TUẦN 34

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 17:36

BUỔI CHIỀU LỚP 2C TUẦN 34 Thứ hai ngày tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUYỀN CẦU Tiết 67 I MỤC TIÊU: - Chuyền cầu: Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân với gỗ theo nhóm hai người - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu, bóng, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu B Hoạt động thực hành b Phần - Nội dung kiểm tra: Chuyền cầu theo nhóm người - Tổ chức phương pháp kiểm tra - Từng đôi lên chuyền cầu cho Hai người đứng hai bên vạch giới hạn, hs A tung cầu, hs B đón chuyền cầu - Cách đánh giá: Hồn thành: Đón chuyền cầu tối thiểu lần Chưa hồn thành: Khơng đón chuyền cầu lần ĐỊNH LƯỢNG 6-10’ 1-2’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội hình 1-2’ 1-2’ 18-20’ 10-12’ Đội hình    (GV)   - Từng đơi lên thực - Mỗi hs thực lần - Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” - Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho hs chơi - Nhận xét - tuyên dương 6-8’ Đội hình  (GV) C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà 4-6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’  Lần 1: HS chơi thử Các lần tổ chức thi đua Đội hình xuống lớp BUỔI CHIỀU LỚP 2C Thứ năm ngày 11 tháng năm 2017 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT Tiết 68 CHUYỀN CẦU I MỤC TIÊU: - Chuyền cầu: Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân với gỗ theo nhóm hai người - Trò chơi: “Con cóc cậu ơng trời” biết cách chơi tham gia chơi II TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Trên sân trường - Phương tiện: + Giáo viên: Còi, cầu, cờ, giáo án + Học sinh: Vệ sinh sân tập, trang phục tập luyện III TIẾN TRÌNH A Hoạt động Khởi động lớp xoay khớp cổ chân cổ tay Giới thiệu GV đọc mục tiêu học Bài NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC a Phân mở đầu - Cán lớp tập chung lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy vòng sân tập - Khởi động xoay khớp - Kiểm tra cũ: chuyền cầu B Hoạt động thực hành b Phần - Tâng cầu - Chuyền cầu theo nhóm người phút Đội hình 25 phút - Cả lớp tự ơn theo nhóm sau cử đại diện tổ tham gia thi với tổ khác Đội hình    (GV) - Thi chuyền cầu theo nhóm hai người - Gv quan sát đánh giá kết   - Từng đơi lên thực Đội hình (GV) - Trò chơi: “con cóc cậu ơng trời” - Gv nêu tên trò chơi tổ chức cho hs chơi - Nhận xét - tuyên dương   (6 m)   XP CB C Họat động ứng dụng - HS thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học giao tập nhà phút Lần 1: Hs chơi thử Các lần thi đua Đội hình xuống lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 34 , TUẦN 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay