TUẦN 34

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:37

BUỔI CHIỀU LỚP 3C TUẦN 34 Thứ hai ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2- NGƯỜI Tiết 67 I MỤC TIÊU: - Thực tung bắt bóng theo nhóm - người - Trò chơi: “Chuyển đồ vật” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: Tung bóng người B Hoạt động thực hành b Phần * Tung bóng hai tay, bắt bóng tay theo nhóm hoỈc người - Gv quan sát uấn nắn tư sai cho HS ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 25 phút Đội hình       (GV)     * Trò chơi “Ai kéo khoẻ” Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại   Đội hình    cách chơi - Học sinh chơi - Chia đôi chơi thi lần, bạn lần bạn thắng C Hoạt động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà   phút    (GV) - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần - 3: Tiến hành chơi có hình phạt Đội hình xuống lớp BUỔI CHIỀU Tiết 65: Thứ ba ngày tháng năm 2017 TỐN (TĂNG) ƠN LUYỆN ( tiết 1) I MỤC TIÊU - Giúp cho HS : - Làm tính cộng, trừ, nhân, chia số phạm vi 100 000 - Tính chu vi, diệc tích hình vng, hình chữ nhật - Giải toán hai phép tính II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ, VBT toán (T/C) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Bài mới: B Giới thiệu bài: Khởi động: - GV cho HS hát Luyện tập: Bài tập 1: Khoanh vào câu trả lời - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - GV gọi HS lên bảng làm lớp làm - – học sinh nêu toán: - HS lắng nghe - HS lên bảng lớp làm - Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 3km 6m = - Đáp án D 3006m - GV Nhận xét - Củng cố nội dung Bài tập 2: Đặt tính tính - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - GV gọi HS lên bảng lớp làm - học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - 1- học sinh nêu toán: - HS lắng nghe - học sinh lên bảng – lớp làm vở: 45736 4382 5409 58164 - 27218 + 3458 x 18 14541 18518 2534 43272 21 10374 16 - học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV Nhận xét - Củng cố nội dung Bài tập Viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - 1học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - HS lắng nghe - học sinh lên bảng lớp làm - Con cân nặng 600g - Quả dưa cân nặng 700g - Quả dưa nặng cá 100g - GV Nhận xét - học sinh nhận xét + chữa - Củng cố nội dung - HS lắng nghe Bài tập Tính giá trị biểu thức - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - 1- học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - HS lắng nghe - GV gọi HS lên bảng lớp làm - học sinh lên bảng – lớp làm vở: 30 549 + 17 208 x = 30 549 + 68 832 = 99381 21 615 – 3085 : = 21615 – 617 = 20 998 - GV nhận xét + chưa - Học sinh nhận xét + chữa - Củng cố nội dung - HS lắng nghe Bài tập Bài toán - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - 1học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - HS lắng nghe - GV gọi HS lên bảng lớp làm - học sinh lên bảng – lớp làm vở: - Mỗi học sinh đồng hồ vẽ thêm kim phút cho thời gian nêu - GV Nhận xét - Học sinh nhận xét + chữa - Củng cố nội dung - HS lắng nghe Củng cố dặn dò - Củng cố nội dung học: - Về nhà làm lại tập chuẩn bị sau: Tiết 34 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC ÔN VÀ TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC I MỤC TIÊU - Ôn tập biểu diễn vài hát học II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Nhạc cụ gõ, băng nhạc, máy nghe - Chọn vài BH học để thực tiết học III.TIẾN TRÌNH A.Hoạt động Khởi động Cả lớp hát Giới thiệu GV HS ghi đầu HS đọc mục tiêu học Bài B Hoạt động thực hành Hoạt động 1: Ôn tập biểu diễn vài hát học.ở Học kỳ II - Tập biểu diễn - hát học năm, tạo thành “liên khúc” - Chỉ định nhóm, nhóm - em Cho em hội ý để chuẩn bị biểu diễn - hát học năm (các em tự chọn bài, tự sáng tạo thống động tác phụ hoạ) - Lần lượt nhóm biểu diễn * Hoạt động 2: Ôn tập biểu diễn vài hát học.ở Học kỳ II - Tập biểu diễn - hát học HK II tạo thành “liên khúc” - Chỉ định nhóm, nhóm - em Cho em hội ý để chuẩn bị biểu diễn - hát học năm (các em tự chọn bài, tự sáng tạo thống động tác phụ hoạ) - Lần lượt nhóm biểu diễn C Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét dặn dò HS nhà hát lại hát học - Thực theo yêu cầu - Lên bảng biểu diễn - Thực - Biểu diễn - Ghi nhớ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 1) CHỦ ĐỀ THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU Tiết: 34 LIÊN HOAN CHÁU NGOAN BÁC HỒ I MỤC TIÊU - Động viên, khuyến khích, ghi nhận thành tích cháu ngoan Bác Hồ - Tạo điều kiện cho cháu ngoan Bác Hồ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm học tập, rèn luyện II QUI MÔ HOẠT ĐỘNG Tồ chức theo qui mô trường III TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Sân khấu, phông, màn, cờ, hoa, khăn trải bàn - Phần thưởng dành cho cháu ngoan Bác Hồ - Bản báo cáo thành tích số cháu ngoan Bác Hồ - Một số tiết mục văn nghệ - Giấy mời đại biểu IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị - Nhà trường phổ biến kế hoạch tổ chức hoạt động tới HS lớp - Mỗi lớp bình chọn – HS xuất sắc dự Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ - HS chuẩn bị viết báo cáo chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện chuẩn bị tiết mục để tham gia liên hoan Bước 2: Liên hoan - Sân trường/ Hội trường trang trí đẹp với nhiều cờ, hoa phơng lớn mang dòng chữ: “Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ” - Văn nghệ chào mừng - Mở đầu MC lên tuyên bố lí giới thiệu đại biểu - GV tổng phụ trách lên đọc danh sách cháu ngoan Bác Hồ trường năm học Đọc đến tên em nào, em bước lên sân khấu - Mời vị đại biểu lên trao giấy chứng nhận phần thưởng cho cháu ngoan Bác Hồ - Đại diện cháu ngoan Bác Hồ phát biểu cảm tưởng chia sẻ với bạn bè kinh nghiệm học tập, rèn luyện thân - Phát biểu đại diện PHHS nhà trường - Chương trình liên hoan văn nghệ SÁNG LỚP 3C Tiết 169: Thứ năm ngày 11 tháng năm 2017 TỐN ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC I MỤC TIÊU : - Ơn tập cách tính chu vi HCN chu vi HV - Ôn tập biểu tượng DT cách tính DT - Sắp sếp hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - VBT , bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : KTBC: làm BT + trang 168 -> NX Bài mới: a) Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV nhận xét b) Bài 2: - GV goi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu làm vào - GV gọi HS lên bảng giải - HS nêu yêu cầu - HS làm nêu kết + Hình A D có hình dạng khác có diện tích có vng có diện tích 1cm2 ghép lại - HS nêu Giải a) chu vi HCN là: (12 + 6) x = 36 (cm) chu vi HV x = 36 cm chu vi hai hình băng Đ/S: 36 cm; 36 cm b) diện tích HCN là: 12 x = 72 (cm2) diện tích HV là: x = 81 (cm2) Diện tích HV lớn diện tích HCN Đ/S: 74 (cm2); 81 (cm2) - GV nhận xét Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - Yêu cầu làm vào + HS lê bảng làm Bài giải Diện tích hình CKHF x = (cm2) Diện tích hình ABEG x = 36 (cm2) Diện tích hình + 36 = 45 (cm2) Đ/S: 45 (cm2) - GV nhận xét d) Bài 4: - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - HS sếp thi - NX Củng cố dặn dò : - Chuẩn bị sau TẬP LÀM VĂN Tiêt 34: NGHE - KỂ : VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO GHI CHÉP SỔ TAY I MỤC TIÊU : Rèn kỹ nghe kể - Nghe đọc mục : Vươn tới sao, nhớ ND, nói lại , kể thông tin chuyến bay người vào vũ trụ, người đầu tien đạt chân lên mặt trăng, người Việt Nam bay vào vũ trụ Rèn kỹ viết : - tiếp tục luyện cách gh vào sổ tay ý cảu vừa nghe II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - VBT , bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A KTBC: - Đọc sổ tay ( HS ) - > GV nhận xét B Bài mới: GTB : Ghi đầu Bài tập a Bài : - GV nhắc nhở HS chuẩn bị giấy, bút… - GV đọc + Ngày, tháng, năm nào, Liên Xơ phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông + Ai người bay tàu vũ trụ đó? + Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ tàu liên hợp Liên Xô năm ? - GV đọc - lần -> GV nhận xét b Bài : - GV nhắc HS : ghi vào sổ tay ý - HS chuẩn bị - HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh - HS nghe - 12 / / 61 - Ga - ga - nin - 1980 - HS nghe - HS thực hành nói - HS trao đổi theo cặp - Đại diẹn nhóm thi nói - HS nêu yêu cầu - HS thực hành viết - HS đọc -> HS + GV nhận xét Củng cố dặn dò - Nêu lại ND ? - Chuẩn bị sau - HS nêu TỰ NHIÊN XÃ HỘI BỀ MẶT LỤC ĐỊA Tiết 68: I MỤC TIÊU : - Nhận biết núi đồi, đồng , cao nguyên… - Nhận khác núi đồi , cao nguyên đồng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - VBT , bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm * MT: Nhận biết núi đồi, biết khác núi đồi * Tiến hành: +B1: - HS quan sát hình 1, SGK thảo luận - GV yêu cầu theo nhóm hồn thành vào nháp + BT2: - Đại diện nhóm trình bày kêt - NX * KL: Núi thường cao đồi có đỉnh nhon, sườn dốc đồi có đỉnh tròn sườn thoải HĐ2: Quan sát tranh theo cặp * MT: - Nhận biết đồng băng cao nguyên - Nhận giống đồng cao nguyên * Tiến hành - B1: GV HD quan sát - HS quan sát hình 3, trả lời câu hỏi SGK - B2: Gọi số trả lời - HS trả lời * KL: Đồng cao nguyên tương đối phẳng, cao nguyên cao đồng có sườn dốc HĐ3: Vẽ hình mô tả núi , đồi, đồng bằng, cao nguyên * MT: Giúp HS khắc sâu biểu tượng núi , đồi, đồng bằng, cao nguyên * Tiến hành - B1: GV yêu cầu - HS vẽ vào nháp mô tả núi , đồi, đồng bằng, cao nguyên - B2: - HS ngồi cạnh đổi vở, nhận xét - B3: GV trưng bày vẽ GV + HS nhận xét Củng cố dặn dò - Chuẩn bị sau Tiết 68: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN VÀ THEO NHÓM - NGƯỜI I MỤC TIÊU - Tung bắt bóng theo nhóm - người: Thực tung bắt bóng theo nhóm - người - Trò chơi: “Chuyển đồ vật” Biết cách chơi tham gia chơi II.TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, nội dung kiểm tra + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III.TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp hát - Bài hát : Ngày đầu tien học Giới thiệu GV HS ghi đầu HS đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Ơn tung bắt bóng B Hoạt động thực hành b Phần - Kiểm tra Tung bắt bóng theo nhóm – em Mỗi lần từ 2-3 HS lên thực động tác tung bắt bóng, khoảng cách em khoảng 2-4m Các em tung bắt bóng qua lại với nhau, cố gắng khống để bóng rơi - Cách đánh giá: theo mức + Hoàn thành: Trong lượt thực hiện, em tung bóng lần bắt bóng lần, động tác tung bắt bóng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo Tung bóng tung bóng không mạnh nhẹ quá, ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 25 phút Đội hình    (GV)    Đội hình     khơng cao thấp q, bóng bay không bị lệch hướng Nếu em nao thực theo yêu cầu có nhiều cố gắng tập luyện, đánh giá hoàn thành tốt + Chưa hồn thành: Bắt bóng lần, tung bóng có nhiều sai sót, động tác phối hợp không nhịp nhàng, thiếu cố gắng tập luyện C Hoạt động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà     - Theo danh sách người lên thực chuyền bóng liên tiếp vòng phút Đội hình xuống lớp SÁNG LỚP 3C Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 2) CHỦ ĐỀ THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH U Tiết 34 TRỊ CHƠI “ KÉO CO ” I MỤC TIÊU - Giúp HS hiểu trò chơi vận động thể sau học căng thẳng lớp - Trò chơi: “ kéo co ” trò chơi mang lại cho HS nhiều niềm vui - Tạo khơng khí thi đua vui tươi, phấn khởi học tập II QUI MÔ,ĐỊA ĐIỂM ,THỜI ĐIỂM,THỜI LƯỢNG - Tổ chức theo quy mô lớp - Địa điểm lớp học - Thời điểm tiết HĐNGLL - Thời lượng tuần III TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Giáo viên: giáo án, sân chơi IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị Trò chơi kéo co (Tổ chức theo qui mô lớp khối lớp) - Các HS tham gia chơi xếp thành đội hình hàng dọc, 10 - Dự kiến khách mời - khách mời thầy cô giáo nhà trường đến dự xem trò chơi em HS Bước 2: Luật chơi - Các bạn xếp thành thành hàng dọc sân giáo viên mời hai đội đội bạn chơi gồm nữ trai trai hai nữ có vạch ngang, mõi đội xếp thành hàng dọc quay đầu vào nhau, ngăn giũa đường kẻ ngang phấn sau nghe hiệu lệnh thầy giáo, đội kéo đội kéo khỏe cho đội bên sang phần sân bên đường kẻ ngang đội dành chiến thắng Đội thua phải hát hát mà đội thắng đề Bước Tiến hành chơi trò chơi kéo co - GV hỏi HS hiểu luật chơi chưa bạn chưa hiểu hướng dẫn kĩ cho bạn ý - GV cho HS chơi bạn khác vỗ tay hò reo cổ vũ Bước 4: Tổng kết đánh giá - GV nhận xét HS giải thích thêm trò chơi để HS u mến môn học - GV kết thúc hoạt động để HS lớp học tiếp môn học 11 ... toán: - HS lắng nghe - học sinh lên bảng – lớp làm vở: 45736 4382 5409 58164 - 27218 + 345 8 x 18 14541 18518 2 534 43272 21 10374 16 - học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV Nhận xét - Củng... - HS lắng nghe Củng cố dặn dò - Củng cố nội dung học: - Về nhà làm lại tập chuẩn bị sau: Tiết 34 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC ÔN VÀ TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC I MỤC TIÊU - Ôn tập biểu diễn... Biểu diễn - Ghi nhớ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 1) CHỦ ĐỀ THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU Tiết: 34 LIÊN HOAN CHÁU NGOAN BÁC HỒ I MỤC TIÊU - Động viên, khuyến khích, ghi nhận thành tích cháu ngoan
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 34 , TUẦN 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay