Nhận xét tiết học, nhắc HS học chuẩn bị tuần 33 Tiết 32: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CƯ XỬ NÓI NĂNG LỊCH SỰ VỚI NGƯỜI KHÁC I MỤC TIÊU : - Học xong... cánh… vút lên cao Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, nhắc HS hoàn chỉnh tập vào LỊCH SỬ Tiết 32 KINH THÀNH HUẾ I- MỤC TIÊU - Mô tả đôi nét kinh thành Huế: + Với công sức hàng chục vạn dân lính
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 32 , TUẦN 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay