TUẦN 35

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:36

BUỔI CHIỀU LỚP 2C TUẦN 35 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYỀN CẦU Tiết 69 I MỤC TIÊU: - Chuyền cầu: Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân với gỗ theo nhóm hai người - Trò chơi: “Ném bóng trúng đich” biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG a Phân mở đầu phút - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu B Hoạt động thực hành b Phần 25 phút - Tâng cầu - Chuyền cầu theo nhóm người - Chia hs nhóm để tự tập luyện PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình Đội hình chia tổ Nhoựm.1   Nhúm.2   (GV) Nhoựm.3   Đội hình  - Trò chơi: “Ném bóng trúng đich” (GV) Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho hs chơi Nhận xét - tuyên dương  XP CB C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà phút Đội hình xuống lớp BUỔI CHIỀU LỚP 2C Tiết 70 Thứ năm ngày 18 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỔNG KẾT NĂM HỌC I MỤC TIÊU: - Nhắc lại nội dung học - Thực động tác học năm II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trong lớp học - Phương tiện: + Giáo viên: Kẻ bảng 1, Ôn: - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang dóng hàng điểm số, đưng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái 2, Học mới: Đội hình đội - Điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc, hàng ngang vòng ngũ tròn, - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang dóng hàng điểm số, đưng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng, cách chào, báo cáo, xin phép vào lớp, theo 1-4 hàng dọc Bài thể dục phát Các động tác: triển chung - Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy điều hoà Bài tập 1, Ôn: RLTTCB - Đứng đưa hai tay trước, hai tay dang ngang hai tay lên cao chếch chữ V - Tư đứng kiễng gót, hai tay chống hông 2, Học mới: - Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang - Đi kiếng gót theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng, dang ngang - Đi nhanh chuyển sang chạy 1, Ôn: - “Diệt vật có hại”, “Qua đường lội”, “Kéo cưa lừa xẻ”, “Nhảy ô tiếp sức”, “Nhảy đúng, nhảy nhanh”, “Tâng cầu”, “Chuyền cầu” Trò chơi vận 2, Học mới: động - “Bịt mắt bắt dê”, “Bỏ khăn”, “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”, “Nhóm ba, nhóm bảy”, “Kết bạn”, “Vòng tròn”, “Tung vòng trúng đích”, “Ném trúng đích”, “Nhanh lên bạn ơi”, “Con cóc cậu ơng trời” + Học sinh: Vệ sinh lớp III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài a Phần mở đầu - Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học B Hoạt động thực hành b Phần - Gv hs hệ thống lại nội dung học năm (theo chương) hình thức nhớ lại sau Gv ghi lên bảng - Gv đánh giá kết học tập tinh thần thái độ hs năm học - Nhắc nhở số hạn chế cần khắc phục năm học tới - Tuyên dương số tổ, cá nhân C Họat động ứng dụng - Đứng chỗ vỗ tay hát - Dăn dò hs tự ơn tập dịp hè, giữ vệ sinh bảo đảm an toàn tập luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 35 , TUẦN 35

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay