TUẦN 33

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:36

BUỔI CHIỀU LỚP 3C TUẦN 33 Thứ hai ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TUNG VÀ BẮT BĨNG THEO NHĨM NGƯỜI TRỊ CHƠI: “CHUYỂN ĐỒ VẬT” Tiết 65 I MỤC TIÊU: - Thực tung bắt bóng cá nhân (tung bóng tay bắt bóng tay) - Tung bắt bóng theo nhóm – người: biết cách tung bắt bóng theo nhóm – người - Trò chơi: “Chuyển đồ vật” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, mẩu gỗ, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: Tung bắt bóng B Hoạt động thực hành b Phần *Tung bóng hai tay, bắt bóng tay theo nhóm người - Chia học sinh lớp thành hàng quay mặt vào theo hình tam giác tung bắt bóng, thực tung bắt bóng qua lại cho nhau, tung bắt bóng em ĐỊNH LƯỢNG phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 25 phút Đội hình         (GV)     cần phối hợp tồn thân * Chơi trò chơi: Chuyền đồ vật Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, giải thích trường hợp phạm quy để học sinh nắm Tổ chức HS chơi, GV làm trọng tài Khi học sinh chơi thành thạo, giáo viên tăng thêm số lượng bóng mẫu gỗ Hàng trước phạm quy thắng C Hoạt động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà Đội hình phút - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần - 3: Tiến hành chơi có hình phạt Đội hình xuống lớp BUỔI CHIỀU Tiết 65: Thứ ba ngày tháng năm 2017 TỐN (TĂNG) ƠN LUYỆN ( tiết 1) I MỤC TIÊU - Giúp cho HS : - Đọc viết, so sánh, xắp xếp làm tính cộng, trừ, nhân, chia số phạm vi 100 000 - Tính thành phần chưa biết phép tính ; giải tốn có lời văn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ, VBT toán (T/C) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Bài mới: B Giới thiệu bài: Khởi động: - GV cho HS hát Luyện tập: Bài tập 1: Viết vào ô trống - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - GV gọi HS lên bảng làm lớp làm - – học sinh nêu toán: - HS lắng nghe - HS lên bảng lớp làm Đọc số Ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi tám Mười lăm nghìn sáu trăm linh ba Năm mươi mốt nghìn khơng trăm sáu mươi mốt Bốn mươi lăm nghìn chín trăm hai mươi bảy Sáu mươi nghìn hai trăm linh chín Bảy mươi tám nghìn hai trăm sáu ba - học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV Nhận xét - Củng cố nội dung Bài tập 2: Đặt tính tính - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - GV gọi HS lên bảng lớp làm Viết số 36 527 15 603 51 061 45 927 61 209 78 263 - 1- học sinh nêu toán: - HS lắng nghe - học sinh lên bảng – lớp làm vở: - 57682 65234 2104 47835 + 26154 - 27217 x 28 5315 83836 38017 12624 13 45 - học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV Nhận xét - Củng cố nội dung Bài tập Em bạn viết - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - 1học sinh nêu toán: - HS lắng nghe - học sinh lên bảng lớp làm - Các số 72 658; 72 568; 72 865; 72 856 theo thứ tự từ bé đến lớn - 72 568; 72 658; 72 856; 72 865 - Các số 48 165; 48 516; 48 615; 48 651 theo thứ tự từ lớn đến bé: - 48 651; 48 615; 48 516; 48 165 - học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV Nhận xét - Củng cố nội dung Bài tập Em bạn làm - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - 1- học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - GV gọi HS lên bảng lớp làm - HS lắng nghe - học sinh lên bảng – lớp làm vở: ( 16082 + 9254) x = 25336 x = 76008 52 347 + 78 552 : = 52 347 + 19638 = 71 985 - Học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV nhận xét + chưa - Củng cố nội dung Bài tập Bài toán - GV yêu cầu học sinh nêu toán: - GV HD HS lên bảng làm - GV gọi HS lên bảng lớp làm - 1học sinh nêu toán: - HS lắng nghe - học sinh lên bảng – lớp làm vở: Bài giải Mỗi ô tô vận chuyển số ki – lô – gam gạo là: 36 000 : = 500 (kg gạo) ô tô vận chuyển số ki – lô – gam – gạo là: 500 x = 22 500 (kg gạo) Đáp số: 22 500 kg gạo - Học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe - GV Nhận xét - Củng cố nội dung Củng cố dặn dò - Củng cố nội dung học: - Về nhà làm lại tập chuẩn bị sau: Tiết 33 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC.TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I MỤC TIÊU - HS nhớ tên nốt, hình nốt vị trí nốt khng nhạc - Ơn biểu diễn lại hát II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN -Nhạc cụ gõ đàn c gan -Bảng phụ có khng nhạc III.TIẾN TRÌNH A.Hoạt động Khởi động lớp hát Giới thiệu bài.GV HS ghi đầu HS đọc mục tiêu học Bài * Hoạt động 1: Ôn tập nốt nhạc - Tên nốt nhạc: Đô - Rê - Mi Pha - Son - La - Si - Hình nốt: trắng, đen, móc đơn, móc kép - Vị trí nốt khng - Nhìn khng nhạc gọi tên nốt kết hợp với hình nốt B Hoạt động thực hành * Hoạt động 2: Tập biểu diễn - Chon vài hát cho HS tập biểu diễn - Tổ nhóm trình bày , Cá nhân - GV đệm đàn - Nhận xét C Hoạt động ứng dụng - Kết thúc tiết học, gv nhận xét, củng cố, dặn dò - Thực theo hướng dẫn - Chú ý lắng nghe - Phát biểu cảm nhận sau nghe - Ghi nhớ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 1) CHỦ ĐỀ THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU HOẠT ĐỘNG 1: DÂNG HOA TẠI NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ TẠI ĐỊA PHƯƠNG I MỤC TIÊU - Thông qua hoạt động giáo dục HS lòng kính u biết ơn Bác Hồ II QUI MÔ HOẠT ĐỘNG - Tồ chức theo qui mô lớp khối lớp III TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Hương, hoa - Lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ - Phương tiện lại, nhà tưởng niệm Bác Hồ xa nơi trường đóng IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị - GV liên hệ trước với Ban quản lí Nhà tưởng niệm Bác Hồ địa phương - Phổ biến trước kế hoạch hoạt động cho HS phân công HS chuẩn bị hương, hoa viết lời hứa trước bàn thờ Bác Hồ Bước 2: Tiến hành hoạt động - HS tập trung trường, nghe GV dặn dò việc tuân thủ qui định nhà Tưởng niệm Bác Hồ lên xe ô tô để đến nhà Tưởng niệm - Đến nhà Tưởng niệm, HS xếp hàng thứ tự đến trước bàn thờ Bác Hồ, dâng hoa, thắp hương bạn thay mặt lớp đọc lời hứa học tập, rèn luyện theo Năm điều Bác dạy - Sau dâng hoa xong, HS tham quan nhà Tưởng niệm nghe cán bộ, nhân viên làm việc giới thiệu thêm Bác Hồ SÁNG LỚP 3C Thứ năm ngày tháng năm 2017 TỐN Tiết 164 : ƠN TẬP BỐN PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 I MỤC TIÊU : - Ôn luyện phép cộng, trừ, nhân, chia số phậm vi 100.000 - Giải tốn có lời văn nhiều cách khác số phạmvi 100.000 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bài viết sẵn bảng lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A KTBC : - Làm tập + ( T 163 ) HS -> HS + GV nhận xét B Bài : Hoạt động : HD ôn tập a Bài : * Củng cố cộng, trừ, nhân , chia số tròn nghìn - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào Sgk - HS làm BT 50.000 + 20.000 = 70.000 80.000 - 40.000 = 40.000 20.000 x = 60.000 60.000 : = 30.000 -> GV nhận xét sửa sai cho HS b Bài : * Củng cố cộng, trừ, nhân, chia số có chữ số chữ số - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào bảng 39178 86271 412 25706 43954 64884 42317 2060 25968 19 4328 16 48 -> GV nhận xét sửa sai cho HS c Bài : * Củng cố giải tốn có lời văn - GV gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào Tóm tắt - HS nêu yêu cầu - HS làm vào Bài giải : Có Lần chuyển Lần chuyển Còn lại : 80.000 bóng đèn : 38000 bóng đền : 26000 bóng đèn : … bóng đèn ? - GV gọi HS đọc lại -> HS + GV nhận xét C Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - Chuẩn bị sau Tiêt 33: Cả lần chuyển số bóng đèn : 38000 + 26000 = 64000 ( bóng đèn ) Số bóng đèn lại : 80.000 - 64.000 = 16.000 ( bóng đèn ) Đáp số : 16.000 bóng đèn - - HS đọc lại - HS nêu TẬP LÀM VĂN GHI CHÉP SỔ TAY I MỤC TIÊU Rèn kĩ đọc hiểu: Đọc báo Alô, Đô - rê - mon thần thơng đấy! Hiểu ND, nắm bắt ý câu trả lời Đô rê mon Rèn khả viết: Biết ghi vào sổ tay ý câu trả lời đô rê mon II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh số loài vật quý - Mỗi HS sổ tay III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Giới thiệu B HS làm BT 1) BT 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV giới thiệu tranh ảnh ĐV, TV quý nêu báo 2) BT 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn + GV phát giấy A4 cho vài HS làm - HS đọc - HS đọc Alô, Đô rê mon … - HS đọc phân vai - HS quan sát - HS nêu yêu cầu - HS đọc đoạn hỏi đáp - HS trao đổi theo cặp nêu ý kiến - HS làm bài/ giấy dán lên bảng - HS nhận xét -> GV nhận xét b) -> GV nhận xét - Cả lớp viết vào sổ tay - HS đọc hỏi đáp mục b - HS trao đổi theo cặp, tóm tắt ý - HS nêu ý kiến -> NX - GV thu vớ nhận xét C Củng cố dặn dò - Về nhà chuẩn bị sau Tiết 66: - Vài HS đọc TỰ NHIÊN XÃ HỘI BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU: - Phân biệt lục địa, đại dương - Biết bề mặt Trái đất có châu lục địa dương - Nói tên vị trí châu lục đại dương đồ " cá châu lục đại dương " II - ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Các hình SGK - tranh ảnh lục địa đại dương III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động : thảo luận lớp - Mục tiêu : Nhận biết lục địa, địa dương - Tiến hành : + Bước : - GV nêu yêu cầu - HS đâu đất, đâu nước trong H1 + Bước : GV vào phần đất - HS quan sát phần nước địa cầu - GV hỏi : nước hay đất chiếm phần lớn - HS trả lời bề mặt trái đất ? + Bước : GV giải thích cho HS biết - HS nghe lục địa đại dương * Kết luận : SGV Hoạt động : Làm việc theo nhóm * Mục tiêu : - Biết tên châu lục đại dương giới - vị trí châu lục đại dương đồ * Tiến hành : + Bước : GV nêu câu hỏi gợi ý - Có châu lục ? nói tên ? - HS thảo luận theo nhóm - Có đại dương ? + Bước : - Đại diện nhóm trình bày kết - Các nhóm nhận xét * Kết luận : SGV Hoạt động : chơi trò chơi ; tìm vị trí châu lục đại dương * Mục tiêu : Giúp HS nhớ tên nắm vững vị trí châu lục đại dương * Tiến hành : + Bước : - GV chia nhóm phát cho - HS nhận lược đồ nhóm lược đồ câm , 10 bìa nhỏ ghi tên châu đại dương + Bước : GV hô : bắt đầu + Bước : -> GV nhận xét Dặn dò : Chuẩn bị sau - HS trao đổi dán - HS trưng bày sản phẩm HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT ƠN TUNG VÀ BẮT BĨNG THEO NHĨM – NGƯỜI Tiết 66: I MỤC TIÊU - Thực tung bắt bóng cá nhân (tung bóng tay bắt bóng tay) - Tung bắt bóng theo nhóm – người: biết cách tung bắt bóng theo nhóm – người - Trò chơi: “Chuyển đồ vật” Biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG a Phân mở đầu phút - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: Tung bóng người B Hoạt động thực hành b Phần 25 phút * Tung bóng hai tay, bắt bóng tay Cho tập theo đội hình vòng tròn nhắc học sinh ý phối hợp tồn PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình Đội hình      (GV)     thân thực động tác cách di chuyển để bắt bóng Khi tung bóng em dùng lực vừa phải để tung bóng hướng Khi bắt bóng cần khéo léo nhẹ nhàng, chắn * Trò chơi: “Ai kéo khoẻ” Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi Chia đôi chơi thi lần, bạn lần bạn thắng    Đội hình      (GV) (50m)      - Lần 1: Cho hs chơi thử - Lần - 3: Tiến hành chơi có hình phạt C Hoạt động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà phút Đội hình xuống lớp SÁNG LỚP 3C Thứ sáu ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (Tiết 2) CHỦ ĐỀ THÁNG 5: BÁC HỒ KÍNH YÊU Tiết 33 TRÒ CHƠI “ KÉO CO ” I MỤC TIÊU - Giúp HS hiểu trò chơi vận động thể sau học căng thẳng lớp - Trò chơi: “ kéo co ” trò chơi mang lại cho HS nhiều niềm vui - Tạo không khí thi đua vui tươi, phấn khởi học tập II QUI MÔ,ĐỊA ĐIỂM ,THỜI ĐIỂM,THỜI LƯỢNG - Tổ chức theo quy mô lớp - Địa điểm lớp học - Thời điểm tiết HĐNGLL - Thời lượng tuần III TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Giáo viên: giáo án, sân chơi 10 IV CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1: Chuẩn bị Trò chơi kéo co (Tổ chức theo qui mô lớp khối lớp) - Các HS tham gia chơi xếp thành đội hình hàng dọc, - Dự kiến khách mời - khách mời thầy cô giáo nhà trường đến dự xem trò chơi em HS Bước 2: Luật chơi - Các bạn xếp thành thành hàng dọc sân giáo viên mời hai đội đội bạn chơi gồm nữ trai trai hai nữ có vạch ngang, mõi đội xếp thành hàng dọc quay đầu vào nhau, ngăn giũa đường kẻ ngang phấn sau nghe hiệu lệnh thầy giáo, đội kéo đội kéo khỏe cho đội bên sang phần sân bên đường kẻ ngang đội dành chiến thắng Đội thua phải hát hát mà đội thắng đề Bước Tiến hành chơi trò chơi kéo co - GV hỏi HS hiểu luật chơi chưa bạn chưa hiểu hướng dẫn kĩ cho bạn ý - GV cho HS chơi bạn khác vỗ tay hò reo cổ vũ Bước 4: Tổng kết đánh giá - GV nhận xét HS giải thích thêm trò chơi để HS yêu mến môn học - GV kết thúc hoạt động để HS lớp học tiếp môn học 11 ... gọi HS lên bảng lớp làm - HS lắng nghe - học sinh lên bảng – lớp làm vở: ( 16082 + 9254) x = 2 5336 x = 76008 52 347 + 78 552 : = 52 347 + 19638 = 71 985 - Học sinh nhận xét + chữa - HS lắng nghe... Củng cố nội dung Củng cố dặn dò - Củng cố nội dung học: - Về nhà làm lại tập chuẩn bị sau: Tiết 33 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC.TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT... ? - GV gọi HS đọc lại -> HS + GV nhận xét C Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - Chuẩn bị sau Tiêt 33: Cả lần chuyển số bóng đèn : 38000 + 26000 = 64000 ( bóng đèn ) Số bóng đèn lại : 80.000 - 64.000
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 33 , TUẦN 33

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay